Proiectul continuă cu educația în școli pe tema practicării unei igiene adecvate și a unei colectări separate a deșeurilor

 

Peste 800 de elevi din județul Prahova beneficiază, odată cu începerea anului școlar 2023-2024, de grupuri sanitare renovate, precum și de infrastructură de colectare separată a deșeurilor pe două fracții (hârtie și pet/plastic + metal), prin proiectul WASH@Schools – Building a Better Life, finanțat de Fundația Coca-Cola în cadrul New World Program și implementat de Asociația CSR Nest. Prin această intervenție, proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor sanitare și de igienă adecvată pentru elevii din 7 școli din comunitățile rurale Colceag, Inotești, Gherghița, Provița de Sus, Valea Plopului, Cărbunești și Cioceni.

 

Astfel, Școala cu clasele I-VIII Colceag, Şcoala cu clasele I-VIII Inoteşti, Școala Gimnazială Gherghița, Școala Gimnazială "Mitropolit Pimen Georgescu" Provița de Sus, Școala Gimnazială Valea Plopului, Şcoala Gimnazială Cărbuneşti, Școala Gimnazială Cioceni au beneficiat de lucrări de renovare sau modernizare, după caz, a grupurilor sanitare, respectiv înlocuirea toaletelor și a chiuvetelor, schimbarea gresiei și a faianței degradate precum și schimbarea ușilor nefuncționale ale grupurilor sanitare. De asemenea, în curtea fiecărei școli a fost montat câte un tanc de stocare a apei pluviale cu o capacitate de 1.500 de litri. În acest fel, s-au creat premisele ca școlile incluse în proiect să devină mai eficiente în ceea ce privește consumul de apă.

 

De asemenea, pe parcursul verii, cu sprijinul primăriilor din cele 7 comunități, voluntarii Asociației CSR Nest au derulat o campanie de conștientizare și informare privind importanța practicării unei igiene adecvate și a unei colectări corecte a deșeurilor în vederea reciclării în rândul populației din comunitățile de intervenție.

 

Până la finalul lunii decembrie, proiectul WASH@Schools – Building a Better Life continuă cu componenta de educație în rândul celor peste 800 de elevi, prin intermediul căreia, aceștia vor afla despre modalitățile de practicare și beneficiile unei igiene personale adecvate și ale unei colectări corecte a deșeurilor în vederea reciclării.

 

“Prin proiectul WASH@Schools – Building a Better Life ne-am dorit să intervenim integrat în cele 7 comunități din mediul rural din județul Prahova prin componenta de îmbunătățire a condițiilor de practicare a unei igiene corecte dublată de activitățile de informare, conștientizare și educare, la nivelul elevilor și al populației. Până la vacanța de iarnă proiectul va continua cu activitățile educaționale în cele 7 școli incluse în proiect, cu scopul de a sădi în mintea copiilor de astăzi un comportament responsabil pentru mâine, față de comunitatea din care fac parte dar și față de mediul înconjurător ” – Anda Sebesi, Director de Comunicare la Asociația CSR Nest

 

WASH@Schools – Building a Better Life, finanțat de Fundația Coca-Cola în cadrul New World Program și implementat de Asociația CSR Nest, se înscrie în demersurile de sustenabilitate ale Sistemului Coca-Cola în România, reunite în cadrul platformei După Noi.

 

***

 

Despre Global Water Challenge

Global Water Challenge (GWC), în parteneriat cu Fundația Coca-Cola, gestionează New World Program, o platformă gândită să încurajeze societatea civilă să genereze soluții inovative, incluzive și sustenabile în sprijinul implementării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite de Națiunile Unite. Înființat în anul 2014, portofoliul de programe al GWC implementate alături de parteneri contribuie la mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă: ODD 5 – Egalitatea de gen; ODD 6 – Apă curată și igienă; ODD 12 – Consum și producție responsabile; ODD 13 – Acțiune climatică; ODD 14 – Viața din ape; ODD 17 – Parteneriate pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Implicarea Global Water Challenge a avut un impact semnificativ reflectat în:

  • Crearea unor comunități mai reziliente prin implementarea a 100 de proiecte în 26 de țări din regiuni defavorizate ale globului;
  • Atingerea unui număr de 800.000 de beneficiari direcți ai programelor cu componentele WASH și deșeuri, și a unui număr de 8,3 milioane de beneficiari ai campaniilor de conștientizare pe aceste teme;
  • Prin intermediul unor proiecte locale relevante, femeile au beneficiat de programe de dezvoltare a abilităților antreprenoriale și și-au înființat propriile afaceri, tinerii au devenit agenți ai schimbării, iar comunitățile au ajuns să gestioneze și să adreseze mai bine nevoile în materie de apă și igienă;
  • Atingerea unui impact foarte mare în comunități, prin intermediul unei rețele de peste 65 de parteneri locali și parteneri internaționali din mai multe sectoare de activitate.

Pentru mai multe detalii despre Global Water Challenge, vă rugăm vizitați https://globalwaterchallenge.org/newworld/.

 

Despre Fundația Coca-Cola

Misiunea noastră este de a face diferența în comunitățile din întreaga lume, investind în idei și instituții transformatoare care abordează unele dintre cele mai presante provocări globale.

Ca ramură filantropică globală a Companiei Coca-Cola, ne implicăm în sprijinirea factorilor de schimbare locali și globali, lăsând un impact măsurabil și de durată în zonele din întreaga lume în care Compania își desfășoară activitatea și unde angajații noștri trăiesc și lucrează.

De la înființarea noastră, am acordat peste 1,5 miliarde USD în granturi pentru a sprijini inițiativele din întreaga lume și recent ne-am recalibrat prioritatile pentru a aborda în mod special accesul durabil la surse de apă, economia circulară, rezistența la schimbările climatice precum și pregătirea și răspunsul comunităților la dezastre, susținerea economică dar și diferite alte cauze care afectează comunitățile în care activăm.

Pentru mai multe informații despre Fundația Coca-Cola vă invităm să accesați https://www.coca-colacompany.com/social/coca-cola-foundation.

 

Despre Asociația CSR Nest

Asociația CSR Nest este o organizație neguvernamentală înfiinţată în anul 2010, cu scopul de a promova responsabilitatea socială în rândul societăţii civile şi al companiilor. Din 2016, organizația și-a stabilit ca direcție strategică protejarea mediului, prin promovarea unui comportament responsabil față de mediu, printr-o serie de programe educaționale la nivel național adresate cetățenilor precum și prin implicarea acestora în acțiuni de ecologizare. În ultimii 5 ani, asociația a implementat proiecte de sustenabilitate care se subsumează conceptului de ESG pentru peste 25 de companii multinaționale și românești și a lucrat cu peste 20 de autorități locale din toate regiunile țării pentru proiecte de dezvoltare comunitară durabilă. În plus, contribuie la îmbunătățirea impactului pe care îl au ONG-urile în societatea din România, prin implementarea de proiecte de dezvoltare organizațională. Pentru mai multe detalii despre Asociația CSR Nest, vă rugăm vizitați www.csrnest.ro.