Pe langa o personalitate placuta, care sa se integreze intr-un colectiv dinamic si entuziast, persoana pe care o cautam ar trebui sa indeplineasca cu succes urmatoarele responsabilitati:

# Realizarea Evidentei cheltuielilor si a Rapoartelor Financiare;
# Intocmirea cererilor de rambursare intermediare si finale (cu documentele justificative aferente);
# Verificarea documentelor justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectelor;
# Realizare, urmarire si actualizare cash flow;
# Intocmirea graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare si previziuni actualizate;
# Participare la realizarea achizitiilor publice si a dosarelor de achizitie publica;
# Verificarea respectarii bugetului;
# Intocmire note de receptie, ordine de deplasare, bonuri de consum,etc;
# Raportarea financiara catre organismele de audit si control;
# Mentinerea legaturii cu AM/OI;
# Evidenta statelor lunare de salarii;
# Verificare rapoarte, fise pontaj, state salarii;
# Verificarea platilor realizate atat prin casa cat si prin trezorerie;
# Monitorizarea cheltuielilor de personal;
# Elaboreaza rapoarte proprii de activitate, timesheet-uri/fise de pontaj individuale; Centralizarea documentelor financiare;
# Coordonarea activitatilor necesare pentru o buna conlucrare cu serviciul de contabilitate, tehnic si R.U.;
# Verificarea, completarea si/sau predarea la semnare a documentelor financiare;
# Relationarea cu banca si trezoreria;
# Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile;
# Raportarea financiara catre Managerul de proiect si parteneri;
# Intocmirea notelor justificative.
 
Cerinte:
 
- Studii superioare cu diploma de licenta in domeniul economic;
- Minim 3 ani experienta in domeniul financiar;
- Foarte bune capacitate de organizare si planificare;
- Constituie avantaj experienta relevanta pe proiecte cu finantari europene.
 
Aplicatiile, CV si scrisoare de intentie, sunt asteptate la oana@ecopolis.org.ro.