Nume proiect: Centrul Comunitar ILO-Ferentari
Nume organizație: Asociația Carusel

Sectiunea / Secțiunile:
Servicii de Asistență socială

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Noiembrie 2020 - Decembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
București

Parteneri:
Ambasada Franței în România, Enel, Kaufland România, Fundația Vodafone România, Sidaction, Associazione Giobbe, Associazione BiR, Cercul Donatorilor Bruxelles, Fundația Telus International


Rezumatul proiectului:
Ca în orice cartier din București, și în Ferentari este nevoie de servicii integrate de suport. De aceea am deschis ILO-Ferentari, pe strada Tunsu Petre nr. 23A, un loc în care oamenii primesc sprijin pe mai multe niveluri, adaptate nevoilor individuale, de la cele de bază, la altele mai complexe. Scopul Centrului Comunitar ILO-Ferentari este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de sărăcie extremă și alte vulnerabilități asociate, precum condiții de locuit inadecvate, lipsa actelor de identitate, a asigurării medicale, consum de droguri, discriminare și marginalizare. În final, serviciile medico-psiho-sociale oferite de centru au ca scop facilitarea procesului de (re)integrare socială a clienților.
Centrul Comunitar ILO-Ferentari a avut în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021 un număr de 10.131 accesări unice de la un număr de 575 beneficiari unici. Principalele activități ale centrului constau în servicii de asistență socială (sprijin în obținerea documentelor de identitate, referiri și acompanieri către servicii medicale de specialitate etc.), acces la facilități de igienă personală și a hainelor, distribuire alimente, inclusiv hrană caldă.

Contextul inițierii proiectului:
Centrul Comunitar ILO-Ferentari este o inițiativă a Carusel apărută în mintea și sufletele noastre odată cu închiderea Centrului de Reducere a Riscurilor Caracuda-Ferentari, la sfârșit de martie 2017. În cei 5 ani de funcționare a Centrului Caracuda am resimțit nevoia dezvoltării unui centru cu servicii integrate, atât noi, cât și comunitatea, astfel încât vulnerabilitățile multiple cu care se confruntă beneficiarii noștri să poată fi adresate în cadrul unui singur centru.

Scopul și obiectivele proiectului:
Scopul Centrului Comunitar ILO-Ferentari este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor afectate de sărăcie extremă și alte vulnerabilități asociate prin facilitarea accesului la servicii sociale și medicale pentru 1,000 persoane din zonele defavorizate ale cartierului Ferentari.

Principalele activități:
Activități de socializare, asistență socială și asistență medicală primară
- Componenta de socializare (cine comunitare/ grupuri de discuții) are rolul de a pune la un loc persoane care se confruntă cu aceleași vulnerabilități și de a crea un spațiu sigur pentru întâlniri și discuții despre problemele lor, strategii de coping.
- Servicii de asistență socială : acompaniere, referire și/ sau reprezentare pentru obținerea actelor de identitate, asigurare medicală, drepturi și beneficii sociale și/ sau medicale, inclusiv sprijin financiar pentru plata unor posibile taxe, facilitarea accesului la servicii medicale specializate, consiliere socială, sprijin pentru (re)integrarea pe piața muncii și/ sau în sistemul de educație.
- Distribuire de haine, încălțăminte și alte accesorii, pături, saci de dormit (în funcție de sezon), acces la duș și mașini de spălat și uscat haine.
- Testare rapidă și consiliere pre- și post-testare pentru HIV, Hepatitele B și C, inclusiv acompaniere către servicii medicale de specialitate în cazul rezultatelor pozitive
- Oferirea unei mese calde și distribuirea de materiale de igienă și protecție anti-COVID, consumabile medicale și medicamente (persoanelor cu recomandare din partea unui medic)

Beneficiarii direcți:
575 care se confruntă cu sărăcie extremă și alte vulnerabilități asociate, precum condiții de locuit inadecvate, lipsa actelor de identitate, a asigurării medicale, consum de droguri, discriminare și marginalizare

Beneficiari indirecți:
Peste 2000 de persoane din rețeaua socială a beneficiarilor direcți, persoane care se confruntă cu același tip de vulnerabilități

Rezultatele proiectului:
Activitatea Centrului Comunitar ILO-Ferentari s-a axat, în perioada raportată, pe serviciile de igienă corporală, acces la mașini de spălat și uscat haine, asistență medicală primară și distribuire hrană caldă. Astfel, în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021 au avut loc 10.131 accesări unice de la un număr de 575beneficiari unici, cu următoarele servicii accesate: hrană caldă – 8537 accesări, igienă corporală – 1752 accesări, igienizare haine – 822 accesări, asistență medical primară și oferire medicamente și consumabile medicale suplimentare – peste 650 sesiuni, consiliere socială – 780 sesiuni, distribuire haine – 1200. De asemenea, au mai fost oferite și următoarele servicii: tuns – 175 persoane, poze și suport în obținerea documentelor de identitate – 75 persoane, testare rapidă HIV, Hepatitele B și C – 68 persoane și acompaniere pentru teste de laborator – 10 persoane.

Resursele umane implicate:
1 coordonator proiect - jumătate de normă
1 coordonator centru - normă întreagă
3 asistenti/ lucratori sociali - normă întreagă
1 responsabil financiar - jumătate de normă
15 voluntari

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Centrul Comunitar ILO-Ferentari este un proiect derulat de Asociația Carusel, în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, sprijină activitatea centrului prin intermediul stagiilor de practică ale studenților.
Au contribuit la achiziționarea, renovarea și echiparea imobilului Ambasada Franței în România, Enel, Kaufland România, Fundația Vodafone România, Sidaction, Associazione Giobbe, Associazione BiR, Cercul Donatorilor Bruxelles, Fundația Telus International. În perioada noiembrie 2020 - decembrie 2021, activitatea centrului a fost sprijinită financiar de către Fundația Vodafone România, Kaufland România, Sidaction și Enel.

Buget:
383.500 lei

Calitățile proiectului:
Centrul Comunitar ILO-Ferentari este situat în ”inima” cartierului Ferentari, de aici și parte din numele său (Ilo în limba romani înseamnă ”inimă”) și oferă un prag scăzut de accesibilitate în sensul că nu este nevoie de acte de identitate, înscrieri pe liste de așteptare, cereri, dosare și/ sau alte documente. Oferirea de servicii integrate în cadrul unui singur centru accesibil reprezintă o altă calitate a acestui proiect.


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

Carusel a apărut în 2011 din nevoia de solidaritate, pentru a oferi servicii sociale și medicale oamenilor aflați în situații de vulnerabilitate extremă.
Beneficiarii noștri sunt oameni care se confruntă cu vulnerabilități multiple, unde schimbările nu se pot face peste noapte. Intervențiile noastre se pliază preponderent pe nevoile imediate ale omului dar, în același timp, ne gândim și pe termen lung.