close

Abonează-te la newsletter

Lasă-ne adresa de email
și fii primul care află noutățile.


Participanti & ProiecteCentrul Wonder - Centru social de zi pentru copii cu Tulburări Specifice de Învățare| Organizator:
    Asociația FDP - Protagoniști în educație
| Categorie:
    Servicii de Asistență socială
| Problema de fond
    Asociația FDP-Protagoniști în educație se ocupa la momentul respectiv de un grup de 10 copii cu dificultăți de învățare (diagnosticate), oferind consiliere și suport părinților și copiilor și oferind metode educaționale adaptate și suport pentru menținerea copiilor în școala de masă.
În pandemie, pornind de la acest grup restrâns și observând cât de mulți copii din familii cu o capacitate scăzută de înțelegere și de stimulare a copiilor au rămas fără acces la școală), grupul de management al Asociației a decis să creeze un cadru de învățare adaptat acestor copii atât de greu de integrat și de păstrat în școala de masă. După demararea lucrului cu acești copii, am realizat că este necesar un serviciu social integrat și standardizat care să preia copilul, să-l evalueze și să îi creeze un parcurs adaptat potrivit nevoilor lui.


| Scopul proiectului
    Scopul serviciului social Centrul de zi WONDER este de a preveni abandonul școlar pentru 50 de copii cu dificultăți de învățare/an.

Obiective:
- Prevenirea abandonului școlar și sprijinirea incluziunii copiilor cu dificultăți de învățare/cerințe educaționale speciale în școala de masă, prin activități terapeutice și educaționale adaptate nevoilor lor;
- Ajutor acordat părinților pentru a oferi suport educațional și un mediu familial stabil acestor copii;
- Formarea cadrelor didacțice și creșterea gradului de implicare pentru a păstra copiii cu dificultăți de învățare în învățământul de masă


Centrul Wonder - Centru social de zi pentru copii cu Tulburări Specifice de Învățare Centrul Wonder - Centru social de zi pentru copii cu Tulburări Specifice de Învățare Centrul Wonder - Centru social de zi pentru copii cu Tulburări Specifice de Învățare

| Aria geografica
    București și județul Ilfov

| Rezumat
    Ideea Centrului Wonder a apărut în pandemie, când un număr mare de copii din comunitățile în care eram prezenți, ajunși la vârsta școlarizării, s-au trezit puși în situația de a începe școala online. A fost un moment dificil pentru toată lumea, mai ales pentru părinții cu nivel scăzut de școlarizare, cu mai mulți copii de vârsta școlarității, însă a fost momentul în care s-au văzut și mai tare discrepanțele între copii și inegalitatea de șanse.
În pofida faptului că s-au făcut mari eforturi pentru a dota căminele sărace cu tablete pentru ca toți copiii să aibă acces la școală, o mare parte dintre copii au rămas iarăși pe dinafară, din cauza faptului că, trăind în comunități sărace nu aveau acces la Internet sau la sprijin pentru a le putea utiliza, iar capacitatea lor de înțelegere și de a sta conectați în fața device-urilor era foarte mică.
De asemenea, momentul pandemiei a fost unul în care în multe cămine s-au produs dezechilibre, părinții rămânând fără serviciu. Acest lucru a avut un impact negativ asupra copiilor, ei fiind cei care au avut cel mai mult de suferit – nu puteau ieși nicăieri, nu aveau contact cu alți copii sau cu școala online și nici cine să le stimuleze continuarea parcursului educațional.
Pe acest fond a fost înființat Centrul Wonder, un Centru social, care oferă servicii familiilor dezavantajate și copiilor cu cerințe educaționale speciale.


| Date beneficiari direcţi
    50 copii cu cerințe educaționale speciale/an, cu vârsta cuprinsă între 5-16 ani (cu diagnostice precum tulburări de spectru autist, sindrom Asperger, AHDH, dislexie, disgrafie, discalculie, tulburări de comportament, tulburări emoționale etc), copii care provin, în marea lor majoritate, din familii aflate în situații de dificultate și/sau în risc de excluziune socială.

| Activitati
    Activitățile proiectului se desfășoară în trei contexte:
1. Activități în Centru:
Copiii înscriși în Centrul Wonder beneficiază de următoarele servicii:
- evaluare psihologică și socială inițială, standardizată, în urma căreia specialiștii centrului hotărăsc ce servicii personalizate pot oferi copilului și familiei. Acestea pot fi:
- informare, consiliere socială și psihologică individuală și de grup cu copiii/părinții;
- terapii specifice individualizate (logopedie, psihoterapie, psihomotricitate);
- activități educaționale non-formale (terapie prin artă, prin joc, dans, multisport);
- activități remediale educaționale individuale și de grup;
- Școala Părinților – întâlniri între părinți, mediate de un specialist al Centrului (psiholog, psihopedagog sau asistent social) prin care părinții sunt îndrumați și sprijiniți în demersul lor de a asigura copilului un mediu propice unei dezvoltări socio-emoționale și cognitive armonioase.
2. Activități în școli – sunt activități educaționale sau recreaționale care au loc în comunitățile de proveniență ale copiilor prin care comunitatea conștientizează importanța incluziunii și a implicării copiilor.
3. Online – oferire de resurse educaționale pentru cadre didactice și părinți prin platforma eduacCES.


| Rezultatele proiectului
    Centrul Wonder este singurul centru cu acest profil – oferirea de terapii specializate, integrate, GRATUITE copiilor cu CES care reprezintă cazuri sociale. Inițial, beneficiarii centrului au fost copiii din două zone defavorizate din București – Republica și Giulești, însă cu timpul, auzindu-se de serviciile oferite și de rezultatele obținute, au început să solicite serviciile Centrului și copii din alte zone. În decembrie 2022, de serviciile Centrului beneficiaseră 78 de copii. În urma intervențiilor din Centru, post-pandemie rata abandonului școlar a fost zero și toți copiii au putut fi menținuți în învățământul de masă.
Primul rezultat nescontat: la momentul obținerii licenței, centrul funcționa deja la capacitatea maximă prevăzută inițial – 50 de copii – fără efortul de a-l promova în piață. Părinții au fost cei care ne-au recomandat serviciile către alți părinți de copii cu CES.
Efectele vizibile asupra grupului țintă au fost efectele terapeutice, faptul că atât părinții, cât și profesorii și colegii de la școală ai copiilor au remarcat schimbări: copiii au devenit mai cooperanți, și-au făcut noi prieteni la școală, au început să fie acceptați în grupul de colegi, au făcut progrese la citit-scris. De asemenea, am obținut aprecieri pozitive din partea medicilor curanți ai copiilor, care la evaluările anuale au remarcat modificări în comportamentul și în rezultatele copiilor obținute la evaluările psihologice.
Chiar si la nivelul comisiei SEOSP din CMBRAE au fost remarcate efectele lucrului cu copiii în Centrul Wonder cu ocazia evaluărilor periodice care se fac.


| Bugetul
    450000 LEI

| Parteneri
    Centrul Wonder este susținut prin subvenții de la Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, prin Legea nr 34/1998 și prin donatori privați, internaționali – Dorothea Haus Ross Foundation și naționali – Fundația United Way România.

| Despre organizator
    Promovăm educația și incluziunea socială a celor mai vulnerabile persoane din comunitate și le susținem să devină protagoniștii propriei vieți.
În viziunea noastră, fiecare persoană este unică și își poate valorifica talentele prin accesul la o educație egală și integrarea în comunitate.
Noi credem că educația schimbă viața și ne dorim să dezvoltăm comunități mai sigure, comunități incluzive în care fiecare persoană să aibă dreptul la un viitor mai bun.


| Website proiect
    https://fdpsr.ro/ce-facem/incluziunea-copiilor-cu-ces/centrul-wonder-bucuresti/Copyright © Gala Societății Civile - 2023
Site dezvoltat de Netvibes