Urmărește promo proiect...

Nume proiect: Culorile copilariei
Nume organizatie: SOS SATELE COPIILOR ROMANIA
 
Sectiunea/Sectiunile
Servicii de asistenta sociala
 
Date generale
Data de incepere a proiectului
Apr / 2014
Data de incheiere a proiectului
Apr / 2015
 
Acoperirea geografica a proiectului/ initiativei
Judetul Sibiu (comunele Chirpar, Rosia si Vurpar) // Judeteana

Organizatiile/ institutiile/ companiile partenere implicate in proiect
Consiliul Local Chirpar, Consiliul Local Rosia, Consiliul Local Vurpar, Scoala Gimnaziala Chirpar, Scoala Gimnaziala Rosia, Scoala Gimnaziala Vurpar, Fundatia Vodafone, Edenred Romania

Rezumatul proiectului:
Plecand de la concluziile Strategiei Judeteane de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2013-2017-2022 prin care s-a evidentiat ca “(…)sunt mai multe servicii de protectie speciala decat cele de prevenire si ca ar trebui dezvoltate mai mult serviciile de prevenire. Aceste servicii ar fi necesare mai ales in mediul rural.”, SOS Satele Copiilor Romania a solicitat realizarea unui studiu cu scopul explorarii nevoilor specifice ale grupului tinta format din copii cu risc de pierdere a ingrijirii parentale sau fara ingrijire parentala. Acesta a avut loc in perioada 20 iunie – 15 iulie 2011, s-a realizat in 11 localitati din judetul Sibiu si a evidentiat, in 6 din acestea, o nevoie acuta de servicii de sprijin/intarire a familiei si de lucru cu familiile de origine pentru prevenirea situatiilor de criza si a separarii copilului de familie. Familiile ajung in situatii de risc din variate cauze, principalele fiind: saracia extrema, alcoolismul, divortul, violenta domestica, abilitati parentale insuficiente, familii cu copii provenind din mai multe casatorii etc.

Prin proiectul “Culorile copilariei” am sustinut 72 de familii din comunele Rosia, Chirpar si Vurpar, judetul Sibiu, in vederea prevenirii separarii copiilor lor si identificarii unor solutii adecvate pentru atingerea autonomiei si crearea unui mediu prielnic pentru dezvoltarea fizica si emotionala a acestora. Astfel, prin crearea de grupuri atat pentru copii cat si pentru parinti, beneficiarii au invatat sa-si dezvolte abilitati practice si sociale, sa-si prioritizeze nevoile, si-au imbunatatit relatiile intrafamiliale si sociale in cadrul comunitatii si si-au obtinut drepturile sociale cuvenite si au constientizat importanta frecventarii institutiilor de invatamant pentru a-si crea un viitor mai bun.
 
Relevanta (context)
Contextul initierii proiectului:
SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti a avut si are un rol important in oferirea de suport unui numar semnificativ de familii care trec printr-o situatie de criza. In aceste localitati rurale exista familii cu copii, care traiesc in conditii precare, in imobile improprii, cu mai multe generatii in aceeasi locuinta. Pentru intretinatorii acestor familii gasirea unui loc de munca stabil, cu un venit decent, este un lucru greu de realizat, cauzat de lipsa pregatirii profesionale precum si de costurile adiacente unui loc de munca (transport, imbracaminte si incaltaminte adecvata, etc).

Pe de alta parte, datorita nivelului scazut de educatie, parintii nu acorda importanta calitatii relatiilor de familie, nevoilor afective si de socializare ale copilului sau formarii autonomiei copilului.

Scopul si obiectivele:
Scopul proiectului a fost prevenirea abandonului familial si scolar al copiilor (prin sprijinirea familiilor in dificultate, pentru a deveni autonome) si incurajarea dezvoltarii retelelor de servicii sociale pentru copiii vulnerabili si familiile acestora, in cadrul comunitatii. Obiectivele specifice au fost: sustinerea a cel putin 200 de copii sa ramana alaturi de familiile lor, sa aiba acces la educatie si servicii medicale corespunzatoare; dezvoltarea abilitatilor parentale si sociale la cel putin 50% din adultii beneficiari; sensibilizarea si mobilizarea comunitatii locale.
 
Principalele activitati:
Proiectul a fost implementat pe plan local in baza parteneriatelor incheiate cu cele 3 autoritati locale (Rosia, Vurpar, Chirpar) care au reglementat responsabilitatile si drepturile fiecarui partener, precum si locatiile in care s-au desfasurat activitatile specifice proiectului. Familiile au fost admise in proiect in urma anchetelor sociale realizate, iar evaluarea nevoilor, realizarea planurilor de consiliere, incheierea contractelor si monitorizarea lunara a progresului au fost realizate de echipa de proiect din SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copil si Familie Cisnadie.
 
In urma anchetelor si evaluarii nevoilor familiilor beneficiare, s-au stabilit ca fiind prioritare activitatile de consiliere sociala si vocationala individuala a adultilor participanti in proiect (tematica a urmarit dobandirea autonomiei financiare a familiei; dezvoltarea abilitatilor in vederea identificarii unui loc de munca; cunoasterea principalelor drepturi sociale; importanta scolarizarii copiilor; cunoasterea principalelor etape din dezvoltarea copilului; importanta comunicarii si relatiilor intrafamiliale, etc) precum si activitati de creatie, educatie nonformala, dezvoltare persoanala si comunicare pentru cei 200 de copii beneficiari. 
 
Nu in ultimul rand, au avut loc activitati de diseminare si comunicare a proiectului pe plan local si activitati de formare si perfectionare pentru echipa de proiect pentru a raspunde nevoilor specifice grupului de beneficiari.
 

Beneficiari:
Beneficiari directi:
In cadrul proiectului „Culorile copilariei” au fost consiliati 227 de copii si tineri si 117 adulti - proveniti din 72 de familii aflate in dificultate, cu domiciliul in comunele Rosia, Chirpar si Vurpar din judetul Sibiu. Beneficiarii au fost identificati din baza de date a autoritatilor locale, respectiv Primariile Rosia, Chirpar si Vurpar, prin referirea cazurilor. Criteriile de selectie a beneficiarilor au fost: - Copii proveniti din familii cu domiciliul (legal sau nu) in Rosia, Chirpar si Vurpar; - Copii proveniti din familiile cu risc crescut de separare si/sau aflate in situatie de criza; - Copii aflati in risc/situatie de abandon scolar, nescolarizare; - Copii proveniti din familii monoparentale; - Copii proveniti din mame minore; - Copii proveniti din familii sarace, cu venituri mici si inconstante, marginalizate social; parinti cu nivel scazut de educatie, fara calificare profesionala, fara loc de munca; - Copii proveniti din familii cu parinti cu probleme de sanatate; - Copii neinregistrati la starea civila sau in risc de a fi neinregistrati deoarece provin din parinti fara acte de identitate; - Copii aflati in intretinerea rudelor (bunici, verisori, unchi, matusi etc.).
 
Beneficiari indirecti:
N/A
 
Implicarea beneficiarilor: 
Pentru a oferi cele mai bune servicii beneficiarilor, acestia au fost implicati in identificarea nevoilor si, impreuna cu ei, s-au elaborat planuri personalizate de consiliere, s-a stabilit tipul serviciilor sociale ce urmeaza a fi furnizate precum si temele de discutie de la grupuri. Feedback-ul primit in urma fiecarei activitati a fost folosit pentru a oferi servicii cat mai fezabile si pragmatice in actiunile ce au urmat.
 
De asemenea, atat copiii cat si adultii au participat la toate activitatile organizate in vederea dezvoltarii sau imbunatatirii unor deprinderi si abilitati noi pentru a face fata provocarilor cu care se confruntau. 
 

Rezultate (eficacitate)
Rezultatele proiectului:
In urma serviciilor acordate prin proiectul nostru 227 de copii si tineri au ramas alaturi de familiile lor, iar un procent de 93,2% din copiii de varsta pre/scolara au urmat o forma de invatamant conform varstei; 121 de copii scolari au participat la activitatile derulate in cadrul proiectului (de creatie, de grup sau de timp liber si recreere). Astfel, s-a constatat o imbunatatire a iginei personale, a abilitatilor de comunicare, socializare, si-au dezvoltat abilitatile de munca in echipa, si-au dezvoltat anumite deprinderi de viata independenta, abilitati manuale, artistice.

Pentru 4 copii nou-nascuti s-a realizat inscrierea la un medic de familie; 2 copii au fost inregistrati tardiv la starea civila, apoi au fost inscrisi la un medic de familie. In perioada derularii proiectului 39 de familii si-au imbunatatit conditiile de locuit prin efectuarea unor mici reparatii, zugravit sau achizitionarea de obiecte casnice, constatandu-se si o imbunatatire a igienei spatiului de locuit; 2 mame minore care nu aveau acte de identitate si le-au obtinut (pentru una dintre ele s-a realizat inregistrarea tardiva la starea civila); cei 27 de parinti care au participat la intalnirile de grup parinte-copil sub 3 ani si-au imbunatatit modul de comunicare cu copiii lor si si-au dezvoltat abilitatile parentale; cei 63 de adulti care au participat la intalnirile de grup si-au dezvoltat abilitatile de comunicare intrafamiliala, de ingrijire a copiilor, de relationare, de identificare a unui loc de munca, de gestionare a bugetului familial etc;
 
Resursele umane implicate:
In implementarea proiectului au fost implicate 3 persoane cu norma intreaga – 1 coordonator de proiect si 2 asistenti sociali; 1 persoana cu fractiune de norma - 1 contabil.

Implicarea voluntarilor:
Pe perioada derularii proiectului au fost implicati 4 voluntari, persoane familiarizate cu serviciile SOS Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Copil si Parinti Cisnadie. Acestia s-au implicat activ in organizarea si derularea activitatilor realizate cu copiii pe perioada vacantei de vara, au participat la toate excursiile realizate in acest proiect, iar in perioada anului scolar au organizat si participat la o parte din activitatile de creatie adresate copiilor.

Roluri /responsabilitati ale partenerilor proiectului: 
Principalii parteneri institutionali au fost primariile Vurpar, Rosia, Chirpar. Rolul acestora a constat in: desemnarea unei persoane care sa colaboreze cu echipa proiectului; identificarea cazurilor si referirea lor; acordarea de prestatii sociale beneficiarilor, conform legislatiei in vigoare; cofinantarea proiectului, acolo unde bugetul local a permis aceasta cofinantare; participarea la intalnirile organizate periodic de echipa de proiect pentru a prezenta rezultatele si noi directii in interactiunea cu beneficiarii. 
 
Parteneri secundari ai acestui proiect au fost Scolile Gimnaziale din Vurpar, Rosia si Chirpar au pus la dispozitia echipei de proiect spatii adecvate derularii activitatilor cu beneficiarii; au oferit informatii privind situatia scolara a copiilor; au mentinut permanent legatura cu echipa proiectului pentru a monitoriza evolutia scolara a beneficiarilor.
 
Din punct de vedere al finantarii acestui proiect, principalul partener a fost Fundatia Vodafone Romania, aceasta contribuind cu 62% din bugetul total al proiectului. Diferenta de buget a fost acoperita de SOS Satele Copiilor Romania si Edenred Romania (care a oferit tichete sociale pentru copiii beneficiari).


Buget:
 274.300 lei.
 
Contributiile in natura:
Contributiile in natura implicate in proiect au fost spatiile in care au avut loc activitatile si grupurile organizate pentru beneficiari in cadrul scolilor partenere din Chirpar, Rosia, Vurpar si autoturismul cu care s-au efectuat deplasarile in cele 3 comune si la domiciliul beneficiarilor, pus la dispozitie Centrului de Consiliere si Sprijin pentru Copii si Parinti Cisnadie de Chevrolet.
 
 
Evaluare
Obstacole majore intampinate:
Pe parcursul derularii proiectului s-a constatat ca in mediul rural este mult mai dificil de intervenit decat in mediu urban. Acordarea de servicii diferite, in functie de nevoile identificate, conduce la aparitia de tensiuni si situatii conflictuale intre beneficairi si specialisti. Beneficiarii nu reusesc sa constientizeze faptul ca situatia lor nu este aceeasi cu a vecinului si de aceea nici nu primeste ceea ce primeste celalalt, lucru ce ingreuneaza interventia specialistilor.
 
Nu in ultimul rand, un alt factor care ingreuneaza procesul de colaborare este nivelul scazut de educatie si lipsa de disponibilitate a adultilor pentru cooperare. 

Lectii invatate: 
Colaborarea cu institutiile statului este, de cele mai multe ori, dificila, avand politici si tehnici de lucru de multe ori diferite. In urma proiectului, atat echipa proiectului cat si reprezentantii institutiilor partenere au inteles importanta comunicarii eficiente si a lucrului in echipa, asumarea responsabilitatilor de catre fiecare membru in parte, identificarea acelor solutii optime pentru rezolvarea situatiilor sau a conflictelor aparute si monitorizarea progreselor inregistrate de beneficiari, astfel incat sa se poata oferi cele mai bune solutii care sa raspunda nevoilor acestora.
 
Calitatile proiectului:
Specific interventiei sociale din mediul rural, asistentul social dintr-o primarie trebuie sa se ocupe de furnizarea serviciilor si prestatiilor acordate, conform legislatiei, tuturor categoriilor de beneficiari (copii, persoane singure, persoane cu dizabilitati, persoane varstnice etc.). Suprasolicitat, cel mai probabil, asistentul social nu reuseste sa schimbe atitudinea familiei la situatia de risc, limitand serviciile la strictul necesar. Prin acest proiect am avut in vedere acordarea unei atentii speciale intaririi capacitatii autoritatilor locale, stabilind o procedura de lucru de comun acord, realizand deplasari pe teren impreuna, organizand activitati comune, discutand fiecare caz in parte si stabilind care sunt cele mai potrivite servicii. 
 
In acelasi timp, am organizat, impreuna cu autoritatile locale, o campanie de informare in randul copiilor care sa le explice acestora ce inseamna dreptul la sanatate, dar si ce trebuie sa faca pentru a fi sanatosi.
 

Comunicare
Planul de comunicare:
Planul de comunicare al proiectului a constat in: mese rotunde cu reprezentantii actorilor sociali din cele 3 comunitati (la inceputul proiectului de promovare a finantatorului si proiectul care urmeaza a fi demarat; la finalul proiectului cu prezentarea finantatorului, a obiectivelor proiectului, a serviciilor oferite, a activitatilor desfasurate, rezultate obtinute la sfarsitul perioadei de finantare); materiale promotionale (mape, pixuri, tricouri, sepci etc) cu numele proiectului si al finantatorului; o prezentare a proiectului si a finantatorului principal pentru studentii de la sectia de asistenta sociala a Universitatii Lucian Blaga Sibiu; comunicate de presa si postari pe pagina Facebook a asociatiei precum si in newsletterul electronic; descrierea proiectului in raportul anual al Asociatiei si pe pagina web a organizatiei

***
Despre Organizator
SOS Satele Copiilor Romania este o organizatie umanitara care lucreaza pentru a preveni destramarea familiei și are grija de copiii care au pierdut ingrijirea parinteasca sau care risca sa o piarda. In acelasi timp, lucram cu comunitatile si partenerii de stat pentru a ne asigura ca drepturile tuturor copiilor sunt respectate și indeplinite.