Compania Brother va premia lucrarea de disertație concepută de unul dintre absolvenții programelor de master din domeniul Ingineriei Mediului de la Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului din cadrul Universității de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB). Premiul „Climate Action” recunoaște colaborarea la nivel global între reprezentanții comunităților de afaceri, consorțiilor științifice și mediului academic pentru a crea un cadru mai sănătos și o societate mai echitabilă. Angajamentul comun în efortul de atenuare a schimbărilor climatice va asigura politicile, infrastructura și tehnologiile adecvate, care să permită schimbări în stilurile de viață, o eficiență energetică îmbunătățită, industrii remodelate și noi viziuni în afaceri, în acord cu obiectivele contemporane de reducere accelerată a emisiilor de gaze cu efect de seră. Ideile inovatoare pe care ni le oferă știința pot schimba mentalități, în condițiile în care schimbarea climatică vine după un secol de risipă de energie și utilizare nesustenabilă a resurselor pentru a susține stiluri de viață bazate pe modele de consum și producție. Diminuarea emisiilor de carbon va asigura nu doar un mediu mai curat și mai sănătos, ci și o economie puternică și durabilă.

Unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții pentru mediul de afaceri la nivel global, Brother România este interesat de acțiunile pe care principalii actori economici le pot realiza pentru a crea un mediu durabil. Compania investește în sustenabilitate, afaceri etice și politici pentru protecția mediului, în primul rând formulându-și propriile obiective în acord cu viziunile contemporane responsabile, care vizează dezvoltarea durabilă, reducerea emisiilor de carbon și a consumului de energie, promovarea surselor regenerabile sau un management inteligent al deșeurilor, ca parte a măsurilor care vor contribui la accelerarea tranziției către o economie globală net zero.

”În cadrul unei strategii ample de responsabilitate socială, Brother investește în soluții inovatoare pentru gestionarea deșeurilor electronice, una dintre sursele semnificative de poluare la nivel global. Impactul fiecăruia dintre produsele sale asupra mediului este optimizat pentru fiecare stadiu din ciclul de viață al acestuia, de la idee și design, până la etapele de colectare și reciclare. Această strategie se aplică constant în România, acțiunea de încurajare a tinerilor care studiază în domeniul protecției mediului fiind doar una dintre activitățile derulate la nivel național”, a declarat Simona Predescu, reprezentant marketing al companiei Brother România.

Compania este implicată la nivel global în efortul de combatere a schimbărilor climatice prin planul Brother Group Environment Vision 2050, program care susține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), alături de cele mai importante companii ale lumii. Utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre și combaterea deșertificării se numără printre principalele obiective ale acestui program, alături de stoparea degradării terenurilor și a pierderii biodiversității. Brother investește, de asemenea, în viitor, sprijinind experți și grupuri de cercetare care evaluează oportunitățile și riscurile într-o lume care se confruntă deja cu provocări ecologice. Sub cupola deciziei politice, știința este principalul furnizor de soluții pentru evitarea scenariilor catastrofale. Un cuvânt greu de spus în acest proces îl vor avea noile generații de experți, în special cei din zona agronomiei, unul dintre domeniile care pot contribui pe scară largă la reducerea emisiilor de carbon, prin soluții inteligente care să aducă și importante beneficii biodiversității.

Continuând o prestigioasă tradiție, pentru al patrulea an consecutiv, Brother România va acorda un premiu în valoare de 500 de Euro unei lucrări care propune soluții sustenabile în agricultură, în cadrul unui program mai larg de încurajare a ideilor inovatoare și a programelor educaționale în domenii cu importanță strategică. Evaluarea candidaților în vederea desemnării lucrării câștigătoare vor fi asigurate de experți, membri ai comisiilor de examinare, asistați de un reprezentant al companiei in data de 8 iulie 2022, iar Regulamentul de participare, precum, procedura de înscriere și detalii suplimentare le puteți accesa la link.
***
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - unică în ţară - dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate/instituții: construcții – proiectare și execuție, Agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.


Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.
Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services - MPS).