Proiectul „Coaliția pentru Voluntariat”, o inițiativă a cinci organizații neguvernamentale din România și Norvegia ce și-a propus să contribuie la consolidarea mișcării de voluntariat la nivel național ca mijloc de implicare și conștientizare civică, a ajuns la final. Desfășurat în perioada martie 2021 – februarie 2023, proiectul este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a consolida mișcarea de voluntariat din România pentru a stimula implicarea și conștientizarea civică, prin realizarea unei propuneri de modificare a Legii Voluntariatului, propunere concretizată în urma unui demers amplu de consultare a sectorului de voluntariat. Totodată, Coaliția pentru Voluntariat urmărește să devină un promotor al voluntariatului de calitate.

Coaliția pentru Voluntariat și-a propus să mențină voluntariatul pe agenda publică și să fie o voce unitară pentru voluntarii și organizațiile neguvernamentale din România în raport cu factorii de decizie. Pe parcursul celor doi ani, Coaliția a angrenat cetățeni, organizații neguvernamentale, autorități locale, instituții publice, voluntari și stakeholderi relevanți în acțiuni de lobby și advocacy pentru sectorul de voluntariat. Acțiunile întreprinse au avut rolul de a îmbunătăți cadrul de reglementare a activității de voluntariat la nivel național.


Acțiuni și rezultate relevante pentru sectorul de voluntariat din România


Coaliția pentru Voluntariat a constat într-o serie de activități și acțiuni care au avut scopul de a susține eforturile Coaliției privind demersurile de lobby și advocacy pentru sector. Pe parcursul proiectului, peste 550 de persoane au fost implicate în activități ale organizațiilor societății civile și peste 130 de persoane au participat la consultări cu un organism de decizie public. Totodată, peste 200 de organizații ale societății civile s-au alăturat demersurilor Coaliției care susțin prin acțiuni de advocacy îmbunătățirea cadrului legal ori a politicilor publice ce afectează societatea civilă.

Ca urmare a demersurilor realizare, reprezentanții Coaliției pentru Voluntariat au elaborat 4 documente de poziție publică pentru a sprijini sectorul de voluntariat, urmând:

1. Documentul de poziție publică „Punct de vedere cu privire la propunerea nr. B513/2021 de modificare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014”, care face referire la modificările Legii Voluntariatului nr. 78/2014 prin modificarea legislativă B513/2021 și cuprinde poziția celor patru organizații neguvernamentale din România parte a Coaliției pentru Voluntariat, o structură informală ce își propune să consolideze mișcarea de voluntariat din România și să promoveze voluntariatul de calitate – Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC Bacău) și Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca.

2. Documentul de poziție publică „Susținere pentru voluntariat”, care prezintă un set de recomandări și direcții necesare pentru dezvoltarea capacității organizațiilor care implică voluntari și a voluntariatului în România.

3. Documentul de poziție publică „Calitate în lucrul cu voluntarii”, care propune o serie de elemente de bună practică pentru organizațiile care lucrează cu voluntari, care duc la realizarea unui program de voluntariat de calitate.

4. Documentul de poziție publică „Coaliția pentru Voluntariat – rol, structură și direcții strategice pentru dezvoltarea voluntariatului în România”, care detaliază atât necesitatea existenței unei structuri care să susțină sectorul de voluntariat, cât și rolul și direcțiile acesteia.

Demersurile de lobby și advocacy ale Coaliției au fost completate de o serie de consultări & dezbateri esențiale pentru sector, urmând: 8 consultări regionale, 8 dezbateri la nivel local cu autoritățile publice, 10 întâlniri cu factori de decizie la nivel local și național – parlamentari, Secretariatul General al Guvernului și întâlniri de lucru cu experții și partenerii pentru a crea propunerea de modificare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014.

De asemenea, au fost întreprinse o serie de activități de capacitare a sectorului de voluntariat, în cadrul cărora au fost implicate peste 100 de organizații neguvernamentale beneficiare, iar peste 1.000 de persoane au beneficiat de campania de conștientizare privind rolul organizațiilor societății civile. Printre acțiunile întreprinse se numără 8 webinarii derulate, 2 traininguri – advocacy & comunicare social media și fundraising, dezvoltarea platformei voluntariat.ro - centru virtual de resurse pentru voluntariat și organizarea conferinței VOLARE International Conference, un eveniment cu largă participare națională și internațională. Totodată, membrii Coaliției au efectuat o vizită de studiu în Norvegia pentru a accesa modele de colaborare între organizații neguvernamentale și autorități locale, dar și pentru a înțelege cum funcționează rețeaua centrelor de voluntariat norvegiene.

Nu în ultimul rând, Coaliția a elaborat o propunere de modificare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014 adaptată nevoilor actuale din domeniu, iar pe termen lung Coaliția se va menține ca o structură informală.


Coaliția pentru Voluntariat – rol și strategie asumate

Coaliția pentru Voluntariat rămâne o infrastructură națională și locală pentru voluntariatul din România, recunoscută, implicată și susținută de către toți factorii interesați. Misiunea sa rămâne stimularea dezvoltării participative a unui cadru funcțional și flexibil de politici publice care susține organizațiile și instituțiile care implică voluntari pentru maximizarea contribuției voluntariatului la dezvoltarea oamenilor și comunităților.

Viziunea strategică a Coaliției până în 2025 cuprinde:
● Mecanisme funcționale de consultare, coordonare și susținere a infrastructurii pentru voluntariat la nivel național și local;
● Cunoașterea, înțelegerea și aplicarea unitară a Legii Voluntariatului de către toți factorii interesați;
● Infrastructură națională și locală pentru voluntariat din România este recunoscută, implicată și susținută adecvat de toți factorii interesați.

***

Despre Coaliția pentru Voluntariat


Proiectul Coaliția pentru Voluntariat este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a consolida mișcarea de voluntariat din România pentru a stimula implicarea și conștientizarea civică, prin realizarea unei propuneri de modificare a Legii Voluntariatului, propunere concretizată în urma unui demers amplu de consultare a sectorului de voluntariat. Totodată, Coaliția pentru Voluntariat urmărește să devină un promotor al voluntariatului de calitate.

Mai multe detalii despre activitatea Coaliției pentru Voluntariat se regăsesc pe pagina oficială a proiectului sau pe platforma voluntariat.ro, centru de resurse online pentru voluntariat lansat în cadrul proiectului.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.bethany.ro.

Despre Fundația de Sprijin Comunitar


Fundația de Sprijin Comunitar este o organizaţie non-guvernamentală ce își desfășoară activitatea într-o zonă cu mari probleme sociale: regiunea estică a Județului Bacău. Prin activitatea sa, fundația urmărește sprijinirea grupurilor dezavantajate ale comunității prin programe medicale, sociale și educaționale, sprijinirea dezvoltării comunităților locale și încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administrația publică, la nivel local și regional și sectorul privat. Fundația de Sprijin Comunitar desfășoară în prezent șase programe ample din domeniile social, medical și educațional, adresate categoriilor dezavantajate ale comunității: bătrâni, bolnavi în faze terminale, copii provenind din familii sărace, comunități rurale izolate, persoane cu dizabilități.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.fsc.ro.

Despre Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat

Asociația Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat - este una dintre organizațiile de referință în domeniul voluntariatului în România, cu un istoric cuprinzător în mișcarea de voluntariat din țară, pe care o însoțește cu succes de peste 25 de ani. Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova voluntariatul în România ca o resursă viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confruntă societatea.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.provobis.ro.

Despre Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca are misiunea de a dezvolta voluntariatul ca modalitate de implicare a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității clujene. Viziunea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca este a unui Cluj solidar, în care toți cetățenii se implica în rezolvarea problemelor comunității clujene, oferindu-și timpul, cunoștințele, abilitățile, energia, talentele sau experiența pentru o comunitate mai sănătoasă, în care implicarea într-o activitate de voluntariat reprezintă o valoare acceptată și împărtășită de toți membrii săi.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.centruldevoluntariat.ro.

Despre Norges Frivilligsentraler

Norges Frivilligsentraler (NFS) este o organizație la nivel național ce are scopul de a sluji intereselor centrelor de voluntariat din Norvegia. NFS contribuie la dezvoltarea centrelor de voluntariat ca actori sociali importanti, oferă oportunități de dezvoltare a competențelor tuturor celor implicați în centrele de voluntariat, dezvoltă cooperarea cu agențiile publice relevante și cu organizațiile și asociațiile voluntare și, nu în ultimul rând, este vocea comună pentru centrele membre.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.frivilligsentral.no.