Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler au dat startul celor opt evenimente de consultare cu privire la normele metodologice care să însoțească Legea Voluntariatului, demers organizat în cadrul proiectului Coaliția pentru Voluntariat.
 
În îndeplinirea scopului său, Coaliția a inițiat la începutul acestei săptămâni o serie de opt evenimente regionale de consultare, desfășurate online, la care iau parte organizații neguvernamentale, grupuri de inițiativă și instituții publice din toată țara. În cadrul acestor întâlniri, vor fi dezbătute și aduse în prim-plan subiecte de interes pentru sectorul de voluntariat din România: de la problemele întâmpinate în aplicarea corectă a legii, necesitatea încheierii documentelor specifice cu voluntarii, până la recunoașterea voluntariatului sau implicarea instituțiilor publice în susținerea voluntariatului – toate aceste aspecte vor fi analizate din perspective multiple.
 
Coaliția pentru Voluntariat are scopul de a consolida mișcarea de voluntariat din România ca mijloc de implicare și conștientizare civică, prin realizarea demersurilor necesare pentru completarea Legii Voluntariatului nr. 78/2014 cu norme metodologice de aplicare și prin facilitarea accesului cetățenilor și organizațiilor la acțiuni de advocacy care să determine schimbări sistemice în domeniul voluntariatului la nivel local și național. Coaliția pentru Voluntariat va avea un rol cheie în dezvoltarea capacității de reacție a sectorului de voluntariat din România la potențialele modificări legislative sau aplicări neunitare ale legislației ce afectează dinamica voluntariatului, prin crearea de mecanisme de dialog între organizațiile care implică voluntari și factorii de decizie de la nivel local și național.
 
Cele opt evenimente regionale sunt desfășurate pe parcursul a patru săptămâni, în perioada 14 iunie – 8 iulie 2021, și fac parte din demersurile Coaliției pentru Voluntariat de a îmbunătăți cadrul de aplicare a Legii Voluntariatului. Primele două consultări, desfășurate pentru regiunile Nord-Vest, respectiv Nord-Est, s-au desfășurat la începutul acestei săptămâni, urmând ca în perioada următoare să aibă loc online și celelalte șase evenimente regionale:
• 17 iunie, Iași, orele 10.30-12.30  
• 23 iunie, București, orele 10.30-12.30  
• 24 iunie, Brașov, orele 10.30-12.30  
• 30 iunie, Constanța, orele 10.30-12.30  
• 1 iulie, Timișoara, orele 10.30-12.30  
• 8 iulie, Craiova, orele 10.30-12.30  

ONG-uri, grupurile de inițiativă și instituții care doresc să se alăture consultărilor aferente regiunilor în care activează o pot face completând formularul de înscriere.  
 
Proiectul Coaliția pentru Voluntariat este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu  Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu  sprijinul  financiar  Active  Citizens  Fund  România, program  finanțat  de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 248.990 Euro și este derulat în perioada martie 2021 – februarie 2023.  
 
***
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. 
 
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.
 
Fundația de Sprijin Comunitar este o organizaţie non-guvernamentală ce își desfășoară activitatea într-o zonă cu mari probleme sociale: regiunea estică a Județului Bacău. Prin activitatea sa, fundația urmărește sprijinirea grupurilor dezavantajate ale comunității prin programe medicale, sociale și educaționale, sprijinirea dezvoltării comunităților locale și încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administrația publică, la nivel local și regional și sectorul privat. Fundația de Sprijin Comunitar desfășoară în prezent șase programe ample din domeniile social, medical și educațional, adresate categoriilor dezavantajate ale comunității: bătrâni, bolnavi în faze terminale, copii provenind din familii sărace, comunități rurale izolate, persoane cu dizabilități.  
  
Asociația Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat - este una dintre organizațiile de referință în domeniul voluntariatului în România, cu un istoric cuprinzator în mișcarea de voluntariat din țară, pe care o însoțește cu succes de peste 25 de ani, având ca scop dezvoltarea capacității organizațiilor și instituțiilor care lucrează cu voluntari, prin crearea și împărtășirea de diverse resurse cu privire la voluntariat. Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova voluntariatul în România ca o resursa viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confrunta societatea.  
 
Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca are misiunea de a dezvolta voluntariatul ca modalitate de implicare a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității clujene. Viziunea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca este a unui Cluj solidar, în care toți cetățenii se implica în rezolvarea problemelor comunității clujene, oferindu-și timpul, cunoștințele, abilitățile, energia, talentele sau experiența pentru o comunitate mai sănătoasă, în care implicarea într-o activitate de voluntariat reprezintă o valoare acceptată și împărtășită de toți membrii săi.  
 
Norges Frivilligsentraler (NFS) este o organizație la nivel național ce are scopul de a sluji intereselor centrelor de voluntariat din Norvegia. NFS contribuie la dezvoltarea centrelor de voluntariat ca actori sociali importanti, oferă oportunități de dezvoltare a competențelor tuturor celor implicați în centrele de voluntariat, dezvoltă cooperarea cu agențiile publice relevante și cu organizațiile și asociațiile voluntare și, nu în ultimul rând, este vocea comună pentru centrele membre.