I. POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Gala Societății Civile, eveniment al Fundației The Institute, prin S.C. MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL, colectează, înregistrează, organizează, stochează si utilizează datele dumneavoastră personale cu scopul de a vă menține informați în legătură cu tot ceea ce presupune Gala Societății Civile: noutăți, înscrieri, etape jurizare, festivitate de premiere, notificare câștigători etc.

Datele cu caracter personal colectate de către Gala Societății Civile, prin S.C. MILLENIUM IMAGE & COMMUNICATION GRUP SRL presupun: numele şi prenumele utilizatorului; telefon; adresa/localitate; e-mail; companie/loc de muncă; informații despre programele și proiectele desfășurate, în contextul participării în competiție; informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte; informații colectate din surse publice; alte date cu caracter personal necesare în scopul informării dumneavoastră dacă se dovedesc relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul legitim al operatorului;

Datele cu caracter personal colectate de către Gala Societății Civile nu vor fi făcute publice sau comunicate unor terțe surse. Datele făcute publice în scopul anunțării înscrierilor efectuate în competiție și anunțarea câștigătorilor se face în baza consimțământului prealabil expres al dumneavoastră sau pe baza dovezii juste a consimțământului dumneavoastră furnizate de o terță persoană, reprezentantă a organizației participante, care ne comunică aceste date.

II. SCOPUL FOLOSIRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Participarea în competiția Gala Societății Civile, care presupune mai multe etape în care sunt utilizate datele colectate: înscrierea în competiție, informare/notificare referitoare la etapele și procesele ce țin de competiție, procesul de jurizare a lucrărilor / proiectelor / programelor / companiilor participante, comunicarea participanților în competiție, comunicarea câștigătorilor în competiție, informare periodică despre Gala Societății Civile în afara perioadei competitionale.

2. Analizarea și îmbunătățirea serviciilor, evenimentelor și comunicărilor noastre către dumneavoastră în vederea organizării fiecărei ediții a Galei Societății Civile și evenimentelor conexe acesteia. Dacă vă numărați printre persoanele/entitățile direct vizate pentru comunicare din partea Galei Societății Civile, în calitate de participant în competiție sau participant la festivitatea de premiere și/sau alte evenimente conexe, datele dumneavoastră sunt esențiale pentru o mai bună comunicare și informare în legătură aceste evenimente.

3. Newslettere, informări și alerte în vederea comunicării noutăților cu privire la etapele competiționale, ale proceselor de jurizare, festivitatea de premiere, noutăți referitoare la participare, noutăți din sfera sectorului asociativ, comunicări despre noutățile referitoare la partenerii, sponsorii și colaboratorii Galei Societății Civile. Acest tip de comunicări sunt trimise prin e-mail, cu posibilitatea pentru fiecare utilizator de a se dezabona sau a opta pentru a nu mai primi astfel de informări.

4. Marketing, reclamă și publicitate, statistică exclusiv în interesul operatorului organizarea de evenimente, în scop educațional și în beneficiul utilizatorului, pentru emiterea oricăror documente financiar-contabile, încheierea de contracte și alte acte necesare în activitatea Galei Societății Civile. Aceste comunicări se fac în baza unui acord exprimat în prealabil, însă ăn cazul în care nu vă mai doriți ca pe viitor să primiți astfel de notificări, aveţi oricând dreptul de a ne comunica acest lucru la adresa contact@galasocietatiicivile.ro sau la adresa Strada Prof. Grigore Cobălcescu, nr. 50, parter, cod poștal 010193, sector 1, București, iar noi vom întrerupe astfel de comunicări către dumneavoastră.

5. Gala Societății Civile stochează și arhivează informațiile în baze de date prin sistemele de administrare a site-ului, platforme online de comunicare (servicii de e-mail marketing), sisteme de IT protejate și securizate astfel încât să fie prevenite și detectate amenințările de securitate, fraudelor sau altor activități infracționale.

6. Gala Societății Civile nu face publice date cu caracter personal. În scopul anunțării participanților în competiție și anunțării câștigătorilor, informațiile sunt publicate în baza Regulamentului. Gala Societății Civile nu comercializează baze de date către terți.

7. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

III. DREPTURILE UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, la care se adaugă și completările ulterioare, modificările propuse de Regulamentul (UE) 2016/679, beneficiați de drepturi adiționale:


1. Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre dumneavoastră și dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, unde le-am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate.

2. Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm.

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere, vom șterge datele dumneavoastră personale cât mai repede posibil, dacă a) nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute sau b) dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă aveți obiecții privind prelucrarea (mai puțin dacă ni le trebuie pentru un litigiu, executarea unui contract sau obligații legale). De asemenea, dacă descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le vom șterge.

4. Dreptul la restricționarea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau nu mai sunt necesare.

5. Dreptul la informare. Vă informăm cât mai clar despre drepturile dumneavoastră în domeniul datelor personale și despre ce date prelucrăm despre dumneavoastră. Ne puteți trimite o solicitare în acest sens la contact@galasocietatiicivile.ro

6. Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le dăm în format și vă vom răspunde solicitării.

7. Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs personale. Vom da curs cererii dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

9. Dreptul de retragere a consimtamantului. În cazurile în care prelucrarea se efectuează în baza unui consimțământ acordat în prealabil, îl puteți retrage oricand. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

10. Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți solicita intervenția umană cu privire la respective prelucrare a datelor, vă puteți exprima propria opinie și puteți contesta decizia.

Dacă vă doriți exercitarea oricărui drept menționat mai sus, puteți înainta o cerere la contact@galasocietățiicivile.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Strada Prof. Grigore Cobălcescu, nr. 50, parter, cod poștal 010193, sector 1, București. Ne obligăm să oferim un răspuns prompt oricărei solicitări legate de drepturile dumneavoastră cu privire la colectarea și protecția datelor personale.


IV. CONTACT
Pentru orice alte informații suplimentare referitoare la colectarea, procesarea și protejarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta la contact@galasocietatiicivile.ro.


V. ACTUALIZARE
Termenii și condițiile vor fi actualizate în conformitate cu noile actualizări și modificări apărute din punct de vedere legal. Vă rugăm să consultați periodic pagina de termeni și condiții pentru a fi la curent cu ultimele noutăți transmise de către Gala Societății Civile.