DESPRE

Gala Societății Civile este cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România.

Cea de-a XX-a ediție a Galei Societății Civile se va desfășura în perioada aprilie - septembrie 2022.


CALENDAR

Înscrieri în competiția GSC 2022: 7 aprilie - 19 mai 26 mai, ora 17:00
Aprobarea proiectelor în competiție: 27 mai - 20 iunie 2022
Evaluarea proiectelor: 21 iunie - 4 august 2022
Gala de Premiere: finalul lunii septembrie


LINK-URI UTILECATEGORIA A


În această secțiune se pot înscrie proiecte care au ca obiectiv specific și din activitățile cărora decurge educația unei anumite categorii de beneficiari / comunități,
în vederea schimbării comportamentului acestora într-unul pozitiv, ilustrându-se impactul și efectele educaționale avute de proiect după implementare asupra beneficiarilor sau în cadrul comunității vizate. De asemenea, în această secțiune se pot înscrie proiecte de cercetare din diferite domenii.

În această secțiune pot fi încadrate: proiecte pentru creșterea accesului la educație și școlarizare, campanii de conștientizare privind sistemul educațional, ghiduri sau manuale de bune practici sau alte materiale cu rol educațional pentru diferite categorii de beneficiari, proiecte prin care se oferă alternative educaționale în vederea facilitării procesului de învățare și de susținere a performanței în domeniul educațional, de educație non-formală prin diferite metode alternative (ex: artă), proiecte implementate pentru creșterea standardelor calitative în sistemul educațional, de școlarizare și în cadrul procesului de învățare, de dezvoltare educațională (cele care nu implică componente de asistență socială), proiecte implementate pentru schimbarea unor mentalități privind anumite categorii de beneficiari, de suplinire a cunoștințelor teoretice și practice în anumite domenii, proiecte de tutorat / dezbateri ce implică transfer de informații, cunoștințe și know-how în diferite domenii.

Aici pot fi înscrise proiecte cu un impact educațional direct și măsurabil.
În această secțiune pot fi înscrise: proiecte care au ca scop și rezultate prezentarea și / promovarea și / conservarea și protejarea patrimoniului cultural, campanii de conștientizare asupra resurselor și patrimoniului cultural, de susținere și promovare a unor aptitudini artistice în rândul unor categorii de beneficiari, proiecte media cu componente culturale, proiecte pentru reafirmarea culturii / artelor în rândul unor anumite categorii de beneficiari, proiecte pentru promovarea României culturale, proiecte pentru promovarea spiritului românesc, a tradițiilor și obiceiurilor / cutumelor specifice românești, de valorificare a patrimoniului turistic și de reprezentare a identității și valorii culturale, proiecte interculturale, de cercetare, informare pentru public privind arta, resursele culturale, proiecte de producție artistică, evenimente cultural-artistice, de susținere a studiilor în domenii cultural-artistice, proiecte destinate consumului cultural, proiecte care promovează dialogul intercultural.


În această secțiune pot fi înscrise: proiecte implementate pentru apărarea drepturilor omului, civile și cetățenești, ale copiilor, femeilor, ale minorităților etnice - de combatere a segregării în rândul minorităților, a grupurilor vulnerabile; campanii de lobby – pentru influențarea și / modificarea legilor și / politicilor publice în vederea oferirii anumitor facilități sau pentru dezvoltarea anumitor servicii specializate pentru cetățeni / anumite categorii de beneficiari; campanii de informare asupra drepturilor garantate prin lege sau proiecte prin care este facilitat accesul cetățenilor / anumitor categorii de beneficiari la drepturile garantate prin lege; realizarea unor ghiduri sau materiale care să ilustreze buna practică în vederea respectării drepturilor; proiecte implementate pentru prevenirea încălcării anumitor drepturi, de tip watch-dog sau prin care sunt soluționate încălcări grave ale acestora; proiecte prin care sunt realizate rapoarte care analizează respectarea și aplicarea drepturilor.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte precum: campanii de mobilizare și participare publică, de bună guvernare, transparență decizională, proiecte ce conțin acțiuni de advocacy sau acțiuni precum: proteste, petiții, dezbateri publice pentru diferite problematici, proiecte pentru dezvoltarea și / promovarea spiritului civic și a inițiativelor civice ale sectorului, proiecte de educație civică, care au rezultate cuantificabile și care generează schimbări în spațiul public, comun, pe termen mediu sau lung.

În această secțiune pot fi înscrise: proiecte prin care se oferă și se dezvoltă servicii medicale, de reabilitare psihologică sau de consiliere pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte prin care se oferă soluții paliative și medicale de specialitate ce implică soluții pentru vindecarea anumitor boli fizice sau psihice și sindroame, care oferă servicii de asistență specializată gratuită (medicală, psihologică), de înființare sau renovare și utilare a unor spitale, departamente din cadrul spitalelor sau a anumitor centre (de suport specializate), proiecte prin care sunt asigurate servicii de prevenire a anumitor boli, proiecte prin care se organizează sesiuni de recoltare sangvină pentru îmbunătățirea rezervelor de sânge, proiecte care oferă servicii gratuite de testări periodice, de constituire a anumitor registre de contabilizare a numărului pentru diferite categorii de bolnavi. De asemenea, pot fi înscrise proiecte care includ activități sportive.

În această secțiune pot fi înscrise proiecte care au ca scop și rezultate incluziunea socială: în piața muncii, prin oferirea de servicii profesionale, de incluziune școlară, realizate pentru bătrâni, tineri și persoane cu dizabilități intelectuale / psihice / fizice și alte grupuri vulnerabile.


În această secțiune pot fi înscrise proiecte care au ca scop și rezultate oferirea de servicii de asistență socială: pentru pesoane fără adăpost, persoane infectate cu HIV / SIDA, victime ale violenței în familie, persoane toxico-dependente, de asistență la domiciliu, pentru mediul rural, persoane aflate în dificultate / situații de risc, persoane care părăsesc sistemul de protecție a copilului și alte grupuri vulnerabile.


În această secțiune pot fi înscrise: proiecte care vizează și oferă prin implementare soluții pentru protecția mediului, a ariilor protejate din România și a spațiilor verzi urbane; proiecte de reabilitare ecologică a anumitor zone și de îmbunătățire a condițiilor de mediu; proiecte de informare și conștientizare care implică (opțional) activități de educație ecologică și (obligatoriu) activități de mobilizare și implicare a beneficiarilor în activități de ecologizare, colectare selectivă, reciclare, de conservare / refacere a spațiilor verzi, de plantare sau alte activități de protecție a mediului înconjurător.

În această secțiune pot fi înscrise: proiecte care susțin și încurajează dezvoltarea sectorului social – economic; proiecte care au ca scop dezvoltarea economiei sociale / antreprenoriat social / social business (ex: cele care oferă servicii ce au ca scop integrarea pe piața muncii sau care oferă oportunități de ocupare); proiecte de formare și dezvoltare profesională; proiecte implementate pentru creșterea nivelului de competențe personale și profesionale / antreprenoriale pentru anumite categorii de beneficiari, proiecte care vizează dezvoltarea durabilă și de cooperare social-economică, proiecte / campanii de informare care pun la dispoziția anumitor categorii de beneficiari informații esențiale și soluții de facilitare a accesului de ocupare pe piața muncii; proiecte care vizează dezvoltarea socială și / economică a anumitor categorii vulnerabile sau zone defavorizate (ex: mediul rural) prin oferirea unor servicii care să le permită o dezvoltare durabilă, continuă și după încheierea proiectelor; proiecte ce au ca obiectiv promovarea practicilor responsabile de business; proiecte care ilustrează și promovează exemplele de succes și bunele practici din domeniul economiei sociale; proiecte ale organizațiilor profesionale; proiecte care oferă granturi altor ONG-uri, know how-ul și instrumentele necesare din domeniul managementului de proiect (control, monitorizare și evaluare) pentru a implementa alte proiecte în vederea soluționării unor probleme cu care sociatatea se confruntă. De asemenea, în această secțiune pot fi încadrate proiecte de awareness/poziționare pentru diferite comunități.


CATEGORIA B

Este o secțiune apărută ca o urmare firească a dezvoltării abilităților și strategiilor organizațiilor sectorului de a atrage voluntari. În această secțiune pot fi înscrise: proiecte care nu puteau fi implementate fără ajutorul unui corp de voluntari, prin implicarea directă a acestora în cadrul proiectelor ca resursă umană, dedicând pentru acesta o perioadă definită de timp.

De asemenea, pot fi înscrise proiecte ce cuprind: campanii de atragere a voluntarilor ilustrând și implicarea lor în diferite proiecte, acțiuni de pregătire / formare a voluntarilor, campanii de moblizare și implicare a comunităților locale pentru sprijinirea unor cauze prin acțiuni de voluntariat, proiecte de responsabilitate civică, socială și de participare publică ce implică voluntari, proiecte implementate pentru stimularea unui comportament responsabil ce au ca rezultat acțiuni de voluntariat. Trebuie evidențiată plus valoarea adusă de voluntariat pentru eficientizarea proiectului.

! Nu pot fi încadrate în această secțiune proiectele care se bazează doar pe donația unor resurse financiare sau materiale.

Proiectele care conțin campanii de informare, de sensibilizare a cetățenilor, de conștientizare, proiecte care identifică, promovează și premiază bunele practici și exemplele de succes, proiecte cu componente de fundraising vor fi încadrate în secțiunile aferente, prezentând schimbările pe care le-au generat. Exemplele prezentate mai sus sunt orientative și nu au un caracter limitativ.Doar câștigătorii Premiilor I de la secțiunile Categoriilor A și B vor intra pe shortlist pentru Marele Premiu
.CATEGORIA C


În cadrul acestei secțiuni pot fi înscrise doar PROGRAME = proiecte de lungă durată, cu caracter permanent și continuu ale unei organizații, nefinalizate, din orice domeniu de activitate, care nu au o perioadă determinată de implementare și un buget fix.
Programele trebuie înscrise în competiție cu o perioadă de implementare de 3 ani (2019 - 2021)
, perioadă care nu a mai fost înscrisă la edițiile anterioare ale Galei Societății Civile în această secțiune.

Programele înscrise la edițiile anterioare ale Galei Societății Civile pot fi înscrise din nou doar dacă au minim 3 ani de când nu au mai fost înscrise în această secțiune, respectiv, dacă ultima înscriere a fost făcută la ediția din 2019 a Galei Societății Civile.

!Proiectele finalizate, componente de 1 AN ale programelor înscrise în această secțiune, pot fi încadrate în secțiunile Categoriilor A sau B, conform condițiilor din Regulamentul competiției.


Exemplu:
# Tech for Social Good - Code for Romania
”Obiectivele noastre sunt construirea de soluții software open-source, gratuite, la cele mai înalte standarde, menite să facă viața demnă de secolul 21. Ne propunem să echipăm societatea civilă, grupurile sociale și instituțiile cu instrumente care să le ușureze munca și să îi ajute să își ducă obiectivele la bun sfârșit eficient și transparent.” (Code4Romania)

Programul include de obicei proiecte, implementate pe perioadă determinată.
Proiectele care fac parte din programul ”Tech for Social Good” sunt: Monitorizare Vot, Centru Civic, Vot Diaspora.


!Premiul I de la secțiunea Programe NU intră pe shortlist pentru Marele Premiu.

În această secțiune vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, implementate de către grupuri de inițiativă (constituite informal) sau persoane fizice. Această secțiune funcționează ca un centralizator al tuturor inițiativelor cetățenești din cadrul competiției.

! Premiul I de la secțiunea Inițiative Cetățenești NU intră pe shortlist pentru Marele Premiu.
În cadrul acestei secțiuni pot fi înscrise campanii sociale de comunicare sau cu o conotație educativă, care au ca scop informarea și / conștientizarea asupra unor probleme cu care societatea / anumite comunități / grupuri se confruntă.

Ca să fie eligibilă pentru înscriere, o campanie trebuie să prezinte minim 3 medii de comunicare diferite (print-uri, spot-uri radio sau TV, website-uri, platforme de social media, campanii digitale, execuții de PR, etc.)

! Este singura secțiune din cadrul competiției în care pot fi înscrise campanii de către orice entitate, nu doar ONG, grup de inițiativă sau persoană fizică. Sunt acceptate înscrieri din partea agențiilor de comunicare, companiilor, instituțiilor publice.

Pot fi înscrise în cadrul acestei secțiuni doar campanii inițiate și implementate în urma acordului încheiat între ambele părți, autor și client, si care au rulat in perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2021.

Această secțiune a fost introdusă pentru a servi drept exemplu sectorului asociativ în vederea necesității de a acorda un rol mai mare și mai important campaniilor de comunicare, de cele mai multe ori vitale pentru impactul proiectelor pe care le implementează.

Campaniile înscrise la ediția anterioară a Galei Societății Civile nu mai pot fi înscrise în competiție cu aceeași perioadă de implementare.


Exemplu:
MagicHOME, Scaunul Solidarității = campanie de comunicare socială, care a inclus minim trei medii de comunicare:
# TV
# execuții PR
# website

! Premiul I de la secțiunea Campanii de comunicare pe teme sociale NU intră pe shortlist pentru Marele Premiu.În această secțiune pot fi înscrise proiecte gândite și implementate de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani. Proiectele trebuie să demonstreze implicarea civică a tinerilor prin acțiuni dedicate oricărui tip de beneficiar și din orice sferă de interes.
Exemple de zone de acțiune: protecția mediului, educație, soluții tehnologice, artă, cultură, comportament civic, voluntariat, ajutorare a unor grupuri vulnerabile, lobby & advocacy și altele.

Participanții în această secțiune pot fi organizații neguvernamentale (ex: asociații studențești sau liceale), grupuri de initiațivă (ex: un grup de tineri care se organizează pentru a face o acțiune) sau persoane fizice (un singur tânăr / tânără care face o acțiune civică).

! Proiectele încadrate aici vor fi evaluate separat de către o echipă de jurizare dedicată. Premiul I de la secțiunea Tineri de Bine NU intră pe shortlist pentru Marele Premiu.CATEGORIA D // Premii Speciale

În această secțiune vor fi încadrate automat toate proiectele, indiferent de domeniu, înscrise în cadrul competiției Gala Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, de către organizațiile care au cel mult 3 ani de la înființare (ianuarie 2019). Pentru acordarea acestui Premiu Special, proiectele sunt evaluate de către o echipă de evaluare dedicată, conform criteriilor listate în Ghidul de Jurizare.

! Premiul Special Organizația NEW ENTRY nu intră pe shortlist pentru Marele Premiu.
În această secțiune pot fi încadrate, ca opțiune suplimentară (a doua sau a treia opțiune), proiectele înscrise în cadrul Galei Societății Civile, în secțiunile Categoriilor A sau B, care reflectă originalitate în soluțiile propuse la problemele și nevoile identificate, în modul de abordare a acestora și în produsele proiectului.

! Originalitatea este dată de modul în care proiectul se diferențiază de alte intervenții, ca model și ca soluție socială sau educațională, aducând un plus de valoare.

Exemple
:
# Playhood - Teatru pentru schimbare socială
”Playhood este prima trupă de teatru de adolescenți romi din România care tranferă experiențele de viață din ghetourile din Ferentari în acte artistice menite să combată stereotipurile despre sărăcie, etnie și marginalizare. Axat pe dezvoltarea potențialului creativ a peste 60 de copii cu vârste între 12 și 18 ani din Ferentari, proiectul Playhood și-a conturat identitatea în jurul capacitării copiilor din ghetou prin facilitarea conturării unei voci autentice prin artă.” - Fundația Policy Center for Roma and Minorities.

# Bio & Co - Cultivăm solidaritatea!
”Proiectul Bio&Co s-a născut din dorința de a oferi o soluție de valorificare a deșeurilor alimentare și de reducere a risipei alimentară prin sensibilizare și reutilizare în sprijinul celor mai nevoiași.

În acest sens, asociația Ateliere Fără Frontiere a înființat o fermă bio aflată în Ciocănari, jud. Dâmbovița, unde colectează deșeuri alimentare și organice provenite din hypermarket-urile Carrefour și lanțuri hoteliere și le transformă în compost. La Bio&Co, persoane extrem de defavorizate cultivă legume și fructe bio ce sunt livrate abonaților din București sub formă de coșuri săptămânale, dar și sub forma coșurilor solidare, care sunt distribuite către familii monoparentale defavorizate, instituții sociale și ONG-uri care oferă servicii persoanelor marginalizate.” - Ateliere Fără Frontiere.

# Getting civically fit - Educație civică
”Nevoia de educație civică se vede la tot pasul. Nu știm care sunt atribuțiile președintelui, ale guvernului, nu ne e clar cum funcționează instituțiile, care e rolul Constituției, ce e ăla stat de drept sau ce înseamnă separația puterilor. Mai mult decât atât, nu ne înțelegem întotdeauna drepturile și faptul că ele ne sunt garantate de Constituție.

...Am dezvoltat programul de educație Civică pentru copii tocmai pentru a suplini această nevoie și a face educația civică mai atractivă pentru elevi, profesori și părinți. Am creat un kit de predare a educației civice pentru profesori, cu metode alternative, sugestii de jocuri, quiz-uri, activități interactive, am rescris și ilustrat Constituția pe înțelesul copiilor...” - Funky Citizens.


! Premiul Special pentru INOVAȚIE nu intră pe shortlist pentru Marele Premiu.Pentru mai multe detalii despre înscrierea în competiție, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail:
andra.moldoveanu@institute.ro (
persoană de contact: Andra Moldoveanu | 0723 432 239)