Înscrierea în competiția Galei Societății Civile 2021 se realizează exclusiv online în perioada:
8 aprilie - 20 mai 27 mai, ora 17:00.


Pentru a accesa formularul de înscriere fiecare posibil participant (asociație, fundație, grup de inițiativă sau persoană fizică, agenție/companie, instituție publică) trebuie își creeze un cont pe platforma galasocietatiicivile.ro. După activare, trebuie logați în contul dumneavoastră folosind datele furnizate în formularul de creare a contului (User = adresa de e-mail și parola). După logare, accesați secțiunea Competiție - Înscrie un proiect pentru a începe înscrierea.

O asociație, fundație, un grup de inițiativă, persoană fizică, agenție, companie sau instituție publică poate își creeze un singur cont pe site-ul Galei Societății Civile. Aplicanții edițiilor anterioare care au DEJA un cont creat pe galasocietatiicivile.ro, dar nu mai dețin datele de acces, sunt rugate să folosească funcția "Am uitat parola" sau contacteze echipa de organizare pentru recuperarea datelor:
contact@galasocietatiicivile.ro.

Atenţie! Înainte de a începe completarea formularului de înscriere este obligatoriu citiți Regulamentul competiției. Informații utile despre procesul de înscriere și evaluare regăsiți în prezentul ghid, în secțiunea COMPETIȚIE și în secțiunea Jurizare.

Recomandări:
Vă recomandăm să salvați
într-un document word datele introduse în fiecare pas din formularul de înscriere înainte de apăsarea butonului "Salvează" (sesiunea serverului este în jur de 15 de minute). Formularul de înscriere se completează cu diacritice.

Nu apăsați butonul "FINALIZEAZĂ" până când formularul nu este complet și final pentru a fi depus în competiție. După nu veți mai putea face modificări în conținut.

Participanții pot să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte, programe sau campanii.
Pentru a începe completarea formularului de înscriere accesați pagina Înscrie un proiect.

Pe
prima pagină din cadrul formularului trebuie bifați secțiunea / secțiunile în care doriți încadrați proiectul respectiv, respectând încadrarea pe secțiuni. O descriere detaliată a secțiunilor regăsiți în pagina COMPETIȚIE, variantele posibile fiind:

1. Proiectele pot fi înscrise în maxim două secțiuni din cadrul categoriilor A sau B astfel: A+B sau B+B.

2. Proiectele înscrise în secțiunile Categoriilor A și / sau B pot fi înscrise ca a doua sau a treia opțiune şi în secțiunea Premiul Special pentru INOVAȚIE, dacă reflectă ORIGINALITATE în implementare prin soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate. Consultați aici Ghidul de Jurizare și descrierea secțiunilor.

3. Programele pot fi înscrise DOAR în secțiunea dedicată Programe.

4. Campaniile de comunicare pot fi înscrise doar în secțiunea dedicată Campanii de comunicare pe teme sociale. Este singura secțiune din competiție în care se pot înscrie și reprezentanți ai sectorului public sau privat (agenții de comunicare, companii sau instituții publice).

5. În cadrul secțiunii Initiațive cetățenești vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, implementate de către grupuri de inițiativă (constituite informal) sau persoane fizice.

6. În cadrul secțiunii Premiul Special Organizația NEW ENTRY vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, de către organizațiile care au cel mult 3 ani de la înființare (ianuarie 2018).

Categoriile și secțiunile competiției sunt:

CATEGORIA
A

Secțiunea A.1 Educație, Învățământ, Cercetare
Secțiunea A.2 Artă și Cultură
Secțiunea A.3 Apărarea drepturilor individuale/ colective
Secțiunea A.4 Comportament civic și Participare publică
Secțiunea A.5 Sănătate
Secțiunea A.6 Incluziune socială
Secțiunea A.7 Servicii de Asistență socială
Secțiunea A.8 Protecția mediului
Secțiunea A.9 Dezvoltare economică și socială
CATEGORIA B
Secțiunea B.1 Proiecte și campanii de VOLUNTARIAT
Secțiunea B.2 Proiecte pentru TINERET
CATEGORIA C
Secțiunea C.1 Programe
Secțiunea C.2 Inițiative Cetățenești
Secțiunea C.3 Campanii de comunicare pe teme sociale
CATEGORIA D
Premiul Special Organizația NEW ENTRY
Premiul Special pentru INOVAȚIE

!Atenţie: Pentru înscrierea unui proiect în competiție în categoriile A+B sau B+B și Premiul Special pentru INOVAȚIE formularul se completează o singură dată indiferent de ce opțiune alegeți, de a încadra proiectul într-o singură secțiune, două sau trei secțiuni. Astfel că, în cazul în care un proiect este încadrat în mai multe secțiuni, informațiile furnizate în cadrul formularului vor apărea la evaluare în ambele secțiuni. De aceea, rugăm acordați o atenție deosebită acestui aspect și evidențiați permanent informațiile din cadrul proiectului care motivează înscrierea acestuia în secțiunile respective.

