Specificul „SMART Internships” îl constituie expunerea la cel mai înalt nivel în cadrul instituțiilor gazdă – cel decizional – și activitatea de impact a stagiarilor pe durata activității lor. Perioada de înscriere în competiția pentru aceste stagii este 22 iulie– 31 iulie 2016.
 
Aflat la cea de-a patra ediție, programul „SMART Internships” pune la dispoziția tinerilor cu experiență academică internațională stagii de practică în instituțiile publice din România. Ne sunt alături în 2016 instituțiile fidele din anii precedenți: Institutul European din România, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Ministerul Afacerilor Externe şi . În plus, anul acesta ni se alătură: Federația Română de Fotbal, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri prin Departamentul InvestRomania şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, dar și alte instituții al căror nume îl vom face public pe parcurs și asupra cărora vom reveni cu informații în curând. Programul „SMART Internships” 2016 oferă momentan peste 30 de stagii de practică în cadrul instituțiilor amintite mai sus. 
 
Stagiile se vor derula în perioada august-noiembrie 2016, având o durată de una până la trei luni, cu posibilitatea prelungirii acestora. Studenții și proaspăt absolvenții cu experiență internațională de studii care doresc să desfășoare astfel de stagii vor completa un formular online și vor trimite prin e-mail la adresa haiacasa@proiecte.lsrs.ro o scrisoare de motivație de aproximativ 500 de cuvinte, cu diacritice, și un CV actualizat (ambele în română sau engleză) până la data de 31 iulie. Anunțarea candidaturilor câștigătoare va avea loc în perioada 5–8 august 2016.

Pentru mai multe detalii, vizitați: haiacasa.lsrs.ro
 
***
Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenţilor și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune.
LSRS promovează inițiativa, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară.

Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României.
LSRS este o organizaţie neguvernamentală, apolitică și echidistantă.