close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.
 

Participanti & ProiecteȘcoala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității| Organizator:
    Fundatia Regală Margareta a Romaniei
| Categorie:
    Educație, Învățământ, Cercetare
| Problema de fond
    Proiectul a fost inițiat în contextul în care gradul din ce în ce mai ridicat al părăsirii timpurii a sistemului de învățământ în rândul copiilor (preșcolari și elevi) atrage după sine alte probleme prezente în economie: rata ridicată a șomajului, nivelul crescut al analfabetismului și numărul mare al persoanelor aflate în risc de sărăcie.
Nevoile beneficiarilor au fost identificate în urma discuțiilor cu reprezentanții legali ai unităților de învățământ partenere, precum și prin realizarea unui studiu în cadrul instituțiilor și a zonelor de circumscripție prin care s-au identificat o serie de probleme care afectează în mod negativ accesul la serviciile educaționale de bază: nivelul redus de trai/ sărăcia, nivelul de educație al părinților, marginalizarea preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri vulnerabile.


| Scopul proiectului
    Scopul este prevenirea abandonului școlar pentru 369 de copii din 3 unități de învățământ din București
Obiectivele
- îmbunătățirea serviciilor educaționale prin dotarea materială a celor 3 școli
- stimularea participării copiilor la învățământ prin programul „Școala după școală” pentru 60 de elevi pe o perioadă de 3 ani
-prevenirea abandonului școlar prin oferirea de sprijin material, activități extra-curriculare, activități de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru 369 de elevi și preșcolari, activități de consiliere și educație parentală pentru 369 părinți pe 3 ani.


Școala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității Școala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității Școala Generații - Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității

| Aria geografica
    București, Sector 6

| Rezumat
    Ca urmare a sărăciei, situație în care se află multe familii din București, fenomenul de abandon școlar în rândul copiilor este des întâlnit. Copiii lăsăți singuri, nesupravegheați se confruntă cu un risc crescut de delincvență juvenilă, absenteism sau abandon școlar. Urmărind Indicele de Risc Socio Educațional - Harta IRSE, am identificat 3 unități școlare ca fiind cele mai defavorizate la nivelul Municipiului București. Familiile din care provin elevii au un nivel scăzut de educație - 62% au sub 8 clase, 84% sunt familii monoparentale, există șomaj crescut și abandon școlar ridicat. Obiectivele au avut în vedere ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare, dotarea materială a școlilor, stimularea accesului și participării copiilor la învățământul preșcolar și școlar prin programul „Școala după școală”, furnizarea de sprijin material, activități extra-curriculare, program de educație pentru sănătate, igiena și nutriție, activități de consiliere și educație parentală, pe o perioadă de 3 ani. 369 elevi și preșcolari au primit pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte,
rechizite școlare și pachete de igienă personală. 369 elevi și preșcolari au participat la activitățile extracurriculare și activități de educație pentru sănătate și igienă și activități de consiliere organizate săptămânal. 60 elevi au beneficiat de o masă caldă și au participat la activitățile programului „Școala după Școală. 369 elevi și 369 părinți au participat la Workshopul de Nutriție și alimentație sănătoasă. 264 elevi au participat la programul de educație financiară și antreprenoriat. 369 părinți au participat la activități de consiliere și educație parentală. A avut loc o tabără pentru 25 de copii și 5 însoțitori.


| Date beneficiari direcţi
    105 copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, 264 elevi care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii, 369 părinți ai preșcolarilor și elevilor aflați în risc educational

| Date beneficiari
    Părinții, familiile preșcolarilor și elevilor aflați în risc educațional, 3 instituții de învățământ gimnazial si preșcolar, 75 cadre didactice din instituțiile de învățământ

| Activitati
    Metodologia a cuprins: identificarea și selectarea grupului-țintă, activități continue de mediere între scoală, familie și comunitate, identificarea copiilor aflați în risc de abandon școlar, facilitarea accesului părinților și copiilor la serviciile de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală.
Activitățile întreprinse sunt:
- Program educațional „Școala după școală” pentru un număr de 60 de elevi și masă caldă în sistem catering oferită zilnic
-furnizarea de sprijin material pentru 369 elevi și preșcolari
- activități extra-curriculare: club de muzică, club de desen, club de sport, club de activități civice și reciclare selectivă, program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru copii și părinții acestora
- Program de consiliere educațională pentru 369 elevi și preșcolari și educație parentală pentru 369 părinți în vederea reducerii riscului de abandon școlar și dezvoltarea armonioasă a copiilor
- Activități de îmbunătățire a infrastructurii educaționale: amenajări și dotări ale spațiilor educaționale cu 3 table interactive, 60 tablete + conexiune internet, echipamente sportive în valoare de 85.884 lei
- Workshop de Nutriție și alimentație sănătoasă pentru 264 părinți
- Workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional pentru 50 profesioniști din domeniul social
- Workshop de educație financiară și antreprenoriat pentru 264 elevi| Rezultatele proiectului
    Rezultate:
- 369 elevi și preșcolari au primit pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte, rechizite școlare și pachete de igienă personală în valoare totală 450 de lei/ elev, au participat la activitățile extracurriculare si activități de educație pentru sănătate și igienă organizate săptămânal
- 60 elevi au beneficiat de o masă caldă în sistem catering oferită zilnic și au participat la activitățile programului „Școala după Școală”
- 369 elevi si 369 părinți au participat la Workshopul de Nutriție și alimentație sănătoasă
- 264 elevi au participat la programul de educație financiară și antreprenoriat
- 369 părinți au participat la activități de consiliere și educație parentală
- 1 tabără școlară (25 elevi și 5 însoțitori)
Dotări materiale – laptopuri, videoproiector, computer desktop, multifuncțională, table interactive, tablete, abonament internet, articole și echipamente sportive pentru cele 3 școli partenere, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru elevii si preșcolarii din grupul țintă în valoare de 372,374.42 lei.
Beneficiile proiectului:
Elevii și preșcolarii implicați în proiect au avut acces la activități extracurriculare și workshopuri cu tematică diferită de programa școlară. Au aflat informații despre istoria banilor, despre valori și principii, despre independența financiară, despre importanța și impactul reciclării, modalități de reciclare, cum putem avea un mediu mai sănătos, formarea atitudinilor și deprinderilor indispensabile unui comportament sănătos al copiilor și creșterea gradului de conștientizare al părinților cu privire la importanța educației.


| Bugetul
    1220824

| Parteneri
    Fundația Regală Margareta a României, Parteneri: Școala gimnazială nr. 153, sector 6, București, Grădinița Colț de Rai, sector 6, București, Școala gimnazială nr. 168, sector 6, București.

| Website proiect
    https://www.frmr.ro/scoala-generatii-prevenirea-abandonului-scolar-prin-implicarea-comunitatii/

Copyright © Gala Societății Civile - 2022
Site dezvoltat de Netvibes