close

Aboneaza-te

Scrie numele si adresa ta de email mai jos iar noi iti vom trimite mail de cate ori avem noutati pentru tine.
 

Participanti & ProiecteCultura Alternativă| Organizator:
    Asociația Culturală Flower Power
| Categorie:
    Proiecte pentru tineret
| Problema de fond
    Nevoia identificata este lipsa unui Statut al Artistului in Romania, in ciuda existentei unei combinatii de ordine si legi care fac referire la elemente ale acestuia. Imbunatatirea statutului socio-profesional si a conditiei creatorului este o prioritate a Strategiei pentru Cultura si Patrimoniu National, bazata pe recomandari ale UNESCO si Comisiei Europene.Analiza ce a stat la baza Strategiei pentru Cultura si Patrimoniu National 2016-2022, arată o definire neclară a artistului care duce la:
• lipsa protectiei sociale a artistului;
• slaba garantare a drepturilor de autor si a drepturilor conexe (in conformitate cu Legea nr. 8/1996);
• cuantumul redus al alocatiilor acordate pentru dezvoltare culturala;
• existenta unor structuri asociative ineficiente care nu sunt inca in masura sa asigure o protectie minimala a liber-profesionistilor


| Scopul proiectului
    Obiectivul general al proiectului reprezintă consolidarea capacităţii ONG-urilor şi a actorilor relevanţi din domeniul cultural în a iniţia, promova, implementa şi monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea sincronizării acestuia cu mediul cultural european şi internaţional.Scopul: Îmbunătățirea Statutului Artistului în România, în acord cu recomandările UNESCO. OS 1 -Analizarea domeniului cultural extins OS2-Formarea ONG – urilor în formularea de politici publice, OS3-Formularea unei Politici Publice alternative, OS4-Diseminarea propunerii

Cultura Alternativă Cultura Alternativă Cultura Alternativă

| Aria geografica
    National

| Rezumat
    Obiectivul general al proiectului reprezintă consolidarea capacităţii ONG-urilor şi a actorilor relevanţi din domeniul cultural de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza politici publice adaptate contextului cultural actual din România în vederea îmbunătăţirii şi sincronizării acestuia cu mediul cultural european şi internaţional. Obiective specifice 1: Monitorizarea şi evaluarea politicilor publice existente din domeniul cultural şi a gradului de aplicabilitate a acestora în România în vederea realizării de propuneri de politici publice alternative, activități-realizarea a 2 studii-unul calitativ și unul cantitativ, 5 workshop-uri, 100 persoane implicate 2. Capacitarea ONG – urilor şi a actorilor relevanţi din domeniul cultural românesc în iniţierea, elaborarea, promovarea şi implementarea de politici publice alternative prin realizarea de activităţi de formare a 20 de membri ai Asociaţiei Culturale "Flower Power", 8 intalniri regionale, schiță de politică publică, 3.Formularea unei propuneri alternative la politicile publice bazată pe problemele reale identificate prin intermediul evaluărilor realizate, 10 workshopuri 4.
4. Obiectivul Specific nr. 4 - Promovarea propunerii alternative la politicile publice dezvoltată în vederea adoptării/aprobării acestora de către Guvern şi a implementării acesteia în sistemul cultural naţional-7 evenimente de diseminare, 150 participanți, 150 exemplare Ghid formulare politici publice publicate și diseminate, activități de lobby pentru propunerea de politică publică, inregistrarea propunerii de politică publică la Ministerul Culturii și alte autorități naționale relevante pentru obiectivul proiectului.


| Date beneficiari
    Beneficiarii directi/ grup prioritar: Artistii tineri independenti, care nu au loc in sistem si al caror statut nu este definit inca legal in Romania. Grupul ţintă total al proiectului “Cultura Alternativa” este format din 180 de persoane reprezentând atât angajaţi şi voluntari ai solicitantului cât şi reprezentanţi ai altor ONG-uri, parteneri sociali după cum urmează: 20 - Reprezentanti ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale); 3 - Reprezentanti ai partenerilor sociali; 157 – persoane din autoritatile si institutiile publice (personal de conducere si de executie).

| Date beneficiari
    Alte organizatii și parteneri sociali din domeniul cultural, interesați de dezvoltarea Statutului Artistului.

| Activitati
    Realizarea unui sondaj de percepţie cu privire la impactul mixului legislativ privind condiţia actuală a artistului, Realizarea unui studiucalitativ cu privire la bunele practici de politici publice în domeniul cultural, la nivel internaţional, Organizarea unor întalniri de lucru specializate în vederea identificării nevoilor specifice din domeniul culturii, Crearea unei reţele virtuale de comunicare între mediul cultural şi mediul civic, Derularea de acţiuni de susţinere a implicării actorilor relevanţi locali în procese decizionale la nivel local, regional şi naţional, Organizarea unei tabere de instruire în domeniul elaborării propunerilor alternative la politicile publice, Organizarea a 10 workshop-uri pentru elaborarea propunerilor alternative de politici publice in domeniul culturii, Formularea unei propuneri alternative privitoare la Statutul Artistului, Organizarea a 7 evenimente de diseminare a propunerilor de politici în centre culturale regionale din România (Iaşi, Cluj, Timişoara, Sibiu, Constanţa, Craiova şi Bucureşti), Înaintarea propunerii alternative la politicile publice în domeniul culturii către instituţiile relevante, Diseminarea bunelor practici în realizarea de politici publice.

| Rezultatele proiectului
    Rezultatele proiectului: un website care pune la dispoziție toate materialele de informare realizate in cadrul proiectului-studiu calitativ ”Statutul Artistului in 5 țări europene”, Sondaj de percepție pe o bază de 300 de participanți care au răspuns unui chestionat pe teme privind condiția artistului în România, o analiză a domeniului cultural extins, comunicate de presă, emisiuni radio și TV in care a fost prezentat proiectului, în diversele etape de derulare, alte materiale de informare, o rețea virtuală de comunicare, webinarii on-line în care au fost prezentate activitățile și etapele proiectului, ca și problematica acestuia, colectarea de informaţii calitative de la persoanele afectate direct, identificarea corespunzătoare a nevoilor specifice în domeniul culturii, implicit în cadrul celor 5 subdomenii culturale, creşterea gradului de interacţiune între persoanele interesate şi dornice de schimbare din domeniul culturii, un program intensiv de formare culturală pentru 20 membri ai Asociației Culturale Flower Power, editarea și publicarea unui manual de elaborare, implementare și monitorizare a politicilor publice și a unui ghid de bune practici in formularea a politicilor publice în domeniul cultural, o propunere de politică publică alternativă formulată, privind statutul artistului in România, cu trei variante de soluționare propuse pentru îmbunătățirea condiției artistului din România, creșterea numărului de persoane informate în domeniu, intalniri de lucru, identificarea problemelor și nevoilor reale ale momentului, in zona culturală și artistică din România.

| Bugetul
    920471,08

| Parteneri
    Parteneri media, parteneri instituționali

| Website proiect
    https://statutulartistului.ro

Copyright © Gala Societatii Civile si Millenium People 2010 - 2020
Site dezvoltat de Netvibes & BORŢUN•OLTEANU D/G/TAL