close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteFestivalul de Film Feminist ediția I| Organizator:
    Asociația A.R.T. Fusion
| Categorie:
    Apărarea drepturilor individuale/ colective
| Problema de fond
    Lipsa de acțiune cu privire la violența de gen în rândul instituțiilor, dar și efortul activ de a reprima educația de gen/sexuală au repercusiuni la nivel de societate expuse în diverse studii și rapoarte cu privire la probleme legate de egalitatea de gen în România – printre care nivelul ridicat de sarcini la adolescențe, nivelul ridicat de fete și femei traficate, nivelul ridicat de violență domestică. Nevoia de activități educaționale pe tematica egalității de gen în rândul tinerilor au fost identificate și în cadrul proiectelor anterioare ale asociației, în special proiectul Using Theatre to Make Politics, unde au fost organizate evenimente de Teatru Legislativ și Teatru Ziar pe tematica violenței de gen, a responsabilității autorităților și a reproducerii acestor fenomene în media care au implicați tineri din București și din țară.

| Scopul proiectului
    Festivalul de Film Feminist și-a propus să promoveze și să conștientizeze publicul cu privire la drepturile omului, cu un accent deosebit pe egalitatea de gen și violența bazată pe gen, prin proiectii de filme, dezbateri si activități de educatie non-formala.
Proiectul a țintit următoarele obiective concrete: 1. Educarea publicului cu privire la drepturile omului, cu accent pe problemele de gen. 2. Creșterea gradului de conștientizare și promovarea egalității de gen și a feminismului la nivel local.


Festivalul de Film Feminist ediția I Festivalul de Film Feminist ediția I Festivalul de Film Feminist ediția I

| Aria geografica
    București (Festivalul) + Caracal, Găujani, Târgu Jiu (Caravană)

| Rezumat
    Proiectul „Festivalul Filmului Feminist” și-a propus să promoveze egalitatea de gen și drepturile omului în rândul comunității Bucureștene și a tinerilor din 3 zone urbane mici (Caracal, Giurgiu, Târgu-Jiu) prin proiecții de filme, dezbateri și activități de educație non-formală.
În UE, România este fruntașă listelor pentru cel mai mare număr de mame adolescente sau cel mai mare număr de fete și femei traficate și la capătul listelor în ceea ce privește reprezentarea politică a femeilor sau educație sexuală și de gen în școli. Astfel, prin film și activități educaționale non-formale, participative, acest proiect și-a propus să umple golul lăsat de instituțiile pe tema educației și egalității de gen.
Proiectul a constat în:
1. Un Festival de Film de 5 zile la București, care a inclus filme de scurt și lung metraj, pe probleme legate de egalitatea de gen și violența de gen și evenimente cu experți și alte organizații ale societății civile, axate pe creșterea gradului de conștientizare și educare a problematicilor de gen și feminism (teatrul celor opresați, campanii stradale, ateliere etc.).
2. O Caravană de Filme Feministe care a dus experiența festivalului în alte 3 comunități urbane mici.
Combinând proiecția de filme, dezbaterile cu experții/reprezentanții ai instituțiilor publice și activitățile non-formale, proiectul final a fost o experiență integrată care a condus la o înțelegere mai cuprinzătoare a problematicii feministe atât la nivel național, local, dar și internațional, precum și cum putem acționa împreună pentru a aduce schimbări acolo unde este nevoie.
Rezultatele proiectului: 1500 participanți la festival + 100 liceeni la caravană, 20 parteneri media, 8 parteneri culturali.


| Date beneficiari direcţi
    Proiectul s-a adresat cu precădere tinerilor cu vârste între 14 și 35 de ani ca resursă umană importantă pentru dezvoltarea societății, dar și din cauza faptului ca studiile arată o vulnerabilitate sporită de victimizare în randul femeilor tinere. Grupul țintă principal a fost format din tinerii si tinerele din București. Grupul țintă secundar a fost publicul larg, ca țintă a promovării și a produselor dezvoltate în cadrul proiectului. - Public Festival de Film: 1500 - Participanți (echipe filme, artiști): minim 9 - Public promovare online și în media: 10000 - Voluntari: 38

| Date beneficiari
     - Familiile voluntarilor și publicului (beneficiari direcți) – care prin discuții cu aceștia au fost informați și au reflectat asupra tematicii - cel puțin 5000 - Prietenii echipei de proiect, ai voluntarilor și ai publicului care prin discuții cu aceștia au fost informați și au reflectat asupra tematicii - cel puțin 1000 - Alte 5 organizații care s-au implicat ca terțe părți în cadrul festivalului - Comunitatea locală în general, prin creșterea conștientizării în ceea ce privește egalitatea și violența de gen

| Activitati
    1. Pregătirea și implementarea Festivalului:
Pregătirea și publicarea apelului internațional pentru filme;
Pregătirea echipei de activiști care au făcut selecția filmelor. Apelul a fost deschis timp de zece zile și am primit peste 1000 de filme din toată lumea. Selecția a fost făcută urmând un set de indici și un sistem bazat pe puncte, iar selecția a cuprins 33 de filme din 21 de țări;
Identificarea și comunicarea cu potențiali parteneri (donatori, culturali, media);
Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare;
Dezvoltarea identității vizuale, împreună cu un designer graphic și elaborarea materialelor de promovare;
Comunicarea cu echipele de film, selectarea echipelor care vor participa la festival si organizarea logistică;
Identificarea locațiilor pentru proiecții și evenimentele conexe;
Dezvoltarea și pregătirea evenimentelor conexe;
Identificarea și comunicarea cu echipa de suport tehnic pentru prelucrarea filmelor și a experților foto-video;
Identificarea și pregătirea voluntarilor;
Finalizarea programului de activități și promovarea tuturor activităților pe social media, în mass-media și offline;
Implementarea, monitorizarea și evaluarea Festivalului;
2. Pregătirea și implementarea Caravanei:
Identificarea partenerilor și locațiilor și elaborarea programului pentru fiecare locație;
Comunicarea, promovarea și organizarea logistica a trei evenimente;
Implementarea, monitorizarea și evaluarea Caravanei.


| Rezultatele proiectului
    Pe termen scurt și mediu, proiectul a adus tema egalității de gen în prim-planul atenției publice prin Festivalul de Film. Proiectul a avut următoarele rezultate:
1 Festival de Film Feminist ce va deveni un model de urmat și care va uni eforturile a mai multor reprezentanţi din sfera societăţii civile, operatori culturali şi altor factori de interes din societate
Un nivel crescut de înțelegere a egalității și violenței de gen în România și în lume în rândul a 1500 de tineri din București și a 100 de tineri din 3 orașe mici
Creșterea capacității de a identifica stereotipuri și comportamente dăunătoare legate de gen
Împuternicirea tinerilor pentru a acționa în legătură cu problemele de gen în viața lor personală
Un nivel crescut de informare cu privire la violența și egalitatea de gen în rândul a 10000 de persoane prin activitățile de comunicare, online și în media
Creșterea colaborării la nivel de societate civilă pe tematica egalității de gen.
O serie de interviuri cu actori relevanți din sfera activistă: regizoare și regizori invitați la festival și figuri din scena activistă românească.


| Bugetul
    70475

| Parteneri
    Proiectul a fost finanțat de Consiliul Europei prin Fundația Europeană de Tineret.

| Website proiect
    

Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes