close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteMasuri integrate de incluziune scolara in satele de munte /POCU 2014-2020| Organizator:
    ASOCIATIA SPRIJINITI COPIII ALBA IULIA
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Programul a demarat in 2000 cand ”Sprijiniti copiii” a finalizat un studiu privind cauzele care genereaza riscul de abandon scolar si medicoritatea educationala a copiilor din satele din UAT Cugir, Salistea si Pianu.Au fost realizate anchete de teren in 385 de familii si datele culese au condus la concluzia ca doar interventia pe baza de proiecte cu durata determinata nu este suficenta, ci sa impun actiuni permanente, unele cu durata scurta, altele extinse pe mai multi ani scolari si toate avand un scop comun.Totodata, rezultatele studiului au certificat presupunerea noastra ca este nevoie de formare pentru cadre didactice, dar si de actiuni care sa sustina parintii sa inteleaga rolul si importanta educatiei.Era nevoie de sinergii educationale care sa conduca la un demers comun, respectiv actiunea asupra cauzelor, nu a efectelor.

| Scopul proiectului
    Scopul: Sa dezvoltam un mecanism local de masuri care sa contribuie la integrarea scolara a copiilor din satele izolate de munte din judetul Alba. OB: 1)Dezvoltarea unui sistem de identificare, inregistrare și susținere a 380 de copii din 13 sate să frecventeze invatamantul ante-preșcolar si prescolar.2) Promovarea accesului egal la invatamantul scolar primar si secundar pentru 520 de elevi din 13 sate . 3)Imbunatarea competențelor transversale pentru 80 de cadre didactice din scolile tinta in vederea promovării unor servicii educationale relaționate cu nevoile elevilor.

Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte /POCU 2014-2020 Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte /POCU 2014-2020 Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte /POCU 2014-2020

| Aria geografica
    JUDETUL ALBA satele Pianu de JOS, Pianu de Sus, Strungari, Purcareti, Rachita, Sasciori, Capalna, Loman, Tonea si Plesi

| Rezumat
    Riscul de abandon scolar si mediocritatea educationala au condus la dezvoltarea Componentei Educatie a programului in functie de nevoile identificate in teren.Componenta este impartita pe zone de interes. In competitie prezentam Zona Pianu-Sasciori formata din 2 scoli cu personalitate juridica la care sunt arondate 9 structuri scolare si 6 gradinite frecventate de copiii din 13 sate, majoritatea montane.In 8 sate nu exista grădinita, scoala primara si /sau gimnaziala si copii parcurg zeci de km pe jos de la cele mai mici varste, fapt ce duce la absenteism si mediocritate. O alta caracteristica este predarea simultana/ comasata cu 2- 3-4 clase , realitate care scade calitatea educatiei.Specific pentru 11 dintre sate este practicarea transhumantei, adica plecarea cu animalele spre zone mai inalte decat cea de domiciliu si an scolar redus. Anual,intre 21.05 si 30.09 pe varfurile Recea si Surianu sunt cel putin 200 de copii negilijati, pusi la munci grele de la cele mai mici varste si lipsiti de sprijinul necesar intelegerii importantei educatiei.Multi dintre ei nu au frecventat gradinita si merg la scoala fara a avea nivelul de dezvoltare cognitiva, emotionala si sociala, iar altii sunt scolari, dar au multe absente, note mici, corigente, repetentie etc. Prin program actionam prin structuri fixe si mobile, de tip retele/caravane cu care urcam pe munte pentru cunoasterea capacitatile si dificultatile de invatare si acoperirea acestora prin servicii , in functie de varsta. Pentru cei mici (2-6 ani ) lucram pe domenii de dezvoltare,iar pentru scolari interventiile vizeaza cunostere gradului de atingere a competentelor de comunicare, calcul, culturale, sociale si civice si acoperirea individualizata a golurilor identificate

| Date beneficiari direcţi
    copii intre 2-14 ani si cadre didactice din scolile tinta

| Date beneficiari
    colegi, parinti si alti membri de familie .Parintii au fost implicati intr-o Campanie de informare şi conştientizare privind rolul şi importanţa educaţiei in cadrul careia s-au organziat 50 de grupuri de discutii cu 300 de parinti din 13 sate . Temele principale au vizat : Necesitățile educaționale ale copiilor, Modalități de sprijin/servicii de reducere a riscului eucațional, Informare privind sistemul de învățământ obligatoriu etc.

