Nume proiect: Centre de Zi pentru Copii și Familii
Nume organizație: Organzația Umanitară CONCORDIA

Sectiunea / Secțiunile:
Programe

Perioada în care s-a derulat programul: 
Ianuarie 2019 - Decembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
Municipiul Ploiești, județul Prahova, și Comuna Odobești, județul Dâmbovița.

Parteneri:
Nu avem organizații, instituții sau companii partenere în program, însă avem parteneriate punctuale pe centre de zi care susțin activitățile din proiecte. De exemplu, pentru centrul din Odobești avem un parteneriat cu Primăria Odobești, avem susținerea din partea a două ONG-uri cu voluntari pentru activitățile copiilor din centre, iar la nivel local colaborăm cu autoritățile.


Rezumatul programului:
O treime dintre copii trăiesc în sărăcie extremă în cartiere marginașe, chiar și în marile orase. 1 din 11 copii se culcă seara flămând. Acești copii sunt expusi abandonului familiar și scolar, iar absența resurselor materiale, combinată cu lipsa accesului la servicii de bază, precum sănătate și educatie, crește vulnerabilitatea acestora la sărăcie persistentă, chiar și după ce ajung adulți. Înainte de toate, nevoia fiecărui copil este de a sta alături de mama și tata, indiferent de condițiile materiale de acasă sau problemele cu care se confruntă.
Prevenirea abandonului familial și școlar sunt printre cele mai bune soluții de combatere a sărăciei și excluziunii sociale. În 2013, am început implementarea programului de intervenție comunitară prin primul centru de zi pentru copiii din cele mai sărace comunități, pentru a crește în familiile biologice, pentru a merge la școală și pentru a-și face un drum în viață, astfel încât atunci când vor deveni adulți să poată contribui la dezvoltarea comunității în care trăiesc. Familiile aveau nevoie de sprijin pentru accesarea drepturile în relația cu autoritățile, găsirea și păstrarea unui loc de muncă.
Am ajutat: 2019 - 143 copii înscriși în centre și 228 membri ai familiilor prin echipa mobilă în comunitate, 2020 - 96 copii și 185 membri, 2021 - 120 copii și 497 membri, plus peste 1.000 de persoane din comunitate în fiecare an. Le-am oferit o masă caldă în fiecare zi, suport pentru teme, suport pentru școala online, activități de timp liber (inclusiv excursii și tabere) și dezvoltarea abilităților de viață, asistență și consiliere socială și psihologică pentru copil și familie, asistență medicală și îndrumări pentru evaluarea periodică a sănătății, haine, încălțăminte, produse de igienă, rechizite și alimente de bază.

Contextul inițierii programului:
Situația familiilor care trăiesc în condiții precare afectează sever capacitatea părinților de a găsi soluții și a-și sprijini copiii în continuarea educației. În România, aproape jumătate din populație prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială. Aceasta este situația unui număr mare de familii din Ploiești. Acestea sunt familii cu multi copii, cu rata crescută a somajului, cu o stare de sănătate precară, rată crescută a abandonului școlar și familial, nivel educațional scăzut atât al adultilor cât și al copiilor, cu o infrastructura inexistentă sau serios afectată. Unele case, chiar și zone, nu au curent, caldură și apă curentă. Serviciile sociale de tip centre de zi, dar și serviciile directe în comunitatile sărace sunt limitate și, astfel, copiii, tinerii si familile se învârt într-un cerc vicios din care puțini reusesc să iasă.

Scopul și obiectivele programului:
Scopul programului este de a ajuta familiile sărace să își păstreze copiii aproape și să le ofere șansa la educatie prin:
•Suport pentru continuarea educației sau reluarea educației pentru minim 108 de copii comunități extrem de sărace în fiecare an
•Creșterea nivelului de implicare a părinților în activitățile educaționale ale copiilor
•Consilierea familiilor din comunitățile sărace, sprijin pentru accesarea drepturilor în relația cu autoritățile de stat, găsirea unui loc de muncă și suport pentru păstrarea acestuia.

Principalele activități:
Intervenție de urgență în comunitate: În perioada de pandemie generată de Covid 19 am dus mâncare, pachete cu produse de maximă necesitate la familiile din comunitățile sărace, multe dintre ele având poate doar ceea ce noi le-am oferit pe masă.
Activități socio-educaționale: teme și activități de remediere școlară. Am asigurat dispozitive pentru școala online pentru toți copiii, rechizite și materiale didactice, hrană în fiecare zi, produse de igienă și curățenie, îmbrăcăminte și încalțăminte. Copiii au participat la activități de timp liber care au rolul de a le dezvolta abilitățile de relaționare și integrare socială: tabere, excursii, evenimente, muzică, jocuri de grup etc.
Consiliere și sprijin pentru integrare socială – copiii și părinții au beneficiat de consilire psihologică, terapie logopedică și educație sanitară de bază prin specialiștii noștri de la centrele de zi și prin echipa mobilă în comunitate. Am sprijinit familiile pentru asigurarea igienei adecvate a copiilor și a locuinței, îndrumarea educațională a copiilor, creșterea frecvenței la gradiniță a copiilor de vârstă prescolară, accesarea unor servicii locale, inclusiv a serviciilor de sprijin pentru identificarea unui loc de muncă, depășirea unor situații limită generate de probleme de natură psihologică sau de dezvoltare intelectuală.
Școala părinților: au participat la activități impreună cu copiii și au primit informatii despre cum să acorde timp copiilor lor și cum să aibă un nivel de comunicare adecvat.

Beneficiarii direcți:
Beneficiarii direcți sunt copiii din medii vulnerabile și marginalizati din Ploiești (Prahova) și comuna Odobești (Dâmbovița). Acest proiect urmează o abordare sistemică, ceea ce înseamnă că proiectul va include întregul sistem familial pentru a garanta efectele pe termen lung și schimbările durabile pentru copii. Prin centrele de zi pentru copii și familii oferim 108 de locuri pentru copiii.

Beneficiari indirecți:
Proiectul se adresează familiilor copiilor înscriși în programul nostru, care au un nivel scăzut de educație, venituri scăzute, expuse riscului sărăciei și în pericol de separare familială. Copiii lor sunt adesea afectați de excluziune socială și accesul limitat la sistemul educațional. De asemenea, prin echipa mobilă sprijinim și alte persoane din comunitățile sărace. Numai în anul 2021, am sprijinit 497 de membri ai familiilor copiilor si alte 1474 de persoane în comunitate.

Implicarea beneficiarilor:
“Școala părinților” este un proiect inițiat cu scopul de a implica și responsabiliza părinții în activitățile desfășurate alături de copii la centrele de zi. Scopul este acela de a-i face pe părinți să constientizeze și să valorizeze sprijinul acordat copiilor în cadrul programului și de a înțelege responsabilitatea totală ce le revine în legatură cu creșterea și educarea acestora. Părinții sunt încurajați să-și rezerve timp pe care să îl petreacă într-un mod plăcut împreună cu copiii lor.
La rândul lor, copiii care au crescut și au ieșit din program și au mers la liceu, școală profesională sau facultate se întorc cu drag, în timpul liber, pentru a sprijini copiii din centre.
De asemenea, părinții sprijină intervenția noastră în comunitate prin identificarea de noi potențiali beneficiari.

Rezultatele programului:
Impactul serviciilor educaționale oferite în centrele de zi se face resimțit pe toate cele trei paliere ale intervenției:
- la nivel individual (copiii): prin reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, îmbunătățirea rezultatelor școlare. Rata de absolvire școlară a fost de 99% în 2019 și 2020, iar în anul 2021 a crescut la 100%, iar aproape jumătate dintre copii sunt premianți în 2021. A crescut numărul de copii preșcolari înscriși la școală, prin suportul oferit la grădinița din comunitate. Pentru o parte dintre beneficiari am observat dezvoltarea atitudinilor/comportamentelor civice prin implicarea în activități de voluntariat.
- la nivel familial: prin responsabilizarea părinților și implicarea mai ridicată în viața școlară a copiilor, conștientizarea importanței educației și oferirea unor modele dezirabile membrilor mai tineri ai familiei.
- la nivel comunitar: unitățile de învățământ au beneficiat de sprijin pentru îmbunătățirea infrastructurii și calității actului educațional, precum și pentru lucrul cu copiii cu carențe educaționale și/sau tulburări de comunicare, reușind să reducă marginalizarea și discriminarea copiilor din grupurile vulnerabile, incidența cazurilor de violență în școală. Totodată, s-a înregistrat creșterea participării în învățământul preșcolar.

Resursele umane implicate:
23 angajați oferă suportul lor pentru desfășurarea activităților centrelor de zi, astfel: 1 Director Programe Prahova, 1 Expert Dezvoltare Programe Sociale CONCORDIA-Odobești, 2 asistenți de proiect care coordonează activitatea celor doua centre de zi din Ploiești, 3 asistenți sociali, 6 pedagogi, 1 educator activități timp liber, 2 consilieri vocaționali, 2 psihologi (unul cu norma de 6 h), 1 asistent medical, 1 logoped, 1 coordonator teren, 1 educator responsabil comunitate, 1 femeie de serviciu cu norma de 4 h. Trei dintre aceștia sunt angajați ai Primăriei Odobești.

Implicarea voluntarilor:
Copiii au fost sprijiniți de voluntari din două organizații și printr-o platformă educațională. Împreună, copiii au desfășurat activități remediale online, activități recreative și de dezvoltare personală și au participat la ateliere de educație prin joc. Copiii ajung să își dorească să ajungă la liceu, voluntarii devenind modele pentru ei. Acest lucru contribuie la motivarea de a continua școala și de a adopta un comportament civic sănătos. Au avut loc acțiuni de voluntariat corporativ prin care angajatii au ajutat la igienizarea și reamenajarea spațiilor și cu materialele necesare.

Roluri / responsabilități ale partenerilor programului:
Având o bogată experiență de teren și o cunoaștere nemijlocită a problemelor sociale prezente în Prahova, CONCORDIA a constatat că mare parte din situatiile de abandon a copiilor este legată nivelul scăzut de trai al familiilor aflate în sărăcie, nivelul redus de educație a părinților și accesul foarte limitat la informații si servicii locale și s-a concetrat pe inițierea de servicii sociale care să aibă un caracter de prevenție și intervenție timpurie, înainte de apariția situației de abandon a copiilor. Din anul 2013, CONCORDIA sprijină copiii din familii extrem de sărace, prin intermediul serviciilor Centrului de Zi pentru Copii Casa Cristina din Ploiești care, ulterior, au fost extinse pentru a acoperi nevoia din ce în ce mai mare și din cauza creșterii solicitărilor. Sprijinul familiilor sărace, aflate în risc de abandon a copiilor, devine o preocupare continuă și strategică a organizației.
Ținta finală este de a oferi beneficiarilor șansa la o viață independentă, de a contribui la dezvoltarea capacității acestora de a căpăta controlul asupra propriei vieți, de a atinge un nivel cât mai ridicat de bunăstare subiectivă și dezvoltare personală.

Buget:
5537393,72 lei

Contribuții în natură:
- CONCORDIA mobilizează un portofoliu de resurse remarcabil, incluzând propriul personal și experiența ”de a face” a acestuia, dar și voluntari atrași de către organizație. Programele CONCORDIA sunt resurse în sine, care furnizează structuri în care se ajunge de la ușurarea situației de criză a beneficiarilor către atingerea obiectivului major. Legislația este utilizată ca o structură de oportunități pentru a atinge ținta. În plus, CONCORDIA caută să mobilizeze comunitatea și actorii relevanți, prin implicarea în programele sale sau în programe complementare.
- Donații în bunuri, spatiile în care Centrele de Zi își desfășoară activitatea, precum și dotările specifice.

Obstacole majore întâmpinate:
•Fluctuatia copiilor înscriși în centre care renunță pe neașteptate și nu se ajunge la rezultate
•Mulți dintre părinți sunt analfabeți
•Mulți părinți pleacă la muncă în străinănate, iar copiii rămân în grija nimănui, crescându-se unii pe ceilallți
•Lipsa locuintei în anumite cazuri și nesiguranța care vine odată cu acest lucru
•Sunt cazuri în care trebuie să convingi părinții că este spre binele copilului ca acesta să rămână în centrul de zi, că ceea ce primește și învață aici îi vor fi de folos în viață, în viitor.

Lecții învățate în urma implementarii programului:
•Am învățat că nimic nu este mai presus decât familia pentru un copil, chiar și cu lipsurile aduse de sărăcie
•Că oricât de greu ar fi, se poate
•Că trebuie să fii răbdator și consecvent
•Să nu ne pripim, rezultatele vin pe termen lung
•Că trebuie să ne descurcăm singuri, cu resursele noastre, să avem inițiativă și să acționăm antrenând actorii importanți
•Iubirea familiei duce pe drumul cel mai frumos, depășind lipsurile sărăciei
•Că din puțin se pot face lucruri minunate, că nu îți trebuie mult să faci un copil fericit
•Că salvând un copil poți salva o comunitate, așa cum este și motto-ul nostru: “Cine salvează o viață, salvează întreaga lume!”
•Puterea lui ÎMPREUNĂ duce la rezultatul muncii de atâta timp
•Să nu setăm obiective în locul celor ajutați, de cele mai multe ori sunt diferite, iar rolul nostru este să găsim calea de mijloc.

Calitățile programului:
Intervenția realizată prin centrele de zi are câteva caracteristici care o diferențiază de altele asemănătoare:
•Abordarea integrată și personalizată – intervențiile propuse vizează toate nevoile copilului pe dimensiunile educație, protecție socială, sănătate, locuire
•Intervenție pe trei paliere pentru a îmbunătății situația copiilor – la nivel individual (al copiilor), al familiilor și comunităților acestora. Intervenția este una integrată având în centru copilul ca agent al schimbării nu doar la nivel individual, ci și la nivel de familial și comunitar. Intervenția integrată vizează copilul cu toate dimensiunile calității vieții acestuia - educație, sănătate, protecție socială, familie, relații sociale, nivel de trai.
•Voluntariatul realizat de foștii beneficiari ai centrelor de zi care îi ajută să își dezvolte abilitățile civice și capitalul social
•Flexibilitate în intervenție astfel încât aceasta să fie schimbată în funcție de noile nevoi sau oportunități identificate.

Planul de comunicare:

Programul a fost comunicat prin intermediul evenimentelor proprii (conferințe, masă rotundă), evenimente locale si internationale, prin transmiterea comunicatelor de presă cu privire la finanțările/proiectele primite în această perioadă către presa locală si centrală, CSR media, canalele proprii de comunicare, dar și către organizații care oferă servicii sociale atât în mediul public, cât și în cel privat.


l Website program l


***
Despre Organizator:

De 30 de ani în România, CONCORDIA este o organizație neguvernamentală internațională, independentă, dedicată sprijinirii copiilor, tinerilor și familiilor aflate în nevoie, spre o viață mai independentă și mai responsabilă.
La început, organizația a oferit servicii de plasament și adăpost pentru copiii străzii, ulterior dezvoltând proiecte de viață independentă, educație vocațională și consiliere profesională, proiecte de inserție profesională, centre de zi și întreprinderi de economie socială.