Nume proiect: LUCREZ DIN NOU
Nume organizație: Asociația The Social Incubator

Sectiunea / Secțiunile:
Dezvoltare economică și socială
Premiul Special pentru INOVAȚIE

Perioada în care s-a derulat proiectul: 
Noiembrie 2020 - Decembrie 2021

Acoperirea geografică a proiectului / inițiativei:
Națională

Parteneri:
Coca-Cola HBC Pattern Agency Useful Studio


Rezumatul proiectului:
Proiectul Lucrez din nou a apărut ca răspuns la problema disponibilizărilor din perioada de început a pandemiei de covid-19. În contextul unei crize pe piața muncii, o inițiativă care să îi ajute pe oameni să își găsească locuri de muncă a devenit crucială pentru societate.
La nivel de nevoi, am constatat că, pe lângă nevoia de a-și găsi un loc de muncă, consilierea vocațională și reconversia profesională erau necesități stringente, în special pentru oamenii care lucraseră în domeniul HoReCa, puternic afectat de pendemie.

Scopul proiectului a fost de a crea o platformă online care să reunească anunțurile de angajare de la pincipalele platforme de job-uri și, în plus, să ofere utilizatorilor posibilitatea de a-și crea un CV optimizat, de a afla informații utile despre legislația muncii și, de asemenea, de accesa conținut video creat de traineri specializați. În paralel, utilizatorii au avut la dispoziție datele noastre de contact pentru a intra în legătură cu un consilier profesional care să îi ajute mai departe.
Principalele obiective pe care le-am avut în vedere au fost ca platforma www.lucrezdinnou.ro să reunească 10.000 de utilizatori până la finalul lui 2021 și, de asemenea, ca 1.000 dintre aceștia să își găsească un loc de muncă sau să beneficieze de consiliere vocațională.

Astfel, am creat 32 de lecții video cu specialiști din resurse umane, psihologie, antreprenoriat și arte. Am publicat 12 materiale infomative despre legislația muncii, precum și 41 de articole despre situația forței de muncă în fiecare județ din România. La nivel offline, 184 de oameni au beneficiat de consiliere profesională și vocațională, iar alți 861 de oameni și-au găsit un loc de muncă prin intermediul platformei, în timp ce numărul de conturi create în platformă a fost de 10.143.

Contextul inițierii proiectului:
Odată cu debutul crizei provocate de pandemia de covid-19, am fost contactați de foarte mulți oameni care își pierduseră locul de muncă.
Asltfel, am pornit de la nevoia identificată de noi și am cercetat situația din piața muncii. În anul 2020, peste 180.000 de oameni și-au pierdut locul de muncă. Discutând cu specialiști în psihoterapie și citind studiile relevante din domeniu, am ajuns la un insight – cheie care a dat forma proiectului.
Pierderea locului de muncă produce efecte nu doar la nivel economic, ci și la nivel psihologic. Persoana concediată își pierde motivația și stima de sine. De aceea, în paralel cu sprijinul oferit de resursele disponibile pe www.lucrezdinnou.ro, o componentă importantă a proiectului a fost consilierea vocațională și suportul unui consilier profesional pentru fiecare dintre aceia care ne-au contactat.

Scopul și obiectivele proiectului:
Scopul proiectului a fost de a dezvolta o platformă interactivă care să curpindă principalele informații și tool-uri de care au nevoie oamenii pentru a se angaja.
Platforma ”Lucrez din nou” reunește principalele motoare de căutare de job-uri (BestJobs, Hippo, OLX, LinkedIn, ANOFM, Jobzz) și pune la dispoziție 32 de lecții video, 41 de articole, 9 pagini de informații utile, un CV builder dezvoltat de specialiști în recrutare, precum și teste vocaționale. carieră.

Obiectivele proiectului:
10.000 de utilizatori
1.000 de utilizatori angajați sau în consiliere vocațională

Principalele activități:
Dezvoltarea motorului de căutare al platformei astfel încât să preia anunțurile de job de la platformele selectate de noi
Dezvoltarea CV builder-ului în parteneriat cu specialiști în resurse umane
Contractarea specialiștilor în cariera, coaching, psihologie, resurse umane și arte în vederea filmării lecțiilor video și filmarea acestora
Promovarea platformei în vederea creșterii numărului de utilizatori
Dezvoltarea componentei de suport telefonic pentru utilizatorii care vor să intre în legătură cu un consilier profesional
Înscrierea utilizatorilor la ședințe de consiliere vocațională în funcție de nevoile lor
Dezvoltarea de parteneriate cu companii angajatoare
Contactarea directă a angajatorilor în vederea medierii pentru angajare
Ajutor oferit, punctual, de consilieri profesionali ai ”Lucrez din nou” pentru crearea CV-urilor individuale
Campanie de feedback telefonic – în perioada iulie – august 2020 au fost contactați peste 3000 de utilizatori ai platformei pentru a prelua feedback și a afla dacă platforma i-a ajutat să se angajeze.
Crearea de conținut video cu beneficiarii proiectului ”Lucrez din nou”, moderat de Daniela Istrate, în care aceștia descriu experiența de a fi implicați în proiect și cum i-a ajutat acest proiect.

Beneficiarii direcți:
Persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, cu studii primare, medii și superioare, care sunt în căutarea unui loc de muncă – 10.143 de beneficiari înscriși în platforma ”Lucrez din nou”

Beneficiari indirecți:
Persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, cu studii primare, medii și superioare, care sunt interesați de reconversie profesională – 184 de beneficiari Angajatori care au disponibilități în companie – 15 companii contactate de noi în vederea medierii pe piața muncii.

Implicarea beneficiarilor:
Implementarea proiectului nu ar fi fost posibilă fără sprijinul beneficiarilor care să aibă încredere în noi și să lucreze, alături de consilierii noștri vocaționali și profesionali.
2072 beneficiari și-au personalizat CV-ul în platforma www.lucrezdinnou.ro, conform sfaturilor consilierilor profesionali
4382 de teste vocaționale efectuate în platformă
10 beneficiari au dorit să se implice în promovarea proiectului printr-o serie de testimoniale filmate și moderate de Daniela Istrate

Rezultatele proiectului:
Rezultatele proiectului în cifre:
232.000 vizitatori ai platformei www.lucrezdinnou.ro
10.143 de beneficiari înscriși în platforma www.lucrezdinnou.ro
861 de beneficiari care și-au găsit loc de muncă
184 de beneficiari care au beneficiat de consiliere vocațională și profesională

Rezultatele proiectului în termeni calitativi:

Proiectul ”Lucrez din nou” a însemnat o șansă acordată acelora care aveau nevoie de ajutor în găsirea unui loc de muncă. De asemenea, însă, prin conținutul video și scris, platforma a dus la creșterea awareness-ului în ceea ce privește atât aspecte din legislația muncii, cât și aspecte de dezvoltare personală și a carierei. Un exemplu este acela al OUG 220/2020 care prevede acordarea unui sprijin financiar de către Statul Român companiilor care aleg să angajeze persoane de peste 50 de ani. Prin publicarea acestei informații și diseminarea ei în mediul online, ”Lucrez din nou” a ajutat la conștientizarea acestui avantaj și la diminuarea problemelor pe care la întâmpină la angajarea persoenele de peste 50 de ani.
De asemenea, toate lecțiile video, precum cele despre pregătirea înaintea unui interviu de angajare sau despre reconversie profesională, au o componentă educațională puternică, rezultatul fiind acela al unei societăți în care individul este mai pregătit pentru provocările din câmpul muncii.

Resursele umane implicate:
Ruxandra Burcescu – manager de proiect
Bianca Grigore – specialist în consiliere profesională
Adriana Preda – manager financiar
Cristina Neagoe – specialist în crearea de conținut scris
Adriana Nețoiu – specialist integrare
Tudor Mușat – specialist integrare
Octavia – specialist în consiliere vocațională
Cristina – specialist în consiliere vocațională
Eduard Budacu – specialist în tehnologia informației

Implicarea voluntarilor:
Implicarea voluntarilor în proiect a fost necesară la momentul campaniei de feedback. Astfel, aceștia au interacționat telefonic cu beneficiarii proiectului și au cules date despre gradul de satisfacție al acestora cu privire la platformă, precum și date despre statutul beneficiarilor în câmpul muncii.

Roluri / responsabilități ale partenerilor proiectului:
Asociația The Social Incubator a implementat proiectul, a manageriat bugetul proiectului și a stabilit direcțiile de comunicare ale proiectului.
Coca – Cola HBC a fost sponsorul acestui proiect.
Pattern Agency a dezvoltat platforma www.lucrezdinnou.ro.
Useful Studio s-a ocupat de filmarea și editarea lecțiilor video disponibile pe platformă.

Buget:
397.080 lei

Obstacole majore întâmpinate:
Un obstacol major la începutul proiectului a fost legat de neîncrederea beneficiarilor că pot avea acces gratuit la ajutorul unui consilier profesional. La început, aceștia se așteptau ca, după ce se înscriu pe platformă, să li se perceapă o taxă. Am depășit acest obstacol comunicând faptul că ”Lucrez din nou” oferă asistență gratuită și folosind mai multe canale de comunicare – social media, radio, site-ul propriu și site-urile media interesate de proiect.
Un alt obstacol a fost legat de nevoia de a discuta cu un număr mare de beneficiari în vederea unui feedback. Ne-am împărțit pe echipe în cadrul asociației și am cooptat și voluntari pentru a putea suna peste 3.000 de oameni și a afla cum i-a ajutat proiectul.

Lecții învățate în urma implementarii proiectului:
O lecție importantă pe care am învățat-o în urma derulării proiectului a fost aceea că există situații în care consilierea vocațională trebuie dublată de o consiliere psihologică. Am întâlnit oameni puternic afectați de pandemie și de greutățile externe pe care i-am recomandat către asociații care oferă consiliere psihologică gratuită. Într-un proiect viitor, am avea și partea de consiliere psihologică inclusă în bugetul proiectului.
De asemenea, într-un proiect viitor am avea și o componentă de căutare activă a companiilor de HR și a angajatorilor în vederea semnării de parteneriate pentru a putea media angajarea unui număr mai mare de oameni în domenii mai diversificate.

Calitățile proiectului:
Așa cum ne-a spus un beneficiar, ”mi-ați dat încredere, mi-ați zis că vom găsi și să nu îmi pierd speranța. Și așa a și fost”, ”Lucrez din nou” are o calitate esențială – oferă oamenilor speranța de care au nevoie pentru a se lăsa ajutați și a se ajuta.
Este un proiect bazat pe empowerment – un proiect prin intermediul căruia peste 800 de persoane care și-au pierdut locul de muncă au găsit puterea de a se ridica și a a face o schimbare în bine.
Prin natura sa, ”Lucrez din nou” este un proiect rotund – el vine în sprijinul unor oameni care, ulterior, prin munca lor, vin în sprijinul societății.
Și, de asemenea, faptul că proiectul este adresat tuturor acelora care își caută loc de muncă, fără condiții și limitări, este o calitate unică a ”Lucrez din nou”. La nivel practic, oricine poate avea nevoie de ajutor la un anumit moment în viață, iar ”Lucrez din nou” a fost acolo pentru a oferi acest ajutor.

Planul de comunicare:

Planul de comunicare al proiectului a inclus patru componente:
Comunicarea prin site-ul proiectului unde a existat un calendar editorial pentru articolele de blog, unul pentru paginile de informații utile și unul pentru lecțiile video
Comunicarea social media – plan lunar de postări și campanii de ads lunare
Comunicarea în media – campanie radio și articole în presă
Comunicarea offline – au fost publicate afișe cu informații despre proiect la sedii ale ANOFM și DGASPC


l Website proiect l


***
Despre Organizator:

Asociația The Social Incubator este o organizație non-profit, înființată de către un grup de profesioniști care și-au dorit să creeze o platformă pentru inițiativele cu impact social semnificativ în viața persoanelor din medii defavorizate, cu accent pe tinerii instituționalizați. Asociația își îndreaptă eforturile spre a înlesni procesul tranzițional al acestor tineri spre a deveni adulți independenți, punându-le în valoare aptitudinile și calitățile.