Fundația Serviciilor Sociale Bethany lansează proiectul „Happy sounds – terapie prin muzică pentru copii cu abilități diferite”, co-finanțat de Consiliul Local Iași, derulat în perioada iulie – noiembrie 2023, prin intermediul căruia 20 de copii cu abilități diferite vor beneficia de terapie prin muzică. Pe parcursul proiectului, vor fi oferite servicii integrate de terapie, adresate atât copiilor cu dizabilități, cât și părinților și reprezentanților legali ai acestora.   

 

Problematica copiilor cu dizabilităţi este complexă avȃnd în vedere nevoile specifice de protecţie ale acestor copii din perspectiva socială, educaţională, medicală. Conform ANPDCA, numărul copiilor cu dizabilități din România a crescut de la 61.516, în 2009, la 67.639 în 2019 (ANPDCA, 2019). Totodată, conform Raportului DGASPC Iași din Semestrul I al anului 2022, la 30 iunie 2022, în județul Iaşi erau 3.376 copii cu dizabilităţi încadraţi într-o categorie de handicap, dintre care doar 297 au beneficiat de terapie gratuită în Centrele de îngrijire şi recuperare pentru copilul cu handicap.

 

Adaptabilitatea la stimuli vizuali și auditivi a copiilor cu dizabilități este adesea mai dificilă, astfel că proiectul „Happy sounds” vine în sprijinul acestei nevoi. Proiectul inițiat de Fundația Bethany vine în completarea programelor terapeutice integrate și gratuite dedicate copiilor cu dizabilități și familiilor acestora, servicii pe care organizația le oferă încă din anul 2012. Terapia prin muzică este un mijloc benefic de a menține și îmbunătăți sănătatea fizică și mentală a copiilor cu dizabilități, iar procesul propus în cadrul proiectului va conduce și către integrarea mai facilă a acestora în societate, inclusiv în sistemul educațional.

 

Prin intermediul proiectului „Happy sounds”, Fundația Bethany va furniza servicii integrate de recuperare pentru copiii din Municipiul Iași incluși în programele sale, activitățile propuse în cadrul sesiunilor de terapie organizate atât individual, cât și în grup, având la bază muzica. 20 copii cu dizabilități neuro-psihice (diagnosticaţi cu tulburări de spectru autist, sindrom Down, tulburări de vorbire, deficienţă mintală, ADHD) sunt incluși într-un program integrat de servicii terapeutice, beneficiind de programe individuale și de grup specializate, realizate de către terapeuții fundației. Totodată, 20 de părinți sau reprezentanți legali ai copiilor beneficiază de servicii de consiliere psiho-socială, pentru a-i ajuta să gestioneze dificultățile întâmpinate în interacțiunile intrafamiliale. Activităţile propuse în cadrul proiectului vor fi desfăşurate sub formă de ateliere bazate pe muzică și mișcare, pregătite cu sprijinul terapeuților din cadrul fundației și a unui animator socio-educativ.

 

Toate acțiunile desfășurate pe parcursul lunilor de proiect au rolul de a contribui la eficientizarea procesului de recuperare al copiilor, precum și la dezvoltarea cooperării dintre copil și membrii familiei sale, prin promovarea unor atitudini comportamentale, sociale și emoționale corecte. Nu în ultimul rând, se urmărește ca, în urma activităților, copiii cu dizabilități să își conștientizeze mai bine propriul sine, să își dezvolte abilitățile de exprimare ale emoțiilor, iar cu ajutorul sunetelor să poată experimenta sentimentul de apartenență și acceptare, precum și abilități de explorare a lumii exterioare.

 

Proiectul „Happy sounds – terapie prin muzică pentru copii cu abilități diferite” este derulat de Fundația Serviciilor Sociale Bethany și beneficiază de o co-finanțare de la Consiliul Local Iași în valoare de 50.000 lei.

 

***

 

Despre Fundația Serviciilor Sociale Bethany

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este o organizaţie non-guvernamentală care urmăreşte îmbunătăţirea vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor, a tinerilor şi a familiilor acestora, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţa socială. Cu 29 de ani de activitate în România, programele fundației vizează activități de terapie recuperatorie pentru copiii cu dizabilități, proiecte de încurajare a educației de calitate în mediul rural și, în general, promovarea unor practici profesioniste în lucrul cu copiii care provin din medii dezavantajate (centre de plasament, familii defavorizate). Nu în ultimul rând, Fundația Serviciilor Sociale Bethany promovează voluntariatul și filantropia ca modalități de implicare în viața comunității.