Fundația Terre des hommes România și asociația JRS au inițiat  un forum – Forumul Consultativ al Migranților din România - pentru a proteja drepturile acestora, pentru a-i ajuta pe  migrați  să se integreze mai ușor și să fie mai bine reprezentați în societatea gazdă.  În prezent, din Forum fac parte 10  tineri migranți studenți, 18-22 de ani, din Japonia, Pakistan, Indonezia, Filipine, Columbia, Siria, Peru, Afganistan, Yemen, Ucraina, majoritatea înscriși la studii în Romania, cu burse acordate de Guvernul român sau burse Erasmus.

 

La întâlnirea cu presa din 31 iulie 2023, tinerii din Forum au împărtășit din experiența lor, ei acționând pentru a le fi mai ușor generațiilor următoare, pentru a ajuta alți tineri străini care vor dori să se integreze în România.

 

Tinerii au expus dificultățile de care se lovesc de când sosesc în țara noastră, de la bariera limbii române până la integrarea în sistemul de învățământ, în sistemul medical și cel juridic. ”Deși România este o țară mult mai bine organizată decât țara mea (Peru), încă mai am probleme cu rețeaua de sănătate de aici. Noi nu avem sistemul cu doctori de familie în țara mea, doar mergem la un spital local unde suntem consultați.... Eu aveam o asigurare națională de sănătate în Peru, dar a trebuit să aștept o lună ca să fie activată în România,” ne-a povestit Nayeli, studentă în București.

 

Migranții din Forum au constatat că există prea puține informații pentru cetățenii străini despre cum să se descurce în România, ceea ce îi face vulnerabili și expuși la riscuri. Ei au decis să îmbunătățească această situație prin întâlniri și discuții cu autoritățile române.

 

Farah, o tânără din Yemen, studentă la Universitatea București, Facultatea de Istorie, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, ne-a spus că în cadrul Forumului ea acționează pe două direcții: facilitarea comunicării pacient migrant – doctor și oferirea unui acces mai ușor al migranților la cursuri de limba română. Tot ea a propus autorităților române crearea unei platforme/ aplicații pe care să se înregistreze medicii dispuși să ofere consultații în limba engleză, pentru a putea fi contactați de pacienții străini. ”Viața este pentru cei care acceptă provocările”, ne-a spus ea pe un ton optimist, convinsă că eforturile colegilor ei din Forum vor da roade și vor fi de folos viitorilor tineri migranți de aici.

  

Experții implicați în proiect au realizat un studiu de cercetare pentru a explica mai bine autorităților din România situația migranților de aici și au pus bazele unui Standard (https://shorturl.at/kmuyA )  cu patru direcții de recomandări: sprijin și relația cu comunitatea, servicii directe oferite migranților, managementul resurselor și colaborarea instituțională.

 

Prin proiectul PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți, derulat în perioada 2022-2023, fundația Terre des hommes, împreună cu JRS România (Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România) lucrează pentru a informa instituțiile publice cu privire la situația copiilor și tinerilor migranți, precum și pentru a îmbunătăți accesul migranților la serviciile de care aceștia pot beneficia în România.

 

Proiectul PROMISE se desfășoară cu sprijinul programului Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui comunicat nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021.

 

***

 

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro  Pentru mai multe informații  despre Granturilor SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro 

 

Fundația Terre des hommes are ca scop îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului și și-a fixat ca prioritate sprijinirea copiilor afectați de migrație, prevenirea migrației nesigure a tinerilor și asigurarea accesului la drepturile fundamentale ale copiilor migranți.

Terre des hommes (Tdh) este o organizație neguvernamentală de protecție a drepturilor copiilor, delegația română fiind activă încă din 1992. În prezent, Tdh este printre puținele organizații din România care desfășoară proiecte speciale pentru copiii afectați de migrație sau copiii care intră în contact cu justiția; în fiecare an, mii de copii și părinți sunt beneficiari ai activităților Tdh în aceste domenii. Organizația folosește principii inedite precum mentoratul, participarea copiilor în societate, metodologia Mișcare, Joc și Sport. Tdh contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului și la reforma asistenței sociale, și publică periodic resurse gratuite pentru profesioniști, dar și pentru copii și părinți, promovând respectarea drepturilor tuturor copiilor. Pentru mai multe detalii, accesați www.tdh.ro.

 

JRS (Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România) este o organizație având ca scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților - în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor. Organizația derulează activități de asistență directă, advocacy, monitorizare de politici publice, campanii de informare, training.

 

Mai multe informații despre proiect se pot citi pe paginile:

https://tdh.ro/ro/promise-protectia-minorilor-straini-neinsotiti

https://www.jrsromania.org/promise