Înscrierea unei campanii în cadrul secțiunii Campanii de comunicare pe teme sociale se va realiza într-un formular diferit și, de asemenea, înscrierea unui program în secțiunea dedicată se realizează într-un formular separat. Prin selectarea acestor unice opțiuni la începutul procesului de înscriere se va genera automat un alt tip de formular de înscriere.


Formularele de înscriere pentru proiecte (Categoriile A și B, Premiul Special pentru INOVAȚIE) și programe (Categoria C.1) sunt împărțite în nouă pași și conțin următoarele câmpuri:

P.I Titlul proiectului / programului și domeniul

- Titlul proiectului
- Selectarea secțiunii / secțiunilor pentru înscrierea proiectului

P.II Date generale despre proiect / program

- Perioada în care s-a derulat proiectul
- Numele și perioada de desfășurare a programului din care face parte proiectul (dacă este cazul)
- Acoperirea geografică a proiectului
- Organizațiile, instituțiile, companiile partenere implicate în proiect
- Rezumatul proiectului și motivația implementării acestuia [maxim 1.800 de caractere cu spații].

P.III Relevanța proiectului / programului (contextul)
- Contextul inițierii proiectului - nevoile beneficiarilor [maxim 850 de caractere cu spații]
- Scopul și obiectivele specifice [maxim 600 de caractere cu spații]
- Principalele activități din cadrul proiectului și metodologia de implementare [maxim 1.500 de caractere cu spații]
- Date despre beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: număr și tip
- Precizați dacă și cum au fost beneficiarii implicați în implementarea proiectului, dacă este cazul
[maxim 850 de caractere cu spații].

P.IV Rezultatele proiectului / programului (Eficacitatea)
- Rezultatele proiectului: beneficii, schimbări și efecte generate [maxim 1.600 de caractere cu spații]
- Resursele umane implicate în implementarea proiectului [maxim 600 de caractere cu spații]
- Implicarea voluntarilor, cooptarea și rolul acestora, dacă este cazul [maxim 1.000 de caractere cu spații]
- Rolurile și responsabilitățile fiecărui partener [maxim 1.500 de caractere cu spații].

P.V Bugetul proiectului / programului
- Bugetul proiectului (în Lei)
- Contribuțiile în natură implicate, resursele materiale folosite [maxim 850 de caractere cu spații]
- Numele persoanei responsabile cu administrarea bugetului [maxim 150 de caractere cu spații].

P.VI Evaluarea proiectului
- Noutățile și schimbările la nivel de obiective, activități, rezultate sau beneficiari, în cazul proiectelor înscrise la ediția anterioară [maxim 1.000 de caractere cu spații]
- Obstacolele majore întâmpinate în implementarea proiectului, dacă este cazul [maxim 850 de caractere cu spații]
- Lecțiile învățate în urma derulării proiectului, dacă este cazul [maxim 850 de caractere cu spații]
- Două sau trei calități ale proiectului care îl diferențiază [maxim 1.000 de caractere cu spații].

P.VII Comunicarea proiectului și anexe
- Descrierea planului de comunicare, dacă este cazul [maxim 850 de caractere cu spații]
- Web site proiect
- Upload siglă / logo organizație [preferabil .jpg, .gif, .png]
- Upload statut organizație în cazul fundațiilor și asociațiilor [.pdf]. În cazul persoanelor fizice și grupurilor de inițiativă încărcați un document word [.doc] în care este menționat "Nu este cazul".
- Upload 3 fotografii din cadrul proiectului [preferabil .jpg, .gif, .png]
- 7 câmpuri pentru anexe unde puteți transmite link-uri web către materiale relevante despre proiect și organizație (articole apărute în presă despre organizație sau proiectele ei și către alte materiale de promovare și comunicare, campanii, prezentări, spot-uri video, pagini de social media, etc.)
! Nu sunt acceptate arhive sau link-uri de transfer.

P.VIII Date despre organizatorul principal
- Scurtă descriere a activității organizaţiei [maxim 500 de caractere cu spații]
- Numărul de membri și de angajați / 2020
- Bugetul total al organizației / 2019 sau 2020

P.IX Date de contact
- Date de contact organizație – sunt preluate automat din formularul de creare cont
- Date de contact ale aplicantului
- Date de contact ale coordonatorului de proiect.


Formularul de înscriere pentru secțiunea Campanii de comunicare pe teme sociale este împărțit în opt pași și cuprinde următoarele câmpuri:


P.I Titlul campaniei și secțiunea

- Titlul proiectului
- Selectarea secțiunii pentru înscrierea campaniei

P.II Date generale despre campanie
- Titlul campanie (se va completa același titlu ca la titlul proiectului)
- Client campanie
- Autor campanie
- Perioada în care s-a derulat campania
- Acoperirea geografică a campaniei
- Co-autorii campaniei (alte organizații sau agenții implicate, altele decât autorul sau clientull)
- Rezumatul campaniei / scurtă descriere [maxim 1.800 de caractere cu spații]

P.III Relevanța campaniei (contextul)
- Contextul inițierii campaniei [maxim 850 de caractere cu spații]
- Scopul și obiectivele specifice [maxim 600 de caractere cu spații]
- Date despre beneficiarii direcți și indirecți: număr și tip [maxim 850 de caractere cu spații]
- Principalele activități din cadrul campaniei [maxim 2.500 de caractere cu spații]

P.IV Rezultatele campaniei (Eficacitatea)
- Rezultatele / impactul campaniei [maxim 2.500 de caractere cu spații]

P.V Bugetul campaniei
- Bugetul proiectului (în Euro)
- Alte informații relevante legate de bugetul campaniei [maxim 850 de caractere cu spații]

P.VI Evaluarea campaniei
- Obstacolele majore întâmpinate în implementarea campaniei [maxim 850 de caractere cu spații]
- Alte informații relevante despre campanie [maxim 1.000 de caractere cu spații]

P.VII Comunicarea proiectului și anexe
- URL campanie
- Upload logo organizație [preferabil .jpg, .gif, .png]
- Upload CIF [IMAGE, PDF]
- Upload 3 fotografii din cadrul campaniei [preferabil .jpg, .gif, .png]
- 7 câmpuri pentru anexe unde puteți transmite link-uri web către materiale relevante despre campanie (articole apărute în presă despre organizație sau proiectele ei și către alte materiale de promovare și comunicare, campanii, prezentări, spot-uri video, pagini de social media, etc.)
! Nu sunt acceptate arhive sau link-uri de transfer.

P.VIII Date despre organizatorul principal
- Date despre organizație – sunt preluate automat din formularul de creare cont
- Date de contact ale aplicantului
- Date de contact ale coordonatorului campaniei
- Date de contact persoană de contact organizație
- Date de contact client / autor.


Funcționalități


Formularul este împărțit în opt / nouă pași, în funcție de secțiunea aleasă, ce pot fi accesați prin opțiunea “Editează”. Este obligatoriu să accesați toți pașii și să introduceți informații relevante despre proiect în câmpurile obligatorii (notate cu *).

Formatul formularului vă oferă posibilitatea să completați aplicația în mai multe sesiuni și să o reluați de la ultimele informații introduse. De asemenea, aveți posibilitatea să reveniți asupra tuturor informațiilor completate în sesiunile anterioare. Formularul poate fi reaccesat, după logarea în cont, secțiunea Competiție – pagina Proiectele mele – butonul Vizualizează / Continuă înscrierea.

Vă recomandăm să salvați într-un document word datele introduse în fiecare pas din formularul de înscriere înainte de apăsarea butonului "Salvează".
Formularul de înscriere se completează în limba română, cu diacritice.

După completarea întregului formular de înscriere, vă recomandăm să verificați toate datele introduse și să depuneți proiectul în competiție prin opțiunea FINALIZEAZĂ. După ce aplicația a fost finalizată nu veți mai putea efectua modificări.

După depunerea proiectului în competiție, statusul din dreptul proiectului se va schimba din “nefinalizat” în “neaprobat”, fără a se mai putea face vreo modificare în conținutul formularului.

După aprobarea înscrierii proiectului în competiție de către echipa de organizare, veți primi un e-mail de confirmare până în data de 21 iunie 2021. În caz contrar, veți fi contactat de către un reprezentant al echipei de organizare pentru revizuirea informațiilor din cadrul formularului.

Dacă doriți să retrageți din competiție un proiect finalizat sau nefinalizat, pentru a șterge formularul de înscriere trebuie să accesați pagina “Proiectele mele” și să apăsați butonul “șterge” din dreptul proiectului respectiv.

Pentru informații suplimentare sau asistență în accesarea și completarea formularului vă rugăm contactați:
Florentina Loloiu
0728.300.605
contact@galasocietatiicivile.ro