close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteFONDUL BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE| Organizator:
    
| Categorie:
    Educație, Învățământ, Cercetare
| Problema de fond
    Proiectul a fost inițiat în contextul în care învățământul tehnic și tehnologic nu beneficiază de suficiente resurse pentru spații de învățare moderne și la o calitate potrivită pentru performanță. Nevoile beneficiarilor au fost identificate prin analiză temeinică la fața locului, la licee și facultăți de profil din municipiul Iași. Discuțiile individuale cu profesorii, directorii de școli și decanii și interacțiunea cu liceenii și studenții la orele de curs și de seminar sau interacțiunea la orele de practică specializată în cadrul companiei gazdă BORGWARNER ne-au oferit o viziune pragmatică asupra nevoilor concrete de studiu.

| Scopul proiectului
    Scopul principal a fost repunerea în funcțiune la adevărata valoare a unor săli de clasă, săli de curs, laboratoare sau ateliere de lucru, frecventate de elevi și/sau studenți de la instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar de profil din Iași.
Obiective:
- Dotarea cu echipamente de specialitate a două laboratoare de la două facultăți distincte din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași,
- Modernizarea a două săli de ateliere de la două licee tehnologice din Iași.FONDUL BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE FONDUL BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE FONDUL BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE

| Aria geografica
    mun. Iași

| Rezumat
    FONDUL BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE a fost creat la inițiativa companiei BORGWARNER, în colaborare cu Fundația Comunitară Iași. Prin acest fond s-a urmărit finanțarea a 4 proiecte cu suma totală de 400.000 lei, proiecte care au fost alese în urma unui concurs de proiecte, dedicat următoarelor instituții de învățământ din Iași: Liceul „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții Mașini și Management Industrial. Suma de 400.000 lei a fost împărțită în mod egal la cele 4 instituții de învățământ. Scopul principal al programului a fost repunerea în funcțiune la adevărata valoare săli de clasă, săli de curs, laboratoare sau ateliere de lucru, frecventate de elevi și/sau studenți de la instituțiile amintite anterior. Activități implementate: concurs de proiecte ; întâlniri/discuții consultative online și/sau offline, cu potențialii candidați (pentru suport tehnic de completare a documentelor de participare la concurs, sfaturi, recomandări); evaluarea și anunțarea proiectelor câștigătoare; rafinarea proiectelor și semnarea contractelor de finanțare; implementarea și monitorizarea proiectelor; inaugurarea proiectelor; evaluarea proiectelor și raportarea către finanțator.
Rezultate:
- Modernizarea infrastructurii unuia dintre cele 7 ateliere ale Colegiului „M. Sturdza” Iași, în speță cel destinat prelucrărilor mecanice prin așchiere.
- Completarea dotării deja existente a laboratorului „Măsurări asistate”.
- Modernizarea laboratorului de „Organe de Mașini”.
- Modernizarea cabinetului din corpul C al Liceului „D. Leonida din Iași.


| Date beneficiari direcţi
    Elevii și studenții și cadrele didactice de la instituțiile de învățământ implicate în program, peste 2000 de beneficiari direcți.

| Date beneficiari
    Comunitatea locală și regională

| Activitati
    Principalele activități:
• Concurs de proiecte: februarie – martie 2021
• Încheierea perioadei de înscriere a proiectelor a fost pe 8 martie 2021 (formularele s-au completat și s-au transmis pe adresa doris.cojocariu@fundatiacomunitaraiasi.ro până cel târziu la 8 martie 2021, ora 24:00).
• Întâlnirile/discuțiile consultative online și/sau offline, cu potențialii candidați (pentru suport tehnic de completare a documentelor de participare la concurs, sfaturi, recomandări etc.) s-au desfășurat în perioada februarie – martie 2021.
• Evaluarea proiectelor s-a desfășurat în perioada 9 – 15 martie 2021.
• Anunțarea proiectelor câștigătoare a avut loc pe 16 – 19 martie 2021.
• Rafinarea proiectelor și semnarea contractelor de finanțare: martie - aprilie 2021.
• Implementarea și monitorizarea proiectelor: aprilie – octombrie 2021.
• Inaugurarea proiectelor: septembrie – octombrie 2021.
• Evaluarea proiectelor și raportarea către finanțator: noiembrie – decembrie 2021


| Rezultatele proiectului
    În cadrul FONDULUI BORGWARNER PENTRU EDUCAȚIE s-au implementat 4 proiecte importante.

1. Prin proiectul „MODINAȘ” am reușit să modernizăm infrastructura unuia dintre cele 7 ateliere ale Col. Tehnic „M. Sturdza” Iași. Acest atelier constituie acum un mediu educațional propice pentru pregătirea de bază a viitorilor operatori și tehnicieni CNC. Aici se vor efectua orele de teorie/laborator și instruire practică (pentru anul I, II), urmând ca în anii superiori, orele de instruire practică să fie efectuate în cadrul companiilor. În acest fel considerăm că vom crește atractivitatea elevilor pentru studiul disciplinelor acestei calificări și totodată vom ridica și nivelul de pregătire al elevilor noștrii.
2. Prin proiectul de la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial am venit în completarea dotării deja existente a laboratorului „Măsurări asistate” cu o serie de echipamente de control asistate de calculator, necesare instruirii studenților.
3. Prin cel de-al 3-lea proiect prin care am modernizat laboratorul de „Organe de Mașini” am reușit să efectuăm lucrări practice de laborator. Modernizarea laboratorului cu bancul de lucru performant înseamnă valoare adăugată excepțională pentru activitatea didactică din cadrul Universității tehnice.
4. De asemenea, am mai reușit la nivelul Liceului „D. Leonida” din Iași să reabilităm în totalitate cabinetului din corpul C al instituției. Pe termen mediu și lung, această transformare a sălii într-un laborator modern conduce la îmbunătățirea procesului de predare-învățare și la creșterea atractivității activițății.


| Bugetul
    486800

| Parteneri
    Organizații: Fundația Comunitară Iași Companii: BORGWARNER Instituții: Liceul „Dimitrie Leonida”, Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Facultatea de Mecanică și Facultatea de Construcții Mașini și Management Industrial, din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași

| Website proiect
    https://www.fundatiacomunitaraiasi.ro/fondurile/fondul_borgwarner/

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes