Nume proiect: Fondul pentru Vârstnici
Nume organizatie: Fundatia Regală Margareta a Romaniei

Sectiunea/Sectiunile
Servicii de Asistență socială

Perioada in care s-a derulat proiectul:
martie / 2020 - decembrie / 2020

Acoperirea geografica a proiectului/ initiativei: Națională

Parteneri:

1.Asociația Filantropia Ordodoxă din Războieni Cetate-Alba, 2.Asociația Filantropia Ordodoxă din Reghin-Covasna, 3. Asociația Bunul Samaritean, Nicorești – Galați, 4.Asociația Niciodată Singur-prietenii vârstnicilor-București, 5.Asociația Oastea Domnului Gherla-Cluj, 6.Asociația World Delta-Tulcea, 7.Asociația CARP Omenia-București, 8.Fundația YANA-Bacau, 9.Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj-Alba, 10.Asociația Panda-București,11.Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale-București, 12.Asociația ARAPAMESU- Sibiu, 13.Asociația Sant’Egidio- București, 14. Fundația Diakonia Cluj-Cluj, 15.Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dumbrăveni-Sibiu, 16. Asociația Hercules-Argeș, 17. Fundația Buckner-Sibiu, 18 Fundația Comunitară Cluj, 19..Asociația Magic Seniors-București, 20. Organizația pentru adulți și copii cu nevoi special TREBUIE-jud.Ialomița, 21. DGASPC 6-București, 22. DGASPC 2 – București / Sponsori: Fundația Orange, Kaufland, Alliance Healthcare, Nuclearelectrica, Loteria Română, Orkla Foods, Sabon, Nuclearelectrica, Paul Hartmann, McDonalds, CityGrill , Laptaria cu Caimac, Albalact

Rezumatul proiectului:
Pentru cei 3,7 milioane de vârstnici din România, declanșarea pandemiei, în martie 2020, a adus noi provocări, fiind o categorie de populație atât de vulnerabilă. Peste 1 milion de seniori aveau să înfrunte singuri această criză, fără un cerc social de suport. Mulți dintre ei erau deja afectați de singurătate, imobilitate fizică, boli cornice, lipsuri materiale ori aveau o vârsta foarte înaintată. Pentru ei, izolarea socială a însemnat lipsa accesului la servicii și produse indispensabile, iar unora le-a pus în pericol chiar subzistența.

In timpul pandemiei, nevoile vârstnicilor au crescut exponențial, condițiile de viață, starea emoțională le-au fost afectate, în timp ce resursele din comunitate s-au limitat mult. Printre nevoile identificate în rândul seniorilor s-au numărat procurarea bunurilor de strictă necesitate, suportul la domiciliu, sprijinul material, dar și emoțional.

Pentru a deservi nevoilor urgente ale persoanelor vârstnice și a gestiona efectele izolării sociale determinate de apariția pandemiei, am lansat Fondul pentru Vârstnici. Proiectul a activat o rețea de servicii sociale în comunități din toată țara, susținând ong-uri și inițiative civice în sprijinul seniorilor vulnerabili.

In anul 2020, peste 3000 de vârstnici au fost sprijiniți să traverseze pandemia, atât direct - in pachete de ajutor material, cât și cu servicii sociale la domiciliu, prin granturi oferite ONG-urilor care au desfășurat acțiuni de intervenție în diverse comunități pentru seniorii aflați în situații dificile de viață.

22 ONG-uri din toată țara au distribuit pachete de ajutor către 2172 vârstnici (igienico-sanitare, alimente, lenjerie), iar 9 ONG-uri au fost finanțate cu granturi între 3000 și 8000 euro pentru a ajuta 862 de vârsntnici (cu îngrijire, menaj, cumpărături).

Contextul initierii proiectului:
Imediat ce au fost anunțate restricțiile impuse de virusul Covid-19 am știut că vârstnicii vor fi categoria socială cea mai grea încercată. Pe de o parte Telefonul Vârstnicului, programul nostru, a identificat și cartografiat în timp real nevoile urgente exprimate de vârstnicilor din toată țara. Pe de altă parte, lucrând îndeaproape cu multe ONG-uri din țară am aflat că se confruntă cu dificultăți în acoperirea nevoilor pe care vârstnicii le-au adresat, având și ei nevoie de sprijin pentru a continua programele de intervenție în comunitățile unde activează. Astfel am înființat acest proiect pentru a veni în sprijinul vârstnicilor care nu mai au pe nimeni să îi ajute, și pentru a ajuta alte ONG-uri să nu își închidă porțile și să lase alți vârstnici în grija nimănui.

