Bucureşti, 15 noiembrie 2016. Media Image Factory lansează proiectul Ajutăm ONG-urile mici cu idei mari prin care își propune susţinerea ONG-urilor cu experienţă şi logistică reduse, cu un număr scăzut de resurse umane şi financiare, însă cu idei creative, competente, cu perspective promiţătoare prin prisma cauzei pe care o reprezintă. Astfel, agenţia va oferi servicii gratuite de comunicare şi consultanţă, în vederea dezvoltării unei organizaţii, a unui grup de iniţiativă sau a unei asociaţii, ce urmează a fi selectată în baza unor criterii ce au în vedere impactul proiectului în comunitatea locală.
 
Deşi comunicarea este esenţială pentru ONG-uri, lipsa de reacţie din partea mass-mediei la problemele de ordin civic, a devenit tot mai evidentă, necesitatea generării de soluţii fiind stringentă. Lipsa senzaţionalului şi politica editorială sunt de cele mai multe ori principalele motive pentru care nu sunt promovate în media exemple de bune practici de implicare socială, modele socio-culturale, proiecte şi interese colective notabile pentru comunitate. O altă cauză ar putea fi determinată de absenţa unui specialist în comunicare în structura organizaţiilor mici.
 
Proiectul s-a născut din ideea egalităţii de şanse între ONG-urile existente, pentru a oferi o şansă organizaţiilor mici, încă nedescoperite de voluntari sau finanţatori. Obiectivul acestui proiect este de a susţine ONG-urilor mici din toate zonele ţării în vederea creşterii relevanţei lor în domeniul pe care îl reprezintă prin sporirea vizibilităţii într-un cadru competitiv.
 
Proiectul Ajutăm ONG-urile mici cu idei mari se derulează în perioada 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2017 şi constă în selecţia unui ONG din diferite arii de interes precum: Protecţia mediului, Artă, Educaţie, Cultură şi Sport, Protecţie şi dezvoltare socială. Câştigătorul va fi desemnat în urma unei preselecţii şi va beneficia de servicii gratuite de comunicare. Înscrierile ONG-urilor participante vor avea loc în perioada 15 noiembrie – 23 decembrie 2016, prin completarea unui FORMULAR DE ÎNSCRIERE disponibil aici sau prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail office@imagefactory.ro.
În urma îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, câştigătorul va fi selectat şi anunţat în data de 9 ianuarie 2017, proiectul urmând să fie implementat în perioada 15 ianuarie – 31 decembrie 2017.
 
Organizaţiile se pot înscrie cu o idee sau cu un proiect deja existent, care are însă nevoie de vizibilitate pe durata anului 2017. Acestea formulează un conţinut descriptiv al proiectului, al participării în concurs, cu ajutorul  unui corpus de întrebări, ce include şi o scurtă argumentaţie privind motivaţia opţiunii de înscriere în concurs.
 
Din punct de vedere juridic, în România, organizaţiile non-guvernementale au acest statut sub trei forme: asociaţie, fundaţie, federaţie. În ceea ce priveşte denumirile comerciale, în realitate se regăsesc sub numeroase denumiri: club, comitet, societate, confederaţie, etc. Indiferent de forma sub care se autopropun, toate ONG-urile au şansa de a participa, cu condiţia îndeplinirii unor criterii de eligibilitate.
 
 
 
Criterii de eligibilitate şi de selecţie a solicitantului:
·         Să fie înregistrat legal în România, sediul social, respectiv punctul de lucru putând fi în orice judeţ al ţării;
·         Să-şi argumenteze alegerea după identificarea unor probleme şi nevoi reale;
·         Să manifeste mobilitate şi dinamism în mai multe tipuri şi direcţii de acţiune;
·         Să reprezinte interesele de grup în societate;
·         Să aibă un număr cât mai mare al persoanelor influenţate de proiectul propus;
·         Să elaboreze proiecte sustenabile pe termen lung, cu impact pentru comunitate;
·         Să nu fi fost implicat în situaţii controversate din punct de vedere moral şi/sau legal (opinii/ poziţii radicale, politice, nedemocratice etc.).
 
Ajutăm ONG-urile mici cu idei mari este un proiect Media Image Factory, agenţie specializată în comunicarea şi dezvoltarea proiectelor sociale şi culturale.