Nume proiect: O padure pentru fiecare scoala
Nume organizatie: Mihai Eminescu Trust
 
Sectiunea/Sectiunile
Protectia mediului
Impact
 
Perioada in care s-a derulat proiectul

*1. Data de incepere a proiectului
Apr / 2009
*2. Data de incheiere a proiectului
Mai / 2013
 
Daca proiectul face parte dintr-un program, va rugam specificati numele si perioada de desfasurare a programului

3. Durata programului
Perioada de desfasurare a programului Aprilie 2009-Mai 2013
4. Numele programului
Plant for the Planet
 
Precizati acoperirea geografica a proiectului/ initiativei

*5. Orase/ Judete
Judetele: Brasov, Covasna, Mures, Harghita si Sibiu
*6. Acoperire
Regionala
 
*7. Enumerati organizatiile/ institutiile/ companiile partenere implicate in proiect
Institutii de invatamant, Primarii, Composesorate si Ocoale Silvice
 
*8. Rezumati proiectul motivand implementarea acestuia, incluzand: nevoile identificate, obiectivele vizate, activitatile implementate cu resursele disponibile si rezultate obtinute (cele mai importante realizari). 
In anul 2009 Fundatia Mihai Eminescu Trust din Sighisoara a fost aleasa ca unul dintre cei 7 parteneri la nivel mondial ai companiei hoteliere Accor din Franta, pentru implementarea programului Plant for the Planet, prin care se intentiona plantarea a 3 milioane de arbori in 7 tari, pe baza fondurilor economisite prin incurajarea refolosirii prosoapelor in hotelurile sale. 
Proiectul pentru Romania „O padure pentru fiecare scoala” propus si implementat de Fundatia Mihai Eminescu Trust in parteneriat cu ACCOR a avut ca scop contracararea schimbarilor climatice si imbunatatirea peisajului natural al regiunii, prin conservarea si extinderea padurilor, impadurirea zonelor degradate, cresterea nivelului de constientizare si responsabilizare privind protectia mediului inconjurator prin desfasurarea de activitati educationale si implicarea comunitatilor locale in actiuni de plantare de puieti pe terenuri apartinand comunitatii lor.
Proiectul a fost implementat de MET in 57 de localitati din mediul rural si urban, in parteneriat cu 60 de scoli, 52 de primarii si asociatii si 11 ocoale silvice, plantandu-se 1,04 milioane de puieti. Copacul cu numarul 1 milion a fost plantat de ASR Printul de Wales, alaturi de Caroline Fernolend, vicepresedinte MET.
Sesiunile de constientizare ecologica in scoli si actiunile de plantare au avut loc in special primavara, iar in urma participarii la activitatile proiectului, fiecare scoala a fost dotata cu un laborator mobil de ecologie. Echipamentele vor sustine continuarea activitatilor ecologice de catre scoala, vor creste interesul elevilor pentru stiintele naturii si vor contribui la orientarea lor spre partea practica, aplicata a ecologiei.
 
Relevanta (context)
*1. Prezentanti contextul initierii proiectului: care au fost punctele de pornire si cum au fost identificate nevoile beneficiarilor?
Peisajele traditionale din Regiunea Centru sunt in mod crescand supuse unor investitii de amploare, cum ar fi cele de infrastructura, urbanism sau agricultura intensiva. In numele dezvoltarii economice se distrug constant elemente cheie ale identitatii locale, cum ar fi pasuni, terenuri agricole sau paduri, rezultand efecte dezastruoase atat pentru patrimoniul ecologic si cultural, dar si pentru comunitatile locale. Pentru a contribui la o dezvoltare sustenabila a comunitatii, proiectul „O padure pentru fiecare scoala” a urmarit contracararea schimbarilor climatice si imbunatatirea peisajului natural al regiunii, prin constientizare ecologica si mobilizarea localnicilor de a planta puieti pe terenuri degradate, care datorita restaurarii ecologice vor genera venituri economice sustenabile comunitatii locale.
 
*2. Care au fost scopul si obiectivele propuse?
Scopul proiectului a fost de a contribui la contracararea schimbarilor climatice si de a imbunatati peisajul Regiunii Centru, generand totodata un venit economic sustenabil pentru comunitatile locale. Obiectivele specifice ale proiectului au fost conservarea si extinderea padurilor, impadurirea zonelor degradate, cresterea nivelu¬lui de constientizare si responsabilizare privind protectia mediului inconjurator prin desfasurarea de activitati educationale si implicarea comunitatilor locale in actiuni de plantare de puieti nativi pe terenuri apartinand comunitatii lor.
 
*3. Prezentati principalele activitati intreprinse pentru implementarea proiectului, incluzand si modul de desfasurare/ metodologia proiectului. 
Principalele activitati ale proiectului au cuprins:
- contactarea proprietarilor de terenuri degradate pentru prezentarea proiectului si vizita teren
- contactarea ocoalelor silvice, impreuna cu proprietarii, pentru a obtine situatii exacte privind amplasarea terenului, necesitatea plantarii si devizul cu numarul de puieti pe specii.
- selectarea beneficiarilor in functie de starea de degradare a terenului si numarului de beneficiari directi, dar si de bugetul disponibil 
- contactarea scolilor locale interesate de a participa la implementarea proiectului
- semnarea acordurilor de parteneriat si identificarea unui coordonator local
- planificarea si organizarea actiunii de plantare cu toti factorii interesati 
- achizitia puietilor, seturilor de unelte, organizarea transportului participantilor, promovarea 
- desfasurarea activitatii de plantare sub indrumarea tehnica a specialistilor silvici
- organizarea sesiunilor de constientizare ecologica cu participarea elevilor interesati din toate clasele scolii
- achizitia laboratorului mobil de ecologie pentru scolile participante
- organizarea unui eveniment comunitar la finalizarea plantarii
- monitorizare anuala in colaborare cu ocoalele silvice timp de doi ani, pentru a obtine antemasuratori privind rata de mortalitate
- organizarea si desfasurarea unei actiuni de replantare dupa un an
 
Mentionati cateva date despre beneficiarii directi sau indirecti (numarul si tipul acestora): cum au fost responsabilizati si incurajati beneficiarii sa se implice in planificarea, desfasurarea, evaluarea activitatilor sau in continuarea programului?
 
*4. Categorii de public tinta/ beneficiari directi: numar si tip
123 organizatii publice, din care: 30 de autoritati locale, 20 asociatii composesorale, 2 parohii, 60 institutii de invatamant si 11 ocoale silvice
 
*5. Categorii de public tinta/ beneficiari indirecti: numar si tip
57 comunitati
 
6. Daca beneficiarii au fost implicati in implementarea proiectului prezentati contributia lor.
Beneficiari directi ai proiectului sunt: 
52 de proprietari de terenuri degradate, dintre care 30 de autoritati locale, 20 asociatii composesorale si 2 parohii. Acestia s-au implicat in desfasurarea proiectului prin punerea la dispozitie a terenului, fortei de munca, organizarea si promovarea activitatii de plantare si preluarea responsabilitatii de a asigurare intretinerea plantatiei realizate. 
60 institutii de invatamant primar si gimnazial. Elevii si cadrele didactice au beneficiat de sesiunile de constientizare ecologica si participat la actiunile de plantare
11 ocoale silvice au asigurat consultanta de specialitate si au coordonat tehnic voluntarii si elevii la plantari.
Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt comunitatile locale celor 57 localitati, populatiei acestora insumand 181.268 de persoane.
 
Rezultate (eficacitate)
*1. Descrieti rezultatele proiectului: beneficiile aduse grupului tinta, schimbarile si efectele generate in urma implementarii acestuia. Daca proiectul a avut unele rezultate/ efecte neintentionate, prezentati-le succint. 
In perioada 2009-2013 au fost plantati 1.043.225 puieti nativi in judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu. In plus a fost extinsa cu 40.000 de puieti de stejar o pepiniera din Sighisoara. 
Au fost incheiate 123 de acorduri de parteneriat cu unitati de invatamant, autoritati locale, asociatii silvice si ocoale silvice. 
Au avut loc 57 de sesiuni de constientizare ecologica si 57 de actiuni de plantare de puieti. La activitatile de constientizare ecologica si la actiunile de plantare au participat 5400 de localnici, elevi si cadre didactice.
Au fost plantate 208 ha de terenuri degradate si/ sau slab productive, plantarea facandu-se in scopul reabilitarii lor, terenuri calamitate de vant, foc, seceta si terenuri defrisate.
Au fost dotate 60 de unitati de invatamant cu un laborator mobil de ecologie, continand laptopuri, proiectoare, planse, microscoape, lamele, seturi de eprubete s.a. in valoare totala de 950 de Euro. 
Au fost organizate 57 de evenimente comunitare la incheierea activitatilor proiectului, cu participarea localnicilor, reprezentantii institutiilor de invatamant, autoritatilor locale sau asociatiilor composesorale, si ai ocoalelor silvice partenere. 
Activitatile proiectului au produs efectele la nivel social, prin sesiunile de constientizare si mobilizarea comunitatii la actiunile de plantare, la nivel economic, prin cresterea valorii unor terenuri degradate apartinand comunitatii locale, la nivel mediului inconjurator, prin restaurarea ecologica a unor terenuri calamitate, pentru sustinerea biodiversitatii florei si faunei din zona.
 
*2. Precizati care au fost resursele umane implicate in implementarea proiectului: care a fost echipa de proiect (numarul si functiile personalului implicat cu norma intreaga, cu jumatate de norma, daca este cazul).
Echipa de proiect a fost formata din 4 persoane. Managerul de proiect a coordonat echipa de proiect si activitatile de proiect, a mentinut legatura cu partenerii (autoritatile locale, institutiile de invatamant, proprietari si ocoale silvice) si a realizat activitatile de informare a proiectului. Biologul si coordonatorii locali au fost implicati in organizarea si desfasurarea actiunilor de plantare. Responsabilul financiar a realizat contabilitatea proiectului.
3. Daca proiectul a implicat voluntari, precizati numarul lor, cum au fost cooptati si in ce a constat implicarea lor.
Fundatia Mihai Eminescu Trust cu sprijinul partenerilor a lansat o invitatie catre organizatiile si comunitatile locale sa participe la activitatile de constientizare ecologica si plantare a puietilor pe terenurile degradate din cadrul proiectului. Alaturi de localnicii care au participat ca si voluntari la plantari se regasesc si membrii Asociatiei Hargitafürdőért, respectiv membrii Asociatiei Szovátai Ifjúsági Szervezet. Rolul organizatiilor non guvernamentale a constat in mobilizarea membrilor lor si promovarea proiectului.
 
*4. Ce roluri /responsabilitati a avut fiecare partener al proiectului? 
Autoritatile Locale/Asociatiile Composesorale:
- Sa puna la dispozitia proiectului terenul
- Sa se implice organizarea si in activitatea de plantare
- Sa invite membrii composesoratelor/localnicii sa participe la actiunea de plantare
- Sa contribuie la promovarea proiectului in mass-media si sa asigure o buna comunicare cu autoritatile silvice
- Se angajeaza sa protejeze si sa intretina plantatia realizata, pana ajunge la stadiul de masiv
Ocoalele Silvice:
- Sa asigure consultanta de specialitate.
- In timpul lucrarilor de plantare sa coordoneze tehnic voluntarii, elevii, impreuna cu cadrele didactice implicate in proiect
Institutiile de invatamant:
- Sa mentina o legatura permanenta cu Fundatia Mihai Eminescu Trust, prin reprezentantii desemnati, in scopul informarii prealabile, reciproce eficiente si loiale privind actiunile de interes comun desfasurate de oricare dintre parteneri 
- Sa respecte legislatia scolara in vigoare atunci cand demareaza actiuni educative in unitatile de invatamant 
- Sa participe in echipe mixte la actiunile de plantare promovata de partener, sa organizeze echipele de elevi pentru plantari sub supravegherea unor cadre didactice 
- Sa gazduiasca sesiuni de informare, constientizare si educatie ecologica 
- Sa sprijine Fundatia Mihai Eminescu Trust in realizarea obiectivelor educative in domeniul protectiei mediului si promovarea voluntariatului in scopuri comunitare, legate de misiunea scolii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
 
Buget
*1. Bugetul total al proiectului (in lei).
4232541,78
 
*2. Specificati contributiile in natura implicate (produse si servicii in sistem barter), resursele materiale folosite (NU umane sau financiare), daca este cazul.
Pentru implementarea acestui proiect au fost puse la dispozitie resursele logistice ale Fundatiei: calculatoare, imprimante, aparate video si foto, autoturisme, spatii de depozitare si conexiuni de comunicare.
 
*3. Numele persoanei responsabile de administrarea bugetului. Mentionati daca organizatia sau proiectul au fost auditate.
Pesoana responsabila de executia bugetului: Hartel Izabela
Organizatia a fost auditata in anul 2011. Proiectul nu a fost auditat.


Evaluare
1. Care au fost obstacolele majore intampinate pe durata implementarii proiectului (specificati daca si cum le-ati depasit)?
Un obstacol intampinat in implementarea proiectului a fost suprapunerea perioadei de plantare cu vacanta elevilor, fapt care a ingreunat mobilizarea elevilor, dar si vremea nefavorabila, care a facut dificila stabilirea perioadei exacte pentru desfasurarea activitatilor de plantare. Pentru prevenirea acestor obstacole au fost mentinuta o comunicare activa cu partenerii si au fost stabilita o flexibilitate in mobilizarea tuturor celor implicati, astfel incat au fost identificate perioadele optime pentru plantari atat din punct de vedere al specialistilor, cat si cel al scolilor, fiind stabilita si o data alternativa pentru aceste actiuni.
 
2. Daca ar fi sa incepeti din nou un astfel de proiect, cum ati proceda? Care au fost lectiile invatate in urma derularii proiectului? 
Implicarea tuturor factorilor interesati locali in implementarea proiectului este foarte importanta, deoarece sustenabilitatea rezultatelor proiectului poate fi diminuata in cazul in care se omite implicarea unora. Sustinerea si implicarea comunitatii locale, cuprinzand toate palierele comunitatii vor asigura mentinerea si dezvoltarea rezultatelor.
 
*3. Precizati doua sau trei calitati ale proiectului, care il diferentiaza. 
In Romania proiectul promovat de Fundatia Mihai Eminescu Trust este unul unic, din punct de vedere al abordarii restaurarii ecologice a unor terenuri degradate pentru a crea bunuri comunitare si a genera venituri sustenabile comunitatilor locale. Padurile sunt bunuri comune ale comunitatii, iar impadurirea unor terenuri degradate coroborat cu un management responsabil al exploatarii lemnului, vor genera in viitor venituri economice comunitatii locale. Alaturi de sporirea resurselor comunitatii locale generata de implementarea activitatilor de constientizare si plantare, proiectul a urmarit contracararea schimbarilor climatice si de imbunatatire a peisajului Regiunii Centru, pentru a asigura si generatiilor viitoare accesul la resursele naturale si culturale, care pun in valoare identitatea locala.
 
Argumentati inscrierea proiectului in sectiunea IMPACT
*4. Ilustrati cum au fost atinse toate obiectivele planificate ale proiectului: care sunt cele mai importante realizari ale proiectului, care au fost schimbarile generate de activitati pe termen mediu si lung in randul beneficiarilor/ comunitatii, efectele pozitive si negative observate. Prin ce metode si instrumente/ tehnici le-ati identificat? Ilustrati si indicatorii cantitativi (de rezultat) si calitativi (de impact). 
Proiectul implementat de Mihai Eminescu Trust si-a atins obiectivele planificate, rezultatele fiind masurabile pe baza indicatorilor cantitativi si calitativi atinsi in decursul celor 4 ani de desfasurare a proiectului. 
Indicatori cantitativi
Numar de puieti plantati=1.043.225
Suprafata de teren plantata=208 ha
Numar de beneficiari directi=123
Numar de comunitati locale beneficiare=57
Numar de elevi implicati=4500
Indicatori calitativi
Numar localnici cu nivel mai ridicat de constientizare ecologica=900 persoane 
Suprafata de teren degradat restaurat ecologic=208 (egal cu cea plantata)
Cresterea capacitatii locale de implementare de proiecte in beneficiul comunitatii=25%
Imbunatatirea terenului in 8 comune din 44 comune aflate in Situri Natura 2000: Podisul Hartibaciului ROSPA 0099, Sighisoara Tarnava Mare ROSCI0227. 29% din localitatile in care s-au desfasurat actiuni de plantare se afla in Sit natura 2000.
 
Comunicare
1. Daca proiectul a beneficiat de un plan de comunicare, descrieti-l succint:
- Comunicate de presa inainte si dupa fiecare actiune de plantare
- 5500 tricouri personalizate
- 4500 diplome de participare
 
Organizator
Va rugam sa ne furnizati cateva date despre organizatorul principal al proiectului
 
Mihai Eminescu Trust este o organizatie non-profit, care activeaza din 1998 pentru conservarea peisajului cultural si natural din satele din Transilvania. De la infiintarea fundatiei in Romania, in anul 2000, sub patronajul ASR Printul de Wales, Mihai Eminescu Trust a initiat proiectul ”Satul de sine-statator”. Acest proiect integrat are ca scop revitalizarea comunitatilor rurale si imbunatatirea calitatii vietii localnicilor prin folosirea responsabila a patrimoniului cultural si natural.
 
Specificati numarul de membri si de angajati ai organizatiei/ 2013
*2. Numar de angajati:
13
*3. Numar de membri:
3
 
*4. Bugetul total al organizatiei/ 2013
2719294,00