close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & Proiecte„Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale”| Organizator:
    Fundatia Regală Margareta a Romaniei
| Categorie:
    Artă și cultură
| Problema de fond
    Accesul la resurse esențiale pentru exercitarea activităților artistice, învățarea activă de la mentori și artiști consacrați și expunerea publică au fost identificate ca fiind principalele nevoi ale artiștilor debutanți, fiind propuse în acest sens activități de shadowing, transfer de know-how de la profesioniști, participare în cadrul inițiativelor culturale și a dezbaterilor, asigurându-se o mediere între tinerii artiști cu potențial și publicul preocupat de cultură. Profesioniștii culturali/creativ necesită suport personalizat în vederea dezvoltării sau gestionării inițiativelor culturale sau artistice, fiind prevăzute activități de training inovativ și formare în antreprenoriat, management de proiect, marketing online, dar și sprijinirea inițiativelor antreprenoriale prin elaborarea de planuri de afaceri.

| Scopul proiectului
    Scopul și obiectivele au vizat imbunătățirea competențelor a 30 de tineri artiști prin participarea la program de mobilitate in Norvegia, la o tabără de creație, organizarea a 6 evenimente de artă contemporană pentru 900 de participanți, program de mentorat pentru 30 de artiști debutanți, campanie media, 8 tutoriale video, o dezbatere și un ghid de bune-practici, consolidarea dezvoltării economice prin derularea unui program de accelerare antreprenorială prin workshop-uri și consultanță privind elaborarea de planuri de afacere pentru 120 de beneficiari din sectoare creative/culturale

„Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale” „Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale” „Tinere Talente - Susținerea artiștilor și profesioniștilor din sectoarele creative și culturale”

| Aria geografica
    București, Kristiandsand Norvegia, Viișoara/Piatra Neamț, Cluj-Napoca, Iași, Bacău, Ploiești, Târgu-Mureș, Timișoara

| Rezumat
    Printre problemele cu care se confruntă sectoarele culturale și creative care au justificat implementarea proiectului se enumeră frecvența scăzută a participării publicului în activitățile culturale, utilizarea redusă a metodologiilor moderne în managementul proiectelor culturale, pregătirea deficitară a profesioniștilor culturali în utilizarea inovării tehnologice în proiectele culturale, reducerea aportului sectorului cultural din România în crearea locurilor de muncă, dar și stimularea redusă a inițiativelor antreprenoriale în sectoarele creative/culturale. Aceste probleme sunt cauzate de suportul scăzut acordat inițiativelor de natură culturală, dar și a clivajelor dezvoltate între creatori și public ca urmare a tehnologizării, globalizării și schimbării comportamentelor de consum cultural, aspecte ce afectează sustenabilitatea sectorului creativ-cultural pe termen lung. Proiectul a fost fundamentat pe premisa că tinerii artiști debutanți sunt cei care pot revigora domeniul cultural, susținerea dezvoltării personale și profesionale a acestora oferind diversitate culturală, creșterea accesului publicului la inițiative de artă contemporană și o perspectivă culturală nouă și dinamică.

Astfel, proiectul a propus o soluție pe termen lung de dezvoltare cantitativă și calitativă a publicului cultural concomitent cu susținerea inițiativelor a 30 de tineri artiști prin organizarea de 6 evenimente de artă contemporană tip concert si expoziție cu un public de 900 de participanți, a inclus măsuri care vizează extinderea numărului de profesioniști care derulează proiecte în sectoarele creative și culturale prin intermediul workshop-urilor de antreprenoriat, management de proiect și marketing online pentru 120 de artiști și profesioniști din sectoarele creative/culturale.
| Date beneficiari direcţi
    Grupuri țintă (beneficiari direcți): 2 membri ai echipei promotorului participanți la schimbul de experiență, 30 tineri artiști debutanți participanți la programul de mobilitate de tip shadowing, la o tabără de creatie cu vârstă 14-24 ani, 40 artiști și profesioniști culturali participanți la training-urile inovative, 30 artiști debutanți au beneficiat de mentorat de grup de la profesioniști în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice.
160 participanți la 3 workshop-uri antreprenoriat, management de proiect și marketing online pentru dezvoltarea competențelor tinerilor artiști debutanți și profesioniști din vârstă 18-65 ani, 40 beneficiari ai programului de consultanță individuală a tinerilor artiști debutanți și profesioniștilor din domenii creative și culturale pentru realizarea unui plan de afacere în domenii creative și culturale preocupati de lansare start-up creativ/cultural.


| Activitati
    1.Schimb de experiență și transfer de know-how între promotor și partenerul extern
2.Organizarea unui program de mobilitate tip shadowing în Norvegia pentru tineri artiști
3.Organizarea 3 training-uri inovative (Comunicarea digitală în sectoarele culturale, Noile tehnologii utilizate în sectoarele culturale, Finanțarea proiectelor culturale) pentru actualizarea competențelor profesioniștilor din sectoarele culturale
4.Tabăra de creație pentru 30 tineri artiști și mentori
5. Mentorat de grup pentru transferul de know-how de la 8 mentori către 30 de tineri artiști, publicare 8 tutoriale video pentru o comunitate de 1.000 de tineri artiști
6.Organizarea unei stagiuni culturale cu 3 concerte și 3 expoziții
7.Campanie de promovare a inițiativelor de artă ale tinerilor artiști, creșterea accesului la cultură a unui public online de aproximativ 60.000 de persoane
8.Dezbatere publică privind sprijinirea tinerilor artiști cu 10 stakeholderi din mediul public și privat, live-streaming online și promovarea online către 10.000 persoane
9.Publicare ghid de bune practici în dezvoltarea proiectelor culturale de artă în format digital, distribuirea electronică către 1.000 de persoane.
10.Derularea a 3 workshop-uri (antreprenoriat, management de proiect și marketing online) pentru dezvoltarea competențelor a 120 de tineri artiști și profesioniști din domenii culturale
11. Consultanță individuală pentru tineri artiști profesioniști in domeniul cultural pentru realizarea unui plan


| Rezultatele proiectului
    2 membri ai echipei programului au beneficiat de extinderea expertizei participând la un schimb de experiență, bune practici și transfer de know-how, 30 de tineri artiști au participat la un program de mobilitate tip shadowing în Norvegia. Au fost organizate 3 traininguri inovative la care au participat 40 de profesioniști din sectoarele creative.
În tabăra de creație 30 de tineri artiști și-au dezvoltat aptitudinile practice cu ajutorul mentorilor, s-au cunoscut și au realizat proiecte artistice interdisciplinare. Au fost organizate 3 concerte și 3 expoziții cu un public de 979 de persoane și derulate 6 campanii de promovare ale acestora cu un reach online de 97.727 de persoane.
Efectele pe termen lung ale programului de accelerare antreprenorială vor fi vizibile în proiectele culturale pe care cei 160 de participanti la cele 3 workshop-uri – de antreprenoriat, management de proiect și marketing le vor implementa. Au fost derulate sesiuni de consultanță pentru 40 de persoane interesate de lansarea unui start-up în vederea realizării unui plan de afacere.
Dezbaterea publică privind sprijinirea tinerilor artiști cu 10 stakeholderi din mediul public a fost transmisă live în mediul online, campania de promovare având un reach online de 40.098 de persoane.
Ghidul de bune practici în dezvoltarea proiectelor culturale a fost publicat în format digital pe website și distribuit către 1.000 de profesioniști și coordonatori de proiecte culturale.
30 de tineri artiști debutanți au beneficiat de un program de mentorat de grup pentru transferul de know-how de la mentori experimentați


| Bugetul
    642649 LEI

| Parteneri
    Nedland Kultur este o companie privată din Norvegia care dispune de o experiență de peste 20 de ani în proiecte culturale, colaborări inter-culturale, organizare de concerte și festivaluri, digitalizare muzicală etc. Compania a implementat proiecte în Norvegia, Marea Britanie, Tanzania, Kenya, Etiopia, Uganda, Malawi, Rusia, Palestina, Israel, Vietnam și Egipt, inclusiv în România. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.nedlandkultur.com.

| Despre organizator
    Fundația Regală Margareta a României este o organizație neguvernamentală care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații. Înființată în 1990 de către Majestatea Sa Margareta împreună cu tatăl său, Regele Mihai, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte care și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală

| Website proiect
    https://ttcultura.ro/Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes