Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) vă invită să participați la Cursul de formare în domeniul politicilor publice pentru tineret, ce se va desfășura în perioada 24-28 noiembrie,  în București.

În cadrul evenimentului pot participa reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice cu activitate în domeniul politicilor publice pentru tineret. Înscrierile se pot face până joi, 15 noiembrie, AICI

Prin intermediul acestui curs de formare se urmăresc obiective precum: dezvoltarea competențelor de înțelegere a proceselor de consultare și participare în domeniul politicilor publice pentru tineret, experimentarea unor metode de consultare și analiză pentru elaborarea de politici publice pentru tineret și experimentarea unor metode de evaluare și monitorizare a politicilor publice pentru tineret. 

Cursul face parte din proiectul „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret”, selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332. În cadrul acestuia, vor exista șase cursuri de formare – în București, Timișoara, Brașov, Craiova, Iași, Cluj. Mai multe informații aici.
 

„Administrația publică din România, la nivel central și la nivel local, a trecut prin transformări majore. În pofida evoluțiilor pozitive înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe, concentrându-se mai mult pe latura formală a activității administrației. Prin acest proiect ne propunem să accelerăm procesul de reglementare a centrelor de tineret din România. Tinerii au nevoie de infrastructură dedicată lor, care sa aibă în desfășurare activități aferente nevoilor comunității locale de tineret”
– a declarat Mihai Vilcea, Președinte al Fundației Județene pentru Tineret Timiș.

Centrul INPUT (Centrul de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret ) a fost lansat anul acesta de către Fundația Județeană pentru Tineret Timișoara și are scopul principal de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret. Aceste propuneri vor fi realizate la nivel național, regional și local, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni).

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332. Valoarea totală a proiectului este de 953,954.51 lei (cofinanțare Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – 13,410.05 lei, cofinanțare Universitatea de Vest Timișoara – 5,669.04 lei). Acest proiect se desfășoară în perioada mai 2018-iulie 2019.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații membre și peste 27 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României. Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie activă și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național – www.fitt.ro.
 
 
Photo by Element5 Digital on Unsplash