Lucia Ana Varga, secretar de stat in cadrul MMDD a invitat ONG-urile si alti reprezentanti ai societatii civile la o dezbatere publica privind reglementarea regimului spatiilor verzi din Romania.

La sediul Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD) s-a organizat in data de  16.01.2008, o dezbatere publica privind reglementarea spatiilor verzi din Romania, la initiativa Luciei Ana Varga, secretar de stat din minister.
La aceasta dezbatere publica au participat reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, ai autoritatilor locale din Romania, reprezentanti ai asociatiilor comunelor, oraselor si municipiilor dar si ai mass-media.

In cadrul dezbaterii au fost discutate urmatoarele subiecte:
1. prevederile OUG 114/2007 si amendamentele aduse acestei ordonante;
2. discutii privind oportunitatea modificarii Legii nr. 24/2007;
3. discutii generale privind problematica spatiilor verzi din localitati.
Reprezentantii societatii civile au adus argumente in sprijinirea proiectelor de lege pentru imbunatatirea calitatii mediului prin extinderea spatiilor verzi, dar mai ales prin interzicerea schimbarii destinatiei terenurilor prevazute ca spatii verzi. Lucia Ana Varga a declarat: ”Este necesara extinderea suprafetelor de spatii verzi in localitatile puternic urbanizate deoarece acestea au o influenta benefica asupra sanatatii populatiei si calitatii mediului inconjurator. Acordam, de asemenea, o foarte mare importanta punctelor de vedere sustinute de catre ONG-uri si alti reprezentanti ai societatii civile pentru politicile privind spatiile verzi.”

De asemenea a anuntat in cadrul dezbaterii intentia de a continua si in 2008 implementarea programelor privind spatiile verzi, mentionand ca prin Hotararea de Guvern nr.1256 au fost finantate in anul 2007 un numar de 102 parcuri prin „Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati”.
Totodata, secretarul de stat a reiterat invitatia adresata autoritatilor locale de a depune la MMDD proiectele de finantare pentru parcuri, precizand ca etapa a II-a a programului se deruleaza chiar in aceste zile.

Concluziile dezbaterii au fost:
- necesitatea crearii unui curent de opinie in randul societatii civile, cu ajutorul ONG-urilor care activeaza in domeniul mediului si al mass-media, in scopul sprijinirii MMDD in sustinerea proiectului de act normativ la Camera Deputatilor, in forma propusa de guvern;
- introducerea unui amendament privind modificarea Planurilor de Urbanism General de catre autoritatile locale, in sensul prevederii suprafetei minime de 26 mp spatiu verde/locuitor
- necesitatea definirii termenului de spatiu verde in OUG nr.114/2007 si introducerea unor sanctiuni penale pentru nerespectarea prevederilor acestei ordonante.

Serviciul Relatii Publice al Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile