Coaliția pentru Voluntariat lansează centrul virtual de resurse pentru voluntariat – platforma voluntariat.ro. Platforma aduce la un loc informații, resurse, instrumente de lucru utile, precum și oportunități și articole pe tematici de interes pentru mișcarea de voluntariat din România, fiind dedicată atât organizațiilor care lucrează cu voluntari, coordonatorilor de voluntari, cât și voluntarilor.

Platforma voluntariat.ro face parte din demersurile Coaliției de a realiza o serie de instrumente de lucru care să susțină îmbunătățirea și dezvoltarea capacității sectorului neguvernamental în lucrul cu voluntarii. Centrul de resurse online cuprinde în același loc instrumente de lucru și modele de documente pentru organizații, coordonatori și voluntari – aspecte legislative importante privind Legea Voluntariatului nr. 78/2014, securitatea muncii, drepturi și obligații ale voluntarilor, voluntariat internațional ș.a. Platforma are și un modul de asistență online, astfel încât cei care au nevoie de informații, sugestii sau idei din sector să aibă posibilitatea de a le obține rapid de la reprezentanții Coaliției. Platforma voluntariat.ro este disponibilă atât în limba română, cât și în limba engleză.

Pe platforma voluntariat.ro vor fi disponibile și înregistrările audio-video ale webinariilor pe diferite teme de interes pentru sector, desfășurate de către membrii Coaliției în cadrul campaniei Focus pe Voluntariat, prin intermediul căreia sunt promovate informații utile și bune practici despre activitatea de voluntariat. Nu în ultimul rând, pe platformă vor fi promovate constant articole și informații utile dedicate atât coordonatorilor de voluntari, cât și voluntarilor.


Despre Coaliția pentru Voluntariat

Proiectul Coaliția pentru Voluntariat este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Fundația de Sprijin Comunitar, Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat, Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca și Norges Frivilligsentraler, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă în valoare de 248.990 Euro și este derulat în perioada martie 2021 – februarie 2023.

Proiectul inițiat de cele cinci organizații partenere are scopul de a consolida mișcarea de voluntariat din România pentru a stimula implicarea și conștientizarea civică, prin realizarea demersurilor de completare a Legii Voluntariatului nr. 78/2014 cu norme metodologice, pentru aplicarea corectă, unitară și transparentă a prevederilor legislative. Totodată, Coaliția pentru Voluntariat urmărește să devină un promotor al voluntariatului de calitate.

Mai multe detalii despre activitatea Coaliției pentru Voluntariat se regăsesc pe pagina oficială a proiectului.***
Programul Active Citizens Fund Româniaeste finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia

***
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 27 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.Fundația de Sprijin Comunitar este o organizaţie non-guvernamentală ce își desfășoară activitatea într-o zonă cu mari probleme sociale: regiunea estică a Județului Bacău. Prin activitatea sa, fundația urmărește sprijinirea grupurilor dezavantajate ale comunității prin programe medicale, sociale și educaționale, sprijinirea dezvoltării comunităților locale și încurajarea parteneriatului dintre sectorul neguvernamental, administrația publică, la nivel local și regional și sectorul privat. Fundația de Sprijin Comunitar desfășoară în prezent șase programe ample din domeniile social, medical și educațional, adresate categoriilor dezavantajate ale comunității: bătrâni, bolnavi în faze terminale, copii provenind din familii sărace, comunități rurale izolate, persoane cu dizabilități.


Asociația Pro Vobis - Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat - este una dintre organizațiile de referință în domeniul voluntariatului în România, cu un istoric cuprinzator în mișcarea de voluntariat din țară, pe care o însoțește cu succes de peste 25 de ani. Misiunea Pro Vobis este de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova voluntariatul în România ca o resursa viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se confrunta societatea.Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca are misiunea de a dezvolta voluntariatul ca modalitate de implicare a cetățenilor în rezolvarea problemelor comunității clujene. Viziunea Centrului de Voluntariat Cluj-Napoca este a unui Cluj solidar, în care toți cetățenii se implica în rezolvarea problemelor comunității clujene, oferindu-și timpul, cunoștințele, abilitățile, energia, talentele sau experiența pentru o comunitate mai sănătoasă, în care implicarea într-o activitate de voluntariat reprezintă o valoare acceptată și împărtășită de toți membrii săi.Norges Frivilligsentraler (NFS) este o organizație la nivel național ce are scopul de a sluji intereselor centrelor de voluntariat din Norvegia. NFS contribuie la dezvoltarea centrelor de voluntariat ca actori sociali importanti, oferă oportunități de dezvoltare a competențelor tuturor celor implicați în centrele de voluntariat, dezvoltă cooperarea cu agențiile publice relevante și cu organizațiile și asociațiile voluntare și, nu în ultimul rând, este vocea comună pentru centrele membre.
Mai multe detalii se regăsesc pe www.frivilligsentral.no.