- În cadrul unui proiect derulat de asociația We All Matter în parteneriat cu ARMAE și finanțat prin programul Active Citizens Fund -

Scopul proiectului “Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!” este implicarea a 50 de copii și tineri cu vârsta între 8 și 18 ani în activități civice și de protecția mediului. 18 ateliere de lucru, o piesă de teatru, o excursie educativă centrată pe ideea de biodiversitate a zonei, o expoziție de desene și ecologizarea unui areal sunt activitățile în cadrul cărora participanții vor dobândi și vor transmite cunoștințe despre drepturi sociale, implicare civică, schimbări climatice, poluare și protecția mediului înconjurător.

Proiectul se adresează copiilor și tinerilor din localitatea Florești, județul Prahova și are drept obiectiv familiarizarea acestora cu modele de bune practici de participare civică. În acest fel, copiii și tinerii vor învăța să semnaleze problemele cu care se confruntă comunitatea și să caute soluții. Prin activitățile cu caracter public, cum sunt expoziția de desene și piesa de teatru, cunoștințele acumulate de copii și tineri vor fi transmise sub o formă creativă către populația locală: familiile extinse ale participanților, prieteni, reprezentanți ai autorităților și ai presei locale. În acest fel, întreaga comunitate va dobândi o mai bună conștientizare a problemelor existente și va căuta soluții pentru rezolvarea lor în cadrul unui efort colectiv.

Cele 18 ateliere de lucru vor aborda din punct de vedere teoretic două teme: implicarea civică și protejarea mediului. Participanții vor învăța care sunt drepturile lor sociale și cum le pot accesa, cu exemple concrete, corelate cu situația lor de zi cu zi. Vor fi discutate subiecte precum: rolurile și drepturile sociale, rolul fiecărui individ in societate, leadership, prejudecăți și stereotipuri, dreptul la identitate și nediscriminare, importanța votului și a participării civice a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor. Atelierele de lucru vor fi interactive. Fiecare participant va fi încurajat și susținut să se exprime. Pe lângă componenta teoretică, atelierele vor conține o parte practică, sub formă de jocuri și discuții libere.

De asemenea, participanții vor învăța despre influența pe care omul o are asupra naturii, schimbările climatice și efectele lor, importanța rezervațiilor naturale, precum și despre cum poluarea umană afectează calitatea vieții și biodiversitatea. Cu ajutorul experților de mediu, copiii și tinerii vor identifica principalele probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea:
- calitatea apei, dată fiind proximitatea râului Prahova;
- calitatea aerului, dată fiind proximitatea DN1 și a zonei industriale ce ține de orașul Ploiești;
- gestionarea deșeurilor, depozitarea gunoiului menajer, colectarea selectivă a deșeurilor;
- exploatarea eficientă și ecologică a terenurilor agricole;
- riscul de expunere a comunității la inundații, secetă prelungită sau alte fenomene hidrologice și meteorologice, eroziune sau alunecări de teren.

Piesa de teatru și expoziția de desen vor exprima în fața adulților viziunea copiilor despre comunitatea în care trăiesc și problemele cu care se confruntă. Excursia pentru descoperirea biodoversității zonei și acțiunea de ecologizare vor pune participanții în contact cu mijloacele directe de acțiune în favoarea mediului pe care le au la îndemână. De asemenea, aceste acțiuni îi vor responsabiliza pe participanți și vor crea premisele ca ei să devină modele de comportament pentru alți membrii ai comunității.

Prin implementarea proiectului “Tineri implicați, pentru o comunitate rurală dezvoltată și echilibrată și un mediu curat și sănătos!”, asociația We All Matter vizează creșterea capacității participanților de a conștientiza care le sunt drepturile și mijloacele de acțiune de care se pot folosi pentru a crește calitatea vieții lor și a familiei lor. Proiectul se adresează în mod special copiilor și tinerilor care provin din familii cu o situație socială modestă, care locuiesc într-o localitate insuficient deservită. Asociația se află la al treilea an de când intervine în comunitatea din Florești, timp în care a întreprins activități și proiecte educaționale, venind în sprijinul copiilor din medii vulnerabile și al familiilor extinse ale acestora. Proiectele asociației pot fi urmărite pe pagina de Facebook și pe website-ul organizației.

Activitățile care privesc cunoașterea și protecția mediului se vor derula sub coordonarea experților Asociației Române de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE), care vor transmite pe înțelesul participanților cunoștințe și aplicații practice din domeniul meteorologiei. De asemenea, experții vor explica într-un mod intuitiv și ușor de urmărit efectele schimbărilor climatice asupra vieții oamenilor, precum și mjloacele de acțiune pe care le au la dispoziție micile comunități pentru a proteja mediul, pentru a contribui la păstrarea biodiversității în proximitatea localității și pentru a contribui activ la decizii și politici locale cu privire la păstrarea unui mediu curat și sănătos.

Proiect derulat de asociația We All Matter, în parteneriat cu Asociația Română de Meteorologie Aplicată și Educație (ARMAE), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este implicarea a 50 de copii și tineri cu vârsta între 8 și 18 ani în activități civice și de protecția mediului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”