Capitolul I. Descrierea competiției
Capitolul II. Participanți
Capitolul III. Eligibilitatea proiectelor
Capitolul IV. Drepturi și obligații
Capitolul V. Perioada de înscriere
Capitolul VI. Înscrierea
Capitolul VII. Dreptul de autor
Capitolul VIII. Juriul și procesul de jurizare
Capitolul IX. Tipuri de premii
Capitolul X. Criterii de jurizare


Capitolul I. Descrierea competiției
Art. 1. Competiția anuală „Gala Societății Civile” este cel mai amplu proiect dedicat activității sectorului non-profit, neguvernamental din România. Are ca misiune recunoașterea tuturor inițiativelor realizate pentru îmbunătățirea vieții într-o comunitate, promovarea și premierea spiritului civic și a responsabilității sociale în România. Proiectul face parte din portofoliul The Institute și aduce un plus de vizibilitate celor mai bune inițiative civice, contribuind astfel la creșterea sectorului asociativ din România.

Art. 2. Competiția Gala Societății Civile, ediția 22 are următoarea structură: Categoria A cu secțiunile: Educație și Învățământ | Artă și Cultură | Apărarea drepturilor individuale / colective | Comportament civic și Participare publică | Sănătate | Incluziune socială | Servicii de Asistență socială | Protecția mediului | Dezvoltare economică și socială; Categoria B cu secțiunile: Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor | Programe | Campanii sociale | Tineri de Bine. Din structura competiției fac parte și Premiile pentru Impact Social, acordate în cadrul fiecărei secțiuni din Categoria A.


Capitolul II. Participanți
Art. 1. Participanții care pot înscrie proiecte sau programe în secțiunile competiției sunt: asociații, fundații sau federații înregistrate în România care implementează proiecte / programe pentru beneficiari români sau străini // asociații, fundații sau federații înregistrate în afara țării care implementează proiecte pentru beneficiari români // grupuri de inițiativă și persoane fizice cu cetățenie română sau cu domiciliul în România, care activează pe teritoriul României sau în afara țării pentru beneficiari români sau străini.

Art. 2. Agențiile de comunicare, companiile și instituțiile publice (excepție fac școlile și liceele) pot înscrie în cadrul competiției Gala Societății Civile 2024 în secțiunea dedicată: Campanii sociale (din Categoria B).


Capitolul III. Eligibilitatea proiectelor, programelor și campaniilor
Art. 1. Sunt eligibile proiectele / campaniile de comunicare care au fost implementate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023. Pot fi înscrise proiecte / campanii care au început înainte sau au continuat după perioada de eligibilitate, atât timp cât sunt prezentate activități și rezultate desfășurate în cel puțin două treimi din perioada eligibilă a competiției: 1 ianuarie - 31 decembrie 2023.

Art. 2. Participanții care depun în competiția Galei Societății Civile 2024 un proiect care a fost înscris și la ediția anterioară au obligația de a prezenta în cadrul formularului de înscriere (în câmpul dedicat) noutățile și schimbările la nivel de obiective, activități, beneficiari sau rezultate ale proiectului depus în 2024, prin comparație cu proiectul înscris la ediția anterioară.
Proiectul este, prin definiție, un set de acțiuni sau activități planificate, delimitate în timp, care urmăresc atingerea unor obiective, cu un buget, de regulă, fix, având rezultate cuantificabile. Pot fi înscrise în competiție și proiecte care fac parte dintr-un program, componente sau subdiviziuni ale acestuia, cu condiția să nu fi fost înscrise la edițiile anterioare ale competiției, cu aceeași perioadă de implementare.

Art. 3. Sunt eligibile pentru a fi înscrise în competiția Galei Societății Civile 2024 programele sau activitățile cu caracter continuu în cadrul unei organizații doar în cadrul secțiunii „Programe" (Categoria B). Programele trebuie înscrise în competiție cu o perioadă de implementare de 3 ani (2021 - 2022 - 2023) și va trebui detaliat în formularul de înscriere setul de activități desfășurate pentru fiecare dintre acești ani. Programele înscrise la edițiile anterioare ale Galei Societății Civile pot fi înscrise din nou în această secțiune doar dacă ultima înscriere a fost făcută la ediția din 2021 a Galei Societății Civile.

Art. 4. Campaniile sociale de comunicare realizate de agenții de comunicare sau care au ca inițiator principal o instituție de stat sau o companie pot fi înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile 2024 doar în secțiunea dedicată: Campanii sociale (din Categoria B).

Art. 5. Sunt eligibile pentru a fi înscrise în competiția Galei Societății Civile 2024 proiectele, programele și campaniile de comunicare ce respectă valorile UE, așa cum sunt definite prin intermediul Tratatului de la Lisabona și prin Carta drepturilor fundamentale UE: demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului.

Art. 6. Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român sau legislația Uniunii Europene.

Art. 7. Participanții trebuie să aibă capacitatea de a acționa, conform statutului propriu, în domeniul căruia i se adresează proiectul.

Art. 8. Participanții trebuie să demonstreze prin statut: că nu sunt înființate de niciun partid politic și că nu finanțează partide politice.


Capitolul IV. Drepturi și obligații
Art. 1. Participanții au următoarele drepturi:
a) să participe la evenimentele Galei Societății Civile fără a li se percepe vreo taxă;
b) să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte, fără a li se percepe vreo taxă;
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția „Gala Societății Civile”, precum și posibilele distincții obținute.


Art. 2. Participanții au următoarele obligații:
a) să respecte Regulamentul concursului și să nu conteste deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele Galei Societății Civile în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea promovării proiectelor înscrise în competiție. În funcție de acțiunile de comunicare stabilite de organizatori, participanților li se pot solicita diverse tipuri de materiale scrise, foto sau audio-video care să prezinte proiectele (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor etc).


Capitolul V. Perioada de înscriere
Art. 1. Înscrierile în competiția GSC, ediția 22, se desfășoară în perioada 7 februarie - 8 martie 2024, ora 23.59. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere. După încheierea perioadei de înscriere, proiectele, programele și campaniile vor fi citite de echipa de organizare pentru verificarea respectării condițiilor din prezentul Regulament.

! Odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Galei Societății Civile - www.galasocietatiicivile.ro, în Secțiunea Competiție, în pagina de Participanți și Proiecte și comunicate pe canalele de social media ale Galei Societății Civile.


Capitolul VI. Înscrierea
Art. 1. Înscrierea în competiția Galei Societății Civile implică acceptarea din oficiu a „Termenilor și condițiilor” care reglementează folosirea site-ului www.galasocietatiicivile.ro și însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 2. Un proiect sau un program poate fi înscris în cadrul competiției doar de către inițiatorul / organizatorul său principal, care poate fi, conform Capitolului II, articolul 1 al prezentului Regulament, doar: persoană fizică, grup de inițiativă, asociație, fundație, federație. Campaniile sociale pot fi înscrise în competiție de către agenții de comunicare, instituții de stat sau companii client doar în secțiunea dedicată: Campanii sociale (din Categoria B)

Art. 3. Participanții pot să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte, programe sau campanii, respectând încadrarea în secțiuni descrisă în Ghidul de înscriere. Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele.
Variantele posibile pentru înscriere sunt:

1. În Categoria A – un proiect poate fi înscris într-o singură secțiune, la alegere, în funcție de domeniul principal de acțiune al proiectului.
Suplimentar, proiectul poate fi înscris și în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (Categoria B) – prin completarea unui formular separat, dacă proiectul cuprinde și o componentă de voluntariat semnificativă.

2. În Categoria B, secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor vor fi înscrise proiecte din diferite domenii, în cadrul cărora voluntarii au reprezentat un element indispensabil.
Suplimentar, proiectul poate fi înscris și într-una dintre secțiunile Categoriei A, cea potrivită ariei de interes a proiectului – prin completarea unui formular separat.

3. În Categoria B, secțiunea Programe vor fi înscrise doar programe cu o perioadă de implementare de 3 ani (2021 - 2022 - 2023).
Programele înscrise în alte secțiuni ale competiției vor fi mutate automat în această secțiune, cu solicitarea completării formularului specific.

4. În Categoria B, secțiunea Campanii Sociale vor fi înscrise doar campanii sociale, dezvoltate de agenții de publicitate, consultanți independenți, freelanceri, ONG-uri, grupuri de inițiativă civică, persoane fizice sau instituții publice.
Campaniile înscrise în alte secțiuni ale competiției vor fi mutate automat în această secțiune, cu solicitarea completării formularului specific.

5. În Categoria B, secțiunea Tineri de Bine vor fi înscrise doar proiecte gândite și implementate de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.
Proiectele realizate de tineri și înscrise în alte secțiuni ale competiției vor fi mutate automat în această secțiune, cu solicitarea completării formularului specific.

Art. 4. Înscrierea proiectelor se face în limba română, exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe site-ul galei, doar din contul aplicantului, din secțiunea Competiție pagina Înscrie un proiect, numai pe perioada dedicată înscrierilor.

Art. 5. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere.

Art. 6. Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din formularul de înscriere depășește termenul limită pentru înscrierea în concurs și / sau conține câmpuri obligatorii necompletate în formular.

Art. 7. La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de înscriere în cadrul Galei Societății Civile. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Art. 8. Acceptarea / aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei Societății Civile la finalul etapei de înscriere - prin trimiterea unui e-mail de confirmare către adresa din contul aplicantului, până în data de 1 aprilie 2024, inclusiv.


Capitolul VII. Dreptul de autor
Art. 1. Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale Galei Societății Civile numele participanților, numele proiectelor, informații din formularele de înscriere (rezumat proiect, descriere organizație etc.), fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor și fotografiile realizate în cadrul festivității de acordare a premiilor.

Art. 2. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.


Capitolul VIII. Juriul și procesul de jurizare
Art. 1. Juriul Galei Societății Civile este format din specialişti în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile şi ai sectorului privat, consultanţi în CSR, comunicare, corporate affairs şi community affairs, specialiști în marketing și publicitate.

Art. 2. Procesul de evaluare se va desfășura online, individual, prin intermediul site-ului galasocietatiicivile.ro și va fi împărțit în două etape, astfel:

- 1 aprilie - 19 aprilie 2024: evaluarea și notarea proiectelor din cadrul fiecărei secțiuni din categoriile A și B și stabilirea ierarhiei și a câștigătorilor;
- 13 mai - 24 mai 2024: evaluarea și notarea proiectelor câștigătoare ale Premiului I din secțiunile Categoriei A pentru stabilirea câștigătorului Marelui Premiu al Galei Societății Civile 2024. În această etapă va avea loc și stabilirea câștigătorilor Premiilor pentru Impact Social - cu ajutorul unui juriu dedicat de Impact Social, care va evalua top 5 cel mai bine notate proiecte, în urma primei etape de jurizare GSC, din fiecare secțiune din categoria A.

Art. 3. Fiecare secțiune din categoriile A și B va avea o grupă, formată din 4-5 jurați, responsabilă de evaluarea înscrierilor. Pentru a stabili câștigătorii Premiilor pentru Impact Social va fi format un juriu dedicat de Impact Social.

Art. 4. Secțiunea Tineri de bine va avea o grupă separată de tineri evaluatori, care vor fi selectați pentru rolul de jurat printr-un apel public lansat de către Gala Societății Civile. Echipa de organizare va face selecția și instruirea Tinerilor Jurați. Aceștia vor evalua proiecte în ambele etape de jurizare.

Art. 5. Organizatorii competiției Gala Societății Civile vor anunța componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Art. 6. Jurizarea proiectelor se va face ținând cont de orice tip de conflict de interese pe care membrii juriului îl pot avea în evaluare. Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație înscrie un proiect într-o secțiune în care un membru al juriului a fost implicat direct sau indirect în desfășurarea proiectului – caz în care membrii juriului implicați în orice fel în proiectele înscrise în secțiunea pe care o jurizează au obligația de a se abține de la evaluarea propriilor proiecte.

Nu se consideră conflict de interese cazul în care o organizație înscrie în concurs un proiect la o altă secțiune decât cea evaluată de membrul juriului în cauză. Acesta se va abține de la votarea proiectului în a doua etapă de jurizare, în cazul în care proiectul intră în shortlistul pentru Marele Premiu al Galei Societății Civile.


Capitolul IX. Tipuri de premii
Art.1. În cadrul competiției Galei Societății Civile se acordă următoarele tipuri de premii:

a) Marele Premiu al Galei Societății Civile: se acordă proiectului care a obținut cel mai mare punctaj în a doua etapă de evaluare.
Notă: În finala pentru Marele Premiu vor intra exclusiv câștigătorii Premiului I din secțiunile Categoriei A.

b) Premiile pe secțiuni:
premiile I, II și III se acordă primelor trei proiecte care au obținut cel mai mare punctaj, în urma evaluării, în cadrul fiecărei secțiuni din cadrul Categoriilor A și B.
premiile pentru Impact Social - se acordă în secțiunile din Categoria A pentru proiectul desemnat câștigător de către Juriul de Impact Social, pe baza unui set de criterii diferit. ! Juriul poate decide să nu acorde premiul într-o anumită secțiune, dacă proiectele nu îndeplinesc criteriile urmărite.

c) Premiile Speciale:
În cadrul Festivității de Premiere a Galei Societății Civile, organizatorii își rezervă posibilitatea / dreptul de a acorda un set de premii speciale acordate în funcție de anumite criterii care vor fi detaliate în cadrul evenimentului. Exemple de premii speciale oferite în edițiile trecute:

Premiul Special pentru Organizații Nou Fondate - acordat unei organizații neguvernamentale care are cel mult 3 ani de la înființare și care a înscris cel puțin un proiect în cadrul competiției Gala Societății Civile - ediția în curs, în Categoria A indiferent de domeniul de activitate.

Premiul Special pentru Inovație - acordat unui proiect înscris în cadrul competiției Gala Societății Civile - ediția în curs, în secțiunile Categoriei A, care reflectă inovație în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului.

Premiul Special pentru Inițiative Cetățenești - acordat unui proiect înscris în cadrul competiției Gala Societății Civile - ediția în curs, în secțiunile Categoriei A și implementat de către un grup de inițiativă civică sau o persoană fizică.

Art. 2. Dacă în urma jurizării vor rezulta într-o secțiune proiecte cu punctaj identic, membrii juriului au dreptul de a decide dacă vor face o departajare sau dacă proiectelor respective li se va acorda același tip de premiu.

Art. 3. Marele Premiu al Galei Societății Civile, Premiile pe secțiuni (Categoriile A și B), Premiile pentru Impact Social și eventualele Premii Speciale se acordă doar organizațiilor care au înscris proiecte, programe sau campanii în competiția Galei Societății Civile 2024.

Art. 4. Câștigătorii Galei Societății Civile sunt anunțați doar în cadrul Festivității de acordare a premiilor și comunicați ulterior pe site-ul Galei Societății Civile și pe canalele de Social Media ale GSC.

Art. 5. Premiile acordate în cadrul Galei Societății Civile sunt onorifice și nu au un echivalent material.


Capitolul X. Criterii de jurizare
Art. 1. Proiectele înscrise în secțiunile Categoriei A vor fi evaluate de către membrii juriului după 6 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (25%)
2) Rezultate (25%)
3) Relevanță (15%)
4) Eficacitate (15%)
5) Eficiență (15%)
6) Inovație (5%)


Proiectele înscrise în secțiunea Proiecte realizate cu implicarea Voluntarilor (Categoria B) vor fi evaluate de către membrii juriului după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (25%)
2) Relevanță (25%)
3) Eficacitate (20%)
4) Rezultate (20%)
5) Inovație (5%)

Campaniile de comunicare înscrise în secțiunea Campanii sociale (Categoria B) vor fi evaluate de către membrii juriului după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (25%)
2) Relevanță (20%)
3) Eficacitate (20%)
4) Rezultate (20%)
5) Inovație (15%)


Proiectele înscrise în secțiunea Tineri de Bine (Categoria B) vor fi evaluate de către o echipă dedicată de Tineri Jurați după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (30%)
2) Rezultate (30%)
3) Relevanță (15%)
4) Eficacitate (15%)
5) Inovație (10%)


Programele (Categoria B) înscrise în secțiunea dedicată și proiectele care vor intra pe shortlist pentru Marele Premiu (în a doua etapă de evaluare) vor fi notate de către membrii juriului după 7 criterii, cu ponderi egale:
1) Coerență
2) Relevanță
3) Eficacitate
4) Rezultate
5) Eficiență
6) Inovație
7) Sustenabilitate


Pentru Premiile pentru Impact Social proiectele vor fi evaluate de către juriul dedicat de Impact Social după 4 criterii:
1) Relevanță
2) Rezultate
3) Sustenabilitate
4) Nivelul de Impact și potențialul de impact

Ponderea criteriilor va fi următoarea: media ponderată a primelor trei criterii va reprezenta 50% din media finală, iar criteriile vor avea următoarele ponderi: Relevanță - 30%, Rezultate - 50% și Sustenabilitate (20%), iar criteriul Nivelul de Impact și potențialul de impact va reprezenta restul de 50%.


Art. 2. Descrierea criteriilor de jurizare poate fi vizualizată accesând secțiunea Competiție a site-ului Gala Societății Civile, pagina Criterii de jurizare.***
Dacă ai întrebări, observații sau sugestii, te rugăm să ne scrii pe adresa:
contact@galasocietatiicivile.ro (persoană de contact: Andra Moldoveanu | 0726 391 247)