Nume proiect: Centrul Steluțelor – centru de suport și recuperare psiho-socio-medicală destinat copiilor grav bolnavi
Nume organizație: Asociatia M.A.M.E.

Sectiunea / Secțiunile:
Servicii de Asistență socială
Proiecte și campanii de Voluntariat
Premiul Special pentru INOVAȚIE

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Ianuarie - Decembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
Națională


Rezumatul proiectului:
Copiii grav bolnavi din România se confruntă cu numeroase nevoi care apar odată cu primirea diagnosticului dur, iar recuperarea lor se întinde pe perioade lungi de timp. Din păcate, programele de sănătate nu acoperă toate nevoile pe care aceștia le au, iar accesarea lor în cadrul unor centre private este, în majoritatea situațiilor, imposibilă din cauza costurilor foarte mari. De aceea, în luna iunie 2014, Asociația M.A.M.E. a înființat Centrul Steluțelor, unde, anual, 128 de copiii beneficiază gratuit de terapii complementare tratamentului medical, precum: informare și îndrumare, consiliere psihologică individuală și de grup, fiziokinetoterapie, consiliere nutrițională, logopedie, art-terapie, terapie multisenzorială, activități de dezvoltare personală, grupuri de suport, ludoterapie, meloterapie, activități educative, ajutor material și financiar etc. Pentru a asigura copiilor programe complexe de recuperare, am implicat toate resursele materiale, umane și financiare necesare, reușind astfel să atingem pe parcursul anului 2021 următoarele rezultate:
• cel puțin 62 de copii au beneficiat de recuperare medicală prin fiziokinetoterapie;
• cel puțin 48 de copii au participat la ședințe de psihoterapie;
• cel puțin 26 de copii și-au dezvoltat abilitățile pentru un stil de viață sănătos prin participarea la ședințe de consiliere nutrițională;
• cel puțin 87 de copii au participat la activități de art-terapie, ludoterapie, meloterapie, activități educative etc;
• cel puțin 100 de familii au beneficiat de sprijin material și financiar, în funcție de nevoie lor.

Contextul inițierii proiectului:
În România, există foarte puține centre specializate care oferă atenția necesară micilor pacienți în perioadele dintre spitalizări și în perioada de recuperare după boală, Centrul Steluțelor fiind unul dintre acestea, un loc în care copiii bolnavi și familiile lor oferă îngrijire în mod holistic.
De-a lungul timpului, am cunoscut îndeaproape situațiile cu care aceștia se confruntau și provocările pe care erau nevoiți să le întâmpine. Alături de specialiștii din cadrul echipei și de voluntari, am dezvoltat servicii și programe complexe de recuperare pentru a soluționa, în timp util, problemele lor medicale, emoționale și materiale care apar odată cu diagnosticul dur. Am evaluat periodic nevoile și evoluțiile fiecărui caz în parte, orientând intervențiile pe perioade lungi de timp, astfel încât copiii bolnavi și familiile acestora.

Scopul și obiectivele proiectului:
Scop: Îmbunătățirea stării de sănătate fizică și psihică în cazul a 120 de copii diagnosticați cu boli grave prin facilitarea accesului gratuit la o gamă largă de servicii de recuperare psiho-socio-medicală.
Obiect ive:
O1. Cel puțin 75% dintre copiii beneficiari își vor îmbunătăți starea de sănătate prin includerea lor în programe complexe de recuperare, pe parcursul unui an;
O2. Cel puțin 80% dintre părinții copiilor beneficiari vor primi sprijin pentru soluționarea nevoilor cu care se confruntă micii pacienți prin oferirea gratuită a serviciilor de care au nevoie.

Principalele activități:
1. Managementul de caz: echipa de specialiști a centralizat și evaluat solicitările de sprijin primite din partea părinților cu copii bolnavi. Pentru fiecare caz în parte a fost întocmit un dosar în vederea evaluării situației psiho-socio-medicale și a monitorizării evoluției pe parcursul anului.
2. Oferirea gratuită de servicii de recuperare: fiecare copil beneficiar a participat, pe parcursul anului 2021, la ședințele și activitățile cuprinse în planurile de intervenție stabilite de echipa multidisciplinară. Astfel, 128 de copii au beneficiat gratuit de: servicii de recuperare medicală prin fiziokinetoterapie, consiliere psihologică individuală și de grup, consiliere nutrițională, logopedie, artterapie, meloterapie, ludoterapie, terapie multisenzorială etc. Ședințele au fost planificate și suținute săptămânal atât la sediul Centrului Steluțelor, cât și online, ținând cont de situația pandemică.
3. Oferirea de sprijin părinților/aparținătorilor : cel puțin 200 de părinți și aparținători ai copiilor beneficiari au primit suportul necesar pentru a depăși mai ușor situațiile dificile cu care se confruntă ca urmare a diagnosticării copiilor lor cu o boală gravă. Astfel, aceștia au beneficiat de: informare și îndrumare, suport emoțional, sprijin material și financiar.
4. Monitorizarea cazurilor de copii beneficiari: realizarea periodică de evaluări în vederea monitorizării situațiilor psiho-medicale;
5. Informare și promovare: comunicate presă, postări, articole de specialitate.

Beneficiarii direcți:
120 de copii cu boli grave, cu vârsta între 0 și 17 ani, din București și localitățile limitrofe.

Beneficiari indirecți:
200 de părinți/aparținători ai copiilor beneficiari.

Rezultatele proiectului:
• 128 de copii au beneficiat de programe complexe de recuperare psiho-socio-medicală în vederea îmbunătățirii stării de sănătate;
• 62 de copii și-au ameliorat simptomele cauzate de diagnosticele prezente ca urmare a programelor de recuperare medicală prin fiziokinetoterapie oferite;
• 48 de copii și-au îmbunătățit straea psiho-emoțională prin participarea la ședințe de psihoterapie individuale și de grup;
• 26 de copii și-au dezvoltat abilitățile pentru un stil de viață sănătos ca urmare a participării la ședințe de consiliere nutrițională individuală și de grup;
• 87 de copii și-au dezvoltat abilitățile creative și au avut o stare au participat la activități de artterapie, ludoterapie, meloterapie, activități educative ;
• 90 de familii au beneficiat de sprijin material și financiar, în funcție de nevoie cu care s-au confruntat;
• creșterea cu 30% a capacității organizației de furnizare a serviciilor oferite în cadrul Centrului Steluțelor;
• 12 servicii de suport dezvoltare și puse la dispoziția beneficiarilor proiectului;
• 48 de voluntari implicați în activitățile proiectului, cu un total de peste 6000 de ore de voluntariat, pe parcursul anului;
• Dotarea Centrului Steluțelor cu aparatură medicală performantă, de ultimă generație, necesară în recuperarea fizică a copiilor care prezintă afecțiuni ale aparatului locomotor (AlterG – singurul dispozitiv medical din România folosit în recuperarea copiilor, electroterapie, ultrasunete, magnetoterapie, terapie cu lumina Bioptron, laser etc).

Resursele umane implicate:
Echipa multidisciplinară a fost formată din 11 specialiști:
• Responsabil proiect – normă întreagă;
• Asistent social – normă întreagă;
• Kinetoterapeu t – normă întreagă;
• Psiholog clinician – normă întreagă;
• Logoped – contract de prestări servicii;
• Animator socio-educativ – normă întreagă;
• Specialist în nutriție – contract de prestări servicii;
• Coach dezvoltare personală – contract de prestări servicii;
• Consultant medical – normă întreagă;
• Fundraiser&PR – normă întreagă;
• Responsabil IT – normă întreagă.

Implicarea voluntarilor:
Pe parcursul anului 2021, au fost implicați 48 de voluntari care au asigurat suport pentru buna desfășurarea a tuturor activităților proiectului. Aceștia au fost selectați din baza de date dezvoltată, de-a lungul timpului, de către Asociația M.A.M.E. Un număr de 34 de voluntari, specialiști în diverse domenii de activitate, au asigurat suport pe parcursul activităților de furnizare a serviciilor de recuperare destinate copiilor beneficiari. Alți 14 voluntari au fost implicați în activități administrative și de logistică, reușind astfel să ofere suportul necesar pentru buna derularea a proiectelor și campaniilor susținute de organizație în perioada ianuarie – decembrie 2021.

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Rolul partenerilor în cadrul proiectului a fost acela de a susține financiar activitățile planificate de către echipa de specialiști. Mulțumită acestei implicări, am reușit să dotăm cabinetele și sălile unde au loc ședințele de recuperare psiho-socio-medicală a copiilor beneficiari, să achiziționăm echipamentele necesare pentru buna desfășurare a activităților. De asemenea, sprijinul financiar ne-a ajutat să dezvoltăm serviciile pe care le oferim beneficiarilor noștri prin implicarea unui număr mai mare de specialiști: psihologi, nutriționiști, logopezi, dezvoltare personală etc. Astfel, ne-am putut atinge obiectivele propuse și le-am asigurat copiilor beneficiari și familiilor lor șansa la o recuperare mai eficientă și rapidă.

Buget:
1.200.000 lei

Obstacole majore întâmpinate:
În anul 2021, un obstacol major apărut în cadrul proiectului a fost dat de menținerea restricțiilor ca urmare a crizei generate de pandemia COVID-19. Pentru a preveni impactul negativ, specialiștii din cadrul centrului au adaptat și dezvoltat continuu infrastructura și resursele tehnologice pe care le are Asociația M.A.M.E. pentru a transpune în online terapiile oferite copiilor bolnavi, atunci când situația pandemică a impus acest lucru. Mai mult, au fost achiziționate pe termen mediu și lung toate echipamentele de protecție necesare pentru buna desfășurare a activităților cu beneficiarii.

Lecții învățate în urma implementarii proiectului:
Prin derularea acestui proiect, am învățat cât de important este să dezvolți constant procedurile și instrumentele de lucru cu beneficiari pentru a asigura un management eficient de caz și pentru a răspunde în timp util nevoilor pe care acestia le au. Introducerea unor instrumente de ultimă generație contribuie semnificativ la performanța serviciilor și a programelor de recuperare oferite, motiv pentru care vom adapta periodic intervențiile noastre în viața copiilor beneficiari prin abordarea de noi tehnologii.

Calitățile proiectului:
Proiectul propus este unul unic, Centrul Steluțelor fiind singurul din zona de sud-est a țării care oferă gratuit o gamă largă de servicii de recuperare psiho-socio-medicale copiilor diagnosticați cu boli grave, intervențiile noastre în viața beneficiarilor fiind de lungă durată. Dezvoltarea continuă a serviciilor și introducerea tehnologiei de ultimă generație în cadrul terapiilor oferă proiectului nostru o altă calitatea, respectiv adaptabilitatea și inovația.

Planul de comunicare:

Asociația M.A.M.E. a stabilit, la începutul anului, o strategie de comunicare în vederea promovării activităților derulate în beneficiul copiilor grav bolnavi și a familiilor acestora. Astfel, pe parcursul anului 2021, au fost derulate următoarele acțiuni de comunicare și promovare:
• publicarea de comunicate de presă;
• transmiterea de newslettere;
• publicarea de postări pe paginile oficiale de Facebook și Instagram ale organizației;
• încheiere a de parteneriate cu diverse instituții media;
• publicarea de articole pe teme de interes pentru grupul nostru țintă.


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

De peste 13 ani, Asociația M.A.M.E. este alături de copiii grav bolnavi și familiile lor. Până în prezent, au oferit servicii de suport, îndrumare și recuperare pentru aprox. 5000 de copii și tineri cu boli grave. În primii ani de activitate, am renovat Secția de Pediatrie a Spitalului Fundeni și am dotat-o cu aparatură medicală, echipamente electronice și mobilier medical, cu o investiție de 300000 euro în beneficiul a peste 10000 de pacienți.