În ce măsură găsesc organizațiile societății civile resursele pentru a se implica în influențarea deciziei publice? Care sunt temele de politică și autoritățile țintite de către acestea? Cum se poziționează liderii din asociații și fundații față de politicile din domeniul educației? Ce fel de abordări preferă aceștia?
 
Studiul de față este un demers exploratoriu pentru a avansa câteva astel de răspunsuri. Invităm lideri și manageri din asociații și fundații să participe la acest sondaj răspunzând la circa 20 de întrebări, în aproximativ 15 minute. Contribuția dvs. este deosebit de importantă pentru a aduce o înțelegere suplimentară privind peisajul nonguvernamental din România și dialogul cu decidenții publici. 

Oferim tuturor respondenților acces la rezultate și prezentarea acestora în seminarii online. Totodată, asigurăm confidențialitatea răspunsurilor și utilizarea datelor cu caracter personal doar pentru scopul pentru care ne este furnizat acordul. 

Vă rugăm să completați chestionarul până la data de 28 octombrie 2018 utilizând acest link.
 
Studiu este o inițiativă a Asociației pentru Participare Civică, inițiativă complementară proiectului „Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație” cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și implementat în parteneriat cu Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială. 

Oferim informații suplimentare cerute la adresa contact@participare.ro