close

Aboneaza-te

Scrie numele si adresa ta de email mai jos iar noi iti vom trimite mail de cate ori avem noutati pentru tine.

  

Participanti & ProiecteComplex de Servicii Integrate| Organizator:
    Asociatia Umanitara Sprijiniti Copiii
| Categorie:
    Educatie, Invatamant, Cercetare
| Problema de fond
    Initierea proiectului a pornit de la: a)riscul de abandon scolar din satele in care s-au inchis scolile; b) comportament scolar si social inadecvat; c) nivelul redus de informare /implicare al parintilor in viata scolii; d) deficitul de competente al salariatilor/voluntarilor care lucreaza cu copiii in situatii de risc. Inchiderea scolilor din unele sate ale comunei Pianu, dar si din alte sate/catune care se invecineaza cu satul Strungari unde am dezvoltat campusul scolar a determinat marirea numarului de solicitari de servicii, aspect care a impus extinderea capacitatii de cazare.Totodata, comportamentul scolar inadecvat a impus identificarea cauzelor si actiunea asupra lor, dar si de formare de specialisti si voluntari in acest domeniu. O alta interventie a vizat responsabilizarea parintilor fata de scoala si comunitate.

| Scopul proiectului
    Scop: Schimbarea atitudinii fata de rolul si importanta educatiei in prevenirea excluziunii sociale a copiilor din judetul Alba.
OS.1 Sa extindem serviciile din Centrul Educativ ”Casa din Munte” si ”Centrului de zi ” Strungari, pentru facilitarea accesului la educatie a cel putin 60 de copii din satele de munte; OS.2 Sa dezvoltam servicii noi si masuri de incluziune scolara pentru 490 de copii aflati in situatii de dificultate. OS.3 Sa imbunatatim profilul de competente pentru 60 de salariati si voluntari care furnizeaza servicii pentru copiii in situatii de risc.


Complex de Servicii Integrate Complex de Servicii Integrate Complex de Servicii Integrate

| Aria geografica
    Proiectul a fost desfasurat in zece localitati (sapte rurale si trei urbane), dintre care noua fac parte din Zona montana defavorizata a judetului Alba, asa cum este aceasta definita prin Memorandumul privind aprobarea Orientarilor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane defavorizate (2014 – 2020). Cele zece localitati fac parte din patru comune (Pianu, Sasciori, Saliste, Almasu Mare), doua orase care au in componenta si sate sau catune (Cugir si Zlatna) si Alba Iulia, oras al carui potential istoric si cultural a fost valorificat in activitatile de educatie nonformala desfasurate cu beneficiarii proiectului. Localitatile unde s-au desfasurat activitatile au fost: Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, Purcareti, Sasciori, Saliste, Cugir, Almasu Mare , Zlatna si Alba Iulia.

| Rezumat
    ”Complex de servicii integrate” a fost un proiect care a durat 23 de luni si a avut 10 activitati cu 47 de subactivitati planificate in functie de complexitate nevoilor identificate la membrii grupurilor tinta. S-a lucrat cu 3 grupuri tinta ( unul principal -copii in situatii de risc si doua secundare: specialisti si parinti). Interventia noastra a avut patru directii de implementare:
I. Finalizarea Campusului scolar Strungari format din : Centrul educativ ”Casa din munte”, Centrul de zi si Locul pentru petrecerea timpului liber. Motivatia: Campusul scolar este solutia gasita de noi pentru reducerea riscului de abandon scolar prin furnizare de servicii de zi ( supraveghere, sprijin in efectuarea temelor, recuperare scolara , socializare, joaca organizata etc. ), dar si servicii de noapte ( cazare cu caracter saptamanal) pentru copiii care nu au scoala in localitatea de domiciliu.
II. Retea de asistenta sociala scolara, structura mobila prin care am deplasat o echipa multidisciplinara in 10 scoli in care nevoile sociale genereaza inadaptabilitate scolara. Motivatia: necesitatea includerii asistentie sociale si a animatiei in sistemul de invatamant in calitatea lor de parghii de integrare scolara.
III. Formarea de specialisti in ocupatii sociale si voluntari pentru integrare scolara si incluziunea sociala. Motivatia: deficitul de competente/lipsa de specialisti in ocupatiile animator socio-educativ, pedagog scolar si consilier pentru dezvoltare personala, precum si a voluntarilor instruiti sa actioneze pentru integrare scolara si sociala.
IV. Constientizarea rolului si a importantei educatie in randul parintilor si a comunitatilor tinta. Motivatia: implicarea redusa a parintilor si a comunitatilor tinta in educatia copiilor.


| Date beneficiari
    Proiectul a avut 3 grupuri tinta si dintre acestea au fost asistati prin proiect 717 beneficiari directi, dupa cum urmeaza: Grup tinta principal: Copii in situatii de risc – 527 ( fata de 490 planificati) Grupuri tinta secundare: a) Specialist/angajati ce presteaza servicii copiilor apartinand diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobandit noi cunostintesi abilitati specifice – 60 calificati in ocupatiile animator socio-educativ, pedagog social si consilier pentru dezvoltare personala b) voluntari instruiti pentru incluziune scolara si sociala: 20 de elevi si studenti c) parinti : 110

| Date beneficiari
    Estimam ca beneficiarii indirecti au fost peste 3500 formati din: - copii, colegi de clasa sau de scoala cu beneficiarii directi de animatie socio-educativa - specialisti /angajati in domeniul educational si social, colegi cu beneficiarii directi de formare profesionala si care au primit materiale de invatare de la acestia, informatii etc.Totodata au primit Manualul de animatiesocio educativa realizat de asociatianoastra si care s-a distribuit pe suport de hartie , dar si in format digital si s-a postat si pe pagina proiectului. - colegii de scoala /facultate ai voluntarilor instruiti cu care acestia au relationatsi care ulterior au manifestat dorinta de fi cuprinsi in instruiri, proiecte etc. - parinti, bunci si alti membrii ai familiilor din care au provenit beneficiarii directi

| Activitati
    Proiectul a avut planificate 10 activitati si 47 de subactivitati. Pentru membrii grupurilor tinta s-au desfasurat 6 activitati: 1) Retea de asistenta sociala scolara prin care s-au identificat si solutionat cauzelor sociale care genereaza inadaptabilitate scolara 2 ) Tabara ”10 zile fara griji” care a avut organizate 5 serii destinate educatiei nonformale; 3) Servicii integrate pentru copiii cu risc de abandon scolar ( supraveghere, informare, consiliere, recuperare scolara, cazare saptamanala etc.) 4) Tabara de instruire pentru voluntari; 5) Formare profesionala autorizata ANC in ocupatiile animator socio-educativ, pedagog social si consilier pentru dezvoltare personala. 6) Campania de constientizare a rolului si importantei educatiei, activitate pentru parinti desfasurata gradual cu 3 etape, adica informare, manifestare socialasi implicare comunitara. Activitati de promovare: 1) Publicitatea si vizibilitatea proiectului, activitate cheie prin care s-a relationat cu mediul intern si extern al acestuia. 2)Sesiunile de diseminare a rezultatelor prin care s-au promovat metodele, tehnicile si structurile de implementare in vederea replicarii modelului. Alte 2 activitati au vizat managementul proiectului si achizitiile publice. Pilonii de baza ai metodologiei au fost parteneriatul, scolile asociate, structurile fixe si mobile, echipa de management, echipa de implementare, reteaua de voluntari si actiunea autonormata prin metodologii, proceduri de lucru etc.

| Rezultatele proiectului
    Fiecare subactivitate a fost planificata si desfasurata sa produca minimum 3 rezultate, fapt care a condus la peste 140 de rezultate masurabile dintre care cele mai relevante au fost: 1 Baza de date relevanta despre cauzele care genereaza inadaptabilitate scolara si mediocritate educationala rezultata din munca de teren si valorificata in furnizarea serviciilor si desfasurarea actiunilor de animatie socio-educativa; 527 de copii sustinuti in procesul de integrare scolara si sociala prin interventii relationate cu nevoile identificate; eliminarea riscului de abandon scolar pentru 40 de copii din satele de munte pentru care s-au furnizat servicii integrate in Campusul scolar Strungari; 20 de liceeni si studenti instruiti ca si voluntari au sustinut desfasurarea subactivitatilor in scolile tinta; 60 de specialisti din sistemul de invatamant si cel social au dobandit calificari in ocupatii relevante pentru incluziunea scolara/sociala si s-au implicat in desfasurarea actiunilor destinate copiilor si parintilor; Schimbarile majore obtinute: transformarea unui sat izolat de munte intr-o zona prioritara pentru educatie; punerea bazelor unui mecanism local de actiune asupra cunoasterii si acoperirii nevoilor pe care le au copiii aflati in diferite situatii de risc; imbunatatirea comportamentului scolar si a rezultatelor educationale datorita actiunii asupra cauzelor care genereaza abandon; cresterea nivelului de informare si responsabilizare al parintilor fata de rolul lor in educarea copiilor; modificarea gradului de receptivitate al scolilor fata de asistenta sociala.

| Bugetul
    1943931,60

| Parteneri
    Initiatorul proiectului :Asociatia ”Sprijiniti copiii” Alba Iulia, partener in proiect. Organizatia a realizat analiza de nevoi, a identificat finantatorul , a elaborat proiectul si a implementat activitatile dedicate grupului tinta, precum si cele de promovare. Beneficiar de finantare: Comuna Pianu, calitate care a generat responsabilitatea managementului proiectului Asociati: 10 structuri scolare din localitatile tinta ale proiectului, statut care a contribuit la facillitarea accesului in spatiile educative, precum si sustinererea procesului de asigurare a membrilor grupului tinta principal – copii in situatii de risc, cat si a celui secundar – specialistii care lucreaza cu copii.

| Website proiect
    www.complexpianu.ro

Copyright © Gala Societatii Civile si Millenium People 2010 - 2021
Site dezvoltat de Netvibes & BORŢUN•OLTEANU D/G/TAL