| Activitati
    Intre 2019-2021 , programul a avut 4 tipuri activitati, 1. De infiintare de structuri fixe in satele tinta ( centru de zi/cresa ; gradinita de vara; grupe de gradinita cu program prelungit; campus scolar; clase de tip Scoala dupa scoala, program de formare cadre didactice) si mobile ( retea rurala de integrare scolara formată din specialiști cu rol de ~personal de sprijin~ care s-au deplasat în școlile țintă și au susținut cunoașterea și valorificarea potențialului individual al elevilor; unitate mobila de identificare si inscriere a copiilor in sistemul de invatamant timpuriu; caravane de animatie socio educativa; excursii tematice ș.a ) 2.De organizare si functionare ( elaborarea si coordonarea de proiecte ; aplicarea de metodologii, proceduri de lucru, tipizate standard de identificare / masurare a potentialului individual si a gradului de dezvoltare; fise de lucru , caiete metodice , ghiduri practice si alte instrumente pentru lucrul direct cu beneficiarii . 3. De monitorizare si evaluare ( culegerea si prelucrarea periodica de date despre evolutia beneficiarilor si impactul produs ) 4. De promovare si replicare ( conferinte , comunicate si aunturi de presa; campanii de informare; conferinte de diseminare, elaborare si distribuire publicatii )In perioada de referinta, programul a avut 796 de beneficiari cu durate diferite de la 1 la 3 ani respectiv: 29 anteprescolari;224 prescolari; 316 elevi invatamant primar , 166 gimnazial si 61 cadre didactice .

| Rezultatele proiectului
    13 structuri fixe infiintate si activitate , respectiv: 1 centru de zi pentru anteprescolari , asmilat creselor, furnizeaza servicii de ingrijire si educatie timpurie pentru 29 de copii din Pianu; 1 Gradinita de vara contribuie la dezvoltarea cognitiva si educationala pentru 80 de copii din 9 sate; 4 grupe de gradinita cu program prelungit sustin dezvoltarea cognitiva si emotionala pentru 88 de copii ; 5 clase din Programul Scoala dupa scoala contribuie la diminuarea defictului educational pentru 119 elevi din ciclul primar; Reducerea deficitului de integrare școlară la materiile de bază a fost intre 75 % dintre elevi la Matematică și 90 % la comunicare; 1 Campus scolar format din centru de zi, adapost cu cazare saptamanala si loc de petrece a timpului liber contribuie la prevenirea abandonului scolar si integrarea scolara pentru 59 elevi , dintre care 33 au primit cazare săptămânală deoarece nu au avut condiții de frecventare a școlii în localitatea de domiciliu; 10 beneficiari au absolvit scoala gimnaziala și toți continuă studiile. 4 serii de cursuri asigura imbunatatirea competentelor transversale pentru 61 de cadre didactice; 61 de mini-proiecte educationale elaborate, subventioante si implementate la clasa de catre cursanti sustin aplicarea Planului de Dezvoltare Insitutionala (PDI) in scolile tinta. 4 structuri mobile sustin cunoasterea si valorificarea pontatialului de invatare si afirmare pentru 735 de copii de elevi prin animatie socio educativa, asistenta psihopedagogica, orientare si consiliere in cariera.

| Bugetul
    1746995,04

| Parteneri
    Asociatia Umanitara Sprijiniti copiii Alba Iulia, Asociatia CERESS Alba, Comuna Pianu si 37 de scoli din 26 de comunitati ( Pianu de Jos, Pianu de Sus, Strungari, Purcareti, Plaiuri, Sasciori, Rachita, Loman, Plesi,Tonea, Capalna, Cugir, Calene, Mugesti, Salistea,Sibot, Balomir, Calnic, Petresti, Teius, Sancel,Blaj, Vintu de Jos, Almasu Mare , Zlatna si Abrud). Dintre acestea peste 85 % fac parte din Zona Montana Defavorizata (ZMD) a judetului Alba ( ZMD), ~teritoriu special, de interes national amplasat la altitudini medii de peste 600 de metri~, asa cum prevedea Memorandumul de dezvoltare al zonelor montate 2014-2020.Dintre acestea, in perioada 2019-2021 au fost incluse in program 9 structuri scolare si 6 gradinite din 13 sate

| Website proiect
    NU

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes