close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteProtecţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate a părinţilor| Organizator:
    Salvati Copiii Romania
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Pentru a răspunde nevoilor complexe ale acestor copii, SCR a dezvoltat servicii de intervenţie directă, campanii de informare şi a determinat reglementarea adecvată a protecţiei lor. Punctele de pornire ale programului au fost: la nivel naţional, există foarte putine servicii adaptate pentru nevoile acestora, astfel că este o nevoie acută de servicii de suport; prevederile legislative din 2013 sunt insuficient cunoscute de părinţi/aparţinători şi de personalul din asistenţă socială şi sunt aplicate defectuos; este nevoie de completarea acestora, copiii neputând beneficia de drepturile lor. Nevoile beneficiarilor au fost identificate prin: evaluări iniţiale şi re-evaluări sociale, educationale si psihologice pt beneficiarii centrelor de zi, evaluări ale nivelului de informare, diverse analize.

| Scopul proiectului
    Scop-diminuarea impactului negativ al migraţiei economice a părinţilor în străinătate asupra copiilor rămaşi acasă. Obiective: îmbunătăţirea statusului psiho-social şi asigurarea protecţiei copiilor prin servicii de intervenţie directă (psihologică,educaţională,socială), în Bucureşti şi 18 jud. şi servicii de consiliere telefonică şi online; creşterea conştientizării părinţilor, aparţinătorilor, specialiştilor cu privire la obligatiile legale ale părintilor, efectele plecării lor şi importanţa comunicării părinte-copil; implementarea unitară a noilor prevederi;completarea/îmbunătăţirea legii.

Protecţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate a părinţilor Protecţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate a părinţilor Protecţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate a părinţilor

| Aria geografica
    Servicii de intervenţie directă în Piteşti/Argeş, Braşov/Braşov, Bucureşti/Bucureşti, Reşiţa/Caraş-Severin, Constanţa, Năvodari/Constanţa, Craiova/Dolj, Târgovişte/Dâmboviţa, Tecuci/Galaţi, Petrila, Lupeni, Vulcan/ Hunedoara, Iaşi/Iaşi, Târgu Mureş, Sighişoara/Mureş, Piatra Neamţ/Neamţ, Corabia/Olt, Negreşti/Vaslui, Râmnicu Vâlcea/Vâlcea, Adjud/Vrancea, Suceava/Suceava, Tulcea/Tulcea şi localităţi din mediul rural din judeţele menţionate. Campanie de informare – acoperire internațională.

| Rezumat
    Pentru un trai mai bun, milioane de români au fost nevoiţi să caute un loc de muncă în străinătate, lăsându-şi copiii în ţară (apr 6 mil., cf MAE). Datele oficiale ANPDCA indică apr. 73.000 de copii cu părinţii plecaţi în străinătate, însă studiul naţional realizat de SCR în 2022 a evidenţiat apr. 530.000 de copii în această situaţie, din care 1/3 copii cu ambii/părintele unic susţinător plecat.
În lipsa părinţilor, copiii rămași acasă au dificultăţi emoţionale, sociale şi educaţionale. Totodată, lipsa reprezentantului legal determină limitarea accesului lor la servicii de sănătate, educaţie şi beneficii sociale.
Programul vizează reducerea impactului negativ al migraţiei părinţilor asupra copiilor rămaşi acasă, prin acordarea de suport copiilor şi reprezentanţilor lor, activităţi de creştere a conştientizării părinţilor, aparţinătorilor şi specialiştilor cu privire la obligaţiile legale ale părinţilor şi efectele plecării lor asupra copiilor rămaşi acasă și advocacy în vederea îmbunătăţirii prevederilor legale. În 2020-2022, 4.800 de copii şi 3.180 de adulți au beneficiat de suport în 43 programe locale, peste 3.300 apeluri/mesaje au fost primite și efectuate/transmise prin Help-Line şi online; 14.000 de persoane (280 localităţi) au fost informate prin caravane; peste 700 specialişti au participat la dezbateri, iar site-ul www.copiisinguriacasa.ro a avut peste 70.000 de vizitatori unici; am derulat trei campanii de informare având ca grup ţintă peste 6.200.000 de persoane din România şi diaspora, iar propunerile legislative incluse în Legea Copilului la iniţiativa SCR (vizând îmbunătăţirea secţiunii incluse în L Copilului în 2013 în urma eforturilor SCR) au fost aprobate în Parlamentul României, fiind asigurat astfel un acces mai facil al copiilor la drepturile lor.


| Date beneficiari direcţi
    Beneficiarii direcţi sunt selectaţi pe baza unor criterii stabilite în metodologia de implementare. În 2020-2022, beneficiarii direcţi au fost: Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate - 4.800 / Persoane în grija cărora au rămas copiii (unul dintre părinti, bunici, alte rude) in grija carora au ramas copiii – 2.720 / Parinti plecati la munca in strainatate – 460 / Parinti si alti membri ai comunitatilor in care s-au organizat caravane – peste 14.000 / Specialisti care au participat la dezbateri si conferinte - din domeniul asistentei sociale, educatiei, justitiei (din judecatorii)- 703 / Profesionisti din program formati in scopul oferirii de servicii – peste 200.

| Activitati
    Activităţile principale se înscriu în cadrul următoarelor componente: 1/ servicii de suport pentru copii (educaţional, psihologic, social, activităţi de socializare) şi aparţinători/părinţi (suport psihologic şi juridic), în 43 centre de zi. 2/ servicii de consiliere şi informare (juridică şi psiho-socială) telefonică şi online pentru părinţi, aparţinători, copii, specialişti etc., prin Help-Line (0800.070.040/021.224.24.52; www.copiisinguriacasa.ro). 3/campanii de informare şi conştientizare cu privire la efectele plecării părinţilor asupra copiilor și obligaţia delegării temporare a autorităţii părinteşti: media (difuzare spoturi TV, radio, articole, participare la emisiuni), online, caravane de informare (preponderent în rural), distribuire materiale informare prin SPAS-uri şi şcoli, campanii de informare la puncte de trecere a frontierei împreună cu IGPFR (aug 2021, aug 2022), campanie în parteneriat cu CNAB pe Aeroportul Henri Coandă(2022), evenimente Luna Diasporei, elaborare şi diseminare ghid promovare importanţă timp de calitate părinţi-copii, 4/întărirea capacităţii instituţiilor de a aplica legislaţia – sesiuni de instruire, o dezbatere regională şi 2 conferinţe naţionale, în parteneriat cu autorităţi centrale. 5/completarea legislației. Noua versiune a Legii Copilului, care conţine prevederi îmbunătăţite pentru protecţia acestor copii, preluate din propunerile SCR a fost aprobată în 2022 de Parlament. 6/cercetare-realizare studiu reprezentativ naţional (2022).

| Rezultatele proiectului
    Principalele rezultate:1/servicii de intervenție directă – 4.800 copii și 3.180 apartinători/părinți care au beneficiat de servicii psihologice, sociale și educaționale. 75% dintre copii și-au îmbunătățit rezultatele școlare, 76% abilități emoționale și sociale şi de viaţă independentă, în urma participării la activități; 2/ servicii de consiliere (juridică și psiho-socială) telefonică și online www.copiisinguriacasa.ro) - peste 3.300 apeluri/mesaje au fost primite și efectuate/transmise, 70.000 de vizitatori unici pe site; 3/campanii de informare și conștientizare: campanie media (TV si radio), online – reach de peste 6.200.000 de persoane România şi diaspora, 14.000 de persoane din 280 localități informate prin caravane, au fost afișate materiale de informare la instituții relevante, inclusiv la puncte de trecere a frontierei terestre şi aeriene; 4/ întărirea capacității instituțiilor de a aplica legislația – peste 700 de specialiști și-au îmbunătățit metodele de intervenție; 5/completarea legii - propunerile SCR de îmbunatățire a prevederilor legale incluse în noua versiune a Legii Copilului au fost aprobate. Prin desemnarea de reprezentanți legali la plecarea părinților, copiii își pot accesa neîngradit toate drepturile. 6/cercetare – studiul reprezentativ național realizat în 2022 a dezvăluit dimensiunea reală a fenomenului – apr. 530.000 de copii și efectele acestuia. Programul s-a extins teritorial, de la 17 la 43 centre locale în perioada 2020-2022, bucurându-se şi de extinderea finanţării (fonduri europene şi fonduri private).

| Bugetul
    16844670 LEI

| Parteneri
    Administraţia Prezidenţială, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Ministerul Educaţiei (ME), Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Poliţia de Frontieră Română (PFR), Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Inspectorate Şcolare Judeţene şi de sector (ISJ), DGASPC-uri judeţene şi de sector (DGASPC), Servicii Publice de Asistenţă Socială, de la nivelul primăriilor (SPAS), şcoli din localităţile în care se desfăşoară proiectul, PEPCO România, DIGI România, Casa Experimentelor, Moara de Hârtie, Școala de Valori

| Despre organizator
    Salvați Copiii este o asociatie de utilitate publica, non-profit, neafiliata politic sau religios. In 33 de ani de activitate, am intervenit activ in societate, identificand solutii pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili si am militat pentru o colaborare cu autoritatile, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Am creat retele de solidaritate si peste 3.369.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile noastre.

| Website proiect
    www.copiisinguriacasa.roCopyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes