Finanțarea activităților organizațiilor neguvernamentale rămâne principala problemă a sectorului asociativ din România. Astfel, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) organizează 4 dezbateri regionale în perioada aprilie – mai 2019 cu scopul consultării societății civile și autorităților publice în legătură cu soluțiile propuse în vederea modificării reglementărilor privind finanțarea publică a activităților non-profit acordate în baza Legii 350/2005, Legii 34/1998 și a OG 51/1998. 
 
Prima dezbatere organizată de Asociația CLNR va avea loc pe 17 aprilie 2019, la Iași la Hotel Majestic (Strada Petru Rareș nr 7). Prin intermediul acestui eveniment ne propunem formarea de grupuri de lucru care să dezbată și să îmbunătățească propunerile de modificare a mecanismelor de finanțare publică a activităților nonprofit existente în România. Toate cele patru dezbateri vor conține trei secțiuni tematice în care vor fi analizate propunerile de modificare ale celor 3 mecanisme de finanțare. 
 
Dezbaterile regionale sunt programate astfel:
Iași – 17 aprilie, Hotel Majestic, orele 10:00 – 14:00
Cluj-Napoca – 14 mai, Hotel Transilvania, orele 10:00 – 14:00
Timișoara – 16 mai, Hotel Boavista, orele 10:00 – 14:00
București – 29 mai, Hotel Minerva, orele 10:00 – 14:00
 
“La finalul anului trecut, am lansat în cadrul unei conferințe naționale un raport de evaluare a mecanismelor de finanțare publică. Acesta conține informații despre dimensiunea finanțărilor publice acordate și evoluția acestora în ultimii ani, precum și principalele provocări identificate în aplicarea mecanismelor de finanțare publică analizate. Cercetarea derulată pentru evaluarea acestor mecanisme de finanțare a activităților nonprofit a relevat necesitatea propunerilor de modificări legislative pentru mecanismele de finanțare pe baza cărora echipa CLNR a depus o serie de amendamente. Invităm societatea civilă și reprezentanții autorităților publice să împărtășească propria experiență cu aceste mecanisme și să vină cu propuneri de modificare.” a declarant Alexandra Oros, Manager de proiect.  
 
Mecanismele de finanțare care vor fi dezbătute în cadrul grupurilor de lucru sunt următoarele:
• Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și alte acte normative specifice
• Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unități de asistență socială
• O.G. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale 
 
În cadrul dezbaterii va fi prezentat și raportul național “Finanțarea publică a activităților non-profit” și va fi lansată platforma online dedicată finanțărilor publice a activităților nonprofit, prin care reprezentanții societății civile au acces gratuit la informații despre autoritățile publice finanțatoare, beneficiarii finanțărilor, domeniile, contractele de finanțare. De asemenea vor fi prezentate analize ale finanțărilor publice pentru activități nonprofit acordate în regiunea Nord-Est. Raportul de evaluare a mecanismelor de finanțare publică pentru activități nonprofit poate fi consultat și descărcat aici. 
 
Reprezentanții organizațiilor non-profit și ai autorităților publice pot să se înscrie la dezbaterea din Iași până pe 10 aprilie prin completarea acestui Formular de inscriere. 
 
Formularele de înscriere pentru celelalte 3 dezbateri regionale pot fi găsite, împreună cu descrierea detaliată a evenimentelor pe pagina de Facebook a Asociației CLNR.
 
Dezbaterile sunt desfășurate în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea cadrului juridic privind finanțarea publică a organizațiilor neguvernamentale” finanțat cu sprijinul Fondului Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă. 
 
***
Centrul pentru Legislație Non-profit este o organizație non-profit, neguvernamentală lansată în 2013 cu scopul de a oferi o informare corectă și răspunsuri clare cu privire la aspectele juridice cu care se confruntă asociațiile și fundațiile în activitatea lor curentă. Asociația a creat o platformă de resurse pentru organizațiile non-guvernamentale și un serviciu de monitorizare a deciziei publice.

 
Photo by Shelagh Murphy on Unsplash