Capitolul II. Participanți
Capitolul VI. Înscrierea
Capitolul VII. Dreptul de autor
Capitolul VIII. Criterii de jurizare
Capitolul IX. Procesul de jurizare
Capitolul X. Tipuri de premii

Art. 1.
Competiția anuală "Gala Societății Civile" este cel mai amplu proiect dedicat activității sectorului non-profit, neguvernamental din România. Are ca misiune recunoașterea tuturor inițiativelor luate pentru îmbunătățirea vieții într-o comunitate, promovarea și premierea spiritului civic și a responsabilității sociale în România. Proiectul aduce un plus de vizibilitate celor mai bune initiațive civice, contribuind astfel la creșterea sectorului asociativ din România.

Art. 2.
Gala Societății Civile este o marcă înregistrată THE INSTITUTE. Întreaga coordonare, organizare, comunicare și promovare a proiectului și a evenimentului, precum și managementul brandului "Gala Societății Civile" sunt realizate de către membrii echipei THE INSTITUTE.

Art. 3. Competiția Gala Societății Civile, ediția XX are următoarea structură: Categoria A cu secțiunile: Educație, Învățământ, Cercetare | Artă și Cultură | Apărarea drepturilor individuale / colective | Comportament civic și Participare publică | Sănătate | Incluziune socială | Servicii de Asistență socială | Protecția mediului | Dezvoltare economică și socială; Categoria B cu secțiunea Proiecte și campanii de Voluntariat; Categoria C cu secțiunile Programe, Inițiative Cetățenești, Campanii de comunicare pe teme sociale și Tineri de Bine (secțiune nouă) și Categoria D // Premii Speciale care include Premiul Special Organizația NEW ENTRY și Premiul Special pentru INOVAȚIE.Capitolul II.
Participanți

Art. 1. Participanții care pot depune proiecte sau programe în secțiunile competiției sunt: asociații, fundații sau federații înregistrate în România care implementează proiecte/programe pentru beneficiari români sau străini, asociații, fundații sau federații înregistrate în afara țării care implementează proiecte pentru beneficiari români, grupuri de inițiativă și persoane fizice cu cetățenie română sau cu domiciliul în România, care activează pe teritoriul României sau în afara țării pentru beneficiari români sau străini.

Art. 2. Agențiile de comunicare, companiile și instituțiile publice pot înscrie în cadrul competiției Gala Societății Civile 2022 doar campanii de comunicare pe teme sociale, în secțiunea dedicată.

Art. 1.
Sunt eligibile proiectele / campaniile de comunicare care au fost implementate în ultimii doi ani (2020 - 2021), dar care au fost finalizate / pentru care sunt prezentate activitățile și rezultatele cuantificabile și demonstrabile până în decembrie 2021, inclusiv.

!Nu pot fi înscrise din nou proiecte sau campanii de comunicare depuse la edițiile anterioare ale competiției cu aceeași perioadă de implementare.

Proiectul este, prin definiție, un set de acțiuni sau activități planificate, delimitate în timp, care urmăresc atingerea unor obiective, cu un buget, de regulă, fix, având rezultate cuantificabile. Pot fi înscrise în competiție și anumite proiecte care sunt componente distincte ale unui program, subdiviziuni ale acestuia, implementate pentru a atinge un set de obiective prestabilite, cu condiția ca acestea să nu fi fost înscrise la edițiile anterioare ale competiției, cu aceeași perioadă de implementare.


Art. 2. Organizatorii care depun în competiția Galei Societății Civile 2022 un proiect care a fost înscris și la ediția anterioară au obligația de a prezenta în cadrul formularului de înscriere (în câmpul dedicat) noutățile și schimbările la nivel de obiective, activități, rezultate sau beneficiari ale proiectului depus în 2022 prin comparație cu proiectul înscris la ediția anterioară.

Art. 3.
Sunt eligibile pentru a fi înscrise în competiția Galei Societății Civile 2022 programele sau activitățile cu caracter permanent ale unei organizații doar în cadrul secțiunii "Programe" (Categoria C). Programele înscrise la edițiile anterioare ale Galei Societății Civile pot fi din nou depuse DOAR dacă au minim 3 ani de când nu au mai fost înscrise în această secțiune dedicată, respectiv, dacă ultima înscriere a fost făcută la ediția din 2019 a Galei Societății Civile. Programele trebuie înscrise în competiție cu o perioadă de implementare de 3 ani (2019 - 2021).

Art. 4. Proiectele sau programele care au ca inițiator principal o instituție de stat sau o companie pot fi înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile 2022 doar în secțiunea ”Campanii de comunicare pe teme sociale”.

Art. 5. Sunt eligibile pentru a fi înscrise în competiția Galei Societății Civile 2022 proiectele, programele și campaniile de comunicare ce respectă valorile UE, așa cum sunt definite prin intermediul Tratatului de la Lisabona și prin Carta drepturilor fundamentale UE: demnitate umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și drepturile omului.

Art. 6.
Nu sunt eligibile aplicațiile depuse de persoane sau organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român sau legislația Uniunii Europene.

Art. 7.
Participanții trebuie să aibă capacitatea de a acționa, conform statutului propriu, în domeniul căruia i se adresează proiectul.

Art. 8.
Participanții trebuie să demonstreze prin statut: că nu sunt înființate de niciun partid politic, că nu finanțează partide politice și, în general, că sunt apolitice.

Art. 9.
Conflictul de interese este definit de situația în care o organizație înscrie un proiect într-o secțiune în care un membru al juriului face parte din board-ul organizației aplicante, face parte din echipa de conducere, este unul dintre fondatori, este unul dintre voluntari sau promotori.

Membrii juriului care sunt implicați în proiectele înscrise în secțiunea pe care o jurizează sau au fost implicați în implementarea acestora în orice fel au obligația de a se abține de la evaluarea propriilor proiecte.

Nu se consideră conflict de interese cazul în care o organizație, care are în board sau în echipa de conducere un membru al juriului, înscrie în concurs un proiect la o altă secțiune decât cea analizată de membrul juriului în cauză și acesta se abține de la vot în a doua etapă de jurizare, în evaluarea proiectelor pentru Marele Premiu al Galei Societății Civile.


Art. 1.
Participanții au următoarele drepturi:
a) să participe la evenimentele Galei Societății Civile fără a li se percepe vreo taxă;
b) să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte, fără a li se percepe vreo taxă;
c) să promoveze pe orice canal de comunicare participarea în competiția “Gala Societății Civile”, precum și posibilele distincții obținute.

Art. 2.
Participanții au următoarele obligații:
a) să respecte Regulamentul concursului și deciziile juriului;
b) să nu angajeze numele Galei Societății Civile în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/sau organizatorilor săi;
c) să pună la dispoziția organizatorilor sau a juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să detalieze informațiile din formularul de înscriere privind proiectele desfășurate de inițiator și înscrise în competiție;
d) să colaboreze cu organizatorii în vederea realizării unor documentare legate de proiect (ex: materiale audio-video, mărturii ale beneficiarilor etc).

Art. 1.
Înscrierile se desfășoară în perioada 7 aprilie - 19 mai 26 mai 2022, ora 17:00. Organizatorii își rezervă dreptul de a prelungi perioada de înscriere în cazul în care apar anumite probleme tehnice, care împiedică participanții să finalizeze înscrierile deja începute. După încheierea perioadei de înscriere, proiectele, programele și campaniile vor fi citite de echipa de organizare pentru verificarea respectării condițiilor din prezentul Regulament și, odată cu începerea procesului de jurizare, toate proiectele vor fi afișate pe site-ul Galei Societății Civile - www.galasocietatiicivile.ro, în Secțiunea Competiție, pe pagina de Participanți și Proiecte.Capitolul VI.
Înscrierea

Art. 1.
Înscrierea în competiția Galei Societății Civile implică acceptarea din oficiu a „Termenilor și condițiilor” care reglementează folosirea site-ului www.galasocietatiicivile.ro și însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

Art. 2.
Un proiect sau un program poate fi înscris în cadrul competiției doar de către inițiatorul / organizatorul său principal, care poate fi, conform Capitolului II, articolul 1 al prezentului Regulament, doar: persoană fizica, grup de inițiativă, asociație, fundație, federație. Campaniile de comunicare pe teme sociale pot fi înscrise în competiție doar de către client sau de către autorul acestora. Sunt eligibile doar campaniile care au fost inițiate și implementate în urma acordului încheiat între ambele părți, autor și client.

Art. 3.
Participanții pot să înscrie în competiție un număr nelimitat de proiecte, programe sau campanii, respectând încadrarea în secțiuni descrisă în Ghidul de înscriere, variantele posibile fiind:

1. Proiectele pot fi înscrise în maxim două secțiuni din cadrul categoriilor A sau B astfel:
  • doar A sau A + B // Un proiect poate fi înscris în categoria A doar într-una dintre secțiuni, cea potrivită ariei de interes a proiectului (Educație, Artă și Cultură, Sănătate etc.), suplimentar, proiectul poate fi înscris și în Categoria B în secțiunea Proiecte și campanii de Voluntariat - dacă proiectul are și o componentă de voluntariat
  • doar B sau B + A // Un proiect poate fi înscris în categoria B doar în secțiunea Proiecte și campanii de Voluntariat, suplimentar, proiectul poate fi înscris și în categoria A doar într-una dintre secțiuni, cea potrivită ariei de interes a proiectului (Educație, Artă și Cultură, Sănătate etc.)

2. Proiectele înscrise în secțiunile Categoriilor A și / sau B pot fi înscrise ca a doua sau a treia opțiune și în secțiunea Premiul Special pentru INOVAȚIE, dacă reflectă originalitate în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului. Pentru exemple, consultați descrierea secțiunilor.

3. Programele pot fi înscrise doar în secțiunea dedicată Programe.

4. Campaniile de comunicare pot fi înscrise doar în secțiunea dedicată Campanii de comunicare pe teme sociale. Este singura secțiune din competiție în care se pot înscrie și reprezentanți ai sectorului public sau privat.

5. Proiectele realizate de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani pot fi înscrise doar în secțiunea nou introdusă: Tineri de Bine.

6. În cadrul secțiunii Inițiative cetățenești vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, implementate de către grupuri de inițiativă (constituite informal) sau persoane fizice.

7. În cadrul secțiunii Premiul Special Organizația NEW ENTRY vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, de către organizațiile care au cel mult 3 ani de la înființare (ianuarie 2019).


Atenție! Doar proiectele câștigătoare ale Premiului I pe secțiune din cadrul categoriilor A și B vor intra pe shortlist, în finală pentru Marele Premiu și vor fi evaluate în a doua etapă de jurizare.

Participanții pot solicita organizatorilor consiliere în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie proiectele.

Art. 4
. Înscrierea proiectelor se face în limba română, exclusiv online prin completarea corectă și completă a formularului de înscriere. Acesta poate fi accesat pe site-ul galei, doar din contul aplicantului, din secțiunea Competiție pagina Înscrie un proiect, numai pe perioada dedicată înscrierilor.

Art. 5.
Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita revizuirea informațiilor din formularele de înscriere ce conțin greșeli sau omisiuni flagrante și vor acorda asistență participanților pe întreaga perioadă de înscriere.

Art. 6.
Un proiect poate fi eliminat din competiție în cazul în care revizuirea informațiilor din formularul de înscriere determină depășirea termenului limită pentru înscrierea în concurs și / sau prin necompletarea câmpurilor obligatorii din formular.

Art. 7.
La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de înscriere în cadrul Galei Societății Civile. În cazul în care se vor constata neconcordanțe sau aplicantul se va găsi în imposibilitatea de a demonstra informații esențiale din formularul de înscriere se va lua măsura excluderii organizației și a proiectelor sale din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Art. 8.
Echipa de organizare sau membrii juriului au dreptul de a reîncadra proiectele înscrise, în cazul în care secțiunea propusă de un aplicant nu este cea potrivită.

Art. 9.
Acceptarea / aprobarea înscrierii unui proiect în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către echipa de organizare a Galei Societății Civile prin trimiterea unui mesaj electronic de validare a formularului de înscriere în varianta finală (printr-un e-mail trimis către adresa din contul aplicantului), până în data de 20 iunie 2022, inclusiv.Capitolul VII.
Dreptul de autor

Art. 1.
Organizatorii își rezervă dreptul, față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale Galei Societății Civile numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor și fotografiile realizate în cadrul festivității de acordare a premiilor.

Art. 2.
Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor.

Art. 3.
Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere.

Art. 4
. Proiectele înscrise rămân în proprietatea aplicanților.Capitolul VIII. Juriul și procesul de jurizare

Art. 1. Juriul Galei Societății Civile este format din specialişti în implementarea și evaluarea proiectelor, cercetători, sociologi, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile şi ai sectorului privat, consultanţi în CSR, comunicare, corporate affairs şi community affairs.

Art. 2.
Jurizarea va fi una individuală, iar clasamentele vor fi stabilite în baza mediilor obținute din jurizările individuale.

Art. 3.
Fiecare secțiune din categoriile A, B, C și D va avea o grupă, formată din 3-4 jurați, responsabilă de evaluarea înscrierilor.
Secțiunea Tineri de bine va avea o grupă separată de tineri, care vor fi selectați pentru rolul de jurați printr-un apel public lansat de către Gala Societății Civile. Echipa de organizare va face selecția și instruirea Tinerilor Jurați.
Pentru a stabili câștigătorii Premiilor pentru Impact Social va fi format un juriu dedicat de Impact Social.

Art. 4. Organizatorii competiției Gala Societății Civile vor anunța componența completă a juriului înainte de începerea perioadei de jurizare.

Art. 5. Procesul de evaluare se va desfășura online prin intermediul site-ului galasocietatiicivile.ro și va fi împărțit în două etape, astfel:
- 21 iunie - 12 iulie 2022: evaluarea și notarea proiectelor din cadrul fiecărei secțiuni din categoriile competiției (A, B, C, D) și stabilirea ierarhiei și a câștigătorilor;
- 21 iulie - 4 august 2022: evaluarea și notarea proiectelor câștigătoare ale Premiului I de la secțiunile din cadrul Categoriilor A și B pentru stabilirea câștigătorului Marelui Premiu al Galei Societății Civile 2022. Și stabilirea câștigătorilor Premiilor pentru Impact Social, cu ajutorul unui juriu dedicat de Impact Social.Capitolul XIX.
Tipuri de premii

Art.1.
În cadrul competiției Galei Societății Civile se acordă următoarele tipuri de premii:

a) Marele Premiu al Galei Societății Civile
: pentru acest premiu concură toate proiectele câștigătoare ale Premiului I din cadrul secțiunilor Categoriilor A și B și se acordă proiectului care a obținut cel mai mare punctaj în a doua etapă de evaluare / jurizare.

b) Premiile pe secțiuni:
  • premiile I, II și III se acordă primelor trei proiecte care au obținut cel mai mare punctaj în cadrul fiecărei secțiuni din cadrul Categoriilor A, B și C.
  • premiile pentru Impact Social se acordă în fiecare secțiune din secțiunile Categoriei A pentru proiectul desemnat câștigător de catre Juriul de Impact Social

Atenție!
Proiectele care obțin Premiul I în secțiunile din cadrul Categoriilor A și B intră pe shortlist / în finală pentru Marele Premiu și vor fi evaluate și notate de către toți membrii juriului în cea de-a doua etapă de jurizare.

Atenție! Câștigătorii Premiului I din secțiunile Categoriei C nu intră pe lista scurtă de evaluare pentru Marele Premiu, în cea de-a doua etapă de jurizare.


c) Premiile Speciale Categoria D:

Premiul Special Organizația NEW ENTRY este acordat unei organizații înființată legal de cel mult 3 ani (cel mai devreme în ianuarie 2019), care a înscris cel puțin un proiect în cadrul competiției Gala Societății Civile 2022, în Categoriile A și B, indiferent de domeniul de activitate.
Premiul Special pentru INOVAȚIE va fi acordat unui proiect înscris în cadrul competiției Gala Societății Civile 2022, în Categoriile A și B, care reflectă originalitate în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului.


Art. 2.
Dacă anumite proiecte nu se pot departaja datorită obținerii unui punctaj identic în urma evaluării și notării de către membrii juriului, acestora li se va acorda același tip de premiu.

Art. 3.
Marele Premiu al Galei Societății Civile, Premiile pe secțiuni (Categoriile A, B si C) și Premiile Speciale (Categoria D) se acordă doar organizațiilor care au înscris proiecte, programe sau campanii în competiția Galei Societății Civile 2022.

Art. 4.
Câștigătorii Galei Societății Civile sunt anunțati doar în cadrul Festivității de acordare a premiilor și comunicați ulterior pe site-ul Galei Societății Civile.

Art. 5.
Premiile acordate în cadrul Galei Societății Civile sunt onorifice și nu au un echivalent material.Capitolul X.
Criterii de jurizare

Art. 1.
Proiectele înscrise în cadrul secțiunilor din Categoriile A și B și din cadrul secțiunilor Inițiative cetățenești și Premiul Special Organizația NEW ENTRY vor fi evaluate de către membrii juriului după 6 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (25%)
2) Relevanță (15%)
3) Eficacitate (15%)
4) Eficiență (15%)
5) Rezultate (25%)
6) Originalitate (5%)

Pentru Premiile pentru Impact Social proiectele vor fi evaluate de către juriul dedicat de Impact Social după 4 criterii:

1) Relevanță
2) Rezultate
3) Durabilitate
4) Nivelul de Impact și potențialul de impact

Ponderea criteriilor va fi următoarea: media ponderată a primelor trei criterii va reprezenta 50% din media finală, iar criteriile vor avea următoarele ponderi: Relevanță - 30%, Rezultate - 50% și Durabilitate (20%), iar criteriul Nivelul de Impact și potențialul de impact va reprezenta restul de 50%.


Proiectele din cadrul secțiunii Premiul Special pentru INOVAȚIE vor fi evaluate după 6 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Originalitate (25%)
2) Relevanță (15%)
3) Eficacitate (15%)
4) Eficiență (15%)
5) Coerență (15%)
6) Rezultate (15%)


Campaniile de comunicare înscrise în secțiunea Campanii de comunicare pe teme sociale vor fi evaluate de către membrii juriului după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Originalitate (30%)
2) Coerență (25%)
3) Relevanță (15%)
4) Eficacitate (15%)
5) Rezultate (15%)


Programele
înscrise în secțiunea dedicată și proiectele care vor intra pe shortlist pentru Marele Premiu (în a doua etapă de evaluare) vor fi notate de către membrii juriului după 7 criterii, cu ponderi egale:
1) Relevanță
2) Eficacitate
3) Eficiență
4) Coerență
5) Rezultate
6) Originalitate
7) Durabilitate


Proiectele înscrise în secțiunea Tineri de Bine vor fi evaluate de către o echipă dedicată de Tineri Jurați după 5 criterii, care vor avea următoarele ponderi în cadrul notei de evaluare:
1) Coerență (30%)
2) Relevanță (15%)
3) Eficacitate (15%)
4) Rezultate (30%)
5) Originalitate (10%)


Art. 2. Descrierea criteriilor de evaluare / jurizare ale proiectelor înscrise în competiția Galei Societății Civile poate fi vizualizată accesând secțiunea Competiție a site-ului, pagina Jurizare.Dacă ai întrebări, observații sau sugestii, te rugăm să ne scrii pe adresa:
contact@galasocietatiicivile.ro