Începând cu anul 2022, Gala Societății Civile a introdus în structura competiției Premiile pentru Impact Social - care vin în completarea tipurilor de premii acordate în cadrul competiției și sunt dezvoltate prin parteneriatul strategic cu Ashoka România.


Astfel, proiectele înscrise în categoria A vor avea șansa să obțină, pe lângă Premiile I, II, III și Premiul pentru Impact Social în interiorul fiecărei secțiuni: Educație și Învățământ; Artă și Cultură; Apărarea drepturilor individuale / colective; Comportament civic și Participare publică; Sănătate; Incluziune socială; Servicii de Asistență socială; Protecția mediului; Dezvoltare economică și socială.


Câștigătorii ediției din 2023 îi poți regăsi aici.Criterii generale de jurizare pentru Premiile de Impact Social
Un Juriu de Impact Social va fi format pentru a stabili câștigătorii Premiilor pentru Impact Social. Acesta va evalua top 5 proiecte cel mai bine notate în urma primei etape de jurizare GSC. Proiectele care vor intra în a doua etapă pentru Premiile pentru Impact Social vor fi evaluate după 4 criterii:


1) Relevanță
2) Rezultate
3) Sustenbilitate
4) Nivelul de Impact și potențialul de impact


Ponderea criteriilor va fi următoarea: media ponderată a primelor trei criterii va reprezenta 50% din media finală, iar criteriile vor avea următoarele ponderi: Relevanță - 30%, Rezultate - 50% și Durabilitate (20%), iar criteriul Nivelul de Impact și potențialul de impact va reprezenta restul de 50%.


Nivelul de impact se stabilește prin analiza gradului în care proiectul a avut un impact la nivelul beneficiarilor, al domeniului de intervenție și la nivelul societății. Proiectele pot adresa nevoile speciale ale unui singur individ, grup sau o comunitate restrânsă, pot adresa nevoile unui grup țintă la nivel regional sau chiar național sau pot aduce schimbări mari la nivel de politici publice și legislație sau schimbă status quo-ul unui domeniu de intervenție. Nivelul de impact va fi cu atât mai mare cu cât proiectul evaluat a reușit să producă schimbarea unei paradigme societale.


(Servicii directe - 1; Servicii directe extinse – 2; Schimbare sistemică sau de mentalitate -3) - Care a fost nivelul de impact realizat de proiect?
Servicii directe = proiectul a adresat nevoile speciale a unui grup/un individ dintr-o comunitate restransa;
Servicii directe extinse = proiectul a adresat nevoile unui grup tinta la nivel regional sau chiar național;
Schimbare sistemică sau de mentalitate = proiectul a adus schimbări mari la nivel de politici publice/legislatie sau a schimbat status quo-ul unui domeniu de intervenție; a dus la schimbarea unei paradigme societale).


Întregul set de acțiuni este dezvoltat alături și prin expertiza pusă la dispoziție de Ashoka România și are ca obiectiv introducerea pe agenda organizațiilor din sectorul asociativ a necesității măsurării impactului social și a instrumentelor prin care se pot produce schimbări sistemice.


Ashoka este cea mai mare organizație globală de promovare și susținere a antreprenoriatului social și a inovației sociale, prezentă începând din 2017 și în România unde își propune să contribuie la crearea unei societății în care fiecare persoană este un creator de schimbare, capabil să ia acțiune în mod creativ pentru a rezolva probleme sociale și a genera schimbări sistemice.


Înscrierea în competiția Galei Societății Civile, ediția 22, se realizează online în perioada: 7 februarie - 8 martie 2024.