close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteÎmbunătățirea climatului educațional și prevenirea bullyingului în școli și grădinițe| Organizator:
    Salvati Copiii Romania
| Categorie:
    Programe
| Problema de fond
    Consultarea copiilor cu privire la problemele de interes pentru ei și implicarea lor în identificarea de soluții este principiu de bază în dezvoltarea intervențiilor. Bazându-ne programul pe consultări și cele mai recente studii, evaluări iniţiale şi reevaluări, analize de impact, focus-grupuri cu beneficiarii, consultări periodice cu elevii, părinții și profesorii, am construit programul pornind de la:
- amploarea fenomenului și ignorarea acestuia de către adulți;
- etichetarea copiilor implicați în situații de bullying;
- impactul dramatic asupra performațelor școlare și frecventării școlii;
- lipsa de încredere a copiilor în raportarea fenomenului de bullying către părinți și profesori;
- necunoașterea atribuțiilor și lipsa clarității și consecvenței cadrelor didactice în a interveni în situații de bullying.


| Scopul proiectului
    Ne propunem transformarea grădinițelor și școlilor în comunități educaționale sigure pe principiile unei culturi durabile și incluzive cu participarea copiilor, părinților și profesorilor.
Obiective:
- creşterea capacităţii de răspuns a unităților de învățământ la nevoile psiho-sociale ale copiilor;
- creșterea gradului de informare a copiilor și adulților cu privire la rolul lor și metodele specifice disciplinei pozitive care pot preveni sau diminua bullyingul;
- crearea cadrului legal pentru prevenirea bullyingului și diseminarea de informații privind responsabilitățile.


Îmbunătățirea climatului educațional și prevenirea bullyingului în școli și grădinițe Îmbunătățirea climatului educațional și prevenirea bullyingului în școli și grădinițe Îmbunătățirea climatului educațional și prevenirea bullyingului în școli și grădinițe

| Aria geografica
    Campaniile au avut acoperire naționala, activitatile cu implicarea copiilor s-au derulat în București Arges – Pitești, Brașov – Brașov, Codlea, Buzău – Buzău, Caraș Severin – Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oțelul Roșu, Oravița, Băile Herculane, Bozovici, Dognecea, Berzovia, Sasca Montană, Teregova, Mehadia, Armeniș, Marga, Glimboca, Zăvoi, Rusca Montană, Băuțar, Călărași – Belciugatele, Chiselet, Constanța – Mangalia, Negru-Vodă, Cernavodă, Valul lui Traian, Limanu, Albești, Tuzla, Ciocârlia de Sus, Darabani, Vâlcelele, Topalu, Poiana Dâmbovița – Târgoviște, Voinești, Gura-Foii Dolj – Craiova, Leu, Hurezani, Crușet, Predești, Giubega Harghita – Toplița Hunedoara – Petrila, Hunedoara, Cimpa, Petros – Baru Mare, Bănița, Jiet, Ialomița – Țăndărei, Fetești, Iași – Iași, Dancu, Scanteia, Podu Iloaiei, Ilfov – Chitila, Otopeni, Jilava, Cernica, Moara Vlăsiei, Mureș – Târgu Mureș, Sighișoara, Târnăveni, Santana de Mureș, Nadeș, Brâncovenești, Neamț – Piatra Neamț, Văleni, Tasca, Cuciuc, Rediu, Tarcău, Prahova – Slănic, Suceava – Rădăuți, Gura Humorului, Vatra Dornei, Ipotești, Obcini, Mitocu Dragomirnei, Izvoarele Sucevei, Ostra, Bălăceana, Todirești, Hânțești, Pătrăuți, Neagra Șarului, Părhăuți, Costina, Dolhasca, Dumbrăveni, Broșteni, Timiș – Timișoara, Lugoj, Margina, Ghiroda, Ohaba-Forgaci, Sinersig, Varias, Boldur, Vaslui – Negrești, Dumești, Todirești, Valea Mare Vâlcea – Păușești – Otăsău, Frâncești, Genuneni, Dezrobiți Vrancea – Focșani

| Rezumat
    Copiii din România sunt expuși violenței zi de zi, inclusiv în mediile în care ar trebui să se simtă în siguranță: în familii și școli. Conform studiului Salvați Copiii (2016), 73% dintre copii sunt implicați în situații de bullying, 1 copil din 6 bate în mod repetat alți copii, 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi, iar 1 copil din 4 a fost umilit în fața colegilor. Bullyingul este un fenomen de grup care afectează semnificativ climatul școlar, performanțele școlare, stima de sine, favorizând abandonul școlar. Salvați Copiii propune intervenții complexe care vizează îmbunătățirea relațiilor și tiparelor comportamentale la nivel de clasă, respectiv unitate de învățământ.
În perioada 2020 – 2022, echipa:
- a cercetat evoluția bullyingului;
- a generat modificări legislative;
- a definitivat 2 metodologii complexe și de lungă durată (Școli fără bullying și Să fim prieteni), susținând implementarea lor în 180 școli și 27 grădinițe pentru crearea unei culturi durabile și incluzive printre copii și adulți, implicând 2128 cadre didactice, 9319 părinți, 7926 elevi (din care 797 devenind ambasadori antibullying) și 8230 preșcolari;
- a organizat 4 evenimente naționale de consultare a copiilor la care au participat 4800 de copii și a facilitat anual întâniri ale copiilor cu reprezentanții ai instituțiilor relevante;
- a derulat 2 campanii media, o campanie online de informare și conștientizare (Alege sa te opui bullyingului, Dreptul la Pauza, Să fim prieteni);
- a oferit consiliere online, telefonic si in sesiuni individuale si de grup pentru peste 850 de copii și părinți pe tema bullyingului;
- a derulat sesiuni de informare în școli și grădinițe pe tema prevenirii bullyingului pentru 111.000 elevi și preșcolari, cu implicarea a 6398 cadre didactice și 3244 părinți.


| Date beneficiari direcţi
    Beneficiari direcți: - 127246 copii cu vârste între 3 și 18 ani implicați direct în activități, dintre care 7926 elevi și 8320 preșcolari beneficiind de activități complexe și derulate pe parcursul întregului an școlar cu scopul de a dezvolta tipare comportamentale ce cultivă relații sănătoase între copii și între copii și adulți, iar 110000 au beneficiat de sesiuni de informare pe tema bullyingului în școlile și grădinițele lor; - 368 de tineri voluntari (elevi și studenți) au fost formați și s-au implicat în derularea de sesiuni cu elevii; - 5851 de profesori și consilieri școlari din școli și licee au fost instruiți și informați, iar 1254 dintre aceștia s-au implicat activ la implementarea metodologiei Școli fără bullying în unitățile de învățământ în care activează, - 547 educatoare și consilieri școlari au fost instruiți și au implementat în grădinițele în acre activează metodologia Să fim prieteni, ca parte din rutina zilnică. - 850 de copii și părinți au beneficiat de consiliere individuală online, telefonic si in cadrul sesiunilor de consiliere psihologică (individuale si de grup) pe tema bullyingului;

| Activitati
    - În școli: evaluarea climatului educațional, formarea profesorilor și ambasadorilor antibullying, informarea elevilor și părinților de către specialiști și voluntari, sprijin și consiliere pentru înființarea și operaționalizarea grupurilor de acțiune antibullying, dezvoltarea strategiilor antibullying la nivel de școală.
- În grădinițe: dotarea grădinițelor cu materialele educaționale, formarea specialiștilor și mentorarea acestora, includerea practicilor sociale și activităților prin care preșcolarii exersează tipare comportamentale pozitive în rutina zilnică a grupelor de copii, întâlniri cu părinții, evaluarea impactului implementării metodologiei,
- Advocacy care a generat modificări legislative, consultări cu copii (3 ediții ale Forumului Național al Copiilor finalizate cu propuneri adresate autorităților relevante și includerea mesajelor cheie în acțiunile de advocacy ale SC, o consultare privind percepția asupra evoluției fenomenului bullying,
- Companii media, online dedicate responsabilizării adulților de referință, actualizarea scolifarabullying.ro și realizarea safimprieteni.ro.
- Campania Globala pentru Educație dedicată bullyingului implementată în școli,
- Analize calitate și de impact cu privire la evoluția fenomenului de bullying și implementarea metodologiilor care vizează îmbunătățirea climatului educațional,
- Servicii de consiliere psihologică pentru copii și părinți,
- Consiliere online și telefonică pentru elevi, părinți, profesori care solicită ajutor


| Rezultatele proiectului
    Principalele rezultate:
- Perfecționarea a 2 metodologii complexe și a materialelor necesare implementării acestora (ghid specialiști, 3 cărți cu activități, 3 brosuri informative, 3 seturi de carduri – pentru părinți, profesioniști și copii) pentru îmbunătățirea climatului educațional în școli și grădinițe și asigurarea unei tranziții mai usoare de la grădiniță la școală pentru prevenirea bullyingului;
- Schimbarea culturii și crearea de mecanisme pentru îmbunătățirea climatului educațional în 180 de școli și 27 de grădinițe. Din analiza de impact în grădinițe se evidențiează reducerea comportamentelor de excluziune socială de la 21% la 7%, reducerea comportamentelor agresive de la 17% la 9%, creșterea numărului situațiilor în care copiii manifestă curaj în a-și apăra prietenii, de la 82% la 94%. ;
- Dezvoltarea a 2 platforme cu resurse pentru specialisti și părinți (safimprieteni.ro si scolifarabullying),
- Creșterea gradului de conștientizare și de responsabilizarea a copiilor, părințlor profesorilor prin 3 campanii, implicând toate canale media, cu impact vizibil în creșterea gradului de raportare a situațiilor de bullying.
- Includerea metodologiei propusă de Salvați Copiii în legislația referitoare la prevernirea bullyingului și reglementarea intervenției în astfel de cazuri.
- Includerea celor 2 metodologii dezvoltate de SC în strategia locală de prevenire a bullyingului din Buzău, unde autoritățile locale au alocat resurse pentru implementarea acestora la nivelul tuturor unităților de învățământ din oraș.


| Bugetul
    1110000 LEI

| Parteneri
    Ministerul Educației, CMBRAE, Biroul de Siguranță Școlară, Salvați Copiii Danemarca, The Mary Foundation, Primăria Buzau, Kaufland Romania

| Despre organizator
    Salvați Copiii este o asociatie de utilitate publica, non-profit, neafiliata politic sau religios. In 33 de ani de activitate, am intervenit activ in societate, identificand solutii pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili si am militat pentru o colaborare cu autoritatile, pentru asigurarea interesului superior al copilului. Am creat retele de solidaritate si peste 3.369.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile noastre.

| Website proiect
    scolifarabullying.ro, safimprieteni.roCopyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes