Consiliul Tinerilor Instituționalizați (CTI), în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), și Reprezentanța UNICEF în România organizează Summitul tinerilor și organizațiilor din protecția drepturilor copilului și adopție – SOPCA 2020, în perioada 18 – 20 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, sărbătorită anual pe 20 noiembrie.
 
Summit-ul își propune să creeze un forum de discuție și participare a copiilor, tinerilor, profesioniștilor din serviciile publice și private, alături de reprezentanți ai autorităților naționale și județene, ai organizațiilor neguvernamentale și internaționale, care să:
- abordeze posibile direcții de acțiune în sprijinul tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială;
- susțină participarea copiilor și tinerilor la dialogul constant și structurat cu instituțiile și organizații de profil naționale și internaționale;
- promoveze modelele de reușită a tinerilor care au crescut în sistemul de protecție specială;
- mobilizeze participarea și angajamentul tuturor participanților prin semnarea unui memorandum SOPCA 2020 privind implementarea soluțiilor identificate;
- comemoreze copiii și tinerii care au decedat în centrele de plasament din România.

La Summit, care se va desfășura exclusiv în mediul virtual, sunt așteptați să participe copii și tineri, beneficiari ai serviciilor de protecție specială din toate județele tării, alături de profesioniști din sistemul de protecție specială a copilului și al organizațiilor neguvernamentale, precum și invitați din partea Parlamentul European, Parlamentul României, Guvernul României și UNICEF.
 
„Consiliul Tinerilor Instituționalizați militează pentru respectarea  drepturilor copiilor și tinerilor abandonați și instituționalizați din România. Este asociația națională de reprezentare a copiilor și a tinerilor abandonați din România, motiv pentru care am invitat Organizațiile nonguvernamentale pentru drepturile copilului și adopție, tinerii instituționalizați și post-instituționalizați din România, reuniți la cea de-a doua ediție a Summitul Tinerilor și ONG-urilor din sistemul de protecție a copilului și adopție SOPCA pentru a dezbate subiecte precum soluții sustenabile pentru locuire, acces la servicii de sănătate, educație și consiliere vocațională și despre soluții pentru respectarea dreptului tuturor copiilor la o familie, altfel spus, adopția. Ne bucurăm că și anul acesta, copiii și tinerii din sistemul de protecție își pot face vocea auzită, respectând astfel dreptul copiilor și al tinerilor la participare”, a declarat Andreeas Novacovici, președinte CTI.
 
„Tinerii din sistemul de protecție reprezintă oglinda funcționării sistemului. Cred că este important să înțelegem două aspecte fundamentale: pe de o parte este vital ca prin serviciile oferite să le dezvoltăm abilitățile de viață independentă și să vindecăm traumele care i-au împins către sistemul de protecție, iar pe de altă parte trebuie să schimbăm radical cultura victimizării. Tinerii care părăsesc sistemul de protecție sunt cetățeni cu drepturi egale, iar șansele lor trebuie validate prin servicii de calitate pe parcursul șederii în sistem și prin pârghii de susținere în viața independentă”, a declarat Maria-Mădălina Turza, Președinte ANDPDCA.
 
„Participarea este unul din drepturile fundamentale ale fiecărui copil și, de multe ori, este dreptul copilului cel mai greu pus în aplicare. Decizii care îi privesc pe copii sunt luate adesea de către adulți, fără a mai cere sau ține cont de opiniile copiilor. Evenimentul care se desfășoară în aceste zile în România este unul în spiritul Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, bazată pe valorizarea fiecărui copil. De altfel, încă de la Declarația Copiilor din 2019, copii și tinerii sunt susținuți de UNICEF să reclame dreptul la participare și să promoveze canale diverse de consultare cu partenerii lor și factorii de decizie”, a declarat Pieter Bult, Reprezentantul UNICEF în România.

***
Potrivit datelor oficiale ale ANDPDCA, la 30 iunie 2020, 14.865 de copii erau beneficiari ai serviciilor de tip rezidențial. Dintre aceștia, 11.741 sunt copii aflați în centre rezidențiale publice, iar 3.124 în centre private. Cei mai mulți, 6.194 de copii, au între 14 și 17 ani. 3.819 au între 10 și 13 ani, iar 2.537 au peste 18 ani. În cursul anului 2019 au părăsit sistemul de protecție specială 5.097 copii și tineri, iar în primul semestru al anului 2020, 1.675.
Despre Consiliul Tinerilor Instituționalizați
 
Scopul principal al Consiliului Tinerilor Instituționalizați este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor instituționalizați aflați sau nu (post-instituționalizați) în sistemul de protecție specială, pentru creșterea participării active a acestora la viața comunităților în care activează, precum și pentru a susține și promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional. De asemenea, Consiliul trebuie să promoveze în rândul tinerilor instituționalizați educația, valorile și respectul pentru viața umană. Consiliul urmărește pregătirea, informarea și formarea tinerilor instituționalizați pentru familie și societate, precum și crearea cadrului necesar dezvoltării personale și profesionale a acestora.
 
Consiliul Tinerilor Instituționalizați este furnizor de servicii sociale acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale sub numărul AF 006051/26.08.2019. Consiliul Tinerilor Instituționalizați este ONG membru: FONPC – Federația ONG pentru Copil și EuroChild.  
Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a fost înființată în decembrie 2019. Misiunea Autorității este de a proteja și promova drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități din România. 

Despre UNICEF
UNICEF este prezent în România și în alte 190 de țări și teritorii pentru a promova supraviețuirea și dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescență. În România, UNICEF lucrează  împreună cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autorități locale, societatea civilă, sectorul privat, parteneri naționali și internaționali și mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educație timpurie de calitate și la școală, pentru protejarea adolescenților și monitorizarea drepturilor copilului, pentru protecție socială și pentru mobilizarea de resurse în beneficiul copiilor.

Photo by Naassom Azevedo on Unsplash