Urmărește promo proiect...

Nume proiect: Made in Rural
Nume organizatie: Fundatia World Vision Romania
 
Sectiunea/Sectiunile
Dezvoltare economica si sociala
 
Date generale
Data de incepere a proiectului
Apr / 2014
Data de incheiere a proiectului
Mai / 2015
 
Acoperirea geografica a proiectului/ initiativei
Judetele Iasi, Vaslui, Ialomita, Constanta, Valcea, Dolv, Alba, Brasov, Cluj, Bistrita-Nasaud, Ilfov // Nationala

Organizatiile/ institutiile/ companiile partenere implicate in proiect
Asociatia pentru Sprijinirea Dezvoltarii Rurale Dezmir, SC ASCENDO SRL
 
Rezumatul proiectului: 
În lucrul cu comunitățile rurale, World Vision România își asumă rolul de facilitator între oameni și resursele care îi pot ajuta să ducă o viață mai bună.
Proiectul MADE IN RURAL a reprezentat o nouă oportunitate de a le reaminti oamenilor din satele României că sunt deținătorii celor mai prețioase resurse, pricepere și tradiție, și de a-i sprijini să le pună în valoare.

Reînvierea meștesugurilor populare este o soluție accesibilă pentru creșterea veniturilor și o alternativă la subzistența prin agricultură. Încurajarea antreprenoriatului vine în întâmpinarea economiei șubrede a satului românesc și poate contribui la stoparea migrației în străinatate, fenomen care afectează deopotrivă copiii, familia și comunitățile.

Pornind de la aceste realități, am dedicat ultimii doi ani lucrului îndeaproape cu 2155 de oameni din grupuri vulnerabile – femei casnice, șomeri și agricultori de subzistență - pentru a le oferi sprijin să își depășească starea de vulnerabilitate în care se aflau.

Având la dipoziție un buget de aprox. 4 mil E, am reușit să oferim noi perspective și oportunități pentru bunăstare oamenilor din rural apelând la următoarele instrumente:
- consiliere și mediere profesională pentru 2005 persoane, dintre care peste 350 persoane care și-au găsit un loc de muncă
- cursuri de calificare în mesteșuguri și alte meserii cerute de angajatorii locali și formarea de abilitati antreprenoriale (7 tipuri de cursuri, 64 de grupe de formare și 1667 persoane certificate, dintre care 28 grupe antreprenoriat și 720 persoane certificate)
- sprijin pentru mici afaceri la țară (2,25 mil. lei ca premii, 189 de planuri afaceri premiate)
- 18 atelierele de creație și meșteșug
- inițierea unei rețele de sprijin a meșteșugarilor din rural
- actualizarea platformei online www.targuldelasat.ro


Relevanta (context)
Contextul initierii proiectului:
Proiectul Made in Rural vine in completarea programelor de dezvoltare economica implementate de catre WVR in comunitatile rurale de peste 25 de ani, inclusiv ca o continuare a 2 proiecte implementate in perioada 2012-2014 in regiunile NV si SV.

Proiectul vine a raspuns nevoii de asigurare a unor venituri stabile pentru persoanele din categorii defavorizate, oferind atat oportunitati de accesare a pietei de munca locale (consiliere,mediere si formare profesionala), cat si de dezvoltarea unor initiative de antreprenoriat (cursuri, consultanta si sprijin financiar pentru initierea de mici afaceri).

Promovarea si sprijinul acordat dezvoltarii mestesugurilor traditionale a constituit un alt domeniu de interventie in cadrul proiectului, prin amenajarea si dotarea de Atelier si prin initierea unei retele de sprijin a mestesugarilor.
 
Scopul si obiectivele:
Scopul proiectului a fost dezvoltarea capitalului uman si cresterea ocuparii persoanelor din categorii defavorizate din mediul rural prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol.

Ca obiective,proiectul a urmarit:
1. Facilitarea accesului pe piata muncii prin oferirea de servicii integrate de ocupare (informare,consiliere si mediere profesionala)
2. Dezvoltarea abilitatilor prin cursuri de formare in meserii cerute pe piata de munca
3. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale prin oferirea de cursuri si premii pentru initierea de mici afaceri in rural.
 
Principalele activitati:
Proiectul a constat in:
1. Dezvoltarea si implementarea de servicii integrate de ocupare, astfel: informare (2155 persoane), consiliere profesionala (peste 2000 pers.) si mediere pe piata muncii, activitate care a facilitat angajarea a peste 350 persoane.
2. De pachetul de formare profesionala au beneficiat peste 1660 de persoane, fiind oferite 7 tipuri de cursuri pentru 64 de grupe de cursanti, organizate peste 30 comunitati. Acestea au vizat urmatoarele domenii: tesator manual, confectioner, lucrator in turism, lucrator comercial, antreprenoriat sau operator comanda numerica.
3. Sprijinirea initiativelor de antreprenoriat s-a facut pe de o parte prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale (peste 700 pers. certificate) si, pe de alta parte, prin oferirea de servicii de consultanta pentru dezvoltarea de planuri de afaceri si premierea celor mai bune astfel de planuri - 189 premii in valoare totala de 2,25 mil. lei- pentru initierea de mici afaceri.
4. Revitalizarea mestesugurilor traditionale a fost o activitate complementara a proiectului, 18 Ateliere de Mestesug fiind sprijinite a se dezvolta in tot atatea comunitati. De asemenea a fost facilitata initierea unei Retele a mestesugarilor rurali, din care fac parte aprox. 20 de organizatii. In acest sens, au fost organizate 5 evenimente de promovare si 2 vizite de studiu la nivel national.
5. Componenta de cercetare a urmarit analiza impactului proiectului si oportunitatea dezvoltarii unor initiative asemanatoare de WVR.
 
Beneficiari:
Beneficiari directi:
Conform indicatorilor de proiect asumati, principalele categorii de beneficiari, au fost: - 75 Persoane în căutarea unui loc de muncă - 298 Persoane inactive - 1455 Persoane ocupate în agricultura de subzistenţă - 35 Şomeri de lungă durată - 38 Someri tineri
 
Beneficiari indirecti:
Ca beneficiari indirecti, proiectul a vizat cele 18 comunitati rurale in care au fost dezvoltate Atelierele de creatie si organizatiile care au perticipat la initierea Retelei de mestesugari (19 organizatii).
 
Implicarea beneficiarilor: 
Implicarea beneficiarilor a urmarit:
1. Implicarea activa in identificarea si accesarea locurilor de munca,mai ales prin participarea la sesiuni de consiliere individuala si de grup.
2. Participarea la Concursul cu premii organizat in cadrul proiectului, atat in etapa de dezvoltare a planurilor de afacere,cat si in etapa ulterioara Concursului de implementare a planurilor de afacere premiate.Primirea premiilor (cate 10000 lei net) a fost conditionata de initierea unei entitati juridice si de dovada inceperii activitatilor asumate.
3. Dezvoltarea Atelierelor de Creatie si Mestesug a fost conditionata de existenta unei entitati la nivel local, initiata de benficiarii proiectului,care sa preia spatiul, echipamentele si materia prima aferente puse la dispozitie
4. Initierea Retelei a fost alta activitate ce a implicat beneficiarii proiectului.
 

Rezultate (eficacitate)
Rezultatele proiectului:
Proiectul a atins urmatoarele rezultate:
- 2155 participanti
- 2005 persoane consiliate
- 348 persone angajate
- 1667 certificate
- 7 tipuri de cursuri organizate
- 189 planuri de afacere premiate
- 2,25 mil lei premii pentru initierea de mici afaceri
- 18 Ateliere de Creatie si Mestesug
- 1 Retea a mestesugarilor rurali
 
Cel mai mare beneficiu adus persoanelor din grupul tinta a fost increderea pe care acestia au capatat-o in fortele proprii, trecand de la statutul de pesroane fara ocupatie sau care lucrau in agricultura de subzistenta, la persoane care si-au gasit deja locuri de munca sau chiar si-au initiat mici afaceri, punand suflet si talent in aceasta directie.

Exemple in acest sens pot fi tesatoarele din Laza, judetul Vaslui, care in mai putin de un an au pus bazele unei asociatii recunoscute la nivel judetean, participant nelipsit la diferitee targuri locale sau regionale, sau antreprenori care au reusit inclusiv sa intre pe piata internationala cu produsele pe care le fac sau sa ofere in comunitatile lor servicii care nu existau sau erau foarte greu accesibile (cofetarie, service auto, frizerie etc.).
 
Cele 3 vizite de studiu organizate, inclusiv participarea la Conferinta de final de proiect sau Targul de produse mestesugaresti organizat in Bucuresti, au fost alte oportunitati prin care beneficiarii de proiect sa relationeze cu alte persoane cu aceleasi interese, sa cunoasca locuri noi si sa afle mai multe despre initiativele asemanatoare aflate in diferite stadii de dezvoltare.

Resursele umane implicate:
Numarul total de persoane implicate in implementarea proiectului a fost de peste 150, dintre care aproximativ 30 de persoane cu norma intreaga si alte aprox. 40 cu jumatate de norma.

Echipa de proiect a fost formata din consilieri, mediatori, facilitatori rurali, responsabili de grup tinta, precum si manager proiect, responsabil financiar, coordonator national si coordonatori regionali, expert comunicare, responsabil IT,jurist,responsabil achizitii, formatori si evaluatori competente etc.
Constituirea echipei de proict s-a facut in vedere caracterul integrat al proiectului in toate regiunile.
 
Implicarea voluntarilor:
Proiectul a implicat punctual voluntari, fara a exista o activitate coordonata pe parcursul implementarii acestuia.
 
Roluri /responsabilitati ale partenerilor proiectului:
Partenerii au avut ca principale responsabilitati, urmatoarele:
1. Monitorizarea si supervizarea activitatilor de consiliere si mediere profesionala (ASDR Dezmir si ASCENDO SRL). Acest lucru s-a facut prin implicarea expertilor in activitatile curente ale proiectului si sustinerea echipei de experti WVR.
2. Asigurarea activitatilor de formare profesionala in antreprenoriat (ASDR Dezmir si ASCENDO SRL) si tesator manual (ASCENDO SRL). Astfel, partenerii au asigurat participarea celui mai mare numar de persoane in aceste activitati, respectiv aprox. 720 persoane certificate in antreprenoriat si peste 600 de persoane certificate ca tesatori manual.
 

Buget: 16.296.533,5 lei
 
Contributiile in natura:
In cadrul proiectului au fost puse la dispozitie resurse din partea urmatoarelor entitati:
1. Din partea parteneriatului: spati de lucru, echipamente IT, automobile etc.
2. Din partea autoritatilor publice: spatiile necesare amenajarii si dotarii Atelierelor de creatie si Metesegu
3. Obiecte traditionale, pornind de la tesaturi si imbracaminte, pana la razboaie si alte echipamente traditionale pentru dotarea si amenajarea Atelierelor de catre beneficiari.
 

Evaluare
Obstacole majore intampinate:
Principalele obstacole au constat in:
1. Caracterul national al proiectului; acesta a fost depasit in primul rand prin coordonarea echipei de proiect si descentralizarea responsabilitatilor catre echipele locale.
2. Caraterul intergat al activitatilor, ceea ce a solicitat o expertiza complexa a echipei de proiect si, implicit, a fiecarui expert in parte. 
3. Administrarea bugetului al proiectului, care a presupus o atentie mare pentru fiecare tip de cheltuiala efectuata. Bugetul a fost cheltuit in proportie de aprox. 90 %
4. Presiunea bugetului proiectului asupra bugetului organizatiei; s-a apelat la toate oportunitatile oferite de finantator (ex. 15 Cereri de plata, transmise lunar din a 6-a luna de proiect)
5. Procedurile si conditionalitatile POSDRU- rolul echipei de management a fost determinant in acest sens.

Lectii invatate:
Principala lectie invata a fost faptul ca in implementarea unui proiect de o dimensiune asemanatoare un rol important il au, dincolo de beneficiarii si echipa de proiect specifica, si ceilalti stakeholder-i, plecand de la organizata in sine, la autoritatile locale si alti potentiali parteneri care lucreaza in aceleasi domeniu.

Calitatile proiectului:
1. Caracterul integrat al activitatilor, activitati care au venit sa rasunda unei palete mari de nevoi ale beneficiarilor de proiect. Astfel, interventia nu s-a oprit la activitati de coniliere si mediere profesionala, ci a oferit si oportnitatea de recalificare, initere de afaceri si spatii prin care beneficiarii sa isi poata dezvolta competentele dobandite - Ateliere. De asemenea, pentru a creste gradul de implicare, proiectul a continuat prin initierea Retelei de mestesugari si a oferit posibilitatea promovarii produselor create de beneficiari, atat online cat si prin intermediul Targului de final de proiect.
2. Proiectul a avut si o componenta cercetare privind impactul acestuia si analiza a oportunitatilor de continuare si dezvoltare de proiecte asemanatoare si in alte comunitati.
 
 
Argumentarea IMPACTULUI proiectului
 
Implementarea proiectului Made in Rural a urmarit si a avut, pe langa efectele pozitive sau sublinierea aspectelor ce pot fi imbunatatite in ceea ce priveste managementul si integrarea activitatilor in activitatile curente ale orgaizatiei, doua efecte majore:

1. Definirea, testarea si validarea unui model integrat de interventie in ceea ce priveste dezvoltarea economica a comunitatilor rurale (servicii de ocuprare si formare profesionala, sprijinirea initiativelor antreprenoriale, oferirea de resurse pentru sustenabilizarea interventiei). Aici putem eb=numera rezultatele directe ale acestuia: 2155 persoane implicate, 2005 consiliate, 348 pers. angajate, 1667 persoane certificate, 7 tipuri de cursuri, 189 afaceri premiate, 2,25 mil lei ca premii, 18 Ateliere de Creatie, 1 Retea de mestesugari.

2. Cresterea interesului asupra mestesugurilor traditionale, inclusiv ca oportunitate de generare de venituri pentru familiile din spatiul rural. In acest sens putem vorbi de toate activitatile de informare (comunicate de presa, articole, spot TV, spot radio, evenimente de promovare, Targ de produse mestesugaresti, Conferinte de proiect etc.), precum si activitatile conexe dezvoltate la nivel de comunitati rurale de catre beneficiarii de proiect si alte persoane interesate - deschiderea Atelierelor, deschiderea acestora pentru activitati nonformale etc.
Consideram ca acest proiect a adus speranta, incredere si interes beneficiarilor, ajutandu-i sa iasa din cercul vicios al saraciei.


Comunicare
Planul de comunicare:
Planul de comunicare al proiectului a vizat 3 obiective principale, respectiv:
1. Promovarea oportunitatilor oferite de proiect pentru beneficiari prin intermediul materialelor de promovare (brosuri, afise, pliante etc.), a sesiunilor de informare sesiuni de informare din comuitati si site-ul www.madeinrural.ro.
2. Promovarea oportunitatilor oferite de proiect pentru persoane ce pot fi interesate, dar din afara grupului tinta (comunicate de presa, spot radio, spot TV, advertoriale etc.), evenimente de informare specifice (conferinta inceput, sesiuni promovare Retea) si site-ul de proiect.
3. Promovarea rezultatelor proiectului prin: filme de promovare, advertoriale, comunicate de presa, Conferinta finala si Targ al mestesugarilor.
La aceastea se adauga si emisiunilor (radio, TV) la care s-a participat in calitate de invitati.

Web site l www.madeinrural.ro


***
Despre Organizator
World Vision Romania este o organizatie crestin-umanitara care desfasoara programe de educatie, interventie de urgenta,dezvoltare economica si advocacy.Parte a parteneriatului WV International, organizatia,inspirata de valorile crestine, se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile cele mai vulnerabile in scopul depasirii saraciei si injustitiei sociale.In 25 de ani de prezenta in Romania am ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in aproape 400 de comunitati din 8 judete.