In acest demers, au fost luate in considerare metode propuse prin modelul dezvoltat de „International Labour Organization” - ILO pentru organizatii care implica voluntari, aplicate pentru teritoriul Romaniei. Scopul acestei initiative este furnizarea de date la nivel national cu privire la impactul activitatilor de voluntariat la nivel personal, comunitar si social, in domeniile in care se desfasoara. Grupul de lucru coordonat de Federatia VOLUM va prelua si adapta aceste metode propuse de Organizatia Mondiala a Muncii in „Manualul de masurare a activitatilor de voluntariat”, utilizand criterii cantitative, precum masurarea numarului de voluntari din organizatie si a orelor de voluntariat, si criterii calitative, precum tipul activitatii (incadrarea ocupationala) si tipul industriei in cadrul careia a fost facuta activitatea si caracteristicile acesteia. 
 
Documentare preliminara - management si evaluare activitatilor de voluntariat in Romania
O etapa importanta in realizarea ghidului de masurare a impactului activitatilor de voluntariat este consultarea organizatiilor care implica voluntari cu privire la practicile de management si evaluare a activitatilor acestor. Asadar, Federatia VOLUM lanseaza invitatia catre organizatii din intreaga tara, de a lua parte din aceasta initiativa, completand chestionarul pe care il regasiti AICI. 

Pe baza acestor informatii Federatia VOLUM va genera pentru un instrument de evaluare a impactului voluntariatului si un ghid metodologic despre modul de utilizare a instrumentului in propria organizatie. 

Ajutorul organizatiilor in aceasta etapa este unul esential in construirea unui instrument util si usor de folosit de catre comunitatea ONG-urilor din Romania, adaptat nevoilor si stadiului de dezvoltare organizationala a viitorilor utilizatori ai instrumentului. Informatiile colectate de la respondenti doar in scopul de a agrega o imagine de ansamblu asupra celor mai frecvente situatii si practici de management al voluntarilor din Romania.  

COMPLETEAZA CHESTIONARUL

Elaborarea ghidului de masurare a impactului
Ghidul va fi prima resursa de acest tip din Romania si va pune la dispozitia organizatiilor care lucreaza cu voluntari instrumente si modele de masurare a impactului personal si comunitar cu valoare sociala, utilizand scale multiple. Grupul de lucru va adapta ghidul situatiei social-economice din Romania si dezvolta un instrumentar aplicabil in cazul Romaniei. Realizarea ghidului este un prim pas spre studierea impactului organizatiilor care mobilizeaza voluntari in Romania, implicit a voluntariatului in general.
 
***
Federatia VOLUM
Federatia VOLUM este o organizatie neguvernamentala cu rol de asociatie umbrela in domeniul voluntariatului, cu reprezentare la nivel national - 70 de organizatii membre care gestioneaza aproximativ 21.500 de voluntari. Misiunea Federatiei VOLUM este facilitarea dialogului si actiunii comune pentru dezvoltarea sustenabila a voluntariatului in Romania.
 
Acest demers se realizeaza in cadrul proiectul Cartea de Identitate a Voluntariatului – Calitate, Impact si Valoare, finantat prin Granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania. Pentru informatii oficiale despre granturile SEE si norvegiene accesati www.eeagrants.org.
 
Ana-Maria GRADINARIU – Coordonator Programe, Federatia VOLUM
• anamaria.gradinariu@federatiavolum.ro
Florentina CHIRU – Coordonator PR & Comunicare Externa, Federatia VOLUM
• florentina.chiru@federatiavolum.ro