Nume proiect: Kitul de Arhitectură eematico
Nume organizație: Asociația eematico

Sectiunea / Secțiunile:
Educație, Învățământ, Cercetare
Premiul Special pentru INOVAȚIE

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Mai - Decembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
București, Roșia Montană - Jud. Alba, Dârza - Jud. Dâmbovița, Dobrotești - Jud. Dolj, Mărășu - Jud. Brăila, Butea - Jud. Iași, Tutana - Jud. Argeș, Roșiori - jud Bacău

Parteneri:
Școala “Liviu Rebreanu”-București, Școala 54-București, Scoala gimnazială “Simion Balint” - Roșia Montană, Școala gimnazială-Dobrotești, Școala Gimnazială “Nicolae Grigore Mărășanu”-Mărășu, Școala generală loc. Tutana, Școala gimnazială com. Dârza, Școala gimnazială com. Butea, Școala gimnazială nr.1 Roșiori - Bacău.


Rezumatul proiectului:
Kitul de arhitectură este un proiect sprijinit de Ordinul Arhitecților din România. Prin el 216 copii din 11 clase din ciclul primar și gimnazial în școli din 8 județe au beneficiat de un curs despre arhitectură și mediul construit bazat pe kituri de jucării educaționale de asamblat, activități pe calculator și video-uri educative. Profesorii locali au fost direct implicați în susținerea activităților, fiind pregătiți de echipa noastră. În acest mod ne-am asigurat că impactul va depăși clasele și generațiile implicate inițial, kiturile de materiale fiind refolosibile. Câteva detalii despre proiect aici - https://bit.ly/KituldeArhitect ura.
Credem că printr-un astfel de proiect cei mici dobândesc o imagine mai clară și durabilă privind lumea construcțiilor. Copiii descoperă un set de noțiuni care să construiască în ei baze sănătoase pentru explorări și descoperiri ulterioare în domeniul arhitecturii și înțelegerii mediului construit. Fie că vor dori sau nu să devină arhitecți, înțelegerea nevoilor și cerințelor unui mediu construit echilibrat și sustenabil sunt esențiale pentru viitorul lor, într-o lume în care mediul construit devine din ce în ce mai important.
O bună parte din aceste clase se afla în școli din comunități defavorizate puternic. Efectele benefice ale cursului de arhitectură, mărturisite de cadrele didactice în feedback-ul oferit până în acest moment, precum și relatările privind feedback-ul oferit direct de către copii arată că există o nevoie mare pentru acest tip de activități în școlile din România.
Activitățile cursului, așa cum au mărtusit și profesorii, au atins și alte arii de dezvoltare precum gândirea critică, creativitatea, comunicarea și, acolo unde condițiile pandemice au permis acest lucru, abilități de colaborare și lucru în echipă.

Contextul inițierii proiectului:
În cei 7 ani de existența ai eematico am interacționat cu peste 5500 de copii din licee, școli și grădinițe private sau de stat, din toate mediile.
Principala problemă identificată a fost gradul de implicare al copiilor în activitățile școlare. Aceasta decurge din:
- lipsa unor conexiuni ale procesului educațional cu viața reală, cu preocupările de viitor și lucrurile care îi interesează cu adevărat pe cei mici
- lipsă acută de activități practice care să îi stimuleze pe mai multe planuri - cognitiv, fizic, emoțional, social. Chiar și când sunt prezente, activitățile practice se bazează pe recuzită sau materiale de slabă calitate care nu fac decât să le scadă stima de sine și încrederea.
- cadrele didactice demotivate sau private de oportunități de dezvoltare personală, de creștere a competențelor și abilităților.

Scopul și obiectivele proiectului:
Să aducem o experiența de învățare nouă pentru copiii din medii defavorizate, bazateă pe activități practice în jurul unor kituri individuale de materiale didactice de construit.
Să facem ca aceste activități să fie construite în jurul unei tematici de interes pentru ei - lumea construcțiilor și arhitecturii - dar și pentru comunitate, mediul construit fiind un factor important al structurii și bunei funcționări a unei comunități.
Să implicăm profesorii în procesul de implementare a proiectului, oferindu-le oportunitatea să dezvolte și să exerseze cunoștințe și abilități noi.

Principalele activități:
Nemaiputând desfășura activități cu prezență fizică, în pandemie am creat un concept inovativ de activități educaționale hands-on. STEAM Kits sunt cursuri eematico ce pot fi făcute acasă. Ele combină kituri de jucării educaționale de asamblat cu tutoriale video și activități complementare pe calculator. Fiecare kit are o temă ce permite copiilor să descopere un subiect din aria educației STEAM. În timp am propus kiturile noastre ca opționale pentru școli și grădinițe.
Reacția pozitivă și interesul arătat de copii ne-au încurajat să dezvoltăm acest concept și pentru școlile din medii defavorizate. Astfel pornind de la unul din kituri am conceput Kitul de Arhitectură, un curs despre arhitectură și mediul construit destinat copiilor din școli din medii dezavantajate și nu numai.
Prin proiect am dezvoltat 3 lecții noi și adaptat cele 4 existente pentru a crea o experiență unitară și completă pentru copii. La fiecare lecție copiii folosesc kituri individuale de jucării educative, tutorialele video și activități pe calculator pentru a explora diversele aspecte ale tematicii arhitecturii: Urbanist, Inginerul geotehnician, Inginerul de structuri, Arhitect, Inginerul de Instalații, Designerul de Interior și Peisagist.
Tematicile îi familiarizează pe cei mici cu cunoștințe noi tehnice și științifice, îi provoacă să rezolve probleme legate de mediul construit și relația acestuia cu comunitatea și le oferă și un suport bun pentru exprimarea creativității pe o temă interesantă.

