close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteAproape Adult - tranziția către o viață independentă a tinerilor instituționalizați| Organizator:
    Asociatia The Social Incubator
| Categorie:
    Premiul Special pentru INOVAȚIE
| Problema de fond
    Una dintre categoriile de tineri cele mai afectate aflate în risc de excluziune socială o reprezintă tinerii care părăsesc sistemul de protecție sau care se află încă în cadrul acestuia. Aceștia se
confruntă cu o serie de probleme: slaba dezvoltare sau chiar lipsa abilităților de viață independentă, probleme emoționale, probleme de comportament, lipsa competențelor necesare
integrării pe piața muncii, nivel scăzut de educația, lipsa locuinței. Ei reprezinta o categorie vulnerabila, expusa riscului de excluziune ocupationala si sociala din cauza disponibilitatii reduse
a serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta.


| Scopul programului
    Aproape Adult a vizat integrarea socială și profesională a tinerilor instituționalizați și a răspuns atât componentei educaționale (prin facilitarea accesului la programe de educație nonformală),
cât și componentei de securitate socială prin oferirea de soluții pentru dobândirea de competențe, reducerea decalajelor cauzate de acces diferit la resurse.
Obiective: 1. 90 de beneficiari 2. 9 ateliere educație non-formală 3. 3 ateliere angajabilitate 4. 180 sesiuni consiliere vocațională 5. 90 sesiuni consiliere profesională 6. 6 vizite exploratorii sau seri ale carierei 7. 10 podcasturi


Aproape Adult - tranziția către o viață independentă a tinerilor instituționalizați Aproape Adult - tranziția către o viață independentă a tinerilor instituționalizați Aproape Adult - tranziția către o viață independentă a tinerilor instituționalizați

| Aria geografica
     Prahova, Dâmbovița, Argeș

| Rezumat
    Obiectivul principal al proiectului „Aproape adult” a vizat integrarea socială și profesională a 90 de tineri instituționalizați din județele Prahova, Argeș și Dâmbovița. Acest proces a avut în vedere componenta educațională (facilitare acces la programe de educație non-formală) cât și componenta de securitate socială (îmbunătățirea calității vieții prin consiliere vocațională și ulterior inserție pe piața muncii).
Astfel, pentru atingerea scopului, precum și a obiectivelor de outcome si output, au fost realizate următoarele activități:
1. Stabilirea de parteneriate cu DGASPC-urile din aria geografică în care proiectul s-a desfășurat (Prahova, Argeș și Dâmbovița)
2. Stabilirea de parteneriate economice cu agenti economici din zona de retail, HORECA și producție industrialăIdentificarea
3. Recrutarea a 111 beneficiari din jud. Prahova, Argeș, Dâmbovița
4. Recrutarea a 55 de voluntari din zone diferite profesionale. Voluntarii au lucrat ca mentori cu tinerii din proiect. Efectuarea a 8 sesiuni de induction și 3 de debriefing pentru voluntarii mentori
5. Derularea de ateliere de grup educație non-formală (17 ateliere de educație non-formală)
6. 3 ateliere de angajabilitate și pregătire pentru intrare pe piața muncii
7. Derulare sesiuni individuale de consiliere vocațională și consiliere profesională cu beneficiarii
8. Organizarea de evenimente pentru explorarea opțiunilor de au fost realizate 5 evenimente de tip„Seara carierei” și 1 vizită exploratorie
9. Elaborare podcasturi cu informații relevante pentru tinerii care urmează să părăsească sistemul de protecție.


| Date beneficiari direcţi
    90 beneficiari directi, tineri din sistemul de protecție a copilului

| Date beneficiari
    500 beneficiari indirecți ce au beneficiat de informațiile oferite prin intermediul podcasturilor

| Activitati
    - Procesul de recrutare a presupus includerea în proiect a 111 beneficiari
- Parteneriatele instituționale s-au concretizat cu semnarea a 3 acorduri de colaborare cu cele 3 DGASPC-uri din PH, AG și DB
- Componenta de educație non-formală s-a concretizat cu realizarea a 17 ateliere de educație non-formală
- 5 evenimente de tip „Seara carierei” cu temele: seara campionilor cu tineri din sistem, cum să lucrezi în IT și să eviți capcana job-urilor facile în străinătate, cum să trăiești sănătos, întâlnire cu Alina Șerban regizoare și actriță, seară cu Cristina Nedelcu antrenoare de fitness și multiplă campioană europeană și mondială
- 2 vizite exploratorii
- Derularea a 8 sesiuni de formare pt voluntari
- 5 sesiuni de cunoaștere între voluntari și tineri pt consolidarea relațiilor de mentorat.
- 3 sesiuni de debriefing pt voluntarii care au stabilit deja relații de mentorat cu beneficiarii.
- 3 ateliere de angajabilitate cu scopul de a le oferi tinerilor informații despre cum să caute un loc de muncă, cum să se pregătească pt un interviu de angajare, cum să se prezinte la un interviu etc.
- Activitatea de consiliere vocațională 1:1 cu beneficiarii a avut ca rezultate realizarea a 231 de sesiuni de consiliere vocațională plus alte peste 50 de sesiuni suplimentare cu tineri care au constat în identificare job-uri, însoțire la interviuri etc.
- 10 podcasturi pt tinerii care urmează să părăsească sistemul cu teme relevante stabilite în urma consultării cu beneficiarii direcți


| Rezultatele programului
    Având în vedere că beneficiarii au fost la vârsta la care urmau să părăsească sistemul de protecție, activitățile proiectului au avut în vedere o intervenție complexă, pe mai multe paliere: dezvoltarea abilităților emoționale de a gestiona situații și contexte noi, pregătire pentru intrarea pe piața muncii și mediere pe piața muncii, dar și crearea de legături de mentorat cu profesioniști din domenii diverse. Tinerii au participat la ateliere de educație non-formală cum ar fi: autocunoaștere, gestionarea emoțiilor și încredere în sine, dezvoltare personală prin muzică, educație financiară etc. Aceste ateliere au avut rolul de a-i pregăti pe tineri la nivel emoțional pentru momentul părăsirii sistemului de protecție și asumarea unei independențe emoționale și financiare împreună cu provocările asociate acestui moment.
În procesul de consiliere vocațională, tinerii au învățat cum să elaboreze un CV, o scrisoare de intenție, cum să se pregătească pt un interviu și li s-au aplicat teste pt determinarea unor profile vocaționale (Holland, BFQ etc.).
Activitatea de mentorat a avut ca rezultat 55 de relații, câteva dintre ele având rezultate imediate: admitere la facultate, facilitare angajare, facilitare cursuri de pregătire profesională etc.
Participarea la seri ale carierei cu profesioniști din domenii diverse, inclusiv o seară a carierei cu tineri din sistem care au avut succes profesional pentru încurajarea beneficiarilor
Facilitarea accesului pe piața muncii a avut următoarele rezultate: 40 de tineri au participat la cel puțin un interviu și 34 de tineri angajați.


| Buget
    164000

| Parteneri
    Vodafone Romania

| Website program
    https://asociatiasocialincubator.org/aproapeadult/

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes