DESPRE

Gala Societății Civile este cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului non-profit, neguvernamental din România (asociații, fundații, federații, grupuri de inițiativă, persoane fizice cu inițiativă civică).


LINK-URI UTILE

Câștigători l Participanți și proiecte l Juriu l Regulament l Parteneri l Galerie foto

Gala Societății Civile 2018, ediția a XVI-a: 11 iunie 2018, Ateneul Român, ora 19.30.
Câștigătorii vor fi anunțați doar în cadrul festivității de acordare a premiilor.

Jurizare etapa II: 30 aprilie - 14 mai 2018
Jurizare etapa I: 10 - 26 aprilie 2018
Aprobari proiect: 3 aprilie - 6 aprilie 2018
Înscrieri: 5 - 29 martie 2 aprilie 2018


SECTIUNILE COMPETITIEI

Categoria A
Categoria B


CATEGORIA A

In aceasta sectiune se pot inscrie proiecte care au ca obiectiv specific si din activitatile carora decurge educatia unei anumite categorii de beneficiari/ comunitati, in vederea schimbarii comportamentului acestora intr-unul pozitiv, ilustrandu-se impactul si efectele educationale avute de proiect dupa implementare asupra beneficiarilor sau in cadrul comunitatii vizate. De asemenea, in aceasta sectiune se pot inscrie proiecte de cercetare din diferite domenii.

In aceasta sectiune pot fi incadrate proiecte: pentru cresterea accesului la educatie si scolarizare, campanii de constientizare privind sistemul educational, realizarea unor ghiduri sau manuale de bune practici sau alte materiale cu rol educational pentru diferite categorii de beneficiari, proiecte prin care se ofera alternative educationale in vederea facilitarii procesului de invatare si de sustinere a performantei in domeniul educational, de educatie non-formala prin diferite metode alternative (ex: arta), proiecte implementate pentru cresterea standardelor calitative in sistemul educational, de scolarizare si in cadrul procesului de invatare, de dezvoltare educationala (cele care nu implica componente de asistenta sociala), proiecte implementate pentru schimbarea unor mentalitati privind anumite categorii de beneficiari, de suplinire a cunostintelor teoretice si practice in anumite domenii, proiecte de tutorat/ dezbateri ce implica transfer de informatii, cunostinte si know-how in diferite domenii.

In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte cu un impact educational direct si masurabil.


In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care au ca scop si rezultate prezentarea si/ promovarea si/ conservarea si protejarea patrimoniului cultural, campanii de constientizare asupra resurselor si patrimoniului cultural, de sustinere si promovare a unor aptitudini artistice in randul unor categorii de beneficiari, proiecte media cu componente culturale, proiecte pentru reafirmarea culturii/ artelor in randul unor anumite categorii de beneficiari, proiecte pentru promovarea Romaniei culturale, proiecte pentru promovarea spiritului romanesc, a traditiilor si obiceiurilor/ cutumelor specifice romanesti, de valorificare a patrimoniului turistic si de reprezentare a identitatii si valorii culturale, proiecte interculturale, de cercetare, informare pentru public privind arta, resursele culturale, proiecte de productie artistica, evenimente cultural-artistice, de sustinere a studiilor in domenii cultural si artistice, proiecte destinate consumului cultural, proiecte care promoveaza dialogul intercultural sau interreligios.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte implementate pentru apararea: drepturilor omului, civile si cetatenesti, ale copiilor, femeilor, ale minoritatilor etnice - de combatere a segregarii in randul minoritatilor, a grupurilor vulnerabile; campanii de lobby – pentru influentarea si/ modificarea legilor si/ politicilor publice in vederea oferirii anumitor facilitati sau pentru dezvoltarea anumitor servicii specializate pentru cetateni/ anumite categorii de beneficiari; campanii de informare asupra drepturilor garantate prin lege sau proiecte prin care este facilitat accesul cetatenilor/ anumitor categorii de beneficiari la drepturile garantate prin lege; realizarea unor ghiduri sau materiale care sa ilustreze buna practica in vederea respectarii drepturilor; proiecte implementate pentru prevenirea incalcarii anumitor drepturi, de tip watch-dog sau prin care sunt solutionate incalcari grave ale acestora; proiecte prin care sunt realizate rapoarte care analizeaza respectarea si aplicarea drepturilor.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte precum: campanii de mobilizare si participare publica, de buna guvernare, transparenta decizionala, proiecte ce contin actiuni de advocacy sau actiuni precum: proteste, petitii, dezbateri publice pentru diferite problematici, proiecte pentru dezvoltarea si/ promovarea spiritului civic si a initiativelor civice ale sectorului, proiecte de educatie civica, care au rezultate cuantificabile si care genereaza schimbari in spatiul public, comun, pe termen mediu sau lung.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte prin care se ofera si se dezvolta servicii medicale, de reabilitare psihologica sau de consiliere pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte prin care se ofera solutii paliative si medicale de specialitate ce implica solutii pentru vindecarea anumitor boli fizice sau mintale si sindroame, care ofera servicii de asistenta specializata gratuita (medicala, psihologica), de infiintare sau renovare si utilare a unor spitale, departamente din cadrul spitalelor sau a anumitor centre (de suport specializate), proiecte prin care sunt asigurate servicii de prevenire a anumitor boli (precum HIV/ SIDA), proiecte prin care se organizeaza sesiuni de recoltare sangvina pentru imbunatatirea rezervelor de sange, proiecte care ofera servicii gratuite de testari periodice, de constituire a anumitor registre de contabilizare a numarului pentru diferite categorii de bolnavi. De asemenea, pot fi inscrise proiecte care includ activitati sportive.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte care au ca scop si rezultate incluziunea sociala: in piata muncii, prin oferirea de servicii profesionale, de incluziune scolara, realizate pentru batrani, tineri si persoane cu dizabilitati intelectuale/ psihice/ fizice si alte grupuri vulnerabile.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte care au ca scop si rezultate oferirea de servicii de asistenta sociala: pentru pesoane fara adapost, infectati cu HIV/ SIDA, victime ale violentei in familie, persoane toxico-dependente, de asitenta la domiciliu, pentru mediul rural, persoane aflate in dificultate/ situatii de risc, persoane care parasesc sistemul de protectie al copilului si alte grupuri vulnerabile.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care vizeaza si ofera prin implementare solutii pentru protectia mediului, a ariilor protejate din Romania si a spatiilor verzi urbane; proiecte de reabilitare ecologica a anumitor zone si de imbuntatire a conditiilor de mediu; proiecte de informare si constientizare care implica (optional) activitati de educatie ecologica si (obligatoriu) activitati de mobilizare si implicare [a beneficiarilor] in activitati de ecologizare, colectare selectiva, reciclare, de conservare/ refacere a spatiilor verzi, de plantare sau alte activitati de protectie a mediului inconjurator.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care sustin si incurajeaza dezvoltarea sectorului social – economic; proiecte care au ca scop dezvoltarea economiei sociale/ antreprenoriat social/ social business (ex: cele care ofera servicii ce au ca scop integrarea pe piata muncii sau care ofera oportunitati de ocupare); proiecte de formare si dezvoltare profesionala; proiecte implementate pentru cresterea nivelului de competente personale si profesionale/ antreprenoriale pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte care vizeaza dezvoltarea durabila si de cooperare social-economica, proiecte/ campanii de informare care pun la dispozitia anumitor categorii de beneficiari informatii esentiale si solutii de facilitare a accesului de ocupare pe piata muncii; proiecte care vizeaza dezvoltarea sociala si/ economica a anumitor categorii vulnerabile sau zone defavorizate (ex: mediul rural) prin oferirea unor servicii care sa le permita o dezvoltare durabila, continua si dupa incheierea proiectelor; proiecte ce au ca obiectiv promovarea practicilor responsabile de business; proiecte care ilustreaza si promoveaza exemplele de succes si bunele practici din domeniul economiei sociale; proiecte ale organizatiilor profesionale; proiecte care ofera granturi altor ONG-uri, know how-ul si instrumentele necesare din domeniul managementului de proiect (control, monitorizare si evaluare) pentru a implementa alte proiecte in vederea solutionarii unor probleme cu care sociatatea se confrunta.


CATEGORIA B

Este o sectiune aparuta ca o urmare fireasca a dezvoltarii abilitatilor si strategiilor organizatiilor sectorului de a atrage voluntari.

In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care nu puteau fi implementate fara ajutorul unui corp de voluntari prin implicarea directa a acestora in cadrul proiectelor ca resursa umana, dedicand pentru acesta o perioada definita de timp. De asemenea, pot fi inscrise proiecte ce cuprind: campanii de atragere a voluntarilor ilustrand si implicarea lor in diferite proiecte, actiuni de pregatire/ formare a voluntarilor, campanii de moblizare si implicare a comunitatilor locale pentru sprijinirea unor cauze prin actiuni de voluntariat, proiecte de responsabilitate civica, sociala si de participare publica ce implica voluntari, proiecte implementate pentru stimularea unui comportament responsabil ce au ca rezultat actiuni de voluntariat. Trebuie evidentiata plus valoarea adusa de voluntariat pentru eficientizarea proiectului.

Nu pot fi incadrate in aceasta sectiune proiectele care se bazeaza DOAR pe donatia unor resurse financiare sau materiale (in natura).

Sectiunea B.2 Proiecte pentru TINERET
In aceasta sectiune pot fi inscrise doar proiecte care au ca beneficiari tinerii, ce se incadreaza in categoria 13 – 35 de ani, si care au ca scop si domenii de activitate: educatie, formare profesionala, schimb de experienta, cooperare internationala, invatare non-formala, incluziune sociala, politici educationale si de tineret, initiative ale tinerilor si proiecte de participare activa pentru implicarea tinerilor in comunitatile locale.


Proiectele care contin campanii de informare, de sensibilizare a cetatenilor, de constientizare, proiecte care identifica, promoveaza si premiaza bunele practici si exemplele de succes, proiecte cu componente de fundraising vor fi incadrate in sectiunile aferente, prezentand schimbarile pe care le-au generat.


Exemplele prezentate mai sus sunt orientative si nu au un caracter limitativ.


CATEGORIA C
In cadrul acestei sectiuni pot fi inscrise doar programe de lunga durata, cu caracter permanent si continuu ale unei organizatii, nefinalizate, din orice domeniu de activitate, care nu au o perioada determinata de implementare si un buget fix.

Programele inscrise la editiile anterioare ale Galei Societatii Civile pot fi din nou inscrise DOAR daca au minim 3 ani de cand nu au mai fost inscrise in aceasta sectiune dedicata, respectiv, daca ultima inscriere a fost facuta la editia din 2015 a Galei Societatii Civile.

Proiectele finalizate, componente de un an ale programelor inscrise in aceasta sectiune, pot fi incadrate in sectiunile Categoriilor A sau B, conform conditiilor din Regulamentul competitiei.


În această secțiune vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile 2018 (Categoriile A și B), implementate de către grupuri de inițiativă (constituite informal) sau persoane fizice, funcționând ca un centralizator al tuturor inițiativelor cetățenești din cadrul competiției.

Proiectele încadrate aici vor fi evaluate separat de către o echipă de jurizare dedicată. Vor fi acordate Premiile I, II și III. Proiectul căruia îî va fi acordat premiul I NU va intra pe shortlist pentru Marele Premiu.


În cadrul acestei secțiuni pot fi înscrise campanii sociale de comunicare sau cu o conotație educativă, care au ca scop informarea și/ conștientizarea asupra unor probleme cu care societatea/ anumite comunități/ grupuri se confruntă. Ca să fie eligibilă pentru înscriere, o campanie trebuie să prezinte minim trei medii de comunicare diferite (print-uri, spot-uri radio sau TV, website-uri, platforme de social media, campanii digitale, executii de PR etc.)

Este singura secțiune din cadrul competiției în care pot fi înscrise campanii de către orice entitate, nu doar ONG, grup de inițiativă sau persoană fizică. Sunt acceptate înscrieri din partea agențiilor de comunicare, companiilor, instituțiilor publice.

Pot fi înscrise în cadrul acestei secțiuni doar campanii inițiate și implementate în urma acordului încheiat între ambele părți, autor și client, si care au rulat in perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017.

Această secțiune a fost introdusă pentru a servi drept exemplu sectorului asociativ în vederea necesității de acorda un rol mai mare și mai important campaniilor de comunicare, de cele mai multe ori vitale pentru impactul proiectelor pe care le implementează.


CATEGORIA D // Premii Speciale
Este acordat unei organizații, înființată legal de cel mult 3 ani (cel mai devreme în ianuarie 2015), care a înscris cel puțin un proiect în cadrul competiției Gala Societății Civile 2018 (Categoriile A și B), indiferent de domeniul de activitate.

Pentru acordarea acestui Premiu Special, sunt evaluate de către o echipă de jurizare dedicată toate proiectele înscrise în competiția GSC 2018 (Categoriile A și B) de către organizațiile care au cel mult 3 ani de la înființare (ianuarie 2015).
Va fi acordat unui proiect înscris în cadrul competiției Gala Societății Civile 2018 (Categoriile A și B) care reflectă originalitate în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului. Originalitatea este dată de modul în care proiectul se diferențiază de alte intervenții, ca model și ca soluție socială sau educațională, aducând un plus de valoare.

Shortlist-ul pentru acest premiu va fi alcătuit de către toți membrii juriului în prima etapă de evaluare, urmând ca proiectele selectate să fie evaluate, în a doua etapă, de către o echipă de jurizare dedicată.


Daca doriti sa inscrieti un proiect al carui domeniu nu se regaseste in descrierile prezentate, va rugam sa solicitati organizatorilor consiliere in privinta celor mai potrivite sectiuni in care puteti incadra respectivul proiect: contact@galasocietatiicivile.ro