405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse umane si antreprenori din regiunea de Nord Est au beneficiat de instruire in vederea cresterii nivelului de profesionalizare.
 
• 405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse umane si antreprenori din regiunea de NE au fost formati in manager de proiect, manager de resurse umane si antreprenoriat; 
• 250 de angajatori din sectoarele economice cu potențial competitiv, din Regiunea NE au fost constientizati cu privire la necesitatea derulării programelor de formare continua in rândul salariaților; 
• 40 de companii au fost sprijinite in vederea realizarii planurilor strategice. 
 
Fundatia de Sprijin Comunitar anunta rezultatele proiectului “ACTIV pentru un viitor competitiv!”, destinat unui numar de 405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse umane sau antreprenori din cadrul companiilor care își desfășura activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si aflate in regiunea de Nord  Est, județele:  Iași, Suceava, Bacău,  Neamț, Botoșani, Vaslui. 
 
Proiectul s-a derulat in perioada 17 mai 2018 – 16 mai 2019 si si-a propus imbunatatirea conditiilor de lucru din IMM-urile din Regiunea Nord Est si adaptarea activitatii acestora la dinamica sectoarelor economice din care fac parte. 
 
Prin intermediul proiectului, s-a facilitat accesul la instruire si consultanta de specialitate pentru 405 manageri, angajați ai departamentelor de resurse umane si antreprenori din regiunea de NE pentru imbunatatirea statutului profesional si conditiilor de la locul de munca, contibuind astfel la cresterea satisfactiei salariatilor la locul de munca si cresterea productivitatii muncii. 
 
Mai mult, 40 de companii au beneficiat de procese de planificare strategica adaptate nevoilor lor, contribuind la cresterea capacitatii managerilor si antreprenorilor de a stabili obiective pe termen mediu si lung pentru organizatia pe care o conduc si de a elabora planuri operationale care sa contribuie la atingerea obiectivelor propuse. 
 
„Proiectul implementat de Fundatia de Sprijin Comunitar aduce o serie de beneficii managerilor si angajatilor din companiile participante. Pe de-o parte putem vorbi despre profesionalizarea fortei de munca, in vederea imbunatatirea performantelor la locul de munca sau in conducerea firmelor, iar de cealalta parte proiectul contribuie la cresterea gradului de angajament si responsabilitate a persoanelor din grupul tinta fata de locul de munca, se construiesc relatii profesionale armonioase si puternice, care contribuie in mod direct la cresterea performantelor companiilor”, a declarat Gabriela Achihai, Presedinte Fundatia de Sprijin Comunitar. 
 
Proiectul “ACTIV pentru un viitor competitiv!” a fost cofinantat din Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, iar valoarea totala eligibila a proiectului este de 3.942.014, 60 lei.