close

Aboneaza-te

Scrie numele si adresa ta de email mai jos iar noi iti vom trimite mail de cate ori avem noutati pentru tine. 

Participanti & ProiectePolitici publice pentru Educație (EDUPOL)| Organizator:
    Asociația Centrul Syene pentru Educație
| Categorie:
    Premiul Special pentru INOVATIE
| Problema de fond
    Problema centrala a proiectului a reprezentat-o implicarea scazuta a factorilor interesati din societate (ONGuri, asociatii de parinti) în elaborarea politicilor publice din domeniul educttiei. Politicile publice privind educatia, inclusiv legea educatiei nationale, sunt tehnicizate, iar discutia se duce mai ales la nivel de experti, fara o consultare si implicare larga a societatii. Politicile publice din educatie sunt schimbate sistematic, schimbarile propuse sunt incompatibile cu viziunea initiala sau introduc incertitudine si hazard moral în cadrul sistemului de educatie. Politicile publice în domeniul CSD si al utilizarii noilor tehnologii digitale în procesul de predare-învatare-evaluare nu pleaca de la problemele si constrângerile din practica, întâlnite de elevi si profesori, si nici nu se bazeaza pe exemple de buna practica.

| Scopul programului
    Scopul proiectului a constat în dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale cu misiune în domeniul educatiei de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern, implicarea acestor organizatii în consultarile aferente elaborarii noii legi a educatiei nationale si promovarea unor mecanisme de monitorizare si implicare care sa consolideze consultarea, transparenta si standardizarea în domeniul educatiei. Obiectivul specific a constat in dezvoltarea si promovarea unui mecanism de monitorizare si a 4 politici publice alternative în domeniul educatiei.

Politici publice pentru Educație (EDUPOL) Politici publice pentru Educație (EDUPOL) Politici publice pentru Educație (EDUPOL)

| Aria geografica
    Bucuresti, Iasi

| Rezumat
    Proiectul EDUPOL s-a fundamentat pe necesitatea de a dezvolta la nivel strategic doua teme cheie pentru cresterea calitatii in educatie: integrarea instrumentelor digitale in educatie si dezvoltarea curriculum la decizia scolii. Obiectivele proiectului au vizat promovarea de politici publice alternative pe aceste teme prin consultarea, implicarea si cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din educatie. Activitatile proiectului au constat in
1) elaborarea rapoartelor de cercetare privind digitalizarea si CDS - la activitatea de cercetare au luat parte peste 460 de profesori, 300 de parinti si 130 de elevi din peste 120 de unitati de invatamant;
2) elaborarea si dezbaterea publica a propunerilor de politici publice alternative - 15 dezbateri publice organizate in 7 orase la care au luat parte reprezentanti ai 18 institutii publice la nivel central si local, 29 de unitati de invatamant publice si private si 47 de ONG-uri;
3) dezvoltarea retelei Edupol care are 15 organizatii neguvrnamentale membre si organizarea de sesiuni de formare in domeniul politicilor publice pentru persoanele din cadrul retelei.

Rezultatele obtinute: 2 studii si 4 politici publice care au fost diseminate, discutate si integrate in demersurile strategice ale Administratiei Prezidentiale (proiectul "Romania Educata") si Ministerului Educatiei.


| Date beneficiari
    460 de profesori, 300 de parinti, 130 de elevi, 120 de unitati de invatamant, 18 institutii publice la nivel central si local si 47 de ONG-uri

| Date beneficiari
    5000 de persoane care au interactionat cu pagina de Internet si au descarcat livrabilele proiectului

| Activitati
    Activitatea 1. Politica publica alternativa privind integrarea noilor tehnologii digitale în procesul de procesul de predare – învatare – evaluare. Activitatea a constat in culegerea de date de la firul ieribii (prin focus-groupuri, interviuri, desk research), elaborarea raportului de cercetare, dezvoltarea retelei EUDPOL, elaborarea propunerii de politici publice alernative, dezbaterea si promovarea propunerii de politici publice in relatie cu factorii interesati. Activitatea 2 Politica publica alternativa privind curriculum-ul la decizia scolii (CDS). Activitatea a constat in culegerea de date de la firul ieribii (prin focus-groupuri si interviuri in 7 judete, desk research), elaborarea raportului de cercetare, elaborarea a 3 propuneri de politici publice alernative, dezbaterea si promovarea propunerilor de politici publice in relatie cu factorii interesati - 7 dezbateri publice. Activitatea 3. Dezvoltarea cunostintelor si abilitaþilor grupului tinta Activitatea a constat in organizarea a 2 sesiuni de formare profesionla in domeniul politicilor publice a cate 15 participanti fiecare pentru reprezentantii ONGurilor din reteaua EDUPOL.

| Rezultatele programului
    Proiectul a dezvoltat capacitatea beneficiarilor (profesori, parinti, elevi, reprezentanti ONG) de a participa in procesul de elaborare a politicilor publice in sistemul de educatie. Beneficiarii au putut sa atriculeze puncte de vedere si propuneri viabile care au fost diseminate si integrate in cadrul demersurilor stratgice ale Administratiei prezidentiale - proiectul "Romania educata". Astfel, in urma unui larg proces de consultare si implicare, au fost elaborate urmatoarele documente de politici publice (studii de fundamentare si politici de interventie):

#Studiul 1: Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii,
#PPP 1: CDȘ – factor cheie în dobândirea competențelor și prim pas în asigurarea unui învățământ la standarde europene,
#PPP 2: Parteneriate locale pentru educație – soluție pentru creșterea calității ofertei educaționale a unităților de învățământ în materia CDȘ, #PPP 3: Creșterea gradului de comunicare cu părțile interesate în elaborarea ofertei CDȘ și transparență în evaluarea eficienței și publicarea datelor cu privire la acesta; #Studiul2: Integrarea tehnologiei în sistemul educațional românesc,
#PPP 4: Propunerea de politică publică privind integrarea tehnologiei în învățământ preuniversitar din România.


| Buget
    790599,91

| Parteneri
    Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Iași

| Website program
    http://syene.ro/cursuri-si-ateliere/

Copyright © Gala Societatii Civile si Millenium People 2010 - 2020
Site dezvoltat de Netvibes & BORŢUN•OLTEANU D/G/TAL