Nume proiect: Deltă curată. Comunitate responsabilă
Nume organizație: Asociația 37

Sectiunea / Secțiunile:
Protecția mediului
Proiecte și campanii de Voluntariat

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Mai - Noiembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
Tulcea, comuna Murighiol, sat Dunavățu de Jos

Parteneri:
Centru de educație ecologică Seneca Ecologos, Primăria Murighiol, Școala Gimnazială Murighiol, Administrația Biosferei Delta Dunării


Rezumatul proiectului:
Malurile Dunării de pe raza comunei Murighiol deși nu sunt zone de campare propriu-zis primesc an de an sute de turiști care practică pescuitul sportiv. Nu există nicio formă de colectare instituționalizată a deșeurilor rămase în urma lor, astfel încât, zona este plină de gunoaie pe tot parcursul anului.
Este nevoie de o muncă susținută, constantă, pe diverse planuri în comunitate pentru conștientizarea impactului poluării asupra mediului și traiului localnicilor și a biodiversității deltei.
Proiectul și-a propus igienizarea malurilor Dunării și ale canalelor Dunavăț și Lipoveni (inclusiv colectarea pet-urilor plutitoare), conștientizarea de către săteni și turiști a importanței păstrării unui mediu curat în beneficiul tuturor prin amplasarea și semnalizarea punctelor de colectare, prin sesiuni de informare susținute de specialiști în educație ecologică și protejarea mediului, dar și prin ateliere de educație ecologică pentru copii, organizate sub forma unei tabere de vară, urmată de o sesiune de formare a profesorilor școlii pe teme de mediu și reciclare, amenajarea primei biblioteci de resurse de mediu dintr-o școală – Punctul verde, și un atelier artistic pe teme de mediu realizat de artistul activist Dan Perjovschi.
Rezultatele pe care le-am vizat țin de creșterea gradului de înțelegerea al locuitorilor permanenți și sezonieiri ai deltei asupra impactului pe care îl are pe termen lung poluarea, de crearea de alianțe între autorități și comunitate pentru rezolvarea pe termen lung a problemei deșeurilor acumulate pe malul apei, dar și de creearea în timp a unui corpus de viitori ”gardieni” (păstrători) ai deltei din rândul elevilor.

Contextul inițierii proiectului:
Am construit proiectul plecând de la realitatea întâlnită pe malul apei, de la mormanele de gunoaie acumulate în zona de pescuit ad-hoc. Ne-am întrebat ce putem face pentru a preîntâmpina abandonarea deșeurilor și împrăștierea lor în apă și pe uscat și împreună cu o mână de săteni și antreprenori locali am scris un proiect cu acțiuni pe două fronturi: intervenție imediată pentru colectarea deșeurilor abandonate și educație pe termen mediu în cadrul școlii, dar și în cadrul sesiunilor de igienizare prin invitatarea unor experți care să stea de vorbă cu participanții, dar și prin discuții cu turiștii întâlniți pe malul apei cărora să le oferim kitul WWF Zeroplastic.

Scopul și obiectivele proiectului:
Scopul principal a fost îndepărtarea deșeurilor de pe malul apei și crearea unui mecanism de colaborare cu autoritățile care au competențe pe teritoriul rezervației pentru a găsi soluții eficiente. Obiectivele au fost conștientizarea sătenilor și a turiștilor care campează de-a lungul Dunării asupra impactului pe care îl are poluarea asupra deltei, informarea și impărtășirea de bune practici în gestionarea deșeurilor și a reciclării cu ajutorul experților în educație ecologică sătenilor și elevilor școlii.

Principalele activități:
Metodologia pe care am dezvoltat-o în cadrul proiectului a fost gândită pe două axe de intervenție:
una directă: organizarea a 6 campanii de igienizare pe malul canalelor în care au fost implicați săteni, turiști din pensiunile din sat, experți, reprezentanți ai instituțiilor partenere, elevii școlii. Antreprenorii locali au pus la dispoziție bărcile proprii și barcagiii pentru a aduce în sat cei peste 1000 de saci de deșeuri extrase de pe malul apei și din apă.
Construirea în sat a 3 pubele de tip trash art în care au fost aduși sacii și implicarea salubristului primăriei în ridcarea periodică a sacilor colectați de pe malul apei
Distribuirea de kituri de igienizare #Zeroplastic turiștilor de pe malul apei și informarea lor de către copiii și adulții participanți la campanii
A doua, educațională:
Tabăra de vară cu tematică ecologică/reciclare pentru 55 de elevi din satele comunei
Sesiune de formare a profesorilor pentru a include în programul educațional de la clasă noțiuni și exerciții de educație ecologică
Înființarea primei biblioteci cu resurse educaționale de mediu pe holul școlii
Atelier artistic cu tematică de mediu susținut de Dan Perjovschi pentru elevii școlii
Acestor două direcții am adăugat o campanie de promovare care a inclus atât presa locală, apariții în presa centrală, culminând cu includerea uneia dintre campanii în documentarul Wild Danube realizat de către cunoscutul jurnalist britanic, Charlie Ottley, pentru BBC World.

Beneficiarii direcți:
Beneficiarii direcți au fost implicați în funcție de categorie atât în conceperea activităților cât și în coordonarea sau implementarea activităților. Fiecare etapă la care au participat beneficiarii avut un moment de reflecție și am ajustat desfășurarea următoarei etape în funcție de feedbackul și nevoile lor. Inclusiv calendarul inițial a fost adaptat în funcție de ritmul comunității dat fiind faptul că desfășurarea proiectului a avut loc într-o zonă turistică. beneficiari direcți: 16 profesori număr, 67 de elevi, 100 de turiști, 50 de săteni. Profesorii au parcurs un curs condensat despre mediu, impact și reciclare pe modelul celui prin care au trecut copiii în tabăra de vară, au primit instrumente pedagogice și noțiuni pe care să le folosească la clasă. Au devenit mai conștienți asupra importanței reciclării și au astfel ocazia să pună în aplicare ceea ce au primit la formare la Punctul verde. În cazul părinților schimbările nu pot fi determinate cu precizie, doar presupunem că acasă copiii vor aplica ceea ce au învățat și învață la școală fiind agenți ai schimbării comportamentelor nocive pentru mediu. Turiștii au conștientizat ce înseamnă un comportament respectuos față de deltă; folosirea sacilor din kitul ZeroPlastic pentru colectarea deșeurilor produse pe durata șederii și aducerea lor în sat.

Beneficiari indirecți:
203 elevi, 134 de părinți, 500 de săteni din Dunavăț, 10 mii de urmăritori ai paginilor asociației, partenerilor, grupurilor locale. prezența Punctului verde, a resurselor cu care a fost dotată școala, formarea celorlalte cadre didactice sperăm să exercite influență pozitivă în abordarea subiectelor de mediu de la clasă. presupunem că expunerea zilnică la informațiile de la Punctul verde, la desenele de pe peretele unde urmează a fi realizat muralul, accesul la cărțile cu care a fost dotată biblioteca școlii și lecțiile dedicate mediului pe care profesorii formați le vor susține de acum înainte vor duce la un grad mai mare de contientizare și de grijă față de deltă.parte dintre părinții copiilor care nu au participat la tabără vor auzi de la copii, dar și din comunicarea oficială a școlii despre scopul și obiectivele proiectului, vor fi văzut pubelele amplasate în sat și vor fi auzit vorbindu-se în comunitate despre proiect și despre prezența lui într-un film documentar ce va fi difuzat la nivel mondial fapt ce ar putea duce la creșterea sentimentului de grijă față de locul de baștină, iar urmăritorii paginilor asociației și ale partenerilor au luat la cunoștință și parte din ei au conștientizat și apreciat eforturile unei mici comunități delatice care încearcă să găsească soluții imediate și pe termen lung problemei gunoaielor; reflecție asupra comportamentului turistic în natură

Implicarea beneficiarilor:
Beneficiarii direcți au fost implicați atât în conceperea activităților cât și în adaptarea lor ulterioară determinată de pandemie sau de activitatea turistică din zonă care a adus câteva schimbări în calendarul proiectului.

Rezultatele proiectului:
Prima componentă a proiectului, cea de intervenție directă a rezovat nevoia comunității de la care am pornit, acumularea de deșeuri pe malul canalelor Dunavăț, Lipoveni, canalul satului și plaja sălbatică de la Perișor. Prin cele 6 acțiuni lunare am colectat și transportat sute de saci cu gunoaie abandonate de turiști diminuând impactul imediat asupra mediului. Fiecare sesiune de igienizare a fost insoțită la început de o discuție cu specialiști în ecologie, reciclare, specii invazive, urmată de sesiunea de feedback. Rezultatul a fost pe lângă cel cantitativ și unul calitativ care a însemnat închegarea unui grup de acțiune local format din diverși actori: antreprenori, săteni, ong. Pentru colectarea deșeurilor au fost manufacturate trei pubele din birouri care au fost recliclate și cărora li s-a dat un aspect artistic.
A doua componetă a proiectului a însemnat organizarea unei tabere de vară cu 55 de elevi desfășurată timp de cinci zile cu activități practice și teoretice, realizarea unei biblioteci de resurse de mediu amenajată pe holul școlii pentru a fi la îndemâna copiilor, alături de aceasta a fost amplasată o stație de colectare pe șase fracții, iar pentru ca elevii să aibă de-a lungul anului atât activități de conștientizare cât și unele practice am întreprins o sesiune de formare a profesorilor școlii, precum și un atelier artistic pe teme de mediu susținut de Dan Perjovschi și care s-a soldat cu o corespondență artistică între el și participanți.

Resursele umane implicate:
Echipa proiectului a fost formată din doi membri ai Asociației 37, trei ai Seneca Ecologos, o săteancă, un antreprenor local. Fiecare a avut atribuții precise legate de managementul proiectului, de conceptul și realizarea atelierelor educaționale, de relația cu comunitatea ca facilitatori comunitari, comunicare. Contractele au fost unele de colaborare.

Implicarea voluntarilor:
Acțiunile de igienizare au vizat implicarea voluntară a sătenilor din Dunavățu de Jos (50), a elevilor școlii din Murighiol (67), a angajaților ARBDD (1 persoană), ai direcției Sivice ocolul Rusca (22), a turiștilor (30). Lor li s-au adăugat cei care ne-au susținut cu masa pentru cei 55 de elevi paticipanți la tabără (4) și experții care au venit să vorbească cu elevii și cu sătenii (4).

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Asociația 37 a conceput proiectul plecând de la nevoile comunității, a căutat parteneri relevanți, a asigurat managementul și comunicare întregului proiect.
Seneca Ecologos a asigurat conceptul educațional pentru tabără, sesiunile de informare ale participanților la campaniile de igienizare și implementarea acestor activități, amenajarea Punctului verde – biblioteca de resurse de mediu și stația de colectare
Primăria Murighiol s-a implicat prin colectarea sacilor strânși de pe malul apei și depozitați în pubelele confecționate, dar și golirea acestora în afara campaniilor
Școala Gimnazială Murighiol a oferit spațiul interior și exterior pentru organizarea taberei, a gestinat înscrierile în tabără, a mobilizat corpul profesoral pentru tabără, sesiunile de informare și atelierul artistic

Buget:
64.000 lei

Contribuții în natură:
Găzduirea experților și protocolul pentru aceștia au fost asigurate gratuit de către o casă de vacanță din localitate, mobilierul din care s-au realizat pubelele a fost donat de firma West Group Architecture, antreprenorii locali au pus la dispoziție bărcile și echipamentul de protecție proprii pentru deplasarea participanților și colectarea sacilor. WWF România ne-a oferit gratuit kiturile de igienizare pe care le-am oferit atât participanților la tabără, sătenilor cât și turiștilor-pescari.

Obstacole majore întâmpinate:
Pandemia a intervenit cel mai abrupt în desfășurarea proiectului mai ales în toamnă când nu am putut relua activitățile educaționale pentru toți elevii școlii.Ne-am repliat pe alt calendar și am organizat în loc de ateliere cu elevii, o sesiune de formare a profesorilor care să predea noțiunile elevilor care nu au fost prezenți la tabăra de vară.Muralul din școală nu a putut fi realizat tot din această cauză, dar am organizat un atelier artistic online cu elevii și artistul, ca un preambul al muralului care va fi realizat în vară.O altă schimabre a intervenit în organizarea campaniei din luna august din cauza faptului că aceasta este cea mai prolifică turistic pentru comunitate și cei implicați constant în campanie nu au putut fi prezenți și nu au putut pune la dispoziție bărcile proprii.

Lecții învățate în urma implementarii proiectului:
Este necesar ca acest proiect să continue mai ales că acest prim pas a pus bazele unei colaborări instituționale între administrația locală, administrația deltei, ocolul sivic și comunitate, dar mai ales pentru că școala devine după această etapă un pilon al educației pentru deltă. Atât școala cât și comunitatea din jurul proiectului din sat își doresc o continuare și extindere a proiectului.
Direcția educațională alături de punerea la aceeași masă a autorităților locale și a reprezentanților comunității locale pentru diminuarea sustenabilă a deșeurilor din zonă, programe pilot de informare și semnalizare, programe pilot de colectare selectivă pe cinci fracții la antreprenorii locali sunt câteva dintre posibilele extensii ale proiectului.

Calitățile proiectului:
Abordarea pe cele două direcții, educațională, pe termen mediu, și intervenție directă prin colectarea de deșeuri credem că a fost principala calitate a proiectului. A doua a constat în încercarea de a implica și de a le reaminti autorităților care sunt atribuțiile lor în această zonă și cum pot crea o alianță cu comunitatea. A treia a fost latura artistică a proiectului pe care, ca organizație culturală, nu puteam să nu o includem în activitățile educaționale și în confecționarea pubelelor.
Pentru abordarea sa și pentru rezultate proiectul a fost premiat în cadrul Galei Ecotic pentru un mediu curat în decembrie 2021, A37 fiind singura organizație finalistă.

Planul de comunicare:

Planul de comunicare nu a fost unul elaborat ci unul care a mizat pe promovarea activităților către comunitatea locală, pe grupurile de interese din sat și din comună, dar și pe pagina Asociației și pe cele ale partenerilor. Deși nu am avut buget alocat pentru comunicare la finalul proiectului, în urma raportului de activitate am putut constata că, cel puțin pe rețele sociale proiectul a fost promovat de terți. În paralel, am trimis două comunicate de presă, la început și final de proiect și am beneficiat de invitații pentru interviuri în presa locală și cea centrală la RRA, RRC, RFI, Europa FM, Digi24, DW, Agerpress.


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

Asociația 37 s-a format acum 13 ani din dorința de a realiza proiecte culturale “cu schepsis” care să contribuie la schimbarea prin educație și cultură. Asociația realizează activități de cercetare, editoriale şi ateliere în domeniul artei, arhitecturii, patrimoniului, dezvoltării durabile, mediului. Este cunoscută prin implicarea în evenimente ca Street Delivery, Noaptea Muzeelor sau prin proiectele editoriale Lemn. Piatră. Zid dedicate patrimoniului necunoscut din Oltenia de nord.