Din 2022 - an aniversar în care sărbătorește 20 de ani dedicați societății civile - GSC introduce în structura competiției Premiile pentru Impact Social. Acestea vin în completarea tipurilor de premii acordate în cadrul competiției.

Astfel, proiectele înscrise în categoria A vor avea șansa să obțină, pe lângă Premiile I, II, III și Premiul pentru Impact Social în interiorul fiecărei secțiuni: Educație, Învățământ, Cercetare; Artă și Cultură; Apărarea drepturilor individuale / colective; Comportament civic și Participare publică; Sănătate; Incluziune socială; Servicii de Asistență socială; Protecția mediului; Dezvoltare economică și socială.

În 2021, Gala Societății Civile a acordat Premiul pentru Impact Social alături de Ashoka România unei organizații al cărui proiect a fost evaluat ca având cel mai accelerat mod de a produce schimbări sistemice sustenabile, alături de criterii legate de relevanță, obiective atinse, durabilitate și nivelul de schimbare socială atins. Premiul a fost castigat de Fundația Progress, pentru proiectul CODE Kids - Copiii fac coding în bibliotecile publice, înscris în secțiunea Programe.


Setul de criterii generale de jurizare va fi completat cu criteriul “Nivelul de Impact și potentialul de impact” definit astfel:

Nivelul de impact
se stabilește prin analiza gradului în care proiectul a avut un impact la nivelul beneficiarilor, al domeniului de intervenție și la nivelul societății. Proiectele pot adresa nevoile speciale ale unui singur individ, grup sau o comunitate restrânsă, pot adresa nevoile unui grup țintă la nivel regional sau chiar național sau pot aduce schimbări mari la nivel de politici publice și legislație sau schimbă status quo-ul unui domeniu de intervenție. Nivelul de impact va fi cu atât mai mare cu cât proiectul evaluat a reușit să producă schimbarea unei paradigme societale.

(Servicii directe - 1; Servicii directe extinse – 2; Schimbare sistemică sau de mentalitate -3) - Care a fost nivelul de impact realizat de proiect?
Servicii directe = proiectul a adresat nevoile speciale a unui grup/un individ dintr-o comunitate restransa;
Servicii directe extinse = proiectul a adresat nevoile unui grup tinta la nivel regional sau chiar national;
Schimbare sistemică sau de mentalitate = proiectul a adus schimbari mari la nivel de politici publice/legislatie sau a schimbat status quo-ul unui domeniu de interventie; a dus la schimbarea unei paradigme societale).Un Juriu de Impact Social va fi format pentru a stabili câștigătorii Premiilor pentru Impact Social. Acesta va evalua top 5 proiecte cel mai bine notate în urma primei etape de jurizare GSC. Proiectele care vor fi intra în a doua etapă pentru Premiile pentru Impact Social vor fi evaluate după 4 criterii:

1) Relevanță
2) Rezultate
3) Durabilitate
4) Nivelul de Impact și potențialul de impact

Ponderea criteriilor va fi următoarea: media ponderată a primelor trei criterii va reprezenta 50% din media finală, iar criteriile vor avea următoarele ponderi: Relevanță - 30%, Rezultate - 50% și Durabilitate (20%), iar criteriul Nivelul de Impact și potențialul de impact va reprezenta restul de 50%.


La finalul competiției, câștigătorii GSC vor beneficia de acces gratuit la Impact Academy, un masterclass ce urmărește obținerea impactului colectiv cu ajutorul reprezentanților societății civile și evidențiază importanța trecerii de la heropreneurship (antreprenoriatul eroic) către acțiunea colectivă prin dezvoltarea de relații și încercarea de a găsi soluții pentru cauzele problemelor sociale și nu pentru manifestările lor, pornind de la modul în care privim și măsurăm impactul. Un prim modul Impact Academy a fost oferit și în 2021 câștigătorilor competiției.

Întregul set de acțiuni are ca obiectiv introducerea pe agenda organizațiilor din sectorul asociativ a necesității măsurării impactului social și a instrumentelor prin care se pot produce schimbări sistemice. Și este dezvoltat alături și prin expertiza pusă la dispoziție de Ashoka România, într-un parteneriat strategic care continuă eforturile începute în 2021.

Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare și sustinere a antreprenoriatului social și a inovației sociale, prezentă începând din 2017 și în România unde își propune să contribuie la crearea unei societății în care fiecare persoană este un creator de schimbare, capabil să ia acțiune în mod creativ pentru a rezolva probleme sociale și a genera schimbări sistemice.


Înscrierea în competiția Galei Societății Civile 2022 se realizează exclusiv online în perioada:
7 aprilie -
19 mai 26 mai, ora 17:00.