Sprijinirea și încurajarea adolescenților reprezintă o investiție, nu un cost. România și Republica Moldova își împărtășesc bunele practici în dezvoltarea serviciilor integrate pentru adolescenți și tineri la nivel local

În perioada 27 – 28 martie 2017, Reprezentanța UNICEF în România organizează la Bacău un schimb de experiență între Ministerul Tineretului și Sportului din România și Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova. Scopul întâlnirii este de a aduce împreună reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai societății civile, precum și adolescenți și tineri din România și Republica Moldova pentru a împărtăși bune practici din cele două țări în dezvoltarea serviciilor integrate pentru adolescenți și tineri la nivel local, cu un focus pe coordonarea intersectorială, dezvoltarea capacității, inovației, participarea adolescenților și tinerilor, precum și pe sustenabilitate. 

INFOGRAFIC ADOLESCENȚI ...vezi

„Consider ca acțiunile sunt cele care fac diferența atunci când vorbim de tineri și de comunitățile din care aceștia fac parte, de aceea susțin intervenții integrate care să dezvolte abilitățile de viață independentă ale tinerilor, precum și integrarea lor în comunitate. Una din prioritățile programului de guvernare o reprezintă asigurarea egalității de șanse și a accesului egal la oportunități pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate. Acțiunea comună a tuturor factorilor implicați, prin dialog continuu cu tinerii, reprezintă singura cale de a ne îndeplini obiectivele şi de a le oferi acestora o şansă şi un viitor”, a declarat Marius Alexandru Dunca, Ministrul Tineretului și Sportului din România.

Adolescența este o perioadă foarte importantă, când se formează obiceiurile pentru întreaga viață, când deciziile care vor conta pentru tot restul vieții sunt luate. Protejarea și susținerea adolescenților ține de drepturile omului și de investițiile sociale. Faptul că toți adolescenții merg la școală înseamnă realizarea dreptului lor la educație și dezvoltarea capitalul uman; accesul la serviciile de sănătate este dreptul lor, dar, în același timp, previne tratamentele costisitoare pentru întreaga viață; protejându-i împotriva violenței înseamnă că mai puțini adolescenți sunt separați de familiile lor. 

„Dezvoltarea de servicii pentru adolescenți la nivelul comunității, oferirea de oportunități de dezvoltare și participare, asigurarea unui stil de viață sănătos și a unei bune educații reprezintă o investiție, nu un cost. Investiția în adolescenți este strategică pentru a rupe ciclul sărăciei și al dezavantajului care afectează sute de mii de adolescenți din România și Republica Moldova”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

UNICEF colaborează îndeaproape cu Ministerele Tineretului și Sportului din ambele țări și poate reuni expertiza existentă la nivel guvernamental și neguvernamental în beneficiul adolescenților, în special a celor mai vulnerabili.”, a adăugat Sandie Blanchet.
Ministrul tineretului și sportului al Republicii Moldova, Victor Zubcu, a menționat despre necesitatea avansării cooperării între Republica Moldova și

România privind dezvoltarea politicilor de tineret. În acest sens oficialul moldovean a remarcat că experiența României privind recunoașterea lucrătorului de tineret ca și profesie, formarea și dezvoltarea acestuia, precum și asigurarea calității serviciilor de tineret servesc drept o sursă de inspirație pentru Republica Moldova. Totodată oficialul moldovean a propus elaborarea unui plan comun de acțiuni orientat să dezvolte cooperarea în sectorul de tineret atât la nivel guvernamental cât și al organizațiilor neguvernamentale.

Pe parcursul celor două zile de întâlnire, delegația din Republica Moldova va vizita modelele de interveție destinate adolescenților și tinerilor implementate de UNICEF în România și de autoritățile județene în Bacău. 

În prima zi, delegația va vizita Centrul de Pregătire Profesională pentru adolescenți și tineri „Învăț, știu, pot!”, dezvoltat de Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău (DGASPC) în parteneriat cu UNICEF, precum și Centrul de Resurse pentru Adolescenți dezvoltat în parteneriat cu Primăria Bacău, Direcția de Asistență Socială și ALIAT. În a doua zi, delegația va vizita Lipova și Răchitoasa unde vor avea întâlniri cu primarii celor două localități, cu adolescenți, precum și cu lucrătorii din cadrul modelului UNICEF Pachetul Minim de Servicii și al proiectului DGASPC Bacău Centrul de resurse pentru tinerii în situații de risc. 

La schimbul de experiență participă reprezentanți ai Ministerului Tineretului și Sportului din Moldova și România, reprezentanți ai autorităților județene și locale din județul Bacău, directori ai Direcțiilor Județene de Tineret și Sport din Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani, specialiști UNICEF de la Biroul Regional, din România și din Republica Moldova, precum și reprezentanți ai societății civile. 
 
Despre UNICEF în România
UNICEF este prezent în România şi în alte 190 de ţări şi teritorii pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. În România, UNICEF lucrează  împreună cu Guvernul, Parlamentul, autorităţi locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naţionali şi internaţionali şi cu mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educaţie timpurie de calitate şi la şcoală, pentru protejarea adolescenţilor şi monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecţie socială şi pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi a guvernelor.