Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) critică dur întârzierea publicării Metodologiei privind organizarea taberelor studențești 2022 de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES), amânarea acesteia urmând să aibă un impact negativ vizibil atât asupra numărului studenților care doresc să participe la Programul Național „Tabere Studențești” 2022, cât și asupra bunei desfășurări a programului.

Înainte de debutul pandemiei, în primele luni ale anului se organiza atât procesul de acreditare a operatorilor economici care puneau la dispoziție serviciile de tabără, cât și pregătirea administrativă a procesului, prin publicarea Metodologiei de tabără în luna aprilie și inițierea procesului de înscriere în luna mai. Dacă în anul 2020 taberele studențești nu s-au organizat, în 2021, în urma eforturilor ANOSR, s-au alocat bani pentru taberele studențești în ultimul ceas, în luna iunie, în ciuda faptului că derularea programului este o obligație pentru Guvern. Această întârziere a generat multiple deficiențe pentru ediția 2021: termen redus de înscriere pentru beneficiari și reducerea seriilor de tabără, locuri libere distribuite haotic, eliminarea procesului de acreditare a operatorilor economici, incoerență privind eligibilitatea studenților din ani terminali, scăderea calității serviciilor de tabără.

Taberele studențești constituie o recompensă pentru performanța academică, dar și o oportunitate dedicată studenților proveniți din medii dezavantajate, pentru unii dintre aceștia reprezentând singura șansă de a merge în vacanță pe perioada verii (după cum reiese din Raportul ANOSR cu privire la Programul Național „Tabere Studențești” 2021). Din păcate, această șansă se lovește constant de inadvertențele guvernamentale, neregulile consecvente care apar în organizarea PNTS diminuând satisfacția pe care programul o aduce studenților.

În acest context, laitmotivul reorganizării administrative a ministerului nu poate fi un argument etern, de natură să afecteze îndeplinirea obligațiilor care îi incumbă Ministerului. ANOSR are deja pregătite amendamentele și propunerile pentru programul de tabere, în așteptarea Metodologiei care să fie pusă în dezbatere publică de MFTES. Aceste propuneri vizează atât calendarul de organizare, astfel încât să fie adecvat nevoilor studenților, cât și clarificarea redistribuirii locurilor, reintroducerea acreditării, într-o variantă simplificată, creșterea subvenției pentru hrană, digitalizarea completă a procesului.

În măsura în care MFTES nu va promova de urgență atât Metodologia de tabere, cât și o inițiativă care să crească finanțarea alocată pentru program, ediția din 2022 a taberelor se îndreaptă spre același eșec grăbit și haotic, deși ne așteptam ca Guvernul să fi învățat din lecția ediției 2021.

ANOSR așteaptă ca MFTES să conștientizeze în cele din urmă importanța PNTS și să trateze cu seriozitate organizarea acestui program, facilitând accesul studenților la informațiile referitoare la desfășurarea acestuia și asigurând corectitudinea și transparența în procesul de alocare a locurilor de tabără.

Astfel, ANOSR solicită urgentarea adoptării formei din acest an a Metodologiei, actualizate în acord cu nevoile studenților, și va înainta, în acest sens, către Minister amendamentele sale.

„În pandemie, scuza viza contextul dinamic al restricțiilor. Acum, scuza generică se referă la reorganizarea domeniului de tineret la nivelul Guvernului. Dacă ne-am baza pe asemenea considerente, ar trebui să nu mai avem nicio așteptare cu privire la îndeplinirea corectă a responsabilităților ministerului, căci scuze se pot găsi mereu. Programul de tabere a fost unul emblematic, care a răsplătit zeci de mii de studenți, de-a lungul anilor, dându-le oportunitatea unei experiențe memorabile pe care altminteri nu și-ar permite-o. Nu putem admite ca acest program să fie văzut ca o povară de îndeplinit pe repede-înainte, doar pentru a fi bifată” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR.

***

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de 115 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.
La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.