DESPRE

Gala Societatii Civile este cel mai amplu proiect care promoveaza si premiaza activitatea sectorului non-profit, neguvernamental din Romania (asociatii, fundatii, federatii, grupuri de initiativa, persoane fizice cu initiativa civica).

Competitia anuala, editia a XV-a,
continua traditia consolidata in fiecare an, aceea de a recunoaste si promova fiecare initiativa luata pentru imbunatatirea vietii intr-o comunitate si de a premia spiritul civic si responsabilitatea sociala in Romania. Prin intermediul competitiei anuale sunt promovate si premiate cele mai bune proiecte desfasurate de organizatii neguvernamentale, grupuri de initiativa sau persoane fizice, punand astfel in valoare si aducand un plus de vizibililitate initiativelor civice. Proiectul si-a construit notorietatea de-a lungul celor paisprezece editii, care au promovat peste 2.050 de proiecte non-profit.

Inscrieri: 27 februarie - 28 martie 30 martie 2017
Aprobari proiecte: 31 martie - 5 aprilie 2017
Jurizare etapa I: 6 aprilie - 25 aprilie 2017
Jurizare etapa II: 28 aprilie/ 2 mai - 15 mai 2017
Festivitatea de acordare a premiilor: 12 iunie 2017 // ora 19:00 // TNB (Sala Mare)


LINK-URI UTILE

Câștigători l Regulament l Participanti & proiecte l Juriu l


SECTIUNILE COMPETITIEI

Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D

CATEGORIA A

In aceasta sectiune se pot inscrie proiecte care au ca obiectiv specific si din activitatile carora decurge educatia unei anumite categorii de beneficiari/ comunitati, in vederea schimbarii comportamentului acestora intr-unul pozitiv, ilustrandu-se impactul si efectele educationale avute de proiect dupa implementare asupra beneficiarilor sau in cadrul comunitatii vizate. De asemenea, in aceasta sectiune se pot inscrie proiecte de cercetare din diferite domenii.

In aceasta sectiune pot fi incadrate proiecte: pentru cresterea accesului la educatie si scolarizare, campanii de constientizare privind sistemul educational, realizarea unor ghiduri sau manuale de bune practici sau alte materiale cu rol educational pentru diferite categorii de beneficiari, proiecte prin care se ofera alternative educationale in vederea facilitarii procesului de invatare si de sustinere a performantei in domeniul educational, de educatie non-formala prin diferite metode alternative (ex: arta), proiecte implementate pentru cresterea standardelor calitative in sistemul educational, de scolarizare si in cadrul procesului de invatare, de dezvoltare educationala (cele care nu implica componente de asistenta sociala), proiecte implementate pentru schimbarea unor mentalitati privind anumite categorii de beneficiari, de suplinire a cunostintelor teoretice si practice in anumite domenii, proiecte de tutorat/ dezbateri ce implica transfer de informatii, cunostinte si know-how in diferite domenii.

In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte cu un impact educational direct si masurabil.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care au ca scop si rezultate prezentarea si/ promovarea si/ conservarea si protejarea patrimoniului cultural, campanii de constientizare asupra resurselor si patrimoniului cultural, de sustinere si promovare a unor aptitudini artistice in randul unor categorii de beneficiari, proiecte media cu componente culturale, proiecte pentru reafirmarea culturii/ artelor in randul unor anumite categorii de beneficiari, proiecte pentru promovarea Romaniei culturale, proiecte pentru promovarea spiritului romanesc, a traditiilor si obiceiurilor/ cutumelor specifice romanesti, de valorificare a patrimoniului turistic si de reprezentare a identitatii si valorii culturale, proiecte interculturale, de cercetare, informare pentru public privind arta, resursele culturale, proiecte de productie artistica, evenimente cultural-artistice, de sustinere a studiilor in domenii cultural si artistice, proiecte destinate consumului cultural, proiecte care promoveaza dialogul intercultural sau interreligios.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte implementate pentru apararea: drepturilor omului, civile si cetatenesti, ale copiilor, femeilor, ale minoritatilor etnice - de combatere a segregarii in randul minoritatilor, a grupurilor vulnerabile; campanii de lobby – pentru influentarea si/ modificarea legilor si/ politicilor publice in vederea oferirii anumitor facilitati sau pentru dezvoltarea anumitor servicii specializate pentru cetateni/ anumite categorii de beneficiari; campanii de informare asupra drepturilor garantate prin lege sau proiecte prin care este facilitat accesul cetatenilor/ anumitor categorii de beneficiari la drepturile garantate prin lege; realizarea unor ghiduri sau materiale care sa ilustreze buna practica in vederea respectarii drepturilor; proiecte implementate pentru prevenirea incalcarii anumitor drepturi, de tip watch-dog sau prin care sunt solutionate incalcari grave ale acestora; proiecte prin care sunt realizate rapoarte care analizeaza respectarea si aplicarea drepturilor.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte precum: campanii de mobilizare si participare publica, de buna guvernare, transparenta decizionala, proiecte ce contin actiuni de advocacy sau actiuni precum: proteste, petitii, dezbateri publice pentru diferite problematici, proiecte pentru dezvoltarea si/ promovarea spiritului civic si a initiativelor civice ale sectorului, proiecte de educatie civica, care au rezultate cuantificabile si care genereaza schimbari in spatiul public, comun, pe termen mediu sau lung.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte prin care se ofera si se dezvolta servicii medicale, de reabilitare psihologica sau de consiliere pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte prin care se ofera solutii paliative si medicale de specialitate ce implica solutii pentru vindecarea anumitor boli fizice sau mintale si sindroame, care ofera servicii de asistenta specializata gratuita (medicala, psihologica), de infiintare sau renovare si utilare a unor spitale, departamente din cadrul spitalelor sau a anumitor centre (de suport specializate), proiecte prin care sunt asigurate servicii de prevenire a anumitor boli (precum HIV/ SIDA), proiecte prin care se organizeaza sesiuni de recoltare sangvina pentru imbunatatirea rezervelor de sange, proiecte care ofera servicii gratuite de testari periodice, de constituire a anumitor registre de contabilizare a numarului pentru diferite categorii de bolnavi. De asemenea, pot fi inscrise proiecte care includ activitati sportive.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte care au ca scop si rezultate incluziunea sociala: in piata muncii, prin oferirea de servicii profesionale, de incluziune scolara, realizate pentru batrani, tineri si persoane cu dizabilitati intelectuale/ psihice/ fizice si alte grupuri vulnerabile.
In aceasta sectiune pot fi inscrise proiecte care au ca scop si rezultate oferirea de servicii de asistenta sociala: pentru pesoane fara adapost, infectati cu HIV/ SIDA, victime ale violentei in familie, persoane toxico-dependente, de asitenta la domiciliu, pentru mediul rural, persoane aflate in dificultate/ situatii de risc, persoane care parasesc sistemul de protectie al copilului si alte grupuri vulnerabile.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care vizeaza si ofera prin implementare solutii pentru protectia mediului, a ariilor protejate din Romania si a spatiilor verzi urbane; proiecte de reabilitare ecologica a anumitor zone si de imbuntatire a conditiilor de mediu; proiecte de informare si constientizare care implica (optional) activitati de educatie ecologica si (obligatoriu) activitati de mobilizare si implicare [a beneficiarilor] in activitati de ecologizare, colectare selectiva, reciclare, de conservare/ refacere a spatiilor verzi, de plantare sau alte activitati de protectie a mediului inconjurator.
In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care sustin si incurajeaza dezvoltarea sectorului social – economic; proiecte care au ca scop dezvoltarea economiei sociale/ antreprenoriat social/ social business (ex: cele care ofera servicii ce au ca scop integrarea pe piata muncii sau care ofera oportunitati de ocupare); proiecte de formare si dezvoltare profesionala; proiecte implementate pentru cresterea nivelului de competente personale si profesionale/ antreprenoriale pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte care vizeaza dezvoltarea durabila si de cooperare social-economica, proiecte/ campanii de informare care pun la dispozitia anumitor categorii de beneficiari informatii esentiale si solutii de facilitare a accesului de ocupare pe piata muncii; proiecte care vizeaza dezvoltarea sociala si/ economica a anumitor categorii vulnerabile sau zone defavorizate (ex: mediul rural) prin oferirea unor servicii care sa le permita o dezvoltare durabila, continua si dupa incheierea proiectelor; proiecte ce au ca obiectiv promovarea practicilor responsabile de business; proiecte care ilustreaza si promoveaza exemplele de succes si bunele practici din domeniul economiei sociale; proiecte ale organizatiilor profesionale; proiecte care ofera granturi altor ONG-uri, know how-ul si instrumentele necesare din domeniul managementului de proiect (control, monitorizare si evaluare) pentru a implementa alte proiecte in vederea solutionarii unor probleme cu care sociatatea se confrunta.


CATEGORIA B
Este o sectiune aparuta ca o urmare fireasca a dezvoltarii abilitatilor si strategiilor organizatiilor sectorului de a atrage voluntari.

In aceasta sectiune pot fi inscrise: proiecte care nu puteau fi implementate fara ajutorul unui corp de voluntari prin implicarea directa a acestora in cadrul proiectelor ca resursa umana, dedicand pentru acesta o perioada definita de timp. De asemenea, pot fi inscrise proiecte ce cuprind: campanii de atragere a voluntarilor ilustrand si implicarea lor in diferite proiecte, actiuni de pregatire/ formare a voluntarilor, campanii de moblizare si implicare a comunitatilor locale pentru sprijinirea unor cauze prin actiuni de voluntariat, proiecte de responsabilitate civica, sociala si de participare publica ce implica voluntari, proiecte implementate pentru stimularea unui comportament responsabil ce au ca rezultat actiuni de voluntariat. Trebuie evidentiata plus valoarea adusa de voluntariat pentru eficientizarea proiectului.

Nu pot fi incadrate in aceasta sectiune proiectele care se bazeaza DOAR pe donatia unor resurse financiare sau materiale (in natura).

Sectiunea B.2 Proiecte pentru TINERET
In aceasta sectiune pot fi inscrise doar proiecte care au ca beneficiari tinerii, ce se incadreaza in categoria 13 – 35 de ani, si care au ca scop si domenii de activitate: educatie, formare profesionala, schimb de experienta, cooperare internationala, invatare non-formala, incluziune sociala, politici educationale si de tineret, initiative ale tinerilor si proiecte de participare activa pentru implicarea tinerilor in comunitatile locale.

!!! Proiectele care contin campanii de informare, de sensibilizare a cetatenilor, de constientizare, proiecte care identifica, promoveaza si premiaza bunele practici si exemplele de succes, proiecte cu componente de fundraising vor fi incadrate in sectiunile aferente, prezentand schimbarile pe care le-au generat.


CATEGORIA C
Sectiunea C.1 Buget - / Eficienta +
Aceasta sectiune este destinata proiectelor care isi ating obiectivele planificate cu un consum redus de resurse financiare, remarcandu-se prin implicarea voluntarilor sau a altor resurse non-financiare (comunitatea locala, beneficiari). La aceasta categorie pot fi incadrate proiectele care au fost derulate cu fonduri cuprinse intre 0 si 22.500 lei. Gradul maxim de eficienta atins de un proiect corespunde situatiei in care se obtin rezultate foarte bune si durabile, cu un consum redus de resurse. Va rugam sa evidentiati indicatorii de eficienta, prin care se ilustreaza raportul dintre resursele consumate si rezultatele obtinute

Exemplu: “Valoarea orelor de munca a voluntarilor calculata la nivelul salariului minim pentru persoane cu studii superioare: 11.800 Eur; astfel, 50 % din valoarea proiectului a fost adusa inapoi in proiect prin cele 7500 de ore de asistenta oferite de voluntari” [proiectul “Aproape” al Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei, 2007]
In aceasta sectiune pot fi incadrate proiecte care si-au atins toate obiectivele planificate, care au rezultate masurabile, generand schimbari pe termen lung, ale caror efecte sunt pozitive. Este recomandat sa evidentiati schimbarile generate de activitatile proiectului in randul beneficiarilor sau in cadrul comunitatii in care a fost implementat.

Va rugam sa exprimati indicatorii si apoi valoarea pe care ati masurat-o prin instrumentele de evaluare ale proiectului.

Exemplu:
Indicatori cantitativi (de rezultat) – ilustreaza rezultatele cuantificabile: “nr. de cursuri desfasurate = 5”, “nr. de brosuri impartite = 300”, “nr. de beneficiari inscrisi la medicul de familie = 50”

Indicatori calitativi (de impact) – ilustreaza schimbarile generate de proiect si efectele pozitive pe care le-a indus: “nr. cursantilor care s-au reincadrat in munca = 20”; “nr. elevilor ale caror rezultate scolare s-au imbunatatit = 30”.

Sectiunea C.3 DURABILITATE
In aceasta sectiune pot fi inscrise DOAR proiectele ale caror activitati, rezultate si efecte rezista in timp, dupa incheierea finantarii. Acest gen de proiecte trebuie sa creeze structuri si mecanisme functionale care sa il autosustina, prin capacitatea lor de a atrage sau mobiliza resurse: comunitati locale, beneficiari, voluntari etc.

Exemplu: “Dezvoltarea unui atelier social in care sa fie produse sacose bio, solutie ce raspunde simultan celor doua nevoi identificate: productia de sacose de panza naturala ca alternativa eco la pungile de plastic si angajarea a 6 persoane aflate in dificultate: 3 cu handicap fizic lucreaza la domiciliu, 3 cu nevoi de integrare socio-profesionala lucreaza in atelier. ...La numai doua luni de la plasarea primei comenzi s-a marit capacitatea de productie prin angajarea a 4 persoane.” [“Proiectul pilot Sacosa de panza” al Asociatiei pentru dezvoltare durabila ViitorPlus, 2010]
In aceasta sectiune pot fi inscrise DOAR proiecte in cadrul carora au fost folosite in implementare solutii originale la problemele si nevoile identificate. Este punctat modul de abordare si cum se diferentiaza de alte proiecte ca model si solutie sociala propusa si plus valoarea pe care o aduce.

Exemplu: “Proiectul a constat in crearea unui stoc de siguranta cu principalele medicamente utilizate in tratarea bolii Parkinson: bolnavii au expediat catre asociatie medicamente pe care nu le mai utilizau datorita schimbarii retetei, iar Asociatia Antiparkinson le distribuia altor pacienti care nu isi puteau asigura medicatia fie din cauza inexistentei acestora in farmacii, fie din cauza pretului ridicat, unele medicamente fiind doar compensate. In unele cazuri spitalele au apelat la stocul asociatiei pentru a asigura medicamentatia corespunzatoare pacientilor.” [proiectul “Stocul de Siguranta” al Asociatiei Antiparkinson, 2009]


CATEGORIA D
Sectiunea D.1 Proiecte si campanii de Responsabilitate Sociala
In cadrul acestei sectiuni pot fi inscrise doar proiecte de responsabilitate sociala planificate, initiate, implementate si promovate, in egala masura, de organizatii non-profit, neguvernamentale alaturi de un partener/ de parteneri din sectorul privat. Aceasta sectiune a fost introdusa pentru a incuraja parteneriatul privat - asociativ, in vederea dezvoltarii si sustenabilitatii sectorului asociativ.

!!! Proiectele inscrise in aceasta sectiune nu pot fi incadrate si la alte sectiuni ale competitiei.
In cadrul acestei sectiuni pot fi inscrise doar programe de lunga durata, cu caracter permanent si continuu, ale unei organizatii, nefinalizate, din orice domeniu de activitate, care nu au o perioada determinata de implementare si un buget fix.

!!! Proiectele finalizate, componente ale programelor inscrise in aceasta sectiune, pot fi incadrate in sectiunile Categoriilor A, B sau C, conform conditiilor din Regulamentul competitiei.


Exemplele prezentate mai sus sunt orientative si nu au un caracter limitativ.

Daca doriti sa inscrieti un proiect al carui domeniu nu se regaseste in descrierile prezentate, va rugam sa solicitati organizatorilor consiliere in privinta celor mai potrivite sectiuni in care puteti incadra respectivul proiect: contact@galasocietatiicivile.ro