Asociația Habilitas și Asociația Pro Vobis (România), Anziani e non solo (Italia), EUDA (Republica Cehă) și Gaiety School din Dublin (Irlanda) vă invită la evenimentele de închidere ale proiectului Erasmus + CREA.T.Y.V.- CREATIVE DRAMA FOR TRAINING YOUNG VOLUNTEERS IN INTERGENERATIONAL LEARNING ENVIRONMENTS.

Evenimentele vor avea loc în Dublin, București, Praga și Carpi (Modena) în a două jumătate a lunii martie 2019. La București va avea loc pe 27 martie 2019. Vor fi vizate organizațiile de voluntari, ONG-urile, autoritățile publice și oricare alte părți interesate relevante, care sunt dispuse să-și aprofundeze cunoștințele privind voluntariatul intergenerational și căile inovatoare de instruire a voluntarilor în medii intergenerationale, în special prin intermediul tehnicilor dramatice creative. 

CREA.T.Y.V. este un proiect Erasmus + de parteneriat strategic pentru tineret care se întinde pe o perioadă de doi ani și care urmărește să ajute ținerii cu posibilități reduse de a-și dezvolta abilitățile și potențialul prin oportunități de voluntariat intergenerationale. În ultimii doi ani acest proiect a pregătit tineri din România, Republica Cehă și Italia prin intermediul tehnicilor dramatice creative, în mediile intergenerationale, oferindu-le posibilitatea de a dezvoltă competențe sociale și civice. Folosirea tehnicilor dramatice creative în formare a permis proiectului să ajute oamenii, în special generațiile mai tinere și mai în vârstă, să-și îmbunătățească încrederea în șine și abilitățile lor prin intermediul schimburilor intergenerationale, combătând astfel stereotipurile privind vârstă și promovând înțelegerea reciprocă.  

În timpul evenimentelor de multiplicare din această lună, participanții vor avea ocazia să învețe mai multe despre lecțiile proiectului prin intermediul activităților menționate mai sus. În special, aceștia vor primi informații despre programul de formare intergenerationala CREA.T.Y.V. în domeniul voluntariatului, despre ghidul privind voluntariatul intergenerational și  despre recomandările de politici publice privind modul în care factorii de decizie politică pot promova oportunități de învățare non-formală persoanelor cu posibilități reduse prin intermediul voluntariatului intergenerational și al oportunităților de învățare. Documentele menționate mai sus pot fi descărcate și de aici pe site-ul CREATYV.  

Filmele, realizate în două versiuni: scurt și lung, care sintetizează cele mai importante momente ale proiectului sunt disponibile și online și prezentate în timpul evenimentelor de multiplicare. 

l Facebook
  
Această publicație a fost realizată cu sprijinul furnizat de Programul Erasmus + al Uniunii Europene. Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobarea a conținuturilor, care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, și Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o utilizare a informațiilor conținute.