Sub sloganul VREM O VIAȚĂ DEMNĂ PENTRU VÂRSTNICII NOȘTRI!, Federația SenioriNET demarează Campania de susținere a Cartei Albe a Drepturilor Persoanelor Persoanelor Vârstnice din România.

Începând din luna martie și până în septembrie 2023, ne propunem să strângem 10.000 de semnături pentru a susține acest demers în fața autorităților.

Dorim ca, împreună cu autoritățile centrale și locale, să asigurăm o bătrânețe decentă vârstnicilor din România și să contribuim la creșterea accesului acestora la servicii sociale, medicale și alte resurse ale comunității. (Aurelia Pasăre, Vicepreședinte SenioriNET)

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România este un document manifest menit să pună pe agenda publică din România subiectul îmbătrânirii active, al drepturilor persoanelor vârstnice de a fi îngrijite conform nevoilor proprii  și de a continua să aibă o viață activă alături de familie și prieteni.

Documentul aduce în discuție generarea de schimbări în abordarea problematicii vârstnicilor, a viziunii asupra îmbătrânirii, a politicilor sociale pentru vârstnici, dincolo de servicii medicale și de îngrijire.

Carta Albă, cuprinde, de asemenea, o serie de recomandări pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a persoanelor vârstnice, extrase din practica zilnică a reprezentanților SenioriNET (furnizori de servicii pentru persoanele vârstnice, cu o experiență de peste 10 ani în domeniu).

Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice a fost lansată în consultări la Palatul Victoria încă din septembrie anul trecut, în perspectiva Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Obiectivele Cartei Albe:
 

 • Să stabilească orientări strategice cu privire la drepturile vârstnicilor.
 • Să deschidă și să mențină dialogul pe tema drepturilor vârstnicilor.
 • Să crească vizibilitatea problematicii vârstnicilor din România.
 • Să evidențieze nevoile și caracteristicile specifice ale vârstnicilor din România, în corelație cu organizațiile care acționează în sprijinul lor.
 • Să promoveze recomandări pentru politici publice destinate vârstnicilor din România.
 • Ponderea persoanelor vârstnice va crește foarte mult și societatea civilă vine și completează golurile acolo unde statul nu reușește. Marea problema a vârstnicilor este că nu-și cunosc drepturile și nu au acces la informare corectă. Carta Albă este un document foarte bine venit și reunește toate drepturile fundamentale de care are nevoie persoana vârstnică din România. De aceea o voi  susține și promova. (Simona Negoescu - Director Secretariat Tehnic, Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice)

  Cei care doresc să se alăture campaniei, sunt invitați să completeze formularul disponibil la adresa: https://seniorinet.ro/semneaza-pentru-carta-alba/

  Mai multe informații despre Carta Albă a Drepturilor Persoanelor Vârstnice din România, sunt disponibile aici: https://seniorinet.ro/carta-alba/

  CONSTRUIM ÎMPREUNĂ PENTRU NOI ȘI PENTRU GENERAȚIILE CARE VIN, BĂTRÂNEȚEA PE CARE O MERITĂM!

   

  ***

  Inițiatorii petiției: Federația SenioriNET – 45 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, care își propun includerea în agenda publică a problematicii vârstnicului din România.

  Îmbătrânirea populației este o tendință globală semnificativă, iar România nu face excepție. De aici, necesitatea acestui document care își propune să alinieze, într-o direcție comună, eforturile de cooperare și coordonare susținute de către organizațiile neguvernamentale, profesioniștii în domeniu, autoritățile naționale și locale.

  Campania se desfășoară în cadrul proiectului “Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!” derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesează www.eeagrants.org.

  Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.