Beneficiarii direcți:
Copiii din clasele implicate în proiect - în total 175 în prima fază. Dintre aceștia 122 au fost în școli din zone defavorizate.

Beneficiari indirecți:
Copiii de la alte clase către care cadrele didactice existente au extins proiectul - 41 de copii Copiii din generațiile următoare care vor beneficia de cunoștințele dobândite de cadrele didactice și de materialele didactice care sunt refolosibile.

Implicarea beneficiarilor:
Clasele au fost alese în urma unui call public dorința fiind să găsim acele cadre didactice dornice să se implice în acest proiect care nu prevedea niciun fel de remunerație financiară.
Inițial, deoarece bugetul nu ne permitea, ne propusesem să lucrăm pe raza Bucureștiului.
Invitația către profesori a fost făcută pe facebook. Am primit peste 50 de aplicații. Entuziasmul arătat ne-a făcut să extindem proiectul la nivel național.
Ideea a fost de la început ca îndrumarea acestor activități să fie făcută de către cadrele didactice locale, pregătite în prealabil de către noi. În acest mod atingeam două obiective dintr-o dată: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și un impact sporit al proiectului - materialele didactice sunt refolosibile și profesorii vor putea susține activități și la alte clase sau generații.

Rezultatele proiectului:
În primul rând proiectul a creat un mare entuziasm atât în rândul copiilor, cât și în rândul cadrelor didactice. Activitățile au fost așteptate cu nerăbdare de către copii pe măsură ce veneau.
Copiii au dobândit interes pentru subiectul arhitecturii, însușindu-și noțiuni noi și începând să deschidă discuții despre problematica mediului construit. Foarte relevante în acest sens au fost lecțiile despre Urbanist și Peisagist care au adus în atenția lor problemele legate de relația între clădiri, funcțiunile acestora. Au rezultat compoziții urbanistice inedite, au fost evidențiate funcțiuni importante pentru ei, a fost evidențiată importanța spațiului verde.
La capitolul surprize a impresionat inițiativa uneia dintre clase de a realiza o machetă imensă a unui oraș în care copiii au făcut un proiect de echipă cu kiturile individuale. Fiind încă pandemie nu am îndrăznit să propunem această activitate suplimentară, dar ne-am bucurat că s-a întâmplat acest lucru spontan. Totodată, tot pentru dezvoltarea lucrului în echipă, unele clase au folosit kiturile individuale pentru grupuri de 2 copii.
Multe clase au decis de asemenea să pună laolaltă proiecte de la mai multe activități pentru a realiza compoziții mari și pentru a arăta colegilor de la alte clase ce au creat și învățat.
În câteva cazuri, încă de pe parcursul desfășurării activităților alte clase s-au alăturat proiectului prin intermediul cadrelor didactice. Mai mult majoritatea cadrelor didactice ne-au anunțat intenția de a continua și cu generațiile următoare apreciind efectele benefice ale cursului.

Resursele umane implicate:
Carolina Pascal, implicată în designul planurilor de lecție; tot ea s-a ocupat de pregătirea cadrelor didactice și de coordonarea tutorialelor video - part time.
Bogdan Bălănescu, implicat în designul și prototiparea kiturilor de jucării educative - part time.
Radu Chivulescu, implicat în designul și realizarea activităților pe calculator - part time.
Ioana Iancu, facilitator tutoriale video. Implicată și în gestionarea relației cu cadrele didactice- part time
Ingrid Posluschnik, implicată în realizarea și montajul tutorialelor video - part time
Ion Neculai - coordonator de proiect - part time

Implicarea voluntarilor:
Beneficiarii secundari ai proiectului, profesorii / cadrele didactice care s-au implicat în susținerea activităților au făcut acest lucru fără remunerație. Din acest punct de vedere rolul lor este dublu - beneficiari și voluntari.
Ei au fost cooptati în baza unui call public lansat de noi pe pagina de facebook. Am cerut prin anunț ca doritorii să ne scrie o scrisoare de intenție astfel încât să putem face o selecție cât mai obiectivă. Din cei 50+ de aplicanți am rămas cu 20 după o filtrare suplimentară prin asumarea de către doritori a unor condiții de implicare în proiect, inclusim implicarea neremunerată (anunțată și în call-ul inițial).
Implicarea lor a constat în: urmarea cursurilor noastre de formare pentru metodologia de implementare și pentru susținerea activităților, susținerea activităților la clasă, gestionarea materialelor, colectarea de feedback și realizarea fotografii, promovarea cursului la alte clase și eventual susținerea cu elevi de la alte clase.

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Putem spune că profesorii ne-au fost și parteneri dar oficial acorduri de parteneriat au fost semnate cu școlile. Acestea au asigurat în baza acordului că putem desfășura activitățile prin intermediul cadrelor didactice și au asigurat si spațiul de depozitare pentru materialele de curs.

Buget:
56.534 lei

Contribuții în natură:
Pe lângă sponsorizările în bani am obținut sprijin de la Fundația Fan Courier. Fundația s-a oferit să se ocupe de livrarea în comunități a unei părți din materialele didactice, eliberând astfel resurse ce au putut fi folosite la îmbunătățirea proiectului.

Obstacole majore întâmpinate:
Cel mai mare obstacol l-a reprezentat pandemia. Aceasta a creat multiple dificultăți:
Intern - deoarece mai mulți membrii au fost în carantină sau afectați de covid - decalând astfel programul inițial.
Extern - deoarece asta a însemnat că școlile au fost ba închise, ba deschise și prin urmare tot programul a fost decalat destul de semnificativ.
În acest sens am adoptat 2 măsuri:
Am convenit cu cadrele didactice ca livrarea materialelor să se facă progresiv, iar trainingurile să urmeze ritmul livrărilor. Ne-am asigurat astfel ca informațiile au rămas mereu proaspete.
Am negociat termenele cu finanțatorul care a fost înțelegător dată fiind situația.
Un alt aspect a fost creșterea destul de semnificativă a prețului materiei prime pentru kituri - lemnul. Acest cost a trebuit din păcate să ni-l asumăm.

Lecții învățate în urma implementarii proiectului:
Ne-am dori:
Să îmbunătățim procesul de formare și urmărire al cadrelor didactice:
Mai multe ședințe de formare;
Un proces mai bun de sprijin și urmărire;
Un sprijin financiar pentru situațiile în care devin formatori pentru alte cadre didactice din școală.
Pe lângă cele 7 lecții să avem o a 8-a activitate finală, o activitate orientată către comunitate / școală, ca un soi de prezentare finală a proiectelor cursului. Aceasta ar:
oferi copiilor un plus de context și relevanță;
fi un bun motivator pentru copiii;
fi un context bun pentru promovarea implementării în mai multe clase;
prezentarea către părinți și colegi ar oferi un mod de consolidare a cunoștințelor.
Să regândim materialele și activitățile de la cea de-a cincea lecție - Inginerul de Instalații.
Să creștem vizibilitatea proiectului pentru a atrage mai mult sprijin pentru proiect.

Calitățile proiectului:
Abordarea educațională care aduce la un loc activități practice - jucării educaționale de asamblat, conținut video și activități complementare pe calculator pentru a dezvolta elevilor abilități noi și a le oferi cunoștințe conectate la viața reala.
Impactul crescut pe care proiectul îl obține prin transferul de cunoștințe - pregătirea și implicarea cadrelor didactice în susținerea activităților la clasă - și faptul că, beneficiind de aceste jucării educative ce pot fi dezasamblate și refolosite, cadrele didactice pot implementa proiectul pe viitor la alte clase sau generații fără costuri suplimentare semnificative.
Caracterul unic al unor materiale didactice de calitate, individuale sau destinate unui grup de 2 copii precum și versatilitatea acestora - posibilitatea de a le folosi și pentru proiecte de clasă sau pentru a le folosi în alte contexte educaționale.

Planul de comunicare:

A existat un plan simplificat:
Comunicarea obținerii finanțării prin newsletter și postări în social media
Realizarea unui landing-page al proiectului;
Realizarea unei campanii de găsire și selectare a claselor ce vor fi implicate în proiect - campanie realizată pe social media;
Realizarea unui program de postări care să documenteze pașii principali ai proiectului - dezvoltare, training profesori, producție - lunar sau pe măsură ce apăreau oportunități;
Realizarea unui program de postări cu imagini din clase privind desfășurarea cursurilor - postări săptămânale sau pe măsură ce apăreau oportunități;
Realizarea unui set de postări de blog privind cele 7 clase implicate în proiect;
Promovarea postărilor celor mai relevante.
Folosirea tuturor canalelor noastre de social media - Facebook, Instagram, Linkedin, Google, Twitter, Youtube.


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

Asociația eematico este o organizație crează și implementează cursuri și activități educative care vizează dezvoltarea pentru secolul XXI a abilităților de viață și a cunoștințelor STEAM ale tuturor copiilor indiferent de posibilități sau condiția socială.
Facem asta prin activități experiențiale, bazate pe jocuri și activități practice, folosind tehnici de bricolaj și materiale proprii. Credința noastră esențială este ca jocul și experimentarea liberă sunt procesele fundamental de învățare.