Scopul si obiectivele proiectului:
Sprijin oferit în timpul pandemiei, vârstnicilor de peste 65 de ani, din orice zonă a țării, aflați în situații de risc (sărăcie, stare de sănătate precară, excluziune socială).
1. Îmbunătățirea calității vieții a minim 3000 de vârstnici aflați în situații de risc.
2. Creșterea capacității ONG-urilor în vederea susținerii programelor de intervenție și sprijin pentru vârstnici.

Principalele activitati:
1.Planificarea și susținerea de intervenții punctuale de sprijin, în funcție de situațiile specifice ale beneficiarilor sau diferitelor solicitări din aria persoanelor vârstnice.
2. Lansarea unei campanii de strângere de fonduri pentru a susține acțiuni de ajutor prin Fondul pentru Vârstnici.
3.Asigurarea de sprijin emoțional și consiliere socială de urgență (indicarea soluțiilor disponibile pentru diverse nevoi).
4.Derularea de evaluări sociale în vederea selectării beneficiarilor pentru ajutor material de urgență.
5. Actualizarea permanentă a bazei de date cu beneficiari și ong-uri.
6. Evaluarea solicitărilor și planurilor de intervenție trimise de ONG-uri care desfășurau servicii de asistență socială și medicală, de îngrijire la domiciliu, de ajutor în vederea acoperirii nevoilor pentru vârstnicii săraci din comunitate.
7. Acordarea de granturi între 3000-8000 euro, în funcție de numărul de beneficiari, către 9 ONG-uri din țară, eligibile și dispuse să desfășoare acțiuni urgente în comunitate, să își asume riscurile, să acționeze la domiciliu.
8.Acordarea de donații de produse, în funcție de numărul de beneficiari, către 22 ONG-uri din țară, pentru a acoperiri nevoile vârstnicilor săraci din comunitate (pamperși, pansamente pentru răni, detergenți, săpunuri, șosete, prosoape, lenjerii, alimente)
9. Verificarea, monitorizarea și asigurarea îndeplinirii standardelor de intervenție și primirea raportărilor.

Beneficiari directi: 3034 vârstnici beneficiari direcți, persoane vârstnice singure peste 65 ani, din cadrul a 22 ong-uri sprijinite din 11 județe.

Beneficiarii indirecti: 534 copii ai persoanelor vârstnice, 126 voluntari, asistenți sociali, membrii din cele 11 comunități susținute

Implicarea beneficiarilor:
ONG-urilor au fost implicate în implementare serviciilor oferite de către program beneficiarilor vârstnici individuali și distribuirea la domiciliu a pachetelor de ajutor. De asemenea au promovat proiectul Fondul pentru Vârstnici către alte ONG-uri și alți posibili beneficiari individuali.

Rezultatele proiectului:
Susținerea oferită oferită prin intermediul proiectului a generat o îmbunătățire a calității vieții vârstnicilor aflați în situații de risc (sărăcie, imobilitate fizică, stare de sănătate precară, excluziune socială, singurătate).
- 3034 vârstnici sprijiniți pe parcursul anului 2020
- 22 furnizori de servici sociale, ong-uri și dgaspc-uri, din 11 județe sprijinite să își continue activitățile adresate vârstnicilor în nevoie
- 9 ong-uri finanțate cu granturi între 3000 -8000 euro pentru a acoperi nevoile de bază ale vârstnicilor aflați în situații de risc extrem.
- 2172 de vârstnici au primit donații în produse în valoare de 17.500 euro
- 6.150 de pachete cu produse alimentare, de igienă personală, sanitare, paramedicale, de protecție, articole de încălțăminte sau tichete sociale
- 400 de meniuri tradiționale și pachete cu alimente și produse de uz cotidian au fost oferite cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun
- 8 ONG-uri sprijinite cu materiale sanitare - 5000 măști sanitare, 500 botoși, 500 bonete, 3500 de halate
- 120 vârstnici sustinuți lunar cu produse lactate de la Lăptăria cu Caimac
- 162 voluntari implicați în acțiuni umanitare

Resursele umane implicate:
1 coordonator program part-time, 1 asistent social part-time, 1 coordonatorul financiar part- time, 1 responsabil de comunicare part-time.

Implicarea voluntarilor:
În derularea proiectului au fost implicați permanent 162 de voluntari în organizare, transport donații materiale, distribuție alimente, consiliere socială, socializare și petrecere a timpului liber. 200 voluntari au fost implicați în campanii punctuale de Paște, Crăciun și 1 octombrie. Cooptarea lor s-a făcut prin anunțuri postate pe rețele de socializare, recrutare personală făcută de coordonatorul proiectului, în special din rândul studenților din cadrul facultăților de profil socio-uman.

Roluri /responsabilitati ale partenerilor proiectului:
ONG-urile partenere au avut responsabilitatea de a implementa în bune condiții activitățile proiectului și serviciile adresate persoanelor vârstnice. Au selectat beneficiarii și au gestionat granturile primite și donațiile în produse. De asemenea au promovat activitățile proiectului în rândul membrilor comunității.

Companiile sponsor au finanțat parțial granturile de susținere pentru ONG-urile ce au desfășurat serviciile sociale.

Buget: 423.490 lei

Contributii in natura:
Donații materiale au constat în paramedicale, alimente, materiale igienico-sanitare, lenjerie, îmbrăcăminte, tichete, primite de la sponsorii programului (Kaufland România, Hochland România, Sabon, Ecco Shoes, Orkla Foods, Albalact, Hartmann, City Grill, Mega Image, Lăptăria cu caimac, Mc Donalds)

Obstacole majore intampinate:
Cea mai mare dificultate întâmpinată a fost imposibilitatea de a oferi o soluție tuturor solicitărilor primite, ca urmare a unei slabe dezvoltări a serviciilor pentru persoanele vârstnice în comunitățile locale. Lipsa personalului calificat, fondurile insuficiente, unele servicii dezvoltate doar în marile orașe, precum și lipsa programelor de susținere a vârstnicilor la nivel național, fac ca un procent însemnat de batrâni sa nu beneficieze de serviciile de care au nevoie. Odată cu apariția pandemiei s-a resimțit o scădere a persoanelor implicate în desfășurarea acțiunilor, din cauza restricțiilor impuse și a infectării. Chiar și în această situație, am reușit să mobilizăm sute de voluntari în desfășurarea de acțiuni în beneficiul persoanelor vârstnice singure, împreună cu cele 22 ong-uri.

Lectii invatate in urma implementarii proiectului:
Pentru a putea susține activitatea la cele mai înalte standarde de calitate este necesară o bună internalizare a limitelor și a cadrului de intervenție în rândul persoanelor de sprijin, atât cu beneficiarii direcți, cat și cu cei indirecți, astfel încât în comunicarea cu aceștia să existe claritate privind scopul proiectului, obiectivele, activitătile și asteptările.

Calitatile proiectului:
1. Adaptarea imediată la condițiile impuse de pandemie prin măsuri concrete care să contracareze efectele izolării sociale: oferirea de granturi către organizații care riscau să își sisteze activitatea asistenților sociali și de pachete cu produse către vârstnicii aflați în situații de risc.
2. Implicarea unui număr mare de voluntari fără de care nu am fi putut fi putut să ajungem la 2172 de vârstnici într-un ritm rapid.
3. Mobilizarea unor fonduri consistente într-un timp foarte scurt, prin sponsorizări și donații SMS, pentru a acșiona prompt în sprijinul seniorilor aflați în situații dificile de viață, în contextul declanșării pandemiei

Planul de comunicare:

Valoare media: 107.756 euro
Audiență totală: 1.230.250 persoane
6 comunicate de presă - lansare Fond, lansare campanie de strângere de fonduri, comunicat ajutor de Paște și de Crăciun, anunț parteneriate cu Fundația Orange și Loteria Romana
Interviuri și reportaje la tv - TVR și Speranța Tv
Interviuri și reportaje la radio - Digi FM, Radio Guerilla, București FM, RFI, Radio România Cultural, Radio Cluj
Apariții online - evz.ro, adevarul.ro, Gandul, Cariere, BIZ, Libertatea, Capital, Forbes, Sanatatea Buzoiana, DC News, stiri.ong, ziarelive.ro, elle.ro, viva,ro, unica.ro, wall-street.ro, csrmedia,ro

l Web site proiect l

***
Despre organizator

Fundația Regală Margareta a României este o organizație neguvernamentală dedicată îmbunătățirii condițiilor de viață ale copiilor, tinerilor, familiilor și persoanelor vârstnice. Fundația a fost înființată în 1990 de Principesa Margareta a României cu sprijinul tatălui ei, regele Mihai I. În proiectele fundației aducem laolalta copii, tineri și vârstnici încurajând voluntariatul și activitățile intergeneraționale, dialogul și schimbul reciproc